Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwarantanna w warunkach szkolnych
strony: [ 1 ][ 2 ]
wemes23-11-2021 13:33:19   [#01]

Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami na temat kwarantanny w warunkach szkolnych - czy to ma sens w obecnej formie. Posłużę się modelem jaki panuje w szkole.

Przejmijmy, że w klasie X (liczba uczniów 30) pierwszego dnia miesiąca przychodzi uczeń A z COVID, przez pierwsze kilka dni spotyka się, z koleżankami, kolegami w klasie i na korytarzu.

 7  dnia miesiąca uczeń ten poczuł się  źle, udał się do lekarza i zrobiono test na COVID, test pozytywny. 

- uczniowie klasy A zostali skierowani na kwarantannę.

- pytanie, ilu uczniów klasy A zostało zainfekowanych ?

a) wszyscy

b) nikt

c) ?

- czy u Was w szkołach istnieją przypadki, że wśród uczniów odesłanych na kwarantannę stwierdzono także COVIDA ?

 

malmar1523-11-2021 13:54:30   [#02]

tych na kwarantannę raczej nikt nie testuje

Promyk23-11-2021 17:08:52   [#03]

U mnie się zdarzaja takie "ciagi". Klasa idzie na kwarantannę z powodu jednego ucznia. Wraca na jeden dzien i idzie znów na kwarantanne, bo dostajemy informację o tym, ze kolejny uczeń ma wynik dodatni. Taką sytuacje miałam w przypadku 3 klas. W jednej z nich chory był n-el, a potem dwóch uczniów. Dzieci z kwarantanny nie bada się, ale jeśli mają objawy, to rodzice robia test.

edithael23-11-2021 21:59:19   [#04]

Tak, mam 3 przypadki, że wśród uczniów odesłanych na kwarantannę stwierdzono także COVIDA. Z jednej klasy. Reszta nie testowana więc nie wie, że ma

 

Roman Langhammer24-11-2021 05:50:38   [#05]

Dla mnie największy sens ma wysyłanie klas na np. 3 dni kwarantanny. :/

Przykład:

 

Uczeń ostatni raz w szkole 16 listopada.

Uczeń dostaje wynik pozytywny 23 listopada (mimo tego, że obawy miał już 16 listopada popołudniu, skierowanie na test dostaje 22 listopada).

Klasa idzie na kwarantanna na dni 24-26 listopada.

Pytanie: co się działo z ewentualnym wirusem w dniach 17-23 listopada? Ktoś wie?

 

AnJa24-11-2021 06:29:19   [#06]

Wirus czeka na opinie sanepidu. Albowiem wirus jest tylko wówczas gdy jest zdiagnozowany testem lub pozytywnie zaopiniowany.

bargaj24-11-2021 19:37:58   [#07]

Co się dzieje, kiedy wychowawca klasy I SP zachorował na Covid i jest na kwarantannie. 

Cała klasa ma zdalne nauczanie ? 

KaPi24-11-2021 19:43:37   [#08]

tak i wszystkie dzieci są na kwarantannie, chyba, że któregoś nie było w szkole przez jakieś ostatnie1,5 tygodnia...

przerobione...

Liwa24-11-2021 21:07:24   [#09]

Nauczyciel kl.I w izolacji, a klasa na kwarantannie przez 10 dni od ostatniego kontaktu.

ejkej24-11-2021 21:22:15   [#10]

W przypadku kl. I - III bez względu, kto jest pozytywny klasa idzie na kwarantannę, w IV - VIII pozytywny nauczyciel = nadzór, a pozytywny uczeń = kwarantanna

A i tak po uszach dostanie dyrektor. Przecież niektórzy rodzice sądzą, że kwarantanna, czy nadzór,  to sprawka dyrektora. Ostatnio otrzymuję wiele żali i pretensji formułowanych za pośrednictwem edziennika właśnie w tym temacie. Rozumiem rozgoryczenie rodziców, ale to już zaczyna być męczące.


post został zmieniony: 24-11-2021 21:24:44
Aragh25-11-2021 00:58:18   [#11]

Dlatego trzeba wysłać wcześniej rzeczowe informacje do wszystkich rodziców jak to wygląda. 
Jeden z przykładów (nie mój;): https://www.facebook.com/sp27gdansk/posts/4536567033103981

wemes25-11-2021 10:01:54   [#12]

Może takie rozwiązanie?

chorego wysyłamy do wyleczenia, reszta biega do szkoły stacjonarnie.

- na dzień dzisiejszy ogromnym problemem jest - kto ma sprawować opiekę nad dziećmi w domu?

pomijam fakt ilu uczniów pozostawionych jest w domu bez opieki dłuższej lub krótszej.

AnJa25-11-2021 10:14:58   [#13]

W pełni popieram postulat objęcia przez pracowników szkoły opieką dzieci i młodzież pozbawioną  w domach dłuższej lub krótszej opieki.

Nie tylko w okresie zawieszenia stacjonarnej nauki w szkołach, ale także popołudniami, w weekendy, przerwy swiateczne, ferie, wakacje i inne dni, w których obecnie szkoła -wskutek wadliwego prawa - jest zwolniona lub  uchyla się od obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


post został zmieniony: 25-11-2021 10:19:24
izael25-11-2021 15:24:26   [#14]

ot... mądrego przyjemnie poczytać:))))

KaPi25-11-2021 17:26:43   [#15]

powinna być opcja dawania lajków... ;)

AnJa25-11-2021 19:18:12   [#16]

Zamiast lajków wystarczy inicjatywa obywatelska zmiany UPO. Zebranie 100 tys. podpisów nie powinno być problemem.

KaPi25-11-2021 19:32:20   [#17]

A ktoś się takowej podjął i zbiera podpisy?

ejkej25-11-2021 21:27:14   [#18]

Proponuję przedstawić projekt rodzicom. W ciągu dwóch dni będzie kilkaset tysięcy podpisów.

hania25-11-2021 22:08:07   [#19]

ot, miło pożartować wieczorem...

bb197526-11-2021 08:26:52   [#20]

Do #10 Oto przykład pisma od rodzica

 WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI W ZWIĄZKU ZE SKIEROWANIEM NA KWARANTANNĘ


W związku ze skierowaniem mnie/mojego dziecka (imię i nazwisko) na kwarantannę w dniach od ……………………….. do …………………….. 2021 r., wzywam dyrektora tut. Szkoły do udzielenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego pisma, odpowiedzi na poniższe pytania:

W jaki sposób i od kogo dyrektor tut. Szkoły uzyskał informację o skierowaniu mojego dziecka na kwarantannę?

Czy w ww. sprawie zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

Czy zgodnie z § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor uzyskał pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego warunkującą zawieszenie na czas oznaczony zajęć stacjonarnych w szkole?

W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe zapytanie – wnoszę o doręczenie tej opinii

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe zapytanie – wnoszę o wskazanie, na jakiej podstawie prawnej pomimo braku uzyskania ww. opinii Dyrektor zawiesił zajęcia stacjonarne w szkole?

Kiedy i u kogo uzyskano wynik pozytywny testu na obecność wirusa Sars-CoV-2?

Czy ww. osoba miała objawy wskazujące na zakażenie ww. wirusem, czy też była tzw. osobą „bezobjawową”?

Czy, a jeśli tak - to kiedy ww. osoba została skierowana na izolację lub kwarantannę?

Jeśli ww. osoba miała objawy zakażenia, to od kiedy i jakie?

Czy ww. objawy wystąpiły przed skierowaniem ww. osoby na kwarantannę lub izolację, czy też po?

Gdzie, kiedy i jak długo moje dziecko było wystawione na ekspozycję wirusa Sars-CoV-2?

W jakiej odległości (w metrach) znajdowało się  moje dziecko od osoby, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2d i jak długo moje dziecko znajdowało się  w ww. odległości?

Czy odległość ta zmieniała się, a jeśli tak to w jakim zakresie oraz jak długo moje dziecko znajdowało się w takiej odległości od osoby, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2?

Kto był świadkiem mojego kontaktu/kontaktu mojego dziecka z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i jakie informacje przekazała ta osoba?

Czy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 nastąpił w pomieszczeniu, a jeśli tak to jaka była wielkość tego pomieszczenia (długość, szerokość oraz powierzchnia w metrach kwadratowych)?

Gdzie dokładnie w pomieszczeniu znajdowała się osoba, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i czy osoba ta miała maskę ochronną lub też w inny sposób zakrywała usta i nos, czy też nie?

Czy pomieszczenie, w którym przebywała ta osoba było wietrzone  zgodnie z zaleceniami?

Czy w ww. pomieszczeniu znajdowały się ławki, w których siedzieli uczniowie, czy też było to pomieszczenie nieumeblowane (np. sala gimnastyczna) ?

Czy osoby znajdujące się w ww. pomieszczeniu siedziały przy ławkach, a jeśli tak to w jakiej odległości znajdowały się od siebie te ławki z uwzględnieniem ławek z przodu, z tyłu i z boków?

W której ławce siedziała osoba, u której potwierdzono zakażenie ww. wirusem?

W jakiej odległości od tej osoby znajdowały się osoby siedzące najbliżej?

Czy dane odnośnie czasu potencjalnego kontaktu z osobą, u której test na obecność wirusa Sars-CoV-2 dał wynik pozytywny oraz odległości od tej osoby, a także dane odnośnie parametrów pomieszczenia, w którym to miało nastąpić zostały przekazane do właściwej jednostki sanepidu?

Czy na ww. okoliczność została sporządzona jakaś dokumentacja, a jeśli tak to jaka?

Czy wśród kryteriów przemawiających za wskazaniem mnie/mojego dziecka jako osoby, która mogła być potencjalnie zakażona ww. wirusem był fakt przyjęcia lub nie preparatu mającego zapobiegać zakażeniu wirusem Sars-CoV-2?

Czy kontakt z ww. osobą miały również inne osoby, których dane nie zostały przekazane do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a jeśli tak to z jakiego powodu ich dane nie zostały przekazane?

Czy i na jakiej podstawie został sporządzony rejestr osób, które miały mieć kontakt z osobą, u której test na obecność wirusa Sars-CoV-2 dał wynik pozytywny?

Kto jest administratorem ww. rejestru?

Na jakiej podstawie ww. rejestr jest prowadzony?

Skąd pochodzą dane do ww. rejestru?

Czy osoby, których dane znajdują się w ww. rejestrze zostały powiadomione o tym fakcie oraz o przysługującym im w związku z tym uprawnieniach?

W jaki sposób przetwarzane są dane znajdujące się w ww. rejestrze oraz komu i w jakich sytuacjach są przekazywane dane tam umieszczone?
czy osoby, których dane znalazły się w ww. rejestrze zostały poinformowane o możliwości wglądu do tego rejestru oraz przysługującym im uprawnieniu do żądania sprostowania danych tam zawartych, a jeśli nie to dlaczego i na jakiej podstawie pozbawiono je tego prawa oraz kto podjął taką decyzję lub dopuścił się tego zaniechania?

Czy w szkole prowadzony jest rejestr nauczycieli i uczniów, którzy przyjęli preparaty medyczne mający zapobiegać zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, a jeśli tak, to:

Kto jest administratorem tego rejestru?

Na jakiej podstawie jest on prowadzony?

Skąd pochodzą dane do tego rejestru?

Czy osoby, których dane znajdują się w tym rejestrze zostały powiadomione o tym fakcie oraz o przysługującym im w związku z tym uprawnieniach?

W jaki sposób przetwarzane są dane znajdujące się w tym rejestrze oraz komu i w jakich sytuacjach są przekazywane?

Jeżeli w szkole przetwarzane są dane dotyczące zdrowia uczniów lub pracowników, proszę o wskazanie, jakie środki zostały podjęte w celu ochrony danych szczególnego rodzaju?

Czy, a jeśli tak to kto z ramienia szkoły przekazał do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dane osób mających mieć kontakt z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa Sars-CoV-2?

Na jakiej podstawie prawnej przekazano ww. dane oraz jakie okoliczności faktyczne przemawiały za ich przekazaniem?

Czy przekazując ww. dane powyższa osoba dysponowała informacjami dotyczącymi rzeczywistego czasu kontaktu oraz odległości w jakiej miał nastąpić kontakt z osobą u której stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa Sars-CoV-2, a jeśli nie - to na jakiej podstawie zadecydowała o przekazaniu tych danych?

Po uzyskaniu wnioskowanych informacji rozpatrzę możliwość złożenia środka odwoławczego do nałożonej kwarantanny lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

AnJa26-11-2021 08:44:08   [#21]

A to skierowanie kogokolwiek (pojedyńczo) na kwarantannę jest podstawa do zawieszenia zajęc?

Ja jednak tej pragmatyki ie rozumiem- stad pytanie. Choć sądziłem, ze rozumiem.

Odpisałbym w terminie z KPA i z odesłaniem do wytycznych i uchwały o bhp.post został zmieniony: 26-11-2021 08:54:07
bb197526-11-2021 10:16:02   [#22]

W tym piśmie rzekomo przez prawników tworzonym aż roi się od takich dziwnych pytań np. kto i kiedy zachorował? Przecież to jest ujawnienie danych wrażliwych. Dziwne czasy

izael26-11-2021 11:03:04   [#23]

ożesz

samo czytanie tego rozstraja zdrowie

wemes26-11-2021 11:21:36   [#24]

wypada zaproponować Komisję Śledczą, która wyjaśni niewyjaśnione.

- pismo, jak pismo - odpowiedziałbym krótko.

Na kwarantannę skierowana została cała klasa/klasy, co wyklucza potrzebę podawania wielu zbędnych danych, skierowanie klasy odbywa się zgodnie z przyjętymi procedurami i to nie szkoła decyduje o kwarantannie tylko sanepid, tam proszę pytać.

ejkej26-11-2021 11:44:21   [#25]

Ło matko... Ktoś tu przesadził. Lubię krótkie odpowiedzi, więc odpowiedziałbym w stylu wemes i odesłałbym do Sanepidu.

Skimir26-11-2021 17:12:33   [#26]

Bb1975, poważnie takie coś ktoś wysmarował? Trzeba mieć mocno w głowie… :-)

W tej paranoi to nawet już zabawne - sam wezwał, sam wyznaczył termin, sam wymienił środki odwoławcze i/lub konsekwencje. Genialne.

bb197526-11-2021 18:22:58   [#27]

No niestety takie pismo dostałem od jednego rodzica żebym się przygotował bo cyt."następnym razem nie popuścić". A dostałem takie coś bo klasa jego dziecka w tym sezonie po raz drugi na zdalne nauczanie została skierowana.

AnJa26-11-2021 22:22:16   [#28]

Faktem jest, że popuszczanie może być dla otoczenia nieprzyjemne. Tym niemniej - w zasadzie -jeszcze mniej przyjemne, a także i wstydliwe -wydaje się być dla popuszczajacego. I może warto jakoś to uzmysłowić partnerowi?

Marek Pleśniar26-11-2021 23:07:08   [#29]

rodzice sobie takie wzory rozsyłają na grupach fejsbukowych i tak od początku pandemii

Skimir27-11-2021 16:58:18   [#30]

Nie to abym narzekał bo u nas jakiś taki spokój i tych dziwnych pomysłów rodzice nie mają - co mnie bardzo cieszy.

Jednak jeśli już, ktoś miał tzw. niczym nieuzasadniony ból... (nie tylko z covidem ale i różnymi innymi sprawami w przeszłości) - to z reguły dostawałem maila zawierającego w 90% tekst skopiowany z internetu.

Chyba można by się nawet pokusić o segregowanie spraw:

- jeśli tekst wiadomości jest skopiowany z internetu to z góry można założyć, że jest to tylko bicie piany i czepianie się dla czepiania - jakakolwiek odpowiedź nic nie wniesie, wdawanie się w dyskusję nie ma sensu;

- jeśli tekst jest napisany samodzielnie - to faktycznie chodzi o jakąś konkretną sprawę, nad którą trzeba się zastanowić - warto rzetelnie odpowiedzieć i podjąć rozmowy.

dwalcz27-11-2021 17:41:15   [#31]

Wychowawca klasy I (nie jest zaszczepiony) poinformował, że jego uczeń jest pozytywny. Klasa i nauczyciel "idą" na kwarantannę. Czy nauczyciel może prowadzić zdalnie lekcje z domu jeżeli dobrze się czuje?

wemes27-11-2021 17:50:05   [#32]

może powinienem otworzyć nowy wątek ? ale tutaj też chyba będzie na miejscu temat.

Szkoła - w szerokim tego słowa znaczeniu.

To wiele, wiele płaszczyzn.

Kwarantanna.

Czynnik psychologiczny ze szkodą dla ucznia !

Nie wiem, ale czy tylko ja mam takie odczucie?

Uczeń skierowany na kwarantannę, podlega kontroli (podlega jego rodzina) policja przyjeżdża pod dom, dzwoni, każe wyjść, pokazać się w oknie, na balkonie etc. 

Może, czas zastanowić się nad zyskami ?

Temat rzeka.

 

 

Skimir27-11-2021 18:28:08   [#33]

Dwalcz, jeśli nauczyciel jest na kwarantannie to co do zasady może wykonywać pracę zdalną o ile wyrazisz na to zgodę. Jeśli wszyscy uczniowie, z którymi on ma zajęcia są na „zdalnym” a nauczyciel ma możliwości pracy z domu - to można taką zgodę wyrazić. Trudniej jest, jeśli powinien jakieś zajęcia prowadzić stacjonarnie, wtedy raczej trudno wyrazić zgodę bo ktoś musi zrobić zastępstwo w szkole - trzeba za zastępstwo zapłacić a finanse publiczne podwójnego płacenia nie lubią.

Niestety nie ma rozwiązania prawnego pozwalającego na wydzielenia zajęć stacjonarnych i zdalnych.

Albo się jest na kwarantannie i korzysta z zasiłku ZUS albo się jest na kwarantannie i wykonuje pracę zdalną za zgodą pracodawcy i bierze normalną wypłatę. Pośrednich stanów nie ma.


post został zmieniony: 27-11-2021 18:29:14
bb197527-11-2021 19:03:52   [#34]

Skimir po jakiś 2-3 lata bycia dyrektorem postanowiłem właśnie na dwie takie grupy dzielić wszelkiego rodzaju pisma i petycje

dwalcz27-11-2021 20:01:36   [#35]

Skimir bardzo dziękuję

matyldaa28-11-2021 10:11:33   [#36]

Nauczyciel ma 7 dni kwarantanny. Nie ma możliwości pracy zdalnej (cześć klas w szkole, część w domu). Po dwóch dniach, kiedy wsztstkie klasy pracują zdalnie, nauczyciel składa wniosek o pracę zdalną. Czy można tylko przed dwa dni skorzystać z zasiłku? 

Skimir28-11-2021 11:53:43   [#37]

Ja tak zrobiłem w jednym przypadku. Nie byłem pewny ale OP stwierdził, że tak można więc już się nie doszukiwałem podstawy prawnej.

ToRat28-11-2021 22:29:11   [#38]

Czy jeżeli rano w dniu otrzymania informacji o pozytywnym wyniku ucznia (Covid) wysyłacie klasę do domu z pozostałych lekcji ?


post został zmieniony: 28-11-2021 22:29:32
matyldaa28-11-2021 22:39:11   [#39]

Skimir, dziękuję, też tak zrobiłam ale gdzieś czytałam, że zus różnie to interpretuje. (zus z różnych miast).

#38 Tak, my zgodnie z zaleceniem sanepidu, dzwonimy do rodziców i odbierają dzieci. Przy czym nauczyciele wiedzą, że od razu pracują zdalnie. 

 

 

 

ToRat28-11-2021 23:47:44   [#40]

Czyli część lekcji w tym dniu jest zdalnie a część stacjonarnie ?

matyldaa29-11-2021 09:11:09   [#41]

U mnie do tej pory dowiadywaliśmy się późnym wieczorem (wtedy wychowawca uruchamiał swoje kanały a ja pisałam info przez dziennik) lub rano (jeszcze lekcje się nie zaczęły, ewentualnie trwała pierwsza). W połowie dnia jeszcze się nie zdarzyło u mnie, ale też jestem ciekawa, co w takiej sytuacji zrobić. 

Dante29-11-2021 09:19:31   [#42]

Jeśli SANEPID powiadomi w ciągu dnia, to :

- wyizolować oddział, umieścić w jednym pomieszczeniu  najlepiej położnym blisko szatni,

- dać uczniom nowe maseczki,

- wezwać ALARMOWO rodziców, aby odebrali  dzieci (przerabiałem, w ciągu godziny wszyscy zostali odebrani),

- zdezynfekować pomieszczenie.

Skimir29-11-2021 09:20:50   [#43]

W połowie dnia bym odpuścił i zaczął od kolejnego.

Nie bardzo można tak sobie uczniów rozpuścić do domów. Po najmłodszych muszą przyjechać rodzice. Jedni zostaną odebrani inni nie... Osoby z pozytywnym wynikiem już w szkole nie ma więc myślę, że większym ryzykiem jest zrobienie alarmu i wręcz ewakuacji szkoły niż przeczekanie tych kilku godzin.

ToRat - nawet jeśli by wysłać uczniów w połowie dnia do domów to na dalszą część "zdalną" w tym już bym nie liczył.

matyldaa29-11-2021 09:28:01   [#44]

A można wnioskować o zawieszenie zajęć np. Od 29.11 i jednocześnie kontynuowanie zajęć w trybie zdalnym od 30.11? 

wemes29-11-2021 09:40:41   [#45]

Dzisiaj tak zrobiłem.

W związku z uzyskaniem informacji z dnia wczorajszego, że nauczyciel dzisiaj będzie robił test na Covid, ma wszelkie objawy tej choroby i domownika chorego  z potwierdzonym wynikiem, już wczoraj odwołałem lekcje dla jednej z klas - podstawa - troska o zdrowie i życie uczniów.

Aktualnie czekam na sygnał od nauczyciela i w razie "W", wdrażam procedurę nauki zdalnej.

ten jeden dzień bez zajęć nikomu nie ubędzie.

matyldaa29-11-2021 14:48:26   [#46]

A w dzienniku? Odwołanie zajęć/zawieszenie zajęć? Plan wyrzucić? Trudno, żeby z tego powodu dzieci miały nieobecność.

Skimir29-11-2021 20:47:49   [#47]

Jeśli ich nie było w szkole to czemu miałyby mieć obecność.

Problem jest trochę bardziej złożony - albo się odwołuje zajęcia z przyczyn covidowych, uzyskuje ku temu opinię sanepidu - wtedy prowadzi się zajęcia zdalne. Albo odwołuje się zajęcia z uwagi na zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa - bez opinii sanepidu - wtedy nie prowadzi się zajęć zdalnych.

Jeśli z tego pierwszego powodu - to wszystkie zajęcia powinny być realizowane zdalnie. Jeśli z drugiego - to w dzienniku wpisuje się zawieszenie zajęć i nie sprawdza obecności.

Jak już ktoś nie może z jakiś powodów zajęć wyrzucić to zawsze można stworzyć kategorię nieobecności (w dzienniku elektronicznym) która nie wpływa na frekwencję ucznia. Jakby miał się pojawić problem u tych fetyszyzujących 100%-tową frekwencję typu: „przez to zawieszenie moje dziecko nie dostanie nagrody”.

juasia30-11-2021 20:10:32   [#48]

a jak podchodzicie do wielkich elaboratów rodziców, którzy nie zgadzają  się na noszenie przez dziecko maseczki we wspólnych częściach szkoły, autobusie szkolnym,  nie zgadzają się na dezynfekcję rąk (chociaż ta nie jest przymusem, wystarczy myć ręce). Powołują się na brak badań o skuteczności maseczek i dezynfekcji, wymagają przeprowadzenia badań dotyczących stężenia dwutlenku węgla szkodliwego dla zdrowia w powietrzu wdychanym przez osobę wykonującą nałożony obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa?

Roman Langhammer30-11-2021 20:28:59   [#49]

Aby maseczka przynosiła jakikolwiek skutek, musi idealnie przylegać do twarzy, zakrywając usta i nos.

W przypadku szkół podstawowych, noszenie przez dzieci maseczek jest kompletnie bezsensowne, gdyż:

1. są za duże (mowa o zwykłych jednorazowych)

2. dzieci nie potrafią ich prawidłowo zakładać i zdejmować

3. wielorazowe są również rzadko dopasowane i spadają z twarzy

4. duże wątpliwości budzi ich stan czystości

...

i jeszcze bym coś wymyślił.

Osobiście przestrzegam zasad noszenia maseczek i zakładam je w odpowiednich miejscach.

 

Ps. nie jestem antycovidowcem. Ale patrzę realnie na życie. :)

ergo30-11-2021 21:27:34   [#50]

Jeden z rodziców skierował do szkoły oświadczenie, że nie wyraża zgody nie tylko na dezynfekcję, ale i mycie rąk...

strony: [ 1 ][ 2 ]