BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - luty 2022 r.
 

UWAGA – Konferencja OSKKO w Krakowie, ze względu na poważne zagrożenie założonego terminu, zostaje przełożona na dni 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa) w podobnym kształcie organizacyjnym. Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

UWAGA – Jacek -  1% dla potrzebujących - z podatku za 2021 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64789&ux=148&pst=5#pst5

PROJEKTOWANE ZMIANY W STATUSIE NAUCZYCIELA.

MEiN obiecał, że zobaczymy w styczniu 2022 r. projekt zmian w Karcie Nauczyciela i innych ustawach – nie zobaczyliśmy.

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

Luty 2022 – Ferie trwają… choć dla niektórych się już skończyły, a niektórzy w ogóle ich nie mają.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie typów publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, którym mogą być podporządkowane szkoły filialne,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12355753/katalog/12849581#12849581

2. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355850/katalog/12850002#12850002

3. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12355851/katalog/12850045#12850045

Rekomendujemy :

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5700 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 12 sierpnia 2021 r. liczyła 5694 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22 „nowalijki”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 zostanie ustalona w marcu 2022 r.

Składka członkowska OSKKO do 2021 r. wynosiła:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Trochę statystyki

W styczniu 2022 r. rozmowy dotyczyły pandemii, zdalnej edukacji i projektami Lex Czarnek i Wójcik.

Pozostaje wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - hania – oświatowy przegląd prasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11672#pst11672

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Klasyfikacja ucznia z zagranicy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64800&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 6998 osób, które polubiły i 7507 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w grudniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 13.01.2022 r., od godz. 14.00 do 15.00 zawitało na forum 1335 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=557#pst557

Na stronie forum OSKKO do końca stycznia 2022 r. znalazło się 63.136 wątków i 967.807 wypowiedzi.

Styczeń 2022 r. przywitała na forum Ala wątkiem - Matura 2023 - prekonsultacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64779&ux=148&pst=1#pst1

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=118#pst118

Jolasara – Dokumentacja tworzona w szkołach i placówkach niewymagana prawem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64705&ux=148&pst=65#pst65

józefcm – Nowy polski ład

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64765&ux=148&pst=60#pst60

noe19 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64463&ux=148&pst=51#pst51

osw – uczeń z orzeczeniem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63182&ux=148&pst=45#pst45

mychase – sygnalista

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64613&ux=148&pst=45#pst45

MM – Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63852&ux=148&pst=41#pst41

BeataGie – opieka w czasie ferii świątecznych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61439&ux=148&pst=41#pst41

Marek Pleśniar – Stanowisko OSKKO ws. centralizacji oświaty - w sejmie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64732&ux=148&pst=30#pst30

MKJ – Zajęcia wspomagające w szkole - projekt rozporządzenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64758&ux=148&pst=30#pst30

margo13 – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63684&ux=148&pst=27#pst27

dwalcz – zajęcia logopedyczne w czasie zajęć przedszkolnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62593&ux=148&pst=21#pst21

Kontynuowany  jest wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=91#pst91

UWAGA NOWOŚĆ - Orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

Dnia 20.05.2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził (II SAB/Po 26/15 - orzeczenie prawomocne), że:

1) dostęp do statutu w ramach informacji publicznej może uzyskać każdy kto się o to zwróci,

2) jedynie zamieszczenie informacji publicznej (statutu) w Biuletynie Informacji Publicznej zwalnia organ od obowiązku udzielenia tych danych na wniosek,

3) ustawowo szkoła jest obowiązana prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej, w którym są udostępniane informacje publiczne – w BIP-ie powinien znaleźć się aktualnie obowiązujący tekst statutu szkoły.

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w styczniu 2022   r. :

Dante Zapytanie dot. szczepień od Stow. KARTA99

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64805&ux=148&pst=17#pst17

Gaba Ocena końcoworoczna nie niższa niż przewidywana

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64811&ux=148&pst=17#pst17

jureczek – Zdalna rada pedagogiczna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64824&ux=148&pst=17#pst17

mariz - czy przysługuje 13-ka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63796&ux=148&pst=16#pst16

KaPi skreślenie przedszkolaka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64838&ux=148&pst=15#pst15

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w styczniu 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11672 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11672#pst11672

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1353 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1353#pst1353

Leszek – teksty ujednolicone – 612 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=612#pst612

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 557 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=557#pst557

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 343 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=343#pst343

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

edek – Laboratoria Przyszłości – 286 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=286#pst286

an – kwalifikacje nauczyciela – 171 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60011&ux=148&pst=171#pst171

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=557#pst557

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11672#pst11672

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=612#pst612

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1353#pst1353

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=343#pst343

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły - założony 11.01.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=118#pst118

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca stycznia 2022 r. – 1730 plików.

W styczniu 2022 r. zamieszczono 1 plik - tekst ujednolicony rozporządzenia.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2021 r. – według stanu pobrań na koniec stycznia 2022 r.:

- w styczniu 2021 r. – Dorota Z - regulamin PZP – 440 pobrań,

- w lutym 2021 r. Leszek - tekst ujednolicony rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 15.02.2021 r. – 285 pobrań,

- w marcu 2021 r. malmar15 - roczna ewidencja czasu pracy – 310 pobrań,

- w kwietniu 2021 r. Leszek - tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021 – 233 pobrania,

- w maju 2021 r. bialy1967 - Arkusz excela do obliczania godzin ponadwymiarowych – 548 pobrań,

- w czerwcu 2021 r. malmar15 - PRZYKŁADOWA DEKLARACJA RODZICA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – 748 pobrań,

- w lipcu 2021 r. - malmar15 - zajęcia wspomagające- rozporządzenie MEiN- stan na 23.07.2021 - 303 pobrania,

- w sierpniu 2021 r. – Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – 676 pobrań,

- we wrześniu 2021 r. – Jacek - Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego po zmianie od 4 września 2021 r.  – 585 pobrań,

- w październiku 2021 r. – 0 plików,

- w listopadzie 2021 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 11.11.2021 r. – 231 pobrań,

- w grudniu 2021 r. Leszek - DZIŚ PUBLIKOWANE - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 1.01.2022 r. – 263 pobrania.

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w styczniu 2022 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.01.2022 r.

29.01.2022

Leszek

Rozporządzenie MEiN
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r. ujednolicenie wypakuj 7z
Pobierz: 
rozp. MEN ze zm.-czasowe ograniczenie-w-szkołach podczas epidemii-31-01-22.7z* (20 KB)

55

Powroty na forum - teraz pora na lipiec i sierpień 2017 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… zaledwie 4,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 66 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Dżoana  Wszystkim Aniom, Aneczkom, Annom...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11455&ux=148&pst=110#pst110

2. camelot dni wolne do dyspozycji dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57270&ux=148&pst=26#pst26

3. juasia z kontraktowego na mianowanego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51454&ux=148&pst=19#pst19

4-5. joszka – Przyjęli !

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58936&ux=148&pst=17#pst17

4-5. jareczek111 – Religia w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w SP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58886&ux=148&pst=17#pst17

6. eleonora – Ekwiwalent za urlop

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58000&ux=148&pst=15#pst15

7-8-9. ewitex – Kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57742&ux=148&pst=13#pst13

7-8-9. juasia – czas określony ze względu na organizację nauczania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58930&ux=148&pst=13#pst13

7-8-9. PiotrekM – aktualna podstawa prawna powołania wicedyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58928&ux=148&pst=13#pst13

10. eny – Priorytety polityki oświatowej na r. szk. 2017/2018

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58901&ux=148&pst=12#pst12

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 184 wątki, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. mańka  – ruch kadrowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58540&ux=148&pst=105#pst105

2. DanaS – Komisja konkursowa - wątpliwości

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58670&ux=148&pst=72#pst72

3. Cudowienka  – Prośba do dyrekcji o wyrażenie zgody na dodatkowe godziny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58114&ux=148&pst=47#pst47

4. Koralik Promocja warunkowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6101&ux=148&pst=45#pst45

5. Bas – Pedagog wychowawcą?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46909&ux=148&pst=29#pst29

6. gronostaj – dodatkowe zatrudnienie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58109&ux=148&pst=28#pst28

7. PaulinaS – porządek sierpniowej rady pedagogicznej w ośmioklasowej SP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59012&ux=148&pst=27#pst27

8.  jaga11 Książeczka zdrowia i badania okresowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53504&ux=148&pst=22#pst22

9.  katsik doradztwo zawodowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59059&ux=148&pst=21#pst21

10-11.  mbyks61 –  Jaka pieczęć ?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58951&ux=148&pst=20#pst20

10-11.  BeataGie –  kwalifikacje od września

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58527&ux=148&pst=20#pst2

Prawo:

W styczniu 2022 r. ukazało się 228 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 119 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W styczniu 2022 r. ukazało się 5 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 5 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 18 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa RM w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki.

2. 26 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 179 rozporządzenie MF z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej weszło w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

3. 26 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 186 rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.

4. 28 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 204 rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

5. 28 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 213 rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Czy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwały wstecz?:

(1) Jestem po kontroli dot. kompetencji RP. 

Kontrola wykazała, że RP nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. W zaleceniach jest:

Zaleca się by rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących ustaliła organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki  zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Termin realizacji: niezwłocznie od dnia przeprowadzonej kontroli.

Czy to znaczy, że RP ma podjąć uchwałę wstecz?

 (2) nie

po prostu trzeba podjąć tę uchwałę w najbliższym możliwym czasie

(3)  Kiedy planowo RP winna podejmować taką uchwałę? Czy kontrola KO wskazała termin?

(4) A jak powinna brzmieć ta uchwała?

(5) Się ze wstydem przyznaję, ze nie wiedziałem, ze ten relikt wdn wciąż w prawie oświatowym jest.
No bo ani w KN ani rozporządzeniu nie ma.

Jeśli jednak jest, to pytanie podstawowe brzmi: czy RP ma obowiązek skorzystać z każdej swojej kompetencji czy może jednak takiej uchwały nie podejmować?

Ponieważ jest zalecenie- zakładamy, ze musi być.
A jeśli tak, to poszedłbym w bardzo krótki i ogólny dokument - może tylko określający, które formy są dla nauczyciela nieodpłatne, a które tak oraz tryb formalizowania płatności za dofinansowane.

No, chyba, ze taki dokument powstaje już na zakończenie procesu- czyli po ustalenie przez OP planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnych kwot- wtedy to mógły być harmonogram udziału w takich formach.

(6) Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

Kontrolujący widać uznał, że zgodnie z tradycją (!!!) i powyższym rokrocznie rada winna podejmować uchwałę w tej kwestii

(7) trochę w rozporządzeniu o tym jest :)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653)

§ 3. 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając: uwzględniając:

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;

2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”, lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.

2. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki lub centrum, uwzględniając także szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie, o którym mowa w § 8, finansowane ze środków, o których mowa w art. 70c ust. 11 pkt 3 ustawy.

§ 4. Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

 (8) Przecież nie napisałem, ze nie ma. 
Napisałem, ze  RP w tym nie ma - a zważywszy, ze w KN i rozporządzeniu jest na ten temat dużo (a nawet za dużo) to nie bardzo jest tu przestrzeń dla uchwały stanowiącej RP. Tzn. dla jej zawartości a nawet miejsca w chronologii zdarzeń

(9) jest RP bo ma taką kompetencję stanowiącą tzn. uchwala organizację doskonalenia a dyrektora głowa w tym aby było to zgodne z potrzebami szkoły

potem na tej podstawie rozdziela środki otrzymane od OP

ja widzę taką kolejność:

1.           Dyrektor określa potrzeby zgodnie z § 3

2.           RP podejmuje uchwałę w sprawie organizacji doskonalenia

3.           Dyrektor występuje do OP o środki

to by wskazywało, że uchwała RP powinna być podjęta na początku roku szkolnego ale najpóźniej gdzieś w październiku 

ale to moja interpretacja przepisów, które jakie są każdy widzi ;)

(10) a wracając do pytania w tytule:

uchwałę trzeba podjąć z datą bieżącą

nie można wstecz.

(11) to nie jest wstecz lecz dla przywrócenia stanu, jako tako, prawnego

(12) Podjęcie uchwały "przy okazji" końca półrocza też może mieć sens. Nie zawsze otrzymujemy od Organu tyle ile prosiliśmy na podstawie październikowych wniosków nauczycieli. Adekwatnie do przyznanych środków możemy jeszcze z Radą ustalić priorytety. Uchwały Organów zazwyczaj koniec stycznia, początek lutego.

(13) No i o tym też pisaliśmy- kluczowe terminu takiej uchwały jest ustalenie jej zakresu

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – dziś suchary o szkole (oczywiście znalezione w Internecie – teksty bez zmian):

Suchary to zazwyczaj krótkie komentarze, żarty, które są nieśmieszne, czasem głupkowate. Można tak powiedzieć o kawale, który miał być zabawny, jednak się nie udał. Oto przykładowe suchary o szkole:

 

– Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.

– Nawzajem – odpowiada młodzież.

 

– Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.

– Dlaczego?

– Nie musisz kupować książek na przyszły rok – zostaję w tej samej klasie.

 

– Dlaczego woda nie zdała egzaminu?

– Bo oblała.

 

– Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?

– Bo się wypisały.

 

– Jakie są ulubione ryby matematyka?

– Sumy.

Leszek Zaleśny