Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe rozdziały 80149 i 80150
strony: [ 1 ][ 2 ]
j2323-03-2015 16:38:35   [#51]

poseł Sprawka do MF 12.03.15, odpowiedzi jeszcze nie ma

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1F2FD9EF

zakres zmiany Rozporządzenia jest niewystarczający dla pełnej możliwości ewidencjonowania wydatków ponoszonych na realizację tych zadań oświatowych.

Przykładem są wydatki na świetlice szkolne ewidencjonowane w Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza. W świetlicach szkolnych realizuje się część zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, a środki na ich funkcjonowanie zawarte są w wyodrębnionej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Wynika to bezpośrednio z Informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

Słabością zmiany Rozporządzenia jest również brak objaśnień przy nowo utworzonych rozdziałach.

Rodzi to m.in. wątpliwość, czy można w nich ewidencjonować wydatki na dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t., w których kształcą się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki na ww. dotacje są również zawarte w wyodrębnionej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

rzewa23-03-2015 16:38:39   [#52]

hm... zakupy o jakich mówi Pan Poseł, to nie inwestycje a wydatki bieżące -> zatem nie ma tematu, ale...

założenie w budynku windy czy pochylni ldla osób (w tym uczniów) niepełnosprawnych już taką inwestycją jest, czyli jest coś na rzeczy...

micali08-04-2015 09:13:58   [#53]

czy macie już wypracowany podział środków (wydatków) dotyczący rozdziału 80150?

Danusia12-04-2015 07:57:09   [#54]

W #45 powołałam się na wypowiedź Pani Berdzik.

Skierowałam pytanie do MEN.

Uzyskałam odpowiedź, że to JST powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków, o których tu rozmawiamy, a samorządy otrzymały tabele z kalkulacją kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod,a sposób kalkulacji tych kwot może być wskazówką, jak wyodrębniać środki na ww. cel.

Ponadto MEN nie planuje organizacji szkoleń na ten temat.

Czyli nadal nic nie wiadomo.

Pozdrawiam.

 

Danusia25-04-2015 10:35:36   [#55]

Informacja z 24 kwietnia:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyodrebnianie-srodkow-na-specjalna-organizacje-nauki-i-metod-pracy-art-32-tzw-ustawy-okolobudzetowej.html

annamaria01-06-2015 18:23:43   [#56]

czy dokonywaliście w związku z w/w rozdziałami aktualizacji polityki rachunkowości w Waszych jednostkach? jak to robicie?

 

annamaria02-06-2015 08:18:01   [#57]

podnoszę wątek

Dan6714-08-2015 15:00:50   [#58]

Witam!

Mam ogromną prośbę o potwierdzenie:

Jesteśmy SOSW /SP, GIM, ZSZ, SPDP i  opieka całodobowa/

Czy zgodnie z wypowiedzią  Rzewy z  [#26] -  „Wydatki klasyfikowane w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80121, 80134 nadal powinny być tam klasyfikowane (są to wydatki na zadania o jakich mowa w art 32 u.o.b.) -> nie będą one klasyfikowane ani w rozdziale 80149 ani w 80150. Nowe rozdziały dotyczą tych jednostek oświatowych, dla których te zadania nie są zadaniami podstawowymi. Zatem w SOSW nie będzie żadnych dodatkowych rozdziałów.”

- nie obowiązują nas rozdz. 80149 i 80150

Szukam potwierdzenia, bo  dochodzą do mnie słuchy, że w OP ktoś twierdzi, że NI organizowane w naszym ośrodku należy wykazywać w nowych rozdz.  

Proszę o pomoc! Pozdrawiam!

 

rzewa14-08-2015 15:48:24   [#59]

Z Załącznika nr 2 do rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931)

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80102 Szkoły podstawowe specjalne", "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80124 Licea profilowane specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".

bobi36708-10-2015 22:05:34   [#60]

Witam,

mój OP zażyczył sobie od dyrektorów opisania (w formie zarządzenia) sposobu rozliczania środków z rozdziału 80150

Może ktoś już ma i zechciałby się podzielić  swoimi opracowaniami jak rozlicza się z subwencji na realizację zadań, a może ktoś wymyślił jakiś sposób kalkulacji tych kwot?

gimnazjum16-10-2015 11:19:42   [#61]

Jeśli chodzi o rozliczanie środków na tych nowych rozdziałach to może podacie kilka propozycji lub namiarów na pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  - można hulać bo to do projektu budżetu na 2016 rok ( szczególnie dla niepełnosprawności wad słuchu, wzroku , niepełnosprawności sprzężonych)

mstola25-11-2015 20:21:41   [#62]

Czy istnieje możliwość przeniesienia tychże środków z rozdziału 80150 na 80110?

Mój OP twierdzi, że tak.

Adaa26-11-2015 20:38:27   [#63]

No jest (teoretycznie)
Niewykorzystane srodki przechodza do nadwyżki...nadwyżkę podziela jak chcą

mstola26-11-2015 21:33:44   [#64]

Nadwyżka do wykorzystania w przyszłym roku? ( np przez wszystkie szkoły w gminie?)


post został zmieniony: 26-11-2015 21:34:30
Adaa26-11-2015 21:35:51   [#65]

Niekoniecznie przez szkoły

moze byc asfalt

Marek Pleśniar27-11-2015 13:31:17   [#66]

nie zapominajmy też o kostce Bauma

youras01-03-2017 17:09:24   [#67]

Witam,

czy ktoś z państwa mógłby się podzielić jakimś sensownym, w miarę prostym w obsłudze regulaminem swojego organu prowadzącego dotyczącym klasyfikowania środków na kształcenie specjalne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]