BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 sierpień 2016 r.

 

Przed nami XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

http://oskko.edu.pl/kongres/zapisy.html

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56925&ux=148&pst=24#pst24
 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, w sprawie zmian w oświacie, zapowiedzianych 27 czerwca 2016 r.

http://www.oskko.edu.pl/stanowisko_oskko-ws27czerwca2016/

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57132&ux=148&pst=8#pst8
 

Sierpień – wypoczynek choć już niedługo... ;-)

Powodzenia.
 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XVI Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów Oblasy koło Kazimierza Dolnego, 25/26-29 maja 2016 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56615&ux=148&pst=381#pst381

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2457#pst2457
 

Za nami – XIII Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO w Krakowie odbyła się w dniach 4-6 marca 2016 r. Zaglądajcie:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/index.html

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/materialy.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

Projekty przepisów oświatowych:

W lipcu 2016 r. obrodziło:

1. Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. – 1.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287151

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56905&ux=148&pst=1#pst1

2. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  – 4.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287202

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57091&ux=148&pst=3#pst3

3. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – 11.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287475/katalog/12365359#12365359

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57112&ux=148&pst=19#pst19

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  – 12.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12287555/12366390/12366391/dokument231667.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57128&ux=148&pst=18#pst18

5. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty – 13.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287606/katalog/12366710#12366710

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57133&ux=148&pst=3#pst3

6. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych – 18.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287752/katalog/12367668#12367668

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57145&ux=148&pst=5#pst5

7. Projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – 21.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287903/katalog/12368212#12368212

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57155&ux=148&pst=8#pst8

8. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – 21.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287904/katalog/12368245#12368245

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57153&ux=148&pst=4#pst4

9. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu wynagradzania przewodniczących komisji dyscyplinarnych, przewodniczących składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych oraz wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu – 21.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287905/katalog/12368278#12368278

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57154&ux=148&pst=1#pst1

10. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – 27.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288107

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57165&ux=148&pst=16#pst16

11. Projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji – 28.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288154

12. Projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – 28.07.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288155


Rekomendujemy projekty

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym Akademia TiK – języki obce 2,0. Jak rozwijać szkołę?

https://lerni.us/akademiatik/zaproszenie

Innowacyjne nauczanie i uczenie się. Projekt międzynarodowy.

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

http://www.oskko.edu.pl/ibe/innowacyjne-metody-nauczania.html

EDU COMPASS to cykl BEZPŁATNYCH, Autorskich konferencji Colina Rose w trzynastu wojewódzkich miastach Polski, w duchu Akademii Cyfrowej Szkoły i wielorakich inteligencji

http://www.ine.com.pl/edu-compass/edu-compass-konferencja/

Centrum Edukacji Obywatelskich zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w nowym projekcie pt. "Rozmawiajmy o uchodźcach".

http://www.oskko.edu.pl/ceo/rozmawiajmy_o_uchodzcach/

Kurs trenerski Akademia Trenerów EMPIRII w nowym systemie doskonalenia nauczycieli to jedyny w Polsce kurs trenerski dla osób znających specyfikę pracy szkoły, które planują szkolić kadrę oświatową.

http://oskko.edu.pl/akademia_trenerow_empirii/index.html
 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 6 listopada 2015 r. liczyła 4858 osoby.

W styczniu 2016 r. przyjęto 9 osób, w lutym 23 osoby, w marcu 18 osób, w kwietniu 44  osoby, w maju 0 osób,  w czerwcu 11 osób, a w lipcu do OSKKO przyjęto 7  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442
 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2016 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie (zebranie walne utrzymało wysokość składki na dotychczasowym poziomie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia. Prosimy o przesłanie danych do rachunku osób, które dokonały wpłaty, a nie otrzymały rachunku oraz tych, które chciałyby taki rachunek otrzymać.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=289#pst289
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W lipcu 2016 r. dominowały wątki dotyczące zmian w systemie oświaty po ich prezentacji przez Minister Edukacji Narodowej.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9800#pst9800

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – PiotrekM – Czy asystent nauczyciela może pracować w dwóch klasach?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57089&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w lipcu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 13.07.2016 r., godz. 14.00-15.00 zawitało na forum 2261 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2028 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają do 2005 r. - Gaba - i śmy się doczekali

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10636&ux=148&pst=79#pst79

Na stronie forum OSKKO do końca lipca 2016 r. znajdowało się 55.767 wątków i 894.717 wypowiedzi.

Lipiec 2016 r. przywitała na forum gronostaj wątkiem – przeniesienie służbowe nauczyciela

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57075&ux=148&pst=5#pst5

powrócił wątek malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=129#pst129

i Stanisław z aktualnym wątkiem Awans zawodowy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50905&ux=148&pst=119#pst119

lato to wątek 2katarzyna – gdzie na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=189#pst189
 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lipcu 2016 r. (od 20 wypowiedzi):

Amaria rewalidacja z Aspergerowcem - 36 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57108&ux=148&pst=36#pst36

DYREK – Status dyrektora zmiany - 26 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57127&ux=148&pst=26#pst26

jaga11 Podział obowiązków w klasie III na dwóch nauczycieli. - 22 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57113&ux=148&pst=22#pst22

Macia obecność dziecka w dzienniku zajęć przedszkola - 21 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57123&ux=148&pst=21#pst21

Jacek Przykładowy kalendarz dla gimnazjum na rok szkolny 2016-2017 - 20 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57090&ux=148&pst=20#pst20
 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lipcu 2016  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 9800 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9800#pst9800

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 609 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=609#pst609

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 442 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

Leszek – teksty ujednolicone – 456 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=456#pst456

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 373 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=373#pst373

Gaba 27 czerwca - wystąpienie p. minister - 296 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57052&ux=148&pst=296#pst296

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 289 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=289#pst289

2katarzyna – gdzie na wakacje - 189 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=189#pst189
 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Gaba - i śmy się doczekali – założony 3.06.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10636&ux=148&pst=79#pst79

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=373#pst373

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

2katarzyna – gdzie na wakacje - założony 16.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=189#pst189

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9800#pst9800

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=456#pst456

Gaba - 11 lipca 1943 - symboliczna data rzezi wołyńskiej - założony 11.09.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38538&ux=148&pst=20#pst20

Marek Pleśniar - PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=289#pst289

beera – ZATRUDNIENIE - PRZYJMĘ PRACĘ, DAM PRACĘ - założony 17.08.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38875&ux=148&pst=92#pst92

gosiaes2 – Jaką umowę o pracę otrzymuje dyrektor po konkursie... - założony 25.09.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40044&ux=148&pst=31#pst31

oleander – ojciec i matka po rozwodzie-konflikt w szkole – założony 21.10.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40505&ux=148&pst=59#pst59

izael – kto zastępuje dyrektora? – założony 9.04.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42343&ux=148&pst=43#pst43

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=609#pst609

majdan - czas na zastanowienie się nad aneksem do umowy  – założony 31.08.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43634&ux=148&pst=30#pst30

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=129#pst129

Jan Brzeziński – Data założenia arkusza ocen założony 10.07.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46126&ux=148&pst=63#pst63

czesiakszkolenie w sobotę - założony 28.11.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47068&ux=148&pst=49#pst49

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

Przekroczyliśmy w lipcu br. 1500 plików w wymianie.

W wymianie znalazło się do końca lipca 2016 r. - 1501 plików.

W lipcu br. zamieszczono 6 plików.

W wymianie plików znalazły się przykłady kalendarza roku szkolnego, dokumentów wewnętrznych i teksty ujednolicone przepisów oświatowych.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2016 r. – według stanu pobrań na koniec lipca 2016 r.:

- styczeń 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka – Uchwała klasyfikacyjna śródroczna  dotąd 856 pobrań,

- luty 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Władysława Ścianka – Zmiana ustawy o systemie oświaty stworzyła potrzebę opracowania wzoru wniosku, którym posłużą się rodzice wybranych uczniów klas I - II. Przesyłam moją propozycję, co nie umniejsza wartości wzorów zaproponowanych przez kinię 2820 - dotąd 802 pobrania,

- marzec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik graviola - Art. 188 Kodeksu Pracy "po nowemu" – dotąd 603 pobrania,

- kwiecień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone rozp. w spr. świadectw i dyplomów z projektem zm. z 6.04.2016 r. (bez wzorów) – dotąd 396 pobrań,

- maj 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone uoso na dzień 31.05.2016 r. - pokłosie dużej zm. KN – dotąd 364 pobrania.

- czerwiec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone świadectwa i inne dokumenty szkolne na dzień 7.06.2016 r.dotąd 586 pobrań.

Pliki zamieszczone w wymianie w lipcu 2016 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.07.2016 r.

4.07.2016

Jacek

Harmonogram zebrań i konsultacji dla rodziców na rok szkolny 2016/2017 Pobierz: Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2016-2017 PG3.zip* (11 KB)

289

4.07.2016

Leszek

ujednolicenie rozporządzenia z projektem zmian - nic wielkiego - porządkowanie papierów po zmianie KN (szczególnie bez karcianych) Pobierz: rozp_MEN-dokumentacja przeb. naucz.-z proj. zm.4-07-16.zip* (16 KB)

107

4.07.2016

Jacek

Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2016/2017 dla gimnazjum – Lubelskie Pobierz: Kalendarz roku szkolnego 2016-2017 PG3.zip* (12 KB)

483

11.07.2016

Dorota Z

Regulamin pracy przedszkola Pobierz: regulamin pracy przedszkola 2016.zip* (59 KB)

133

11.07.2016

Leszek

uoso ze zmianami dziś opublikowanymi (45 stron zmian)
Pobierz: 
USTAWA_oSO-tj-ze zm. na dzień 1.09.2016.zip* (339 KB)

172

11.07.2016

Leszek

KN ze zmianami dziś opublikowanymi Pobierz: USTAWA_KN-ze zm-na dzień 1-09-2016.zip* (77 KB)

191

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na lipiec i sierpień 2006 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… Tak było  dokładnie 10 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2006 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 298 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. beera  – plany MENu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15888&ux=148&pst=166#pst166

2. Majka   – matematyka powinna wrócić

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16810&ux=148&pst=138#pst138

3. Marla dyrektorzy zespołów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16844&ux=148&pst=122#pst122

4. barkuk – chcę mieć kulturalnych uczniów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16591&ux=148&pst=112#pst112

5. Małgoś  – 21% oblało maturę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16745&ux=148&pst=83#pst83

6. Magik Skandal w krakowskiej OKE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16785&ux=148&pst=82#pst82

7. Renata G  – kiedy szkoła ponosi odpowiedzialność za ucznia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16592&ux=148&pst=74#pst74

8. Dagmara – Dla czekających rodziców

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16736&ux=148&pst=69#pst69

9. fisz2 – a mnie się podoba pomysł Giertycha

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16478&ux=148&pst=67#pst67

10. jestem rozpoczęcie roku szkolnego 4 września

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16747&ux=148&pst=66#pst66

W sierpniu 2006 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 511 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. syrenka  Giertych ogłosi amnestię dla maturzystów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16801&ux=148&pst=257#pst257

2. Marek Pleśniar  Ustawa o Systemie Oświaty 28-07-2006

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16922&ux=148&pst=216#pst216

3. Marek Pleśniar  Konsultacja OSKKO - ocenianie i klasyfikowanie 2-08-2006

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16957&ux=148&pst=123#pst123

4. fredi – Odwyk (od forum)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2901&ux=148&pst=85#pst85

5. Gośka39  – różne interpretacje kuratorium-umowy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17361&ux=148&pst=83#pst83

6. Macia – wynagrodzenie dyplomowanego za godziny niezgodne z kwal.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16792&ux=148&pst=78#pst78

7. BeatkaM  – poszukuję kluczy z chemii i biologii ark. II (2006)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16967&ux=148&pst=76#pst76

8. beera – konsultacja UOSO- ostatnia próba

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17000&ux=148&pst=75#pst75

9. Magik  – Gdzie na mazury?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16925&ux=148&pst=75#pst75

10. BeataD – Nudne ferie dyrektora...czyli nowe rozporządzenie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2292&ux=148&pst=73#pst73
 

Prawo:

W lipcu 2016 r. ukazały się 192 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 138 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W lipcu 2016 r. ukazało się 8 przepisów dotyczących spraw oświatowych.

1. 11 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1010 ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie generalnie 1 września 2016 r., częściowo także po dniu ogłoszenia (12 lipca br.) oraz po 14 dniach od ogłoszenia (26 lipca br.), wchodzi 1 stycznia 2017 r. i 1 września 2018 r., zawiera także zmiany 6 innych ustaw:

1) z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – art. 2,

2) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 3,

3) z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – art. 4,

4) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – art. 5,

5) z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – art. 6,

6) z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (z 29.12.2015 r.) – art. 7.

2. 13 lipca 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 649 porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r.- weszło w życie dnia 6 czerwca 2016 r.,

3. 13 lipca 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 650 oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Astanie dnia 15 września 2014 r.,

4. 14 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1022 rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - weszło w życie z dniem 15 lipca 2016 r.,

5. 15 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1029 rozporządzenie MEN z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. – bez znaczenia,

6. 18 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - weszło w życie z dniem 19 lipca 2016 r.,

7. 25 lipca 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 714 obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Ważny wyjątek z Dziennika Urzędowego MEN:

8. 17 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. Urz. MEN - poz. 21 porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – wchodzi w życie 1 września 2016 r.
 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Nauczyciel wspomagający - kwalifikacje:

- Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel wspomagający którego "dostałam" od OP do oddziału przedszkolnego '0".Będzie wspomagał dziecko autystyczne. Ile godzin powinien pracować ten nauczyciel? Czy pełny etat czyli 22 godziny?

- jeśli to nauczyciel wspomagający, a dziecko 6-cio letnie to 22 godz, a jeżeli pedagog wspomagający to pensum ustala OP; kwalifikacje najlepiej odpowiadające niepełnosprawności dziecka + pedagogiczne.

- Dziękuję, wydaje się że przy autyzmie oligofrenopedagogika? 

- niekoniecznie - zależy od programu studiów

- Można zatrudnić nauczyciela po oligo ale nie jest to praktycznie przygotowanie do pracy z takimi dziećmi. Najlepiej żeby nauczyciel  miał dodatkowe kursy kwalifikacyjne czy studia podyplomowe z przygotowania do pracy z dziećmi autystycznymi. Każde dziecko autystyczne jest inne i tak naprawdę to żadne kursy szkolenia nie przygotują nauczyciela do pracy z konkretnym dzieckiem. Przydałoby się również szkolenie dla całej RP na ten temat, ponieważ dziecko znajdzie się również poza klasą na przerwie itp. Jeszcze raz podkreślam, że dzieci autystyczne mogą być skrajnie różne. Najważniejsze dla dziecka jest terapia indywidualna w domu dziecka.

- otrzymałam orzeczenie dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, uczeń chodzi do gimnazjum ogólnodostępnego, nie mamy oddziałów integracyjnych

w zaleceniach jest konieczność przyznania uczniowi nauczyciela wspomagającego podczas zajęć szkolnych

czy ktoś z Was ma takie doświadczenia?, jakiego nauczyciela mam szukać? zapewne z socjoterapią, ale jakiej specjalności przedmiotowej? pensum 18 godzin?

czy ten nauczyciel ma być z tym uczniem na wszystkich lekcjach, np. na w-fie? mam tylko jednego takiego ucznia

czy takie zalecenie jest dla mnie i organu obligatoryjne?

uczeń ma przyznane w ramach rewalidacji zajęcia socjoterapii grupowej, jak mam taką grupę stworzyć - wyznaczyć innych uczniów, bo ten z zagrożeniem ma mieć takie zajęcia?

- „czy takie zalecenie jest dla mnie i organu obligatoryjne?”

Nie. OP decyduje czy można takiego n-la zatrudnić oraz w jakim wymiarze (na ile godzin), a z tego wyniknie cała reszta

„uczeń ma przyznane w ramach rewalidacji zajęcia socjoterapii grupowej, jak mam taką grupę stworzyć - wyznaczyć innych uczniów, bo ten z zagrożeniem ma mieć takie zajęcia?”

powinien uczęszczać na takie zajęcia organizowane przez PP

- a czy ktoś z Was orientuje się czy na dziecko z orzeczeniem o niedostosowaniu przysługuje zwiększona subwencja? a jeśli tak to kiedy ją otrzymamy jak orzeczenie jest od 2 tygodni?

- przysługuje

zwiększenie subwencji z tego powodu (jak i z każdego innego) otrzyma JST w następnym roku budżetowym, jeśli dziecko z tym orzeczeniem zostanie wykazane we wrześniowym SIO

w przypadku zwiększenia zadań danego samorządu w trakcie roku (np. z powodu przybycia dziecka z takim orzeczeniem) samorząd może ubiegać się o środki z rezerwy subwencyjnej o ile wg marcowego SIO i/lub wrześniowego ulegnie zwiększeniu przeliczeniowa liczba uczniów ogółem

natomiast niezależnie od tego czy samorząd otrzyma dodatkowe środki czy nie, jednostka oświatowa ma obowiązek zapewnić dziecku to, co wynika z przepisów prawa, a OP musi jej to sfinansować

- dziękuję bardzo

- Czy praktykujecie zatrudnienie jednego wspomagającego dla dwóch uczniów w różnych klas (dla każdego po np. 10 godz.) Czy to się sprawdza i czy formalnie jest ok.

- formalnie jest ok

formalnie można zatrudnić jednego do kilkunastu uczniów w różnych klasach

- Z czego wynika,  że to OP decyduje na ile godzin jest przydzielony nauczyciel wspomagający do dziecka z orzeczeniem?  W orzeczeniu w zaleceniach zapisano, że ma być, ale bez wskazanej liczby godzin.  OP uważa, że to oni decydują,  KO uważa,  że ja źle robię,  bo nauczyciel nie jest cały czas z dzieckiem podczas jego pobytu -podczas realizacji podstawy programowej. Ja znajduję się między OP, a KO i każde z nich ma do mnie zastrzeżenia.  KO, że za mało,  OP że domagam się za dużo.  

Proszę o argumenty!

- przydzielasz tyle godzin ile jest w zatwierdzonym arkuszu organizacji

jeżeli KO ma zastrzeżenia to występuje do OP, a nie do dyrektora szkoły

tak na marginesie:

od 1.09.2015 r. obowiązuję rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113)

O Rozporządzeniu oczywiście wiem. Ale napisano, iż należy dziecku  zapewnić nauczyciela specjalistę, pomoc nauczyciela. Każdy z organów interpretuje zapis na swój sposób. OP zapewnia nauczyciela np. na 10, 15 godzin, KO twierdzi iż zapis zapewnia to oznacza na czas przebywania dziecka w szkole.

- co oznacza "KO twierdzi"? czy zostały wydane zalecenia w tej sprawie, o jakich mowa w art 33 ust 4 lub 8 u.s.o.

- Właśnie dostałam zalecenia.  Na piśmie.

- W takim razie zwróć się do OP o przyznanie tych godzin, oczywiście na piśmie, informując oczywiście o zaleceniach KO i załączając ich kopię do pisma - i zamelduj KO o tym.
 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – żarty szkolne, oczywiście znalezione w Internecie – różności w czasie wypoczynku:

1. - Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. Adama poznałam na eDarling, potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na WatsApp, teraz oświadczył mi się przez Skype.
- Córeczko, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci kupcie na eBay, a jak ci się mąż znudzi, to wystaw go na Allegro..

2. Baca był świadkiem wypadku samochodowego. Przesłuchuje go policjant:
- Baco jak to było?
Na to baca:
- Panocku widzicie to drzewo?
- Widzę.
- A oni nie widzieli..
.

3. Umęczony klient żali się psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle za mną chodzi.
- Kim pan jest z zawodu?
- Przewodnikiem górskim.

4. - Mężczyzna w żółtych slipkach ma natychmiast opuścić teren pływalni - wrzeszczy ratownik.
- A dlaczego mam wyjść?
- Bo pan sika.
- Wszyscy to robią.
- Ale tylko pan z trampoliny
.

5. Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

Leszek Zaleśny