Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zamykamy szkołę w związku z grypą!!!!!!!!
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
bosia20-11-2009 13:38:03   [#101]

dzięki:-)

u nas też słońce:-)))

maeljas20-11-2009 19:34:43   [#102]

Szanowni
Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa lubelskiego

W załączeniu przekazuję Państwu pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dotyczące zamykania szkół/przedszkoli z powodu dużej absencji dzieci/młodzieży.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 18 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  (Dz. U. Nr 6, poz. 69 późn. zm.): Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Szkoła powinna jednak zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a dyrektor placówki musi ustalić, kiedy uczniowie nadrobią zaległości.
W sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach i placówkach na terenie województwa lubelskiego, proszę o niezwłoczne poinformowanie o danym zdarzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz
zgredek20-11-2009 19:40:18   [#103]

no i to jakieś sensowne mi się wydaje

nauczyciele przychodzą do szkoły - zapewnia się opiekę uczniom - a nadrabianie zaległości wcale nie musi się odbywać w soboty

są godziny karciane, w czasie których te zaległości można

a poza tym większość z nas musi coś tam nadrabiać i sobie z tym nieźle radzi;-)


post został zmieniony: 20-11-2009 19:41:15
alpia20-11-2009 23:22:34   [#104]

Na moje telefoniczne pytanie skierowane do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, otrzymałem odpowiedź,  że zajęcia trzeba odpracować i poinformować o terminie Kuratorium, przy czym nie jest wymagana żadana zgoda Kuratora. Nie ma tu zastosowania pargr. 6 i 7 rozporządzenia o organizacji roku szkolnego.

Nie rozumiem dlaczego w okresie zawieszenia zajęć trzeba organizować zajęcia opiekuńczo-wychowcze. Przecież wtedy zakażenie wirusowe lub bakteryjne między uczniami nadal mogą się szerzyć. Nie widzę w tym żadnej logiki, chyba, że jakąś prawną, ale w końcu chodzi o zdrowie ludzi. To już lepiej nie zawieszać zajęć. Będzie mniej problemów.

zgredek20-11-2009 23:32:51   [#105]

ja widzę logikę - są dzieci zdrowe i dlaczego nie mogą mieć zajęć opiekuńczych?

poza tym - jesli nauczyciel będzie pracował - to raczej trudno, zeby cokolwiek odrabiał

powie więcej: gdyby moja szefowa zawiesiła zajęcia zgodnie z rozporządzeniem o bezpieczeństwie - to zawiesiłaby zajęcia dla uczniów

nie bardzo widzę powód "zawieszenia pracy" dla nauczycieli

zgredek20-11-2009 23:34:35   [#106]

natomiast zupełnie nie widzę ani potrzeby telefonowania do kuratorium

ani potrzeby wyrażania przez nie zgody na zawieszanie zajęć

-------------

pozwolę sobie na komentarz: poczytaj dyrektorze przepisy i nie bój się ich stosować

zgredek21-11-2009 00:12:36   [#107]

to są rózne rzeczy:

1. zawieszenie zajęć - dla uczniów - nie ma mowy o czymś takim jak zawieszenie pracy dla nauczycieli

2. odpracowanie zajęć - zajęć nie ma zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli - zostaną zrealizowane w inny dzień

 

zgredek21-11-2009 00:18:39   [#108]

a swoją ciekawe to jest:

zawieszenie pracy

na jakiej pp można zawiesić "pracę nauczycielowi"?

zgredek21-11-2009 00:25:47   [#109]

się mi wątki pomyliły


post został zmieniony: 21-11-2009 00:27:31
Spayk21-11-2009 00:29:24   [#110]

bosia to o czym piszesz w #99 to zwykła rzetelna praca, a do "misjonarzy" mam zdecydowanie hmm... ograniczone zaufanie.

A w mojej szkole to też niezły procent fajnych ludzi :-).

zgredek21-11-2009 00:33:46   [#111]
Spayku miły a komu się chce zaglądać na poprzednią stronę;-)
Spayk21-11-2009 00:46:10   [#112]

Jedynym logicznym uzasadnieniem dla "kwarantanny" jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii, a nie zamykanie z powodu małej ilości dzieci w szkole. Dlatego organizowanie zajęć opiekuńczych dla dzieci zdrowych jest kompletnie bez sensu, równie dobrze mogą być na normalnych zajęciach lekcyjnych. Celem takiego zawieszenia zajęć jest nie gromadzenie dużej ilości osób na niewielkiej przestrzeni celem zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. W związku z tym logiczne jest niezwoływanie również nauczycieli do pracy w tym czasie.

Zwoływanie nauczycieli do szkoły w trakcie "kwarantanny" zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii wśród nich. Może się okazać że po kwarantannie dla uczniów trzeba będzie zamknąć szkołę bo większość nauczycieli pozaraża się w tym czasie.

A zaległości trzeba nadrobić, ale jak słusznie zostało napisane nie koniecznie oznacza to pracę w soboty.  No i jeszcze jedno, jak będą w pracy w okresie gdy szkoła będzie zamknięta dla dzieci to za dni odrabiania trzeba zapłacić, raczej. post został zmieniony: 21-11-2009 00:47:41
kikka21-11-2009 13:11:27   [#113]

No nie!! Spayk, ja Cię popieram!!!

Przecież to kompletnie nielogiczne: Wirus zaraża w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (więc je trzeba zawiesić) , a w czasie opiekuńczych NIE ??

zgredek21-11-2009 13:13:11   [#114]

no dobra - z tymi opiekuńczymi przesadziłam;-))))))

ale dlaczego kikka tak krzyczysz, to nie rozumiem:-(

pozdrowienia:-)

kikka21-11-2009 13:17:25   [#115]

nie krzyczę! serio. Chodzi o to NIE? Nie zadziałało mi podkreślenie, a chciałam podkreślić! przepraszam za nieporozumienie:)

A jeśli chodzi o wykrzykniki powyżej, to one wyrażają moje zdziwienie, że zdarzył się moment, gdy moje poglądy sa podobne do spykowych (do tej pory zawsze były bardzo odmienne ;)


post został zmieniony: 21-11-2009 13:18:43
zgredek21-11-2009 13:18:06   [#116]

aaaa

:-))))))))

zgredek21-11-2009 13:27:24   [#117]

tak przy okazji:

dlaczego zawiesza się zajęcia w przedszkolach, szkołach a nie zawiesza się pracy w zakładach pracy?

tylko dzieci rozprzestrzeniają?

a może są takie zakłady, które nie wpuściły pracowników na swój teren?


post został zmieniony: 21-11-2009 13:27:55
zgredek21-11-2009 13:30:32   [#118]

a sklepy?

przecież tam to dopiero się wirus rozsiewa - kolejka to bezpośrednia styczność

a ile osób na małej przestrzeni


post został zmieniony: 21-11-2009 13:33:42
zgredek21-11-2009 13:47:57   [#119]

Zwoływanie nauczycieli do szkoły w trakcie "kwarantanny" zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii wśród nich.

nie Spayku - to nie jest zwoływanie nauczycieli

to jest obowiązek nauczyciela i każdego innego pracownika szkoły  - obowiązek stawienia się do pracy

fredi21-11-2009 17:14:55   [#120]

jakiej kwarantanyy ?

Szanowny Panie Kuratorze,
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z licznymi
wątpliwościami dyrektorów placówek nauczania i wychowania dotyczącymi zamykania
szkół/przedszkoli z powodu duŜej absencji dzieci/młodzieŜy wyjaśnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570):
art.46.1 Stan zagroŜenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub
jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
art. 46.4 w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.1, moŜna ustalić:
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i uŜywania określonych przedmiotów lub
produktów spoŜywczych,
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeŜeli wykonanie ich wiąŜe
się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych,
handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu
do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE
20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86
wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl
7) obowiązek przeprowadzania szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz
grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień
ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakaŜeń i chorób zakaźnych oraz
sytuację epidemiczna na obszarze, na którym ogłoszono stan zagroŜenia
epidemicznego lub stan epidemii.
W związku z powyŜszym PWIS w Lublinie zaleca Państwowym Powiatowym
Inspektorom Sanitarnym wnikliwą analizę przyczyn nieobecności dzieci/uczniów
w placówkach nauczania i wychowania. Jednocześnie zaznacza, Ŝe w świetle
przytoczonej ustawy w gestii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych nie
leŜą czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu określonych instytucji.
Z powaŜaniem
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Lublinie
dr n. med. Janusz Słodziński
Otrzymują:
1) Państwowy

Spayk22-11-2009 00:50:36   [#121]

obowiązek może jest (chociaż nie jestem przekonany). ale sensu w tym niema. Mają się stawić może żęb y walczyć z epidemią w czasie nieobecności dzieci? 

Nauczyciele stawiają siędo pracy na zajęcia z dziećmi (głównie) skoro zwieszone są zajęcia to chyba równoznaczne z zawieszeniem pracy nauczycieli. W przeciwnym wypadku, jesli dojdzie do odrabiania to napewno za to trzeba będzie zapłacić, o ile nie trzeba będzie zapłacić nawet wtedy jak ich nie było w czsie zawieszenia zajęć. Wszak byli w gotowości do pracy :-)

rzewa22-11-2009 09:30:46   [#122]

popatrzyłam na to inaczej...

Jako dyrektor szkoły zawiesiłabym zajęcia z powodu bardzo niskiej frekwencji (jak niskiej? - do ustalenia), nieważne z jakiego powodu jest ona tak niska

ale wówczas, musiałabym to zrobić zgodnie z rozp. w sparwie organizacji roku anie nie o bhp -> czyli oczywiście za odpracowaniem w sobotę

jeszcze raz - powodem zawieszenia zajęć nie była by grypa i związane z nią zagrożenie epidemiologiczne, a bardzo niska frekwencja powodująca, że prowadzenie zajęć nie przynosiłoby żadnego pożytku - nie można w takiej sytuacji mówić o realizowaniu podstawy programowej

oczywiście, zorganizowałabym zajęcia opiekuńcze, jeśli byłaby taka potrzeba - nauczyciele zaangażowani do tych zajęć, nie mieli by obowiązku pracy w tę sobotę, w którą było by to odrabianie i tyle

Spayk23-11-2009 09:27:07   [#123]
Teraz to logiczne, tylko czy niska frekwencja to powód do zawieszenia zajęć? Jak na to podstawa prawna? Bo niska frekwencja to nie zagrożenie życia i zdrowia, epidemia owszem.  
rzewa23-11-2009 09:31:11   [#124]

pisałam o wykorzystaniu tego zapisu rozp. w sprawie organizacji roku szk.:

§ 6. ust. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

bo tylko tu jest mowa o odpracowywaniu

AnJa23-11-2009 11:34:17   [#125]

my już też mamy raportować codziennie - na razie tylko jesli powyżej 20%

ale absencji chorobowej tylko

na pytanie skąd mam znać przyczynę absencji usłyszałem życzenia zapadnięcia na grypę

jakaż to sie agresja w ludziach pojawiła - powikłanie tej grypy czy cuś?

landrynka24-11-2009 21:34:27   [#126]
Jakoś nie mogę się doszukać informacji na temat podstawy prawnej/sposobu poinformowania KO o zawieszeniu zajęć z powodu b. niskiej frekwencji (około 30%). Poradźcie mi coś, bo będę musiała (chyba) zawiesić zajęcia. Pozdrawiam.  
dota c24-11-2009 21:56:55   [#127]
Ja radzę: nie zawieszaj
landrynka24-11-2009 22:14:54   [#128]

Boję się, że jakiś uczeń na poważnie się rozchoruje. Później pojawią się pretensje, że nie reagowałem. Naprawdę nie ma kogo uczyć, w klasach pusto. Te 2/3 dni jakoś odrobimy. Pozdrawiam.

  

Adaa24-11-2009 22:22:12   [#129]

ostatnio robiłam zakupy w hurtowni chemicznej - panie tam zapytały, czy nie chcę kupic spirytusu salicylowego bo szkoły wykupuja kartonami

troche mnie to zainteresowało...akurat spotkałam tez znajomego pszczelarza i tak gadu gadu o szkole i grypie

a on mi, ze powinnam nakupic denaturatu wlewac do spryskiwaczy i pryskac tym toalety, klamki, co sie da - podobno pszczelarze tak odkażaja swoje pasieki (spirytus ma własciwosci wirusobójcze)

co mi szkodziło - denaturat tani, woźne chetne do dezynfekowania po zajeciach

zgłupialam?;-))

frekwencja u mnie w granicach 12% nieobecnosci

landrynka24-11-2009 22:26:21   [#130]
Tylko pozazdrościć. U mnie frekwencja tragiczna.
fredi24-11-2009 22:50:14   [#131]
to nie na klamki, na studniówki
alpia24-11-2009 23:00:38   [#132]

Jak wcześniej napisałem zawiesiłem zajęcia. Najpierw bardzo żałowałem: szum w mediach, niezadowlenie nauczycieli, bo trzeba odpracować. Dziś po kilku dniach nie żałuję. Po pierwsze, gdyby któreś dziecko ciężko zachorowało i walczyło teraz w szpitalu o życie - jak bym się czuł. Nikt by mnie nie bronił! To ja byłem jednoosobowo odpowiedzialny za zdrowie dzieci, a te wszystkie sposoby ochrony wymyślił ktoś za biurka, nie znający realiów szkoły. Po drugie, reakcja rodziców była pozytywna - ich zdaniem postąpiłem słusznie. Po trzecie, po przerwie frekwencja wróciła w miarę do normy (80%). Trzeba czasami podjąć decyzje trudne, trzeba czasmi nawet być samotnym w tym, co się robi.

Kiedy czytam niektóre komentarze (np zawieszenie dla uczniów, a nie dla nauczycieli i rozpatrywnie tych wszystkich aspektów prawnych) to mam jedną myśl - nauczyciel bez ucznia jest po porostu niepotrzeby, racją bytu nauczyciela jest dziecko, uczeń, nie na odwrót.

Spayk25-11-2009 09:26:09   [#133]
Ten denaturat to pomaga jak płyn Lugola na opad radioaktywny chyba :-). Tylko go przez chlebek trzeba przepuścić. Zamiast tego powiedz uczniom żeby klamek nie lizali. 
Adaa25-11-2009 09:41:41   [#134]

A Tobie Spayk zyczę abys polizał klamke przy 20 stopniowym mrozie - może wtedy byś gadał mniej glupot.

 

 

juasia25-11-2009 10:00:49   [#135]
Bardzo proszę powiedzcie od jakiej absencji zamykacie szkoły, ja od kilku dni mam w granicach 22%-24 %
Spayk25-11-2009 10:34:49   [#136]

Adaa dzięki za miłe życzenia :-)

A co do kożyści z denaturatu uważam że mam rację, taki wirus grypy to na klamce chyba za długo nie pożyje nawet bez spirytusu. Ale się nie przejmuj napewno nie zaszkodzi.


post został zmieniony: 25-11-2009 10:43:13
jaris25-11-2009 11:18:15   [#137]

"A Tobie Spayk zyczę abys polizał klamke przy 20 stopniowym mrozie - może wtedy byś gadał mniej glupot."

A feee...

Adaa25-11-2009 11:32:09   [#138]

dobre:-))

Spayk sie nie przejął a kolega jaris oburzył

ot wrazliwość ludzka;-)

jaris25-11-2009 11:34:28   [#139]
Taka moja wada - okropnie wrażliwy jestem na krzywdę ludzką :)
dota c25-11-2009 12:19:19   [#140]
juasiu, nie a żadnych reguł ani wskazówek. Nie zamykaj.
landrynka25-11-2009 18:41:35   [#141]

Juasia - nie boisz się, że kogoś dopadnie jakieś nieszczęście? Zdrowy rozsądek nakazuje mi zawieszenie zajęć, gdy w szkole nie ma 150 uczniów (2/3 ogółu). Ci uczniowie nie siedzą w domu bo tak chcą, oni najzwyczajniej są chorzy. Moim zdaniem zajęcia zawiesza się dla dobra uczniów. Wyzdrowieją. Wrócą. Ewentualne odrabianie to nie problem. Pozdrawiam.   

 

alpia25-11-2009 22:03:53   [#142]
Zawiesiłem przy 30% frekwencji. Odrabianie to jest problem, większy niż może sie wydawać!
szaga02-12-2009 17:43:21   [#143]
http://wiadomosci.onet.pl/2088765,11,zmarl_siedmiolatek_z_ah1n1,item.html
rzepek02-12-2009 19:33:54   [#144]
U nas nieobecnych 52%. Jeszcze pracujemy;)
Gaba02-12-2009 20:08:05   [#145]
u nas nieobecnych od 2-5 na klasę.
Adaa02-12-2009 21:25:23   [#146]

a do mnie dzisiaj dotarlo ( w związku z mailem ucznia), że te biedne dzieciaki zostały zostawione z problemem ah1n1 i doniesieniami na temat zgonów ludzi sami ze sobą

boja sie najzwyczajniej, ogarnia ich lęk

prasa, telewizja rozmowy w domu - dzieci nie potrafią ocenic zagrożenia tak jak my dorośli i nie maja rozeznania co do róznych takich biznesowych i politycznych

dzieci sie boją, boja, że sie zarażą, że umra, że umrze im mama

naprawdę ...

lęk to paskudna rzecz

Karolina02-12-2009 21:43:28   [#147]

Ten lęk wzbudzili dorosli - ich nauczyciele, rodzice, media.... zrobiły swoje. Ja się lękowi nie poddałam, wszystkie uczennice zapewniałam, że nic im nie będzie jeśli będą dbać o podstawowe rzeczy - higiena, żywność, szczerze też prezentowałam swoje stanowisko co do szczepień (negatywne). Ponieważ promuje zdrowie i naturalną odporność od lat, nie miały powodu mi nie wierzyć - aczkolwiek to ich rodzice podejmowali decyzje o leczeniu i absencji. Zachęcałam też do wyleżenia w domu jesli ktoraś trafiła na infekcje.

Spokojnie i bez paniki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]