Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Właczenie gimnazjum do szkoły podstawowej a konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ]
bazyl20-01-2017 21:56:03   [#01]

Mam pytanie:   od 1 września 2017 gimnazjum zostaje włączone do naszej szkoły podstawowej. Jak wygląda skład komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły podstawowej w myśl nowych przepisów - konkurs teraz w marcu? Czy w skład komisji konkursowej wchodzą członkowie rady pedagogicznej i rady rodziców gimnazjum?

 

Jacek20-01-2017 22:59:05   [#02]

a dyrek sp do kiedy ma kadencję?

rzewa21-01-2017 00:55:40   [#03]

tak, wyłania się po 2 przedstawicieli rp i rr zarówno w sp jak i gimnazjum, a następnie każda z tych czwórek wybiera spośród siebie po 2 przedstawicieli do komisji konkursowej

art 238 ust 6 u.p.w.u.P.O.


post został zmieniony: 21-01-2017 00:57:27
Marla21-01-2017 08:16:22   [#04]

czy przedłużenie dyrektorowi kadencji na podstawie przepisów szczególnych ustawy wprowadzającej prawo oświatowe - nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 - zależy też od jego aktualnej oceny pracy i innych warunków ?

Nie mogę znaleźć przepisów które mówią jakie warunki należy spełnić w/w sytuacji. 

 

rzewa21-01-2017 08:33:01   [#05]

należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakie powinna spełniać osoba obejmująca  stanowisko dyrektora

czyli dokładnie to samo co w przypadku powierzenia stanowiska w wyniku konkursu

w tym przypadku wymagania trzeba spełniać na dzień powierzenia

gosiaes221-01-2017 10:24:24   [#06]

a co w przypadku kiedy:

obecny dyrektor ma p.o. do 31 sierpnia 2017?

1. Jeżeli gimnazjum będzie samoistnie się wygaszać - jak wybrać dyrektora? Przez konkurs? Bo nie wiem, czy możliwe jest przedłużenie pełnienia obowiązków? Ale z tego, co wiem, nie można organizować konkursów do gimnazjum na czas jego wygaszania - zresztą kto by chciał!!!

2. Jeżeli gimnazjum będzie w SP, czy wicedyrektora "ds. gimnazjum" wybiera dyrektor SP? Bo tak naprawdę od 1 września 2017 roku dyrektora gimnazjum nie ma! 

 

Jacek21-01-2017 10:43:08   [#07]

ad 1. reguluje to art. 231 ust. 3 i 4 u.p.w.u.P.O.

ad 2. reguluje to art. 238 ust. 2 u.p.w.u.P.O.


post został zmieniony: 21-01-2017 10:43:57
gosiaes221-01-2017 11:02:52   [#08]

Doczytałam Jacku - dzięki za pp :) podziwiam!!!

 

Nie pozostaje nic innego, jak cały czas mieć pod ręką u.p.w.u. P. O.

 

 

 

 

 

bazyl21-01-2017 19:36:00   [#09]

 Czy w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele gimnazjum  pomimo iż włączenie do sp nastąpią dopiero  od 1 września. 2017  a konkurs  na dyrka sp.  teraz w okolicach marca?

bazyl21-01-2017 20:08:54   [#10]

Bardzo Was proszę o rozwianie wątpliwości -   nie mogę znaleźć tego art. ???

Jacek21-01-2017 21:06:24   [#11]

rzewa napisała w [#03]

bazyl21-01-2017 21:35:06   [#12]

Dziękuję bardzo .

ddorota23-01-2017 12:48:33   [#13]

Mam podobną sytuację, gimnazjum będzie włączane do SP, kadencje dyrektorów kończą się 31.08.2017 i OP zdecydowało, że ogłosi konkurs. W SP jest 1 związek zawodowy, w gimnazjum 7, czy w komisji konkursowej będą przedstawiciele wszystkich 7 związków, czy tylko ten który jest w SP?

hania23-01-2017 18:12:18   [#14]

czad! 7 związków w jednym gimnazjum!

przepraszam za niemerytoryczność......

 

art 36 ustawy o systemie oświaty:

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy
– z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.
8. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

 

nie wiem czy wszystkie 7 związków są reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu....

w ZNP np musimy mieć teraz upoważnienia z OPZZ.......


post został zmieniony: 23-01-2017 18:14:02
ddorota23-01-2017 19:42:29   [#15]

Czyli w komisji konkursowej będą przedstawiciele zz reprezentatywnych  w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu.... działających w SP i gimnazjum, dobrze myślę?

Haniu w sąsiednim gimnazjum jest 9 zz, nie jestem rekordzistką.

markwi724-01-2017 09:50:00   [#16]

Mój OP najpierw powołuje Komisję a później dopiero ogłosi konkurs. Musi mieć wgląd w skład wytypowanych członków komisji. Wszystko pod kontrolą OP.

Zwojka07-02-2017 10:36:39   [#17]

czy dyrektorowi przedszkola +sp+ gim, można na podstawie art.231 przedłużyć kadencję do 31.08.2019r.? kadencję kończę 31.08.2017r.

 

 

ametyst197307-02-2017 11:08:31   [#18]

 myślę że nie patrz art 250 u. p.w.u.p.o

rzewa07-02-2017 15:12:19   [#19]

można przedłużyć kadencję na podstawie art 250 ust 3 specutawy ale tylko do 31.08.2019 r.

ametyst197308-02-2017 08:01:24   [#20]

Tak oczywiście teraz doczytałem całość ale tylko do 2019r. 

dariuszn708-02-2017 08:33:58   [#21]

Rozumiem że jeżeli dyrektor z konkursu do nowej szkoły wybrany w 2017 roku dostaje normalne powierzenie na 5 lat.

rzewa08-02-2017 16:59:54   [#22]

tak

Leszek08-02-2017 17:16:05   [#23]

obawiam się, że art. 250 ust. 3 upwuPo dotyczy tylko dyrektora zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, a nie dyrektora zespołu, który składa się z przedszkola+SP+Gim,

chyba, że gdzieś jest coś jeszcze...

czyli Zwojka #17 - konkurs a nie przedłużenie

pozdrawiam

rzewa08-02-2017 17:19:24   [#24]

owszem, art 250 ma zastosowanie jedynie do zespołu złożonego tylko z sp i gimnazjum

czyli w przypadku zespołu z # 17 w grę wchodzi jedynie konkurs

elrym08-02-2017 20:29:38   [#25]

czy musi być aktualna ocena pracy, kiedy będzie zachodziła ta ewentualność?

W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

rzewa09-02-2017 06:57:16   [#26]

uważam, że tak -> wynika to z rozp. w sprawie wymagań

atodobre09-02-2017 21:13:44   [#27]

Hejka

To ładnie, że poruszacie temat, który 15.12.2016 napisałam w wątku: podstawówka przeniesiona w całości - bez dyrektora. Ja już nawet otrzymałam dwie odpowiedzi w tej kwestii z MEN, a nadal nikt mnie nie przeprosił. Cieszę się, że jest nas więcej w takiej sytuacji.

Gdyby ktoś chciał jakichś info w tej kwestii, zapraszam na priv. Nie znam lepiej żadnych innych przepisów, niż "przepisy wprowadzające przepisy" u.p.w.u.P.O.

....co niczego nie wnosi, ale żyje się ciekawiej...

 

befana09-02-2017 21:36:26   [#28]

czy to samo , Leszku, dotyczy dyrektora zespołu:sp+gim. z oddziałam przedszkolnymi? Nowy konkurs? (#23)

 

AnJa09-02-2017 21:41:13   [#29]

taki zespół to zespół sp+gim - a ten przekształca się w sp

 

Ala09-02-2017 23:29:56   [#30]

a dyrektor nadal pozostaje dyrektorem do końca swojej kadencji

AnJa10-02-2017 08:48:00   [#31]

a jesli konczy mu sie31 sierpnia 2017 to do 31 sierpnia 2019?

Dante10-02-2017 09:02:50   [#32]

Jeśli kończy się kadencja  31 sierpnia 2017r. to organ może przedłużyć do 31 sierpnia 2019r. i chyba też może przedłużyć do 31 sierpnia 2018r. Jeśli w ogóle nie przedłuży to konkurs przed 1 września 2017r.


post został zmieniony: 10-02-2017 09:05:29
Marla10-02-2017 21:55:34   [#33]

a czy dyrektorowi zespołu szkół (p-le, sp, gimnazjum włączane do sp) nie można po prostu przedłużyć kadencji na podstawie art. 36 a ust. 8 uoso?

OP chce przedłużyć kadencję, ale szuka podstawy prawnej dla dyrektora, któremu kończy się kadencja 31.08.2017 a zarządza zespołem szkół jak wyżej

czy jest to możliwe?


post został zmieniony: 10-02-2017 21:56:16
rzewa10-02-2017 23:39:09   [#34]

o przedłużeniu powierzenia mówił od 22.04.2009r. art 36a ust 14 u.s.o. ale został uchylony przez specustawę z dniem 25.01.2017r.


post został zmieniony: 10-02-2017 23:42:34
Marla11-02-2017 10:45:04   [#35]

czyli teraz OP nie będzie już mógł przedłużać kadencji - oczywiście oprócz sytuacji opisanych w specustawie?

Koniec kadencji = ogłoszenie konkursu? czy dobrze rozumiem? 

rzewa11-02-2017 13:08:39   [#36]

tak

ustawa Prawo oświatowe nie przewiduje przedłużania powierzenia funkcji dyrektora

Marla11-02-2017 13:14:01   [#37]

Bardzo dziekuję

eny11-02-2017 18:23:44   [#38]

rzewa a jeśli dyrektor za dwa lata  wybiera się na emeryturę a w tym roku koniec kadencji to też nie?

ewitex11-02-2017 19:35:51   [#39]

Jeśli gimnazjum ma być włączone do szkoły podstawowej, wówczas dyrektorem szkoły ośmioletniej staje się dyrektor obecnej SP-6 letniej do końca swojej kadencji.

  • Co dzieje się z dyrektorem gimnazjum, któremu kadencja kończy się 31 sierpnia 2017r.
  • Jakie są losy dotychczasowego wicedyrektora SP. Czy dyrektor musi go odwołać ze stanowiska czy nadal jest wicedyrektorem ośmioletniej SP

Proszę o odpowiedź.

Imka11-02-2017 20:00:33   [#40]

Automatycznie staje się wice szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.

 

Dante11-02-2017 20:11:11   [#41]

Dyrektor gimnazjum włączanego do sp, któremu kadencja kończy się 31.08.2017r. nie jest z automatu wicedyrektorem sp. A Wicedyrektor gimnazjum otrzymuje odwołanie z funkcji w maju  i z dniem 1 września 2017r. staje się nauczycielem.

ewitex11-02-2017 20:23:40   [#42]

Dziękuję Dante za odpowiedź. Ale co dzieje się z obecnym wicedyrektorem Szkoły Podstawowej. Czy nadal zachowuje swoje stanowisko, czy jako dyrektor muszę go odwołać. Czy może zachowanie stanowiska przez dotychczasowego wicedyrektora zależy to od organu prowadzącego.

Jeżeli obecny dyrektor gimnazjum nie jest z automatu wicedyrektorem sp, to co się z nim dzieje. Czy organ prowadzący może mu przedłużyć kadencję do 31 sierpnia 2019r. , czy też ja muszę to zrobić.

 

Dante11-02-2017 20:51:08   [#43]

Ustawa wprowadzająca Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniej
szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca
okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.
2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia
gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem
ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu
stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska
dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej,
o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na
okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym
gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły
podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
6. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, do której, zgodnie z ust. 1, ma
być włączone gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej
i rady rodziców, z tym że:
1) przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych szkoły podstawowej
i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły;
2) przedstawicieli rady rodziców wyłania się itd.


post został zmieniony: 11-02-2017 20:51:53
Printer22-02-2017 18:55:03   [#44]

Proszę o wyjaśnienie zatem kwestii : czy obecny dyrektor szkoły może mieć wydłużoną kadencję jeśli :

- jego kadencja kończy się 31 sierpnia 2017 roku

- jest dyrektorem zespołu szkół : sp+gimn+szkoła zaw.

...wiem już , że jeśli jest "tylko" dyr. sp+gimn. to może mieć ew. wydłużoną kadencję  do 31 sierpnia 2019 roku

...no cóż zastanawiam się czy ew. startować, proszę o wyrozumiałość ...

 

rzewa22-02-2017 21:05:18   [#45]

niestety nie może - OP musi ogłosić konkurs

DYREK23-02-2017 09:25:42   [#46]

wątki:

 Przedłużenie kadencji dyrektora

przedłużenie kadencji dyrektora bez konkursu

 

 

Promyk09-03-2017 16:20:04   [#47]

zespół p+sp, do sp dolączone będzie gimnazjum. Czy w takiej sytuacji w komisji konkursowej biorą udział przedstawiciele RP i RR gimnazjum czy tylko przedstawiciele RP i RR zespołu (p+sp)

rzewa09-03-2017 21:34:07   [#48]

Obu przedstawicieli rp wyłania się spośród przedstawicieli rp wszystkich szkół -> czyli każda rp, zarówno przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wyłania przedstawiciela a ci przedstawiciele ze swego grona wyłaniają 2 przedstawicieli do komisji. Jeśli w zespole jest jedną RP,  to będzie to proste: 1 osoba wyłoniona przez rp zespołu i 1 osoba wyłoniona przez rp gimnazjum

Analogicznie rzecz się ma z przedstawicielami rr

Art 36a ust 9 u.s.o.

Promyk09-03-2017 22:12:06   [#49]

P ma odrębną RP i RR, SP tak samo. Czyli zwołujemy posiedzenie wszystkich 3 rad pedagogicznych i wspólnie wyłaniają 2 reprezentantow? Tak samo z radami rodziców? 

Zespół nie jest nowo zakładany, gimnazjum nie jest dołączane do zespołu, ale wejdzie w strukturę SP. Dlatego mam wątpliwość co do tego artykułu w tym przypadku


post został zmieniony: 09-03-2017 22:14:45
rzewa10-03-2017 05:08:35   [#50]

Nie

Każda z rad osobno wyłania przedstawiciela, a potem oni spośród siebie wyłaniają 2 przedstawicieli do komisji konkursowej

Gimnazjum nie jest włączane do zespołu ale jest włączane do sp a w ten sposób do zespołu - art 238 ust 6 u.p.w.u.P.o. mówi o tym, że w przypadku konkursu stosuje się tu rozwiązanie analogiczne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]