Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
strony: [ 1 ][ 2 ]
noe1930-08-2021 09:12:19   [#01]

ktoś, coś? zegar tyka, a wzoru wniosków brak - chyba że nie potrafię znaleźć

Leszek30-08-2021 09:23:22   [#02]

jeszcze w projekcie

pozdrawiam

anialeh30-08-2021 22:02:36   [#03]

a można prosić link do projektu, niestety mam problem z lokalizacją tegoż :)

Leszek31-08-2021 09:29:28   [#04]

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-20212025-zostal-przyjety-przez-rade-ministrow

pozdrawiam

Leszek31-08-2021 09:33:04   [#05]

file:///C:/Users/zall/AppData/Local/Temp/2)%20Za%C5%82acznik%20-%20Uchwa%C5%82a%20NR%2069%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20NPRCz%202.0.%20na%20lata%202021-2025%20-%20Program.pdf

pozdrawiam

Leszek31-08-2021 09:43:50   [#06]

https://biblioteka.pl/artykul/Skandaliczny-termin-skladania-wnioskow-do-Priorytetu-3-NPRCz-na-rok-2021-Co-mozesz-zrobic/10711

pozdrawiam

bobi36731-08-2021 19:07:20   [#07]

Leszek #05

czy pod linkiem który umieściłeś jest tajemniczy projekt rozporządzenia bo nie mogę go otworzyć?

Leszek31-08-2021 19:51:46   [#08]

pod linkiem #06

jest artykuł i na dole link do projektu,

który u mnie się otwiera

pozdrawiam

bobi36731-08-2021 20:42:56   [#09]

Leszku nie wiem jak inni, ja niestety w żaden sposób nie mogę otworzyć

halinah31-08-2021 20:46:31   [#10]

Czy jest gdzieś dostępny wzór wniosku?

rzewa31-08-2021 21:43:55   [#11]

link do projektu rozp:

https://images.bibliotekawszkole.pl/uploads/files/projekt%20rozporz%C4%85dzenia.docx

Krzysztof U03-09-2021 09:58:55   [#12]

Czy zmienił się termin składani wniosków? Mnie wyświetla się, że rozporządzenie jest w fazie opiniowania.

noe1905-09-2021 11:34:17   [#13]

Musi się zmienić, bo rozp.  dalej jest nie podpisane.

Krzysztof U12-09-2021 08:24:12   [#14]

10 września MEiN opublikował wniosek:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025 


post został zmieniony: 12-09-2021 13:44:25
sońka12-09-2021 21:34:20   [#15]

Do kiedy można składać?

halinah13-09-2021 00:12:52   [#16]

IV kwartał roku budżetowego, a w 2021 roku – II/III kwartał - terminy na s. 125 załączkina :)

PiotrekM13-09-2021 12:11:06   [#17]

mogę prosić o link do załącznika?

halinah13-09-2021 12:19:07   [#18]

Pod artykułem załączonym w #14, na końcu, zatytułowane "Materiały" są załączniki.

PiotrekM13-09-2021 12:25:24   [#19]

ok już mam

https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/legislacja/programy-wieloletnie/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025.php 


post został zmieniony: 13-09-2021 12:58:14
Jot13-09-2021 13:21:45   [#20]

Gdzie jest podpisane roporządzenie? Wzięłam na razie link do projektu od rzewy.

Rozumiem w miarę , że da się te punkty zrealizować, ale czy został w podpisanym nadal punkt 6? Jak to mamy zrozumieć?

 

2. Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1)     zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2)     podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:

a)     planowanie zakupów książek,

b)     wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;

3)     zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, takie jak: spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;

4)     uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5)     zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6)     dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również w okresie ferii zimowych i letnich;

7)     uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

halinah13-09-2021 13:31:09   [#21]

Ten punkt był już w poprzedniej edycji programu. Głównie chodzi o to, żeby nie wymagać od uczniów zwrotu książek przed wakacjami i umożliwić im wypożyczanie na wakacje książek.

 

Jacek13-09-2021 13:36:21   [#22]

Rozporządzenie będzie dziś opublikowane.

Jot13-09-2021 13:38:57   [#23]

Nie działa mi link od PiotrkaM

Jot13-09-2021 13:39:54   [#24]

już myślałam, że mamy bibliotekę otworzyć...dzięki

Jacek13-09-2021 13:40:22   [#25]

Działa

Jacek13-09-2021 16:21:54   [#26]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Wchodzi w życie 14 września 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1675 

sońka13-09-2021 19:16:34   [#27]

Wchodzi w życie 14.09, a wnioski do 15.09?

Jacek13-09-2021 20:10:53   [#28]

Taki mamy Garnek

Renatka14-09-2021 12:12:06   [#29]

Czy robił Ktoś to do przedszkoli i po krótce opisałby  jak to zrobić ( wiem idę na skróty) ale pierwszy raz i czas goni...

gosiaes214-09-2021 20:02:33   [#30]

a ja nie wiem, czy jestem szkoła polska, czy szkoła w ORPEG???? 
:((((((((((

PioKaz7315-09-2021 07:31:34   [#31]

ORPEG = Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Jeśli szkoła jest w Polsce, to nie jest w ORPEG.

DICK15-09-2021 08:15:49   [#32]

Czy mobę pisać wniosek jak w I edycji otrzymałem wsparcie dla szkoły. Jaka jest kwota dla szkoły 136 uczniów 3000 czy 4000 . Za info dzięki.

halinah15-09-2021 09:59:07   [#33]

Wniosek można pisać!

4000 + 1000 (20% wkładu własnego OP) = 5000


post został zmieniony: 15-09-2021 09:59:40
matyldaa15-09-2021 10:16:07   [#34]

Zespół szkół, tj. sp i przedszkole, można napisać dwa wnioski ?


post został zmieniony: 15-09-2021 10:16:25
matyldaa15-09-2021 10:56:52   [#35]

I jeszcze, gdzie znajdę informację, że na 2022 rok wnioski są składane do 31 października?

matyldaa15-09-2021 11:37:13   [#36]

#34 doczytałam, par. 2, pkt 7

Skimir15-09-2021 15:21:31   [#37]

Tak na szybko, dla upewnienia się.

Szkoła może wziąć uzyskać dofinansowanie w ramach programu jeden raz w ciągu jego trwania?

Wniosków nie trzeba składać do dziś, jeśli zamierzamy wziąć udział w późniejszym terminie to wniosek trzeba złożyć w kolejnych latach trwania programu?

matyldaa16-09-2021 12:12:10   [#38]

Wracam jeszcze do sytuacji zespołów szkół: 

"W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół lub placówek albo zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład tego zespołu."

Jeśli w takim razie w skład zespołu wchodzą szkoła i przedszkole to...? Szkoła ma bibliotekę, przedszkole ma tylko mały księgozbiór. Czy w 2022 roku mogę złożyć wniosek i dla szkoły i dla przedszkola?

GAŁKA19-09-2021 12:14:21   [#39]

 

do [#35]

§ 7. 1. Do dnia 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego tę placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera odpowiednio:

matyldaa20-09-2021 22:44:38   [#40]

 Czy, jeśli otrzyma się wsparcie w 2021 roku, to wszystkie działania należy przeprowadzić do końca roku kalendarzowego 2021? Wiedziałam, że należy rozliczyć budżet, ale działania też do grudnia włącznie? To info z OP.

Dan6704-11-2021 19:04:20   [#41]

muszę dopytać

szkoła podstawowa w SOSW - organ prowadzący to  powiat. Obowiązuje zapis z rozp.:

§ 5. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 

2)       dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3000 zł;

 czy tak?

Macia19-11-2021 12:32:33   [#42]

dostałam dofinansowanie w wys. 3 tys. i  czytając umowę mam szereg wątpliwości. Może ktoś je rozwieje

  • czy zapis o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych obliguje mnie do jakichś działań np. rozeznanie cenowe czy to jest po prostu standardowa umowa i dotyczy wyższych kwot
  • mam zamieszczać informacje o uzyskanym dofinansowaniu i działaniach wraz z identyfikacją graficzną (logotypami) których nie mogę nigdzie znaleźć
  • umieszczanie stempla pobranego ze strony MEiN na zakupionych publikacjach - też nie mogę go znaleźć

 

klagor22-11-2021 07:53:57   [#43]

gdzie znajdę wykaz szkól, które otrzymały dofinansowanie

dawdaw22-11-2021 08:00:01   [#44]

Tutaj są logotypy i wzór pieczątki:

https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/logotypy

anemi23-11-2021 14:57:23   [#45]

Gdzie znajdę informację o konieczności umieszczania stempla ze strony MEiN na zakupionych publikacjach? U mnie w umowie takiego zapisu nie ma.

 

marmar4923-11-2021 15:31:27   [#46]

W umowie

u mnie § 6 ust. 4

"Beneficjent dotacji zobowiązuje się zapewnić, aby placówki, w odniesieniu do których otrzymał wsparcie, umieściły na każdej dofinansowanej publikacji, tam gdzie jest to możliwe, stempel zgodny z opracowanym wzorem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

anemi25-11-2021 12:16:34   [#47]

Przejrzałam umowę od deski do deski. Słowa o logotypach i specjalnych pieczątkach nie ma.

Leszek14-12-2021 09:03:41   [#48]

strona internetowa Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

https://nprcz.pl/

pozdrawiam

petrus16-12-2021 00:57:22   [#49]

Czy ktoś się orientuje w sprawie składania sprawozdań? Oprócz sprawozdania finansowego, o którym wiedziałam, jest sprawozdanie z realizacji. Czy mamy teraz składać sprawozdanie częściowe za 2021?

Macia30-12-2021 10:19:53   [#50]

w umowie jest § 3

  1. Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Wojewody na adres: Kuratorium Oświaty
    w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r. sprawozdanie z realizacji Programu zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia zawierające:

1)    zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach realizacji programu,

2)   informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 rozporządzenia wraz z wnioskami z realizacji programu.

Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Beneficjent zobowiązany jest załączyć kopie opisanych faktur/rachunków/innych dokumentów oraz kopie przelewów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz wykonawców. Faktura powinna
zawierać opis Faktura płatna: kwota ……………. zł z  dotacji budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota ……………….. zł ze środków własnych”. Każda strona kopii powyższych dokumentów powinna być potwierdzona przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby

strony: [ 1 ][ 2 ]