Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ramówka specjalne
strony: [ 1 ]
Paweł3220-03-2017 11:11:09   [#01]

W podpisanym roz. o ramowych jest :"

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,

b) branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego

gimnazjum,

c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych

semestrach szkoły policealnej;


nie widzę sp dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym? Podstawa od razu wchodzi a ramowe...(pośpiech?)

Leszek20-03-2017 18:13:18   [#02]

popatrz po opublikowaniu na "rcl.gov.pl"

pozdrawiam

bosia21-03-2017 10:45:31   [#03]

po opublikowaniu jest tak samo

zastanawiam się, czy skoro § 9 jest zapis o szkole podstawowej, bez uszczegółowienia: ogólnodostępna, specjalna, jakich uczniów dotyczy

czy nie można w związku z tym zastosować wprowadzenia nowych ramówek w szkole podstawowej, w taki sam sposób dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym jak dla pozostałych uczniów 

brak jest też okresu przejściowego w ustawie wprowadzającej, choć zapis dotyczący nowej podstawy programowej określa 1.09.2017/18, także bez okresu przejściowego, a zmieniły się nazwy zajęć

malchow21-03-2017 10:56:56   [#04]

A do tego brakuje w podstawie programowej religii mowa tylko o etyce.

Zastanawiam się czy jeżeli wejdą te ramówki od 1 września to co należy zrobić z klasą w np; SPdP,

w której wszyscy uczniowie maja przedłużony okres nauki i w przyszłym roku szkolnym będą realizować nadal klasę pierwszą.

Idą starą czy nowa ramówką?

Iwa1221-03-2017 11:16:03   [#05]

Wczoraj na spotkaniu Zachodniopomorskiego KO z dyrektorami placówek specjalnych przekazano informację, że nowe ramówki dla uczniów niepełnosprawnych umiarkowanie i znacznie (zał. 2 rozporządzenia) wchodzą do wszystkich klas SP (zgodnie z art 274 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

bosia21-03-2017 11:52:44   [#06]

art. 274 dotyczy podstawy programowej, ale z niego wynika, że dotyczy wszystkich klas

o ramówkach we wprowadzającej nie ma nic

w rozporządzeniu też nie odnoszą się do zał. 2, czyli dotyczy wszystkich klas

czy ktoś myślał jak to pisał?

Joasia Berdzik21-03-2017 11:53:45   [#07]

274 mówi o podstawie, a nie o ramówkach - coś się komus pomyliło

bosia:)


post został zmieniony: 21-03-2017 11:54:01
malchow21-03-2017 12:03:14   [#08]

Czy w takim razie Ktoś ma pomysł jak przygotować arkusz dla specjalnych?

Dla  I, IV, VII SP i I SPdP nowe ramówki?

czy

dla wszystkich klas?

 

Znowu to samo:( nikt nic nie wie, czeski film:(

Paweł3221-03-2017 13:47:31   [#09]

Skoro "jest" już Art. 274 (sp. umiar) i Art.278 (spdp) wprowadzający we wszystkich klasach podstawę programową, w której ujęte są nowe przedmioty to ramówki we wszystkich klasach po nowemu....CHYBA:)

Bałagan wynikający z pośpiechu.

 

malchow21-03-2017 13:52:46   [#10]

Czyli wówczas mój problem z wydłużeniem w I SPdP zniknie:)?

bosia21-03-2017 17:18:33   [#11]

zrobiłabym tak jak Paweł napisał

DorotaN21-03-2017 21:22:07   [#12]

I jeszcze:

1) wdż- jest czy nie ma? ( brak w podstawie, brak w ramówkach; wcześniej tez nie było , ale miał być:),

2) w klasach I-III SP dla umiarkowanych/znacznych: jest kształcenie zintegrowane czy przedmioty?

malchow21-03-2017 22:29:13   [#13]

1) wdż tak jak było na podstawie rozporządzenia, ale jak w 7 i 8 -?

2) z ramówki wynikają przedmioty

 

Dan6723-03-2017 12:02:23   [#14]

Witam!

Ja też w sprawie "specjalnych":

1. z rozp. o ramówkach /zał nr 1/ wynika, że zamiast drugiego j. obcego /dla lekko/ technika - czy należy przydzielić po 2 godziny techniki w kl. VII i VIII ???

2. czy nowa ramówka obowiązuje tylko w I SPDP czy we wszystkich klasach /I, II ,III/ ???

3. czy nowa ramówka obowiązuje umiarkowanych w kl. II i III, V, VI SP i kl. II i III Gim ???

nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na te pytania, może Wy pomożecie, bo nijak ruszyć z arkuszem

sally23-03-2017 14:28:45   [#15]

Ja zrobiłam w Szkole Przysposabiającej do Pracy wszystkie nowe ramówki ( na stronie MEN wyczytałam, że załączniki nr 7, 9, 13 i 14 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018;) tak też mówili na szkoleniu. W SP umiarkowanych zrobiłam wszystkie nowe ramówki( dzwoniliśmy do MEN i tak nam powiedziano, ma być doprecyzowane i będzie tak ogłoszone) W gimnazjum zostawiłam ramówki gimnazjum ponieważ są wygaszane. Poza tym nie ma nowych ramówek gimnazjum to nie było co zmieniać. Arkusz oddałam do sprawdzenia, zobaczymy co organ na to.

Leszek24-03-2017 20:56:04   [#16]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowki-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym.html

pozdrawiam

DorotaN27-03-2017 09:17:32   [#17]

Witam, jakże cieszę się, ze jest gdzie o cokolwiek zapytać, i że można znaleźć odpowiedzi! Pozdrawiam wszystkich i mam pytanie:

1) wdż raz jeszcze - umiarkowani i znaczni- ani w podstawie, ani w ramówkach nie ma? robić?

2) liczebność klas ( umiarkowany/znaczny + inna niepełnosprawność z innymi umiarkowanymi i znacznymi ) - w projekcie o organizacji ... wyczytałam, że w tej sytuacji 5 w oddziale. Czy się mylę?

malchow28-03-2017 11:41:28   [#18]

Moim zdaniem odp na 2 pytanie to 1 klasa i 4 bo nowy etap. Do końca etapu na starych przepisach.r

Paweł3228-03-2017 14:51:27   [#19]

Ale wchodzi bez żadnych zastrzeżeń od 1 września 2017, czyli chyba jednak wszystkie klasy obowiązuje.

malchow28-03-2017 14:56:21   [#20]

I wracamy do punktu wyjścia. Dalej nic nie wiadomo. Bo wdż też pod znakiem zapytania.

DorotaN28-03-2017 18:40:07   [#21]

Na pewno i ramówki, i podstawa wchodzą do całej podstawówki ( podobno jest komunikat na stronie MEN ), więc wdż nie.

a liczebność klas?

malchow28-03-2017 22:30:06   [#22]

No nie wiem czy ta liczebność jest dla wszystkich???

§ 22. 1. Oddziały przedszkola integracyjnego i specjalnego oraz oddziały integracyjne i specjalne w przedszkolu

ogólnodostępnym utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują liczbę dzieci w tych

oddziałach do czasu zakończenia korzystania przez te dzieci z wychowania przedszkolnego.

2. Oddziały szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziały integracyjne i specjalne w szkole ogólnodostępnej utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują liczbę uczniów w tych oddziałach do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

może jednak 1 i 4 SP?

Komunikat na stronie MEN mówi o pracach legislacyjnych i pewno ramówki i podstawa dla wszystkich jak legislacja dobiegnie końca. Tylko jak robić arkusz bez przepisów?

A co do wdż to dalej nie wiem:(

Paweł3229-03-2017 08:52:59   [#23]

No racja.

Swoją drogą ten § 22. jest tak zapisany, że mógłbym pomyśleć, że nie wolno zmienić mi liczebności w klasie, nawet jeśli dziecko opuści szkołę, a ja nie będę miał "na wymianę". Powinno coś chyba być o maksymalnej liczbie.

malchow29-03-2017 10:38:03   [#24]

Czy skłaniacie się ku takiemu podsumowaniu:

1) podstawa programowa 1-7 SP i 1-3 SPdP (uzasadnienie: komunikat MEN -chociaż prace legislacyjne trwają a arkusz powinno się robić w oparciu o przepisy)

2) "nowe ilości uczniów w zespołach"  - klasy 1 i 4 SP i 1 SPdP (uzasadnienie: § 22. 1 i 2 Rozporządzenia)

3) a co z wdż to nie wiem. Może się coś wyjaśni i aneksem w sierpniu.

 

literówki:)


post został zmieniony: 29-03-2017 10:44:44
Paweł3229-03-2017 11:26:53   [#25]

no ja się skłaniam:)

 

malchow29-03-2017 11:48:58   [#26]

A ja kłaniam:)))

malchow31-03-2017 12:01:32   [#27]

dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami.

 

1. Zastanawia mnie jeszcze ilość uczniów w klasie VII, która przecież nie była "utworzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia".

Tworzona jest mimo, że w etapie IV-VIII, to jednak jako nowy twór.

Czy tutaj też obowiązuje liczebność z § 22????

 

2. Czy gddd mogę rozłożyć w ten sposób: II-1, III-1, IV-1, VI-1 i VII-1 razem 5.

 I czy jednak nie mogę przeznaczyć tych godzin na Funkcjonowanie osobiste i społeczne -zawsze tych godzin nam brakuje.

Paweł3231-03-2017 12:19:45   [#28]

do#27

1. niby "twór" nowy, ale oddział został utworzony przed 01.09.2017....

DorotaN31-03-2017 19:53:30   [#29]

na co można godziny dyrektorskie : umiarkowane i znaczne?

malchow01-04-2017 10:47:15   [#30]
§ 2.1
4) tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny wymiar godzindo dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:
a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z
kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,
b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z
kształtowaniem kompetencji zawodowych,
c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w
zakresie rozszerzonym
Wg mnie tylko na to.
I jeszcze w pierwszej klasie nie można dać w tym roku szkolnym i obowiązkowo musi być w siódmej. Rozliczenie w cyklu dwuletnim.
malchow04-04-2017 08:45:49   [#31]
No to sprawa wdż załatwiona - projekt nie przewiduje.
§1
„3. Zajęć nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w   stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
   sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
   intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym.”
DorotaN04-04-2017 08:47:18   [#32]

Nareszcie coś wiadomo:) dzięki

malchow04-04-2017 08:51:22   [#33]

To tylko projekt, który jest konsultowany. Zerknij nad kreskę:)

malchow04-04-2017 11:21:45   [#34]

Czy są już jakieś wieści na ten temat.

Kiedy zakończą się prace legislacyjne i czy na podstawie takiej informacji mamy robić arkusz wg opublikowanych przepisów czy może tych które zostały uruchomione w ramach prac legislacyjnych.

???

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowki-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym.html

 

Dan6709-04-2017 18:54:12   [#35]

Witam

Chciałam zapytać o to samo co w [#34] - czy te prace legislacyjne się zakończyły, czy nową podstawę dla umiarkowanych  stosujemy dla wszystkich klas SP i SPDP???

malchow10-04-2017 08:50:28   [#36]

Nic się nie pojawiło. nadal nie wiadomo w jaki sposób przygotować arkusz. A czas sobie płynie.

Paweł3210-04-2017 08:57:16   [#37]

no płynie, ja dzisiaj ododaję do opiniowania arkusz z nowymi ramówkami świadomy, że podstawy brak.

malchow11-04-2017 10:40:29   [#38]

Czy ktoś już otrzymał jakąś informacje zwrotną po opiniowaniu arkusza ws. ramówek dla uz?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]