BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - grudzień 2021 r.
 

PROJEKTOWANE ZMIANY W STATUSIE NAUCZYCIELA.

W grudniu 2021 r. planowane są kolejne spotkania przedstawicieli związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz MEiN nad zmianami pragmatyki zawodowej nauczycieli.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64651&ux=148&pst=7#pst7

Złożyliśmy w biurach poselskich wszystkich posłów apel o odrzucenie rządowych zmian w Prawie Oświatowym:

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ws-zmian-prawa-oswiatowego/index.html

UWAGA - DATA KONFERENCJI OSKKO, Kraków  - UJ, 4-6 marca 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64569&ux=148&pst=3#pst3

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

grudzień 2021 – Zbliża się czas świąteczny – życzymy przede wszystkim Zdrowia, Zdrowia i jeszcze raz Zdrowia…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. rozporządzenie MKiDN zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12353202/katalog/12828500#12828500

2. rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022,

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64687&ux=148&pst=2#pst2

3. projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i  uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024
,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12353451/katalog/12830012#12830012

Rekomendujemy :

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5700 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 12 sierpnia 2021 r. liczyła 5694 osoby.

W styczniu 2021 r. przyjęto 0, w lutym 24 i w marcu także 24, w kwietniu 0, w maju 23, w czerwcu 18,  w lipcu 0, w sierpniu 33, we wrześniu 36, w październiku 0, a w listopadzie 34 „nowalijki”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Trochę statystyki

W listopadzie 2021 r. rozmowy dotyczyły „niechcianej dokumentacji” oraz sytuacji związanej z narastającą falą epidemiczną (zgłaszanie uczniów i nauczycieli).

Kolejna zmiana wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20570#pst20570

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Dojazd na lekcje nauczania indywidulanego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64667&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 6907 osób, które polubiły i 7402 osoby obserwujące.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w listopadzie w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 22.11.2021 r., od godz. 11.00 do 12.00 zawitało na forum 1340 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=546#pst546

Na stronie forum OSKKO do końca listopada 2021 r. znalazło się 63.011 wątków i 966.455 wypowiedzi.

Listopad 2021 r. przywitała na forum Dante wątkiem – Obowiązkowe maseczki w szkole

 

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64666&ux=148&pst=4#pst4

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

Dante – Zgłaszanie zachorowań Covid-19 na www.gov/pl/web koronawirus

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64570&ux=148&pst=108#pst108

olaszyma Wycieczki edukacyjne. Poznaj Polskę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64450&ux=148&pst=95#pst95

eleonora – wycieczki szkolne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58747&ux=148&pst=91#pst91

noe19 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64463&ux=148&pst=47#pst47

mychase – sygnalista

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64613&ux=148&pst=32#pst32

Marcin – Zmiany w karcie nauczyciela - wizja przyszłości…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64617&ux=148&pst=28#pst28

ainer12 – kwalifikacje - wychowanie przedszkolne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63057&ux=148&pst=21#pst21

margo13 – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63684&ux=148&pst=20#pst20

Kontynuowany  jest wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=91#pst91

UWAGA NOWOŚĆ - Najnowsze orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

Dnia 28.09.2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił część zaskarżonej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (orzeczenie nieprawomocne).

WSA: „W niniejszej sprawie Szkoła zawarła w wypowiedzeniu umowy poza główną przyczyna wypowiedzenia - redukcja zatrudnienia - również kryteria jakimi się kierowała przy doborze pracowników do zwolnienia, w tym kryterium dotyczące sytuacji materialnej, które zostało poparte danymi z publicznych jawnych rejestrów oraz jawnym oświadczeniem majątkowym, co w ocenie Sądu daje podstawę do przyjęcia, że przetwarzanie przez Szkołę, w celu uzasadnienia wypowiedzenia, dostępnych w jawnych źródłach danych osobowych Skarżącej znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO”.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9E537C8F52

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2021   r. :

Jolasara – Dokumentacja tworzona w szkołach i placówkach niewymagana prawem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64705&ux=148&pst=53#pst53

wemes – kwarantanna w warunkach szkolnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64711&ux=148&pst=47#pst47

Marek Pleśniar – Czy KO pytało Was o czas itp. ws. kadencji w ankietach?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64691&ux=148&pst=22#pst22

MMW – Klasa na zdalnym, a dzieci nie objęte kwarantanną w szkole?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64703&ux=148&pst=21#pst21

ela2409 – nauczanie zdalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64669&ux=148&pst=16#pst16

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) we listopadzie 2021  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 –20570 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20570#pst20570

hania - oświatowy przegląd prasy – 11626 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11629#pst11629

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1331 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1334#pst1334

Leszek – teksty ujednolicone – 608 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=608#pst608

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 546 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=546#pst546

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 334 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=334#pst334

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Dorotas Zajęcia wspomagające dla uczniów – 283 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64169&ux=148&pst=283#pst283

Marek Pleśniar A jak pracujecie z uczniami zdalnie? – 228 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62654&ux=148&pst=228#pst228

edek – Laboratoria Przyszłości – 127 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=129#pst129

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=546#pst546

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11629#pst11629

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=608#pst608

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 –założony 19.11.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20570#pst20570

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1334#pst1334

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=334#pst334

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca listopada 2021 r. – 1726 plików.

W listopadzie br. zamieszczono 1 plik, tekst ujednolicony rozporządzenia.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2021 r. – według stanu pobrań na koniec listopada 2021   r.:

- w styczniu 2021 r. – Dorota Z - regulamin PZP – 423 pobrania,

- w lutym 2021 r. Leszek - tekst ujednolicony rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 15.02.2021 r. – 284 pobrania,

- w marcu 2021 r. malmar15 - roczna ewidencja czasu pracy – 300 pobrań,

- w kwietniu 2021 r. Leszek - tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021 – 228 pobrań,

- w maju 2021 r. bialy1967 - Arkusz excela do obliczania godzin ponadwymiarowych – 538 pobrań,

- w czerwcu 2021 r. malmar15 - PRZYKŁADOWA DEKLARACJA RODZICA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – 745 pobrań,

- w lipcu 2021 r. - malmar15 - zajęcia wspomagające- rozporządzenie MEiN- stan na 23.07.2021 - 298 pobrań,

- w sierpniu 2021 r. – Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – 651 pobrań,

- we wrześniu 2021 r. – Jacek - Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego po zmianie od 4 września 2021 r.  – 539 pobrań,

- w październiku 2021 r. – 0 plików.

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w listopadzie 2021 r.

 

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.11.2021 r.

11.11.2021

Leszek

ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 11.11.2021 r.
Pobierz: 
rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szkołach podczas epidemii-11-11-21.docx.zip* (102 KB)

144

 

Powroty na forum - teraz pora na marzec i kwiecień 2017 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… zaledwie 4,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 201 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. zara ramowe plany nauczania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58166&ux=148&pst=140#pst140

2. mavi Uczeń upośledzony w st. umiarkowanym w szkole masowej.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33383&ux=148&pst=103#pst103

3. BeaBor Nowe rozdziały 80149 i 80150

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54316&ux=148&pst=67#pst67

4. Jacek W – Przedmioty uzupełniające w liceum

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50453&ux=148&pst=56#pst56

5-6. Marek Pleśniar  – Nabór na 14. Konferencję OSKKO, Kraków, 3-5.03.2017. Stan: 696os

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57763&ux=148&pst=50#pst50

5-6. bazyl – Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej a konkurs na dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57954&ux=148&pst=50#pst50

7. zapolska – Konkurs na dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53077&ux=148&pst=47#pst47

8. bożenka pilne odprawa emerytalna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34609&ux=148&pst=44#pst44

9. Biuro OSKKO – Szkolenia OSKKO. Polityka kadrowa - Kraków, Opole, Wrocław

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54313&ux=148&pst=43#pst43

10. hela – opinia RP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58251&ux=148&pst=40#pst40

W kwietniu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 171 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar  – BIULETYN INFORMACYJNY OSKKO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19429&ux=148&pst=104#pst104

2. KZ – Czy uśrednienie oznacza: etat + nadgodziny= średnia?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33305&ux=148&pst=67#pst67

3-4. kamaj007  – Odwołanie od oceny pracy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22645&ux=148&pst=42#pst42

3-4. nina Odwołanie się nauczyciela od oceny pracy w praktyce

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36115&ux=148&pst=42#pst42

5. Paweł32 – ramówka specjalne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58278&ux=148&pst=38#pst38

6. peter – Opiniowanie arkusza przez zz - wyjaśnienie "poszczególnych n-li"

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58346&ux=148&pst=37#pst37

7. Cudowienka – Zwalnianie nauczycieli- kolejność

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58171&ux=148&pst=33#pst33

8.  MMM Opinia RP w sprawie arkusza organizacyjnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42509&ux=148&pst=32#pst32

9.  kulka Zgoda na zatrudnienie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58397&ux=148&pst=31#pst31

10.  Maja19 PILNE!!! przejście na emeryturę…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56642&ux=148&pst=30#pst30

Prawo:

W listopadzie 2021 r. ukazało się 210 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 104 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W listopadzie 2021 r. ukazało się 9 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 2 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1981 ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2022 r.

W art. 14 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej – zmieniono art. 66a i dodano nowy art. 66b

2. 10 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2037 rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi – weszło w życie z dniem 10 listopada 2021 r.

3. 10 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 11 listopada 2021 r.

4. 19 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2088 rozporządzenie MRiPS z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – weszło w życie z dniem 20 listopada 2021 r.

5. 22 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2095 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. 26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2146 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2021 r. (dot. zmiany rozporządzenia z 2015 r.)

7. 26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2147 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2021 r. (dot. zmiany rozporządzenia z 2019 r.)

8. 26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2149 obwieszczenie MKDNiS z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

9. 29 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2177 rozporządzenie RM z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 30 listopada 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 5–7, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Wydłużenie etapu edukacyjnego:

(1) Mam w klasie drugiej ucznia bardzo słabego i niedojrzałego emocjonalnie do tej klasy. ma opinię PPP Jak to jest teraz z wydłużeniem etapu edukacyjnego. Wychowawca składa wniosek a rada decyduje nie zważając na opinie rodziców. Rodzice koniecznie chcą go przepchnąć do klasy trzeciej. Chłopiec nie czyta , nie zna wszystkich literek nie analizuje, nie pisze samodzielnie itd. Już się pogubiłam w tych przepisach.

 (2) Etap edukacyjny można przedłużyć tylko uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku 1etapu edukacyjnego dyrektor podejmuje decyzję nie później niż do końca lutego w klasie 3.

Wymagana jest zgoda rodziców. Samo przedłużenie niestety jest dość skomplikowane i obwarowane warunkami. Jeżeli dziecko nie ma orzeczenia o niepełnosprawności warto rozważyć niepromowanie. Tutaj zgoda rodziców nie jest konieczna, tylko opinia.

 (3)  przedłużyć nie można pozostaje niepromowanie go do następnej klasy

rozp. w sprawie ramówek:

§ 5. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zgody rodziców ucznia.

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

niepromowanie:

ustawa o systemie oświaty

Art. 44o. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

zasięgnięcie opinii jest obowiązkowe ale nie jest wiążące

(4) Czy można przedłużyć uczniowi etap edukacyjny już po pierwszej klasie? Poszedłby znów do pierwszej klasy tylko już w innej, specjalnej szkole... Czy pozostaje tylko niepromowanie? Treść rozporządzenia obowiązującego teraz się nie zmieniła wiele - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639):

§ 5. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

 (5) Przepis mówi o tym, kiedy ostatecznie można podjąć decyzję, a nie o tym kiedy najwcześniej. Więc jak najbardziej w pierwszej klasie można to zrobić. Często wydłużenie już w pierwszej klasie przynosi większy efekt niż w trzeciej. Jeśli rodzice tego chcą, a zespół również to tym bardziej to będzie z pożytkiem dla dziecka.

 (6) Dziękuję, tak wynika z logiki. Ale nauczony, że rzeczywistość oświatowa bywa nielogiczna, chcę się upewnić ;)

(7) U mnie w tym roku również zdecydowaliśmy o wydłużeniu etapu już w klasie pierwszej. :)

 (8) Pozwolę sobie jeszcze dopytać: czy przy wydłużeniu etapu edukacyjnego dziecko jest klasyfikowane, czy też klasyfikacja dopiero nastąpi po upływie okresu wydłużenia?

(9) Który wariant?

1) uczeń jest klasyfikowany, ale dla niego jest to klasyfikacja śródroczna i nie otrzymuje promocji oraz nie dostaje świadectwa.

2) uczeń nie jest w ogóle klasyfikowany i nie jest promowany.

I czy nauczyciele składają tylko wniosek o wydłużenie wraz z uzasadnieniem, czy dodają do tego ocenę? 

(10) 1 i 2 wariant jest możliwy

do podjęcia uchwały w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego żadna ocena nie jest konieczna, ale jeśli jest to niczemu nie przeszkadza

konieczna jest zgoda rodziców oraz opinia zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem wskazująca na potrzebę przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej.

(11) Na wniosek rodzica i za zgoda RP uczeń będzie kontynuował naukę w klasie I w kolejnym roku szk. Czy podlega klasyfikacji? Czy otrzymuje świadectwo?

(12) jeśli to wydłużenie etapu edukacyjnego, to świadectwa nie otrzymuje

a jeśli powtarzani klasy 1, to otrzymuje świadectwo stwierdzające nieuzyskanie promocji.

(13) Czy wystawiamy oceny roczne takiemu uczniowi? - mam wydłużenie etapu u ucznia w klasie 8. Proszę o pomoc.

(14) wasza decyzja - powinna to regulować uchwała w sprawie wydłużenia, ale narzuca się by dokonać klasyfikacji z tym, że śródrocznej :-)

(15) dziękuję :).

(16) Decyzję w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego podejmuje rada pedagogiczna. Czy dyrektor na podstawie uchwały rady wydaje jeszcze decyzję administracyjną czy już nie?

(17) nie.

(18) dziękuję

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – kontynuujemy o nauczycielach różnych branż – nadal „coś o szkolnych lekturach” ale w wypowiedziach uczniowskich (oczywiście znalezione w Internecie – teksty bez zmian):

Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców.

Chełmoński namalował "Babskie lato".

Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie.

Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu zachowywały się jak normalni ludzie.

Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć.

W czasach przedhistorycznych nasi przodkowie żyli w jaskiniach, które były gniazdami cywilizacji. Później zaczęli budować szałasy, nie mieli ubrań, nawet koszul, tylko dziury na przepuszczanie dymu. Rozporządzali bardzo prymitywnymi narzędziami do założenia rodziny.

Rycerz średniowieczny składał się z głowy, zbroi i konia, który stawał na każde zawołanie.

Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków.

W roku 1768 Francja kupiła Korsykę - na trzy lata przed urodzeniem Napoleona, aby mieć pewność, że będzie on Francuzem.

Gdy wiosną umarła babcia automatycznie powiększył się metraż w mieszkaniu.

Bogurodzica żyła w XII wieku.

We fraszce "Na lipę" Kochanowski chwalił polską lipę.

Leszek Zaleśny