Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pedagog wychowawcą?
strony: [ 1 ]
Bas04-11-2011 14:49:09   [#01]
Mam nóż kadrowy na gardle. I pytanie: czy może być wychowawcą pedagog szkolny (SP)? Otrzyma oczywiście godz. z wychowawcą. Ja nie widzę przeszkód, zainteresowana też nie, ale może niedowidzę?
rzewa04-11-2011 14:54:19   [#02]
też nie widzę
bbasia04-11-2011 17:34:29   [#03]

Kilka lat temu przydzieliłam wychowawstwo pani pedagog na jej wyraźne życzenie, w klasie III gimnazjum. Byłam osobiście przeciwna temu  pomysłowi. Jednak okazało się to wyjątkowo dobrym rozwiązaniem na przyszłość. Osobiste doświadczenie bycia wychowawcą dało inną perspektywę oceny różnych problemów wychowawczych. Przełożyło się to na lepszą współpracę w kolejnych latach z wychowawcami klas. 


Bas04-11-2011 22:15:25   [#04]
Dzięki za wsparcie. I przepraszam za zwłokę, ale kończę ewaluować się zewnętrznie.
Gaba04-11-2011 22:43:44   [#05]

Od czasu do czasu korzystam z tego rozwiązania - tak jak bbasia: nieocenione doświadczenie dla pedagogów i wg mnie dobre skutki, jak koleżanka opisała, tak przynajmniej mówią nasze 2 pedagog. Nie korzystam z tego często, ale awaryjnie, na zastępstwo, dociągnąć porządnie jakąś klasę III, wesprzeć wychowawczo.

Teraz obie mają kl. III - ostatnie. To są oficerowie wg mnie polowi na pierwszej linii strzału.  

Świetne w roli - bardzo pomagają dzieciom, rodzicom, innym nauczycielom i szkole jako organizacji. 

Nie ma przeszkód prawnych, bywa dobrym rozwiązaniem, chodzi oczywiście o sytuacje trudne kadrowo, a te są od czasu do czasu.

Bas04-11-2011 22:56:22   [#06]
I taką sytuację mam. A w perspektywie tworzenie zespołów do pomocy p-p. Lecz mam tak wspaniałą panią, która nie dosyć, że rozumie, to jeszcze się podejmie. Motywacyjny i tak ma już najwyższy, nie trzeba przypominać :-)
Stan4605-11-2011 17:01:21   [#07]
Mój pedagog już po raz drugi w 12-to letniej historii gimnazjum pełni rolę wychowawcy. W tym roku prowadzi klasę pierwszą, mało tego, została wybrana na Przewodniczącą Zespołu Wychowawców.
Bas06-11-2011 18:15:52   [#08]
Tak się zastanawiam, jak zrobić to technicznie? Przecież nie będę zmieniać umowy? Dać informację o powierzeniu obowiązków i przydziale godziny? Za zgodą nauczyciela?
Bas07-11-2011 10:57:20   [#09]
Podniosę, może ktoś zerknie :-)
juasia07-11-2011 12:25:18   [#10]
A po co inna umowa - godziny wychowawcy idą jej  w ponadwymiarowe jeżeli u Ciebie ma cały etat i płacone ma ze swojego zaszeregowania. Jednak sprawdź swó regulamin OP
Zwojka07-11-2011 12:41:32   [#11]
i chyba jeszcze aneks do arkusza, zatwierdzony przez OP
Bas07-11-2011 14:09:23   [#12]
Aneks być musi :-) Reszta chyba tak, jak piszecie, z ponadwymiarowych. A płacić jej 1/20 + dodatek za wychowawstwo, prawda?
malmar1507-11-2011 17:28:45   [#13]

Bas, może się mylę, ale to będzie 1/18 a nie 1/20

dodatek za wychowawstwo na 100%

Bas07-11-2011 19:44:43   [#14]
Pytałam moją księgową. Jeżeli 1/18, to muszę zawrzeć z nią (pedagog, nie księgową) osobną umowę na 1 godz. Jeżeli dam ponadwymiarową, jak u każdego n-la, to płacę z 20 godz. Dodatek obowiązkowo, to już pisałyśmy.
frigg07-11-2011 20:38:57   [#15]

Świetny pomysł - od lat słyszałam, że to niemożliwe. No proszę :-)

Ponadto zainteresował mnie Zespół Wychowawców - można coś bliżej ? 

Zwojka21-08-2017 19:11:25   [#16]

dopytam czy coś w tej materii się zmieniło? mam świetnego pedagoga, chciałabym jej powierzyć wychowawstwo :-D

kulka21-08-2017 20:49:50   [#17]

Bas, nie możesz mieć dwóch umów z jednym pracownikiem. Nie ma u was tzw.pensum łączonego? np. 20/20 i 1/18 daje....

U nas też jest zespół wychowawców, którzy tworzą...wychowawcy. Co jakiś czas spotykają się i omawiają problemy wychow., dzielą się doświadczeniem, sposobami rozwiązań w konkretnych przypadkach, ustalają wspólnie strategię działania w stosunku do konkretnych uczniów, wymieniają się uwagami - wszyscy sobie chwalimy te spotkania, bo w biegu, podczas przerwy, nie mamy czasu POROZMAWIAĆ o uczniach i ich problemach. Przewodniczącym jest pedagog właśnie. 

U nas od lat pedagog jest wychowawcą. Szczególnie w "trudnych" zespołach sprawdza się to śweitnie. 


post został zmieniony: 21-08-2017 20:51:21
Bas21-08-2017 22:40:16   [#18]

kulko, spójrz na datę :-)) W 2011 nie miałam uchwały o pensum łączonym. Teraz rozwiązuję to lege artis, jest łączone. Chociaż pedagog nie jest już wychowawcą. Szkoda.

kulka21-08-2017 22:43:30   [#19]

:)))))))

No to dałam Tobie fajną radę ;)) Ale przeczytałam cały wątek, jak należy :)) tyle, że bez dat ....

Kurcze , tyle lat już minęło od twojego wpisu.... 


post został zmieniony: 21-08-2017 22:44:51
Bas21-08-2017 22:45:55   [#20]

A ja wciąż jak dziecko we mgle... Te zmiany mnie wykończą.

rzewa23-08-2017 19:30:17   [#21]

do godziny wychowawczej nie ma zastosowania uchwała o pensum łączonym

godzina wychowawcza jest z tego pensum jakie ma n-l

w przypadku pedagoga godzina ponadwymiarowa nie wchodzi w grę czyli...

godzinę wychowawczą ma pedagog w ramach swojego pensum pedagoga - w arkuszu (przy pensum 20) pedagog będzie miał 19 godz pedagoga i 1 godzinę wychowawczą

gosiaes223-08-2017 21:24:28   [#22]

a ja mam taki przypadek:

5/30 logopedy

15/26 świetlicy i jeszcze 1 godzina wychowawcza, to jak ma być?

 

rzewa23-08-2017 22:32:23   [#23]

21/27

kulka24-08-2017 08:15:16   [#24]

#21?? Pierwszy raz spotykam taką interpretację. Dlaczego pedagog nie może mieć dodatkowej godziny? Jest to godzina z wychowawcą i we wszystkich szkołach, przypadkach, które znam, pedagog ma np. 20/20 ORAZ 1/18 co daje... 

Rzewo, podaj proszę, na jakim przepisie opierasz swoje zdanie? Może powinniśmy u nas coś poprawić.? 

Roman Langhammer24-08-2017 09:02:33   [#25]

Też mnie to zaskoczyło... Robiłbym tak, jak kulka.

MKJ24-08-2017 09:49:45   [#26]

Dlatego, że tak stanowi art. 35 ust. 1 KN:

"W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć."

Prowadzenie zajęć z wychowawcą nie jest realizacją programu nauczania.

AnJa24-08-2017 09:51:38   [#27]

Podobnie pedagog, logopeda czy bibliotekarz.

W praktyce- bywa różnie.

Albowiem w art.35 jest jeszcze i ust.2:
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi  godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

A w przypadku zajęc opiekuńczych i wychowawczych nie ma programów nauczania.


post został zmieniony: 24-08-2017 09:55:26
rzewa24-08-2017 11:09:27   [#28]

programy nauczania to programy zajęć dydaktycznych i/lub, wychowawczych i/lub opiekuńczych - np program wychowania przedszkolnego (podstawa programowa)

ale tu (#22) nie ma mowy o ponadwymiarowej godzinie z innego względu - ten n-l jest zatrudniony w niepełnym wymiarze więc nie będzie miał na pewno  godziny ponadwymiarowej

AnJa24-08-2017 15:33:27   [#29]

ilekroć mowa:
1)UoSO:programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
2.UPO:programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]