Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Religia w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w SP
strony: [ 1 ]
jareczek11102-07-2017 07:47:19   [#01]

„1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

 

tzn. jak? - ramowy rozkład dnia: 25 godzin/5 dni = 5 godzin dziennie

w tym:

Dziecko 6 letnie: j. angielski - 2 x 30 min, religia - 2 x 30 min - zajęcia prowadzone przez specjalistów - nauczyciel przedszkola - 21 godzin z pensum 22

Dziecko 3 letnie - j.angielski - 2 x 15 min, religia - 2 x 15 min - zajęcia prowadzone przez specjalistów - nauczyciel przedszkola - 24 godziny z pensum 25

 

rzepek02-07-2017 11:35:53   [#02]

U nas religia jest poza planem, 6-latek ma 25+2 x 30min  religii.

Ala02-07-2017 15:05:26   [#03]

i tak być powinno

religia jest poza podstawą programową

Macia02-07-2017 15:07:19   [#04]

a jeśli op zatwierdził realizację pp w czasie 6 godzin to chyba katecheza  może być w tych godzinach

Ala02-07-2017 21:48:07   [#05]

a skąd te 6 godzin? OP dokłada?

Macia03-07-2017 11:49:29   [#06]

dokładnie taki mamy dobry op ;)

PiotrekM06-07-2017 13:20:00   [#07]

"Dziecko 3 letnie - j.angielski - 2 x 15 min, religia - 2 x 15 min - zajęcia prowadzone przez specjalistów - nauczyciel przedszkola - 24 godziny z pensum 25"

Ok, a dla nauczyciela specjalisty j. ang i religii to wychodzi po 0,5/25 czy liczycie po  1/25?

 

 

PiotrekM17-07-2017 08:26:09   [#08]

Znalazłem taką  interpretację Pani Szumilas, że nauczyciel religii idzie na 1 godzinę do oddziału 3-4 latków i  w tym czasie realizuje 15 min. religii, reszta to zaj. opiekuńcze, czyli nauczyciel religii ma płacone za 2/25. Analogicznie pewnie będzie z j. ang. Czy to jest aktualne?

   "Uwzględniając wyżej przywołane przepisy, należy przyjąć, że kryterium ustalania wymiaru zatrudnienia nauczyciela stanowi jednostka organizacyjna pracy w przedszkolu, która trwa 60 minut. W takim wypadku nauczyciel religii prowadzi 60-minutową godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych z dziećmi, w której odpowiednio 30 (15) minut zajmuje nauka religii. Zatem jeżeli dyrektor przedszkola zatrudnia nauczyciela religii w przedszkolu do prowadzania tygodniowo np. 4 zajęć z dziećmi w wieku 6 lat, to wymiar zatrudnienia nauczyciela wyniesie 4/22. Odpowiednio w przypadku nauczyciela prowadzącego zajęcia z religii dla dzieci w wieku poniżej 6 lat wymiar zatrudnienia wyniósłby 4/25. Jeżeli natomiast nauczyciel będzie prowadził zajęcia z religii zarówno z dziećmi 6-letnimi, jak i młodszymi, to wymiar pensum w tym przypadku (na mocy przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela) ustali organ prowadzący. Jeżeli nauczyciel religii stosownie do § 5 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach uczy na terenie kilku przedszkoli, a jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć przez dyrektora przedszkola wskazanego przez organ prowadzący - odpowiednio łączna liczba lekcji religii z poszczególnymi grupami dzieci wynosi odpowiednio 25 (22 w przypadku pracy z grupami dzieci 6-letnich). Każda z tych godzin jednak zarówno z punktu widzenia czasu pracy nauczyciela, jak i czasu zajęć dzieci w przedszkolu wynosi 60 minut, w czym 30 (15) minut zajmuje nauka religii."

 

Tylko teraz mam problem ile godzin zostaje dla nauczyciela przedszkola jeśli odejmiemy j. angielski czy to będzie 23?

Klasa ma 25 godz podstawy, religia jest poza więc tu ok, ale jak liczyć w takim razie ten angielski, zakładając oczywiście, że to specjalista przyjdzie na te godziny?


post został zmieniony: 17-07-2017 08:30:45
Macia17-07-2017 13:24:44   [#09]

No raczej był tego nie stosowała chyba, że jest tylko 1 grupa młodsza bo to w sumie tylko 0,5 godz. W przypadku kilku grup nauczyciel języka wchodzi np do 2 grup 2x w tygodniu po 15 minut to zatrudniasz na 1/25 a nauczycielowi zostaje 24/25 chyba, że op zgodzi się wydłużyć czas pracy oddziału o 1 godzinę np. codziennie o 10 minut :)

rzepek19-07-2017 08:04:15   [#10]

U nas religia w 6-latkach: 2 x 30 min, płacone 2/22. Jezyk angielski : 2 x 30 min, płacone 1/22. Cóż, wyglada na to, że język angielski nie załapał się na konkordat;)

rzewa19-07-2017 12:05:05   [#11]

religia też powinna być płacona 1/22

chyba że katecheta spędza z dziećmi 2/22 -> wtedy za tyle zapłacić trzeba

rzepek19-07-2017 12:24:28   [#12]

Ale w ramowym planie nauczania jest "religia 2 godz". Nie może być 1. A języka jest faktycznie 1 godz. Tyle, ze w rzeczywistości jest tyle samo czasu (licząc minuty:))

rzewa19-07-2017 12:36:18   [#13]

w przedszkolu nie ma ramowego planu nauczania -> religia jest w wymiarze 2 zajęć, a zajęcia te trwają dla 5 i 6 latków 30 min, czyli 2 zajęcia tygodniowo to 1 godzina

jareczek11126-07-2017 15:07:32   [#14]

Konkluzja: Jeżeli to nie zostanie doprecyzowane, a nie ma na to widoku na razie, to zawsze ktoś może kwestionować ustalenia dyrektora. Albo KO, albo PiP, albo UG, albo rodzice, albo nauczyciele - taka karma

PaulinaS26-07-2017 17:31:04   [#15]

Gdzie jest napisane: dwa zajęcia? Coś przeoczyłam?

 

rzewa28-07-2017 07:33:09   [#16]

Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36 poz. 155, z 1993 r. nr 83 poz. 390, z 1999 r. nr 67 poz. 753, z 2014 r. poz. 478 i z 2017 r. poz. 1147)

§ 8 ust 1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

w tym brzmieniu przepis ten obowiązuje od 17.08.1999 r. (z niewielka zmiana w 2017 r polegającą na wykreśleniu nawiasu, który tam się znajdował)

rzepek28-07-2017 08:57:07   [#17]

Mam 2 pytania:

1. Jeżeli w oddziale przedszkolnym są równocześnie dzieci 4 -letnie (15 min religii) , dzieci 5 i 6-letnie (30 min), to...uśrednić czas religii??:))

2. jeżeli zakladam, ze ma byc 2 x 30 min -czy można zrobić 1 godzinę 60 min (do celów płacowych -są to 2 godziny)?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]