Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pilne odprawa emerytalna
strony: [ 1 ]
bożenka09-12-2008 13:38:49   [#01]
Mam nauczyciela który napisał wypowiedzenie umowy z dniem 01.01.2009r. zawartą na czas określony gdyż chce przejść na emeryturę z Art 88.1 KN. Obiło mi się o uszy, że jesli nie rozwiązał umowy na swój wniosek, tylko napisał słowo wypowiedzenie, nie ma konieczności wypłacenia odprawy emerytalnej. Ale zaznaczam że coś mi tu nie pasuje. Proszę o pomoc bardzo pilną. Z góry dziękuję za pomoc.
DYREK09-12-2008 14:03:37   [#02]

Chyba rozwiązanie umowy z dniem 31.12.2008r.

Jeżeli nauczyciel poinformował (nie ma znaczenia sposób rozwiązania umowy), że zamierza przejść na emeryturę i poprosił o pomoc w skompletowania dokumentów.

To:

31.12 - świadectwo pracy, wypłata odprawy 

Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagane od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (wyr. SN z 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 267).

 
Wypłata odprawy emerytalnej powinna być odnotowana w świadectwie pracy.
 

emerytura

art. 86 (FUS), 88 KN (wcześniejsza - nauczycielska)

odprawa emerytalna

art. 87 KN (2 lub 3 miesięczna)

bożenka09-12-2008 14:17:06   [#03]
Tak myślałam, bo rozwiązanie umowy jest też poprzez wypowiedzenie. Takie stwierdzenie, że jesli wypowiedział umowę o pracę a nie rozwiązał więc się nie należy dał mój kierownik administracyjny, ale cały czas to mi nie pasowało. Wiem, że należy się odprawa bez względu na formę rozwiązania stosunku pracy (oprócz naruszenia obowiązków, z winy pracownika). Wiem że zapisuję ją na świadectwie pracy ale wydajemy odprawę po otrzymaniu decyzji z ZUS-u więc po wydaniu świadectwa. Za poradę dziękuję. Wdzięczna jak zawsze.
rzewa09-12-2008 14:19:34   [#04]
nie ma pp dla czekania na decyzję ZUS - odprawa jest należna w dniu rozwiązania stosunku pracy i tego dnia powinna być wypłacona
bożenka09-12-2008 14:25:17   [#05]
A to ciekawostka, bo mojej pracownicy wypłaciłam odprawę, a Zus nie przyznał jej emerytury i wróciła na dwa lata do pracy, chociaż wcześniej dał jej odpowiedź, że jej się należy. I nauczona niespotykanymi przypadkami z ZUS nie wypłacam zaraz po odejściu z pracy. Najpóxniej wypłaciłam w tym roku bo po 3 tygodniach. I nie jest to niezgodne z przepisami- sprawdziłam.pozdrawiam
SOOwIzbicy09-12-2008 14:26:58   [#06]
tu popieram bożenkę, ja też przez to przechodziłam, był maly kłopot; teraz czekam na decyzję ZUS :)
rzewa09-12-2008 14:28:45   [#07]
a na jakiej pp wstrzymałaś wypłatę odprawy?

ciekawa jestem a i innym przydałoby się...
SOOwIzbicy09-12-2008 14:33:04   [#08]
Brak związku przyczynowo-skutkowego, czyli brak podstawy faktycznej do skorzystania z uprawnienia na podstawie konkretnej pp. Rzewo, trochę to może się wydać zakręcone, ale ja tak robię. A przy okazji ,wyrazy uznania za szerokie kompetencje :)))
DYREK09-12-2008 14:36:59   [#09]
 Wystarczy, że pracownik poinformował o chęci przejścia na emeryturę (np .poprosił o pomoć w skompletowaniu dokumentów).
 
Wypłata odprawy emerytalnej w dniu rozwiązania umowy o pracę.
Później, to chyba łącznie z odsetkami.
 
Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagane od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (wyr. SN z 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 267).
 
 
 

Kiedy pracodawca wypłaca odprawę
Z dniem 1 stycznia 2005 r. chcę przejść na emeryturę. Moje zatrudnienie kończy się na koniec grudnia tego roku. Czy pracodawca powinien mi wypłacić odprawę emerytalną w dacie rozwiązania umowy o pracę, nawet jeśli nie otrzymam jeszcze orzeczenia przyznającego mi emeryturę?

Pracodawca powinien wypłacić odprawę w dniu rozwiązania stosunku pracy, czyli na koniec grudnia tego roku. Co więcej, roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później. Od tej daty uprawniony ma również prawo do odsetek za opóźnioną wypłatę świadczenia.


http://www.prawo.egospodarka.pl/7067,Odprawa-emerytalna,3,34,3.html


post został zmieniony: 09-12-2008 14:40:33
SOOwIzbicy09-12-2008 14:39:45   [#10]
Proszę zwrocić uwagę, że to orzeczenie było wydane przed zmianą przepisow emerytalnych (sprzed reformy) :)
DYREK09-12-2008 14:41:43   [#11]
:-)
rzewa09-12-2008 14:45:05   [#12]
ale... przepisy emerytalne maja się nijak do wypłacania odprawy emerytalnej

odprawę emerytalną wypłaca się zgodnie z przepisami prawa pracy, a te nie zmieniły się w tym zakresie
SOOwIzbicy09-12-2008 14:50:44   [#13]
Ja zostaję przy swoim, ponieważ brak decyzji przyznającej emeryturę (rentę) nie daje podstawy do wypłaty odprawy. A kto zwróci nienależnie wypłaconą odprawę, jeśli się okaże, że ZUS np. nie zaliczy n-lowi okresu pracy w gospodarsatwie rolnym (u mnie większość z tego korzysta),  choć mamy tu piękną lubelską wieś ?! :)))
SOOwIzbicy09-12-2008 14:51:26   [#14]
I jak się wytłumaczyć z takiego wydatku publicznych pieniędzy? :)
bożenka09-12-2008 15:15:50   [#15]
I właśnie taką odpowiedź dostałam z WE. "Dlaczego wypłaciliśmy bez decyzji emerytalnej. jesli nastąpiła wypłata z tytułu przejścia a fizyczne przejście na emeryturę nie nastąpiło to należy dokonać zwrotu wypłaty nienależnie pobranego ekwiwalentu". I zaczął się kłopot. Nauczona nie przespaną nocką rozmawiam z pracownikiem i informuję go, że może dostać odprawę ale po przedstawieniu decyzji ZUS. I nikt nie pisał skarg i donosów. Jest dobrze. Czasami bywa tak, że przepisy mówią coś co się nie sprawdza w życiu. Sporządzam pismo w którym informuję pracownika o wypłacie w terminie późniejszym i spokojnie śpię. Może popełniam błąd i naruszam prawo pracy ale taka asekuracja się sprawdza. Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie.
DYREK09-12-2008 15:22:19   [#16]

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/
odprawa_emerytalna_rentowa-a_4451.htm

http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1032&theme=Printer

rzewa09-12-2008 18:40:42   [#17]
nie trzeba odprawy zwracać - odprawę wypłaca się tylko raz - ktoś kto otrzymał odprawę, a potem okazało się, że musi coś "dopracować" nie otrzyma odprawy ponownie - w świadectwie pracy umieszcza się informację o wypłaconej odprawie

a jak umieścisz tę informację, kiedy wypłacisz odprawę w terminie późniejszym? Zmienisz świadectwo, które zostało złożone w ZUS?

art 92(1) k.p. nie mówi nic o otrzymaniu emerytury, a o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę czyli odprawa powinna być wypłacona ostatniego dnia pracy pracownika

można odprawy nie płacić jeśli z akt pracownika wynika, ze nie ma on na pewno jeszcze uprawnień emerytalnych - w przypadku nauczycieli jest to trudne
DYREK18-12-2008 10:14:41   [#18]
http://www.wspolnota.org.pl/content/view/7257/
Ania Sz18-12-2008 22:25:48   [#19]
Czy należy wypłacić odprawę również n-lowi, który z dniem 01.01.2009 r. przechodzi na emeryturę ale nie następuje rozwiązanie stosunku pracy (pani ma ukończone 55 lat i 30 lat stażu pracy => nie musi rozwiązywać stosunku pracy, chce złożyć dokumenty by jej naliczyli i automatycznie zawiesili). Kiedy tą odprawę należy wypłacić?
DYREK18-12-2008 22:50:57   [#20]

Odprawa po rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozdział IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Karta nauczyciela

Art. 87. 1.  Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę .......

Ania Sz19-12-2008 22:07:51   [#21]
Dzięki Dyrku :)
sewka11-12-2011 22:49:58   [#22]

Proszę o pomoc - kiedy wypłacić odprawę emerytalną?

Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy z dniem 31.08. br. na podstawie art. 20 KN.

Nauczyciel wniósł do sądu pracy pozew o przywrócenie do pracy. Sąd oddalił powództwo w listopadzie tego roku.

W grudniu nauczyciel dostarczył  mi pismo, w którym przypomina, że do chwili obecnej nie dokonano wypłaty przysługującej mu odprawy emerytalnej. Ba, żąda nawet przysługujących mu ustawowych odsetek od zaległej kwoty.

Czy słusznie?

Według mnie, skoro wniósł do sądu o przywrócenie do pracy, to nie zamierzał przejść na emeryturę. Ponadto ani ustnie, ani pisemnie nie poinformował wcześniej o takim zamiarze.

Na forum znalazłam taką interpretację: Odprawa staje się wymagalna w dacie przejścia na emeryturę. Będzie to data ustania stosunku pracy po wcześniejszym przyznaniu pracownikowi odprawy albo data przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po ustaniu stosunku pracy.

Wydaje mi się, że powinnam wypłacić odprawę emerytalną po dostarczeniu decyzji ZUS-u, ponieważ przejście na emeryturę następuje/ nastapi po ustaniu stosunku pracy.

 Ale pewna nie jestem. Proszę bardziej doświadczonych o pomoc.


sewka12-12-2011 14:49:54   [#23]

Podniosę się parę schodków do góry.

Heeelp :))

DYREK13-12-2011 12:54:35   [#24]

Należy poprosić nauczyciela o dostarczenie decyzji o przyznaniu emerytury. Można dodatkowo wyjaśnić, że jest niezbędna taże do naliczenia odpisu na zfśs.

Po dostarczeniu należy wypłacić odprawę bez odsetek.

W sprawie odsetek nauczyciel może wystąpić do sądu pracy, a w odpowiedzi na pozew wyjaśnicie jak było.

Jeżeli sąd nakaże wypłatę odsetek to wypłacice, jeżeli nie to nie.


post został zmieniony: 13-12-2011 12:55:16
sewka16-12-2011 07:11:55   [#25]

Dzięki, DYRKU, za odpowiedź.

Konsultowaliśmy przypadek z naszym radcą prawnym i w efekcie pismo o wypłacenie odprawy poszło do zespołu obsługi oraz do nauczyciela po "uzyskaniu informacji o planowanym przejściu na emeryturę", bez czekania na decyzję ZUS-u. A i bez odsetek też...

nina16-07-2013 13:52:14   [#26]

Art 20 nauczyciel zwolniony :

czy wypłacić odprawę emerytalną , nie wiem czy będzie składał wniosek do ZUS  , bo może jeszcze będzie chciał pracować.......

a  (4 lata temu miał przyznaną emeryturę i wyliczoną ale nie dostarczył świadectwa pracy )

Czy jakby przedstawił w/ w zaświadczenie to na tej podstawie mogę wypłacić??? 

rzewa16-07-2013 14:49:47   [#27]

wystarczy oświadczenie n-la, że zamierza skorzystać z emerytury -> wtedy odprawa staje się obligatoryjna w dniu rozwiązania stosunku pracy

dyrlo16-07-2013 18:41:38   [#28]

Taki dylemat mamy i pomocy potrzebujemy.

Nauczycielka zatrudniona poprzez mianowanie dwukrotnie (2011/2012 - 12/18 i 2012/2013 - 9/18) wyraziła zgodę na ograniczenie etatu. W tym roku niestety nie ma już nawet 9h. Otrzymała wypowiedzenie z Art. 20 i wszystko super ale....

Dyrektor uważa, że 6-cio miesięczna odprawa należy się z 9/18.

Uzasadnienie dyrektora: Gdyby miała tylko przez jeden rok ograniczenie to 6-cio miesięczna odprawa należy się z całego etatu a skoro to trwało więcej niż rok to tylko z ostatniego wymiaru.

Gdzie mam szukać pp, żeby jej pomóc. Przecież wiem (tylko skąd ja to wiem?), że ilość lat szkolnych ograniczenia na które się zgadzała nie ma znaczenia ????

rzewa16-07-2013 18:45:05   [#29]

art 22 ust 2a KN

dyrlo16-07-2013 18:49:52   [#30]

Jejku, dziękuję no przecież to oczywiste, jak my to czytałyśmy.

Dziękuję w imieniu koleżanki.

puma16-07-2013 23:05:04   [#31]

 Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie wyraża zgody na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. Stosuję art. 20 - odprawa sześciomiesięczna. Oświadcza dodatkowo, że chce przejść na emeryturę.

I teraz problem:

Korzystniej dla n-la (ze względu na wysokość emerytury), aby rozwiązano stosunek pracy przed jego sześćdziesiątymi urodzinami, które przypadają 27 sierpnia.

Czy można rozwiązać tę umowę 26 sierpnia na mocy porozumienia stron i wypłacić odprawę sześciomiesięczną? Nie znalazłam dotychczas pp.

 


post został zmieniony: 16-07-2013 23:19:46
dyrlo17-07-2013 08:21:47   [#32]

Jak ma już naliczoną to nie ma znaczenia. Chodzi o to aby wniosek do ZUS wpłynął przed ukończeniem 60 lat, ZUS nalicza i czeka na świadectwo pracy. Wcześniej nie wypłaca. Wysokość naliczonej emerytury zostanie ponownie przeliczona w dniu dostarczenia świadectwa pracy.  Ale doliczony zostanie tylko dodatkowy staż. Podstawa wymiaru już nie zmieni się.A jak sobie będzie jeszcze pracował (np. na godzinkach) to co 3 miesiące składa do ZUS zaświadczenie i mu doliczają do stażu.

rzewa17-07-2013 09:06:39   [#33]

no i jeśli nastąpi rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem, to nie ma mowy o odprawie z art 20 KN -> wypłacenie odprawy w takim wypadku będzie poważnym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (bezprawne wydatkowanie środków)


post został zmieniony: 17-07-2013 09:06:59
puma17-07-2013 09:07:41   [#34]

Nie ma naliczonej emerytury. Jakie kroki po kolei?

1. Nauczyciel składa wniosek do ZUS przed 27 sierpnia, ale pozostaje w stosunku pracy.

2. ZUS nalicza emeryturę na korzystniejszych dla n-la warunkach i czeka na świadectwo pracy.

3. Dyrektor rozwiązuje stosunek pracy 31 sierpnia, wypłaca odprawę sześciomiesięczną i wydaje świadectwo pracy.

4. Nauczyciel dostarcza do ZUS świadectwo pracy.

5. N-el cieszy się z odprawy i wyższej emerytury.

Czy tak???

dyrlo17-07-2013 13:56:17   [#35]

1-5 tak

6. ZUS przyznaje emeryturę a dyrektor wypłaca jeszcze 3- miesięczną odprawę emerytalną :-)))

i dopiero radość (razem 9-cio miesięczna odprawa będzie)

__________________________

PS. po złożeniu wniosku ZUS przyśle pismo, że brak świadectwa pracy i emerytura się nie należy, ale tym nie należy się przejmować (chyba taka u nich procedura). Można do nich podejść i wyjaśnić, są wyrozumiali.

Ja złożyłabym wniosek troszkę wcześniej (tak ok. 10) bo i tak liczy się emeryturę od miesiąca w którym wniosek został złożony.


post został zmieniony: 17-07-2013 14:00:33
puma17-07-2013 15:13:25   [#36]

:-) Ten pkt 6 był mi znany, oczywiście. :-)))

Dzięki, dyrlo. Pozdrawiam wakacyjnie.

dyrlo17-07-2013 19:27:50   [#37]

Ja też pozdrawiam :-)

Ed31-03-2017 07:58:37   [#38]

Z nauczycielem, który nabył już uprawnienia emerytalne, planuję rozwiązać umowę (art. 20 KN - zmniejszenie liczby oddziałów). Czy nauczycielowi należy wypłacić dwie odprawy - emerytalną oraz tą wynikającą z art. 20 KN pkt 2 ?

Natka31-03-2017 08:06:17   [#39]

tak, dostanie 6+3

Markal31-03-2017 14:21:24   [#40]

Czy nauczycielom odchodzącym na świadczenia kompensacyjne należy się odprawa emerytalna?

rzewa31-03-2017 14:58:24   [#41]

Tak

Art. 87. ust. 1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

ust. 2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Markal31-03-2017 16:06:32   [#42]

do rzewy - napisałam na skrzynkę, proszę przeczytaj i ratuj :)

Hani31-03-2017 17:50:10   [#43]

Ed [#38]

Czy  nauczycielowi obecnego gimnazjum (gdzie nie działa art. 20 KN, a działanie art. 225 ust. 1 specustawy) również należą się dwie odprawy?

Pytam pod kątem sekwencji wydarzeń opisanych tu http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58342&ux=19548&pst=9#pst4

rzewa31-03-2017 22:52:24   [#44]

tak, należą się

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]