Forum OSKKO - wątek

TEMAT: porządek sierpniowej rady pedagogicznej w ośmioklasowej SP
strony: [ 1 ]
PaulinaS16-08-2017 19:37:40   [#01]

Witajcie!

Głowa mi puchnie od ilości przepisów, rozporządzeń itp. Boję się, że o czymś ważnym zapomnę.

Czy ktoś przygotował już może sobie porządek rady sierpniowej w kontekście reformy?

Jakie dokumenty wymagają zatwierdzenia przed wrześniem?

Wypiszę to, co ja ogarnęłam- proszę uzupełnijcie, jeśli coś przegapiłam. Jestem gotowa to ładnie później opracować i wrzucić do wymiany plików.

Chyba, że gdzieś już to jest?!

Uchwały RP w sprawie:

1. Zatwierdzenia planu pracy szkoły (PP: art. 70 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Oświatowe)

2. Wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień- o ile nie zrealizowano tego w czerwcu (art. 70 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo Oświatowe).

3. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki (nawet jeśli było w czerwcu, sądzę że warto przypomnieć!) (PP:art.70 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Oświatowe)

4. Zatwierdzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (PP: art. 70 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Oświatowe).

5. Propozycji programu wychowawczo- profilaktycznego (ma być uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców, więc trzeba poczekać na początek września aż się wybiorą i będą władni podjąć uchwałę- dopiero wtedy uchwała RP?!- jak uważacie?). Trzeba też pamiętać, że art. 26 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe mówi o przeprowadzeniu wstępnej diagnozy- moim zdaniem wystarczy dyskusja na radzie pedagogicznej na ten temat i zaprotokołowanie tego faktu. Czy może zamierzacie to zrobić jakoś inaczej? (PP: art.26 oraz art.84 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Oświatowe)

4. Wyrażenie opinii w sprawie:

a) Szkolnego Zestawu Programów Nauczania (PP: art. 22a ust. 6–8 ustawa Prawo Oświatowe)

b) organizacji pracy szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych (PP: art. 70 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Oświatowe)

c) propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (PP: art.70 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo Oświatowe)

d) dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych (PP: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010r.- nie można zapomnieć, że jeszcze potrzebna jest uchwała Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego - dopiero po zasięgnięciu opinii tych trzech organów można wprowadzić zarządzeniem...to oznacza, że konieczne są też szybkie wybory Szkolnej Rady Uczniowskiej...Sruuu :)

e) propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów(PP:  Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017r.)- tu też jest potrzebne pismo od OP, opinia RP i opinia RR.

 

Więcej grzechów nie pamiętam... Tzn. oczywiście jeszcze jest nowy statut ale jego projekt zamierzam dopiero tworzyć w ostatnim tygodniu sierpnia (o ile rozumiem w praktyce to OP nadaje statut, więc pewnie będzie trzeba im to przesłać?...)

Ktoś coś doda, poprawi. Będę wdzięczna za pomoc- myślę, że nie tylko mnie to się teraz przyda.

Pozdrawiam (dziś wróciłam z urlopu :))

 

 

 

 

Dante16-08-2017 20:07:15   [#02]

4. Zatwierdzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (PP: art. 70 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Oświatowe)-ten przepis dotyczy nauczycieli, a nie uczniów!!!

PP: art. 70 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Oświatowe:

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;


post został zmieniony: 16-08-2017 20:09:12
Jacek16-08-2017 20:10:15   [#03]

mała errata

4. Wyrażenie opinii w sprawie:

a) Szkolnego Zestawu Programów Nauczania (PP: art. 22a ust. 6–8 ustawa Prawo Oświatowe uoso)

Co do statutu to termin jest na zmiany do 30 listopada br. i statut uchwala rp więc OP do tego nic nie ma.

I nie widzę konieczności by wsio to co w [#01] wymienione uchwalać przed 1 września czy 1 września np. plan pracy, doradztwo zawodowe, sposób wykorzystania wyników z nadzoru można przecież we wrześniu np. przy przedstawieniu planu nadzoru

PaulinaS16-08-2017 20:24:44   [#04]

Dante- dzięki- mój błąd!

Jacek- jasne, że można, ale można też w sierpniu, część przynajmniej. Prawda? :)

Jacek16-08-2017 20:43:38   [#05]

no można, nikt nie zabrania

Bas16-08-2017 21:54:48   [#06]

No chyba, że w sp pojawiły się klasy gimnazjalne, to trzeba poczekać do 1 września, kiedy to rady się połączą.

izael16-08-2017 22:55:17   [#07]

tak a proposa

opinia jest w sprawie programu, a nie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

dopiero wszystkie programy dopuszczone stanowią taki piękny zestaw:)

 

PaulinaS16-08-2017 22:59:19   [#08]

Izael; Masz rację, więc technicznie uchwała powinna brzmieć: opinia RP w sprawie programów przedstawionych przez nauczycieli? Jakaś propozycja?

 

Jacek16-08-2017 23:14:18   [#09]

Uchwała Nr ......

Rady Pedagogicznej ...................... w ................

z dnia ............. r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedstawionych przez nauczycieli programach nauczania

 

Na podstawie Art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) rada pedagogiczna uchwala, co następuje:

§1.

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje n/w programy nauczania przedstawione przez nauczycieli, dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia ............ w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. .............):

L.p.

Nazwa programu, autor, wydawnictwo

Program złożony przez nauczycieli

1.

coś tam

xxx, yyy

2.

cosik tak

zzz, vvv

     

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------

edit

do programów dla klas VII i VIII w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 podstawa prawna uchwały to

Na podstawie Art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 293 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) rada pedagogiczna uchwala, co następuje:

 


post został zmieniony: 17-08-2017 00:21:38
Promyk18-08-2017 16:19:33   [#10]

A co ze statutem w przypadku włączenia gimnazjum do sp? Termin do końca listopada też tu obowiązuje? Mam informację od organu prowadzącego, ze pod koniec września gmina będzie podejmowała uchwały w sprawie zatwierdzenia przekształconych szkół i jednocześnie będzie nadawała nowe statuty. Czy to nadanie statutu jest potrzebne?

Jacek18-08-2017 16:56:12   [#11]

Statut do 30 listopada ale OP tu nic nie nadaje tylko szkoła winna statut znowelizować lub napisać od nowa.


post został zmieniony: 18-08-2017 16:56:23
Promyk18-08-2017 17:14:46   [#12]

Nam chcą nadać:( W trakcie roku:( 

flisegi21-08-2017 15:52:44   [#13]

Rada opiniuje:

a) organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć (art. 70 ust 2 pkt 1)

b) propozycje dyrektora w sprawie przydziału stałych prac i zajęćw ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć... ((art. 70 ust 2 pkt 4)

 

Organizacja to między innymi arkusz, a arkusz to przydział prac i zajęć. Czym się różni a) od b)?

MKJ22-08-2017 05:50:45   [#14]

Organizacja to nie arkusz - gdyby ustawodawca chciał, żeby RP opiniowała arkusz, to by to napisał. Nie wiem, co to organizacja, ale na pewno wchodzi w to tygodniowy rozkład zajęć. :-) Skądinąd organizacja pracy szkoły na pewno wynika z arkusza.

A przydział stałych prac i zajęć, to nie tylko tygodniowy rozkład zajęć, ale również inne stałe prace, np. opieka nad SU itp.

flisegi22-08-2017 07:04:28   [#15]

Dopytuję się, bo dla mnie a) i b) to trochę wchodzi jedno w drugie.

"Organizacja to nie arkusz - gdyby ustawodawca chciał, żeby RP opiniowała arkusz, to by to napisał. Nie wiem, co to organizacja, ale na pewno wchodzi w to tygodniowy rozkład zajęć. :-) Skądinąd organizacja pracy szkoły na pewno wynika z arkusza."

A jednak arkusz opiniujemy - niektórzy od tego roku (zamieszanie z rozporządzeniem), niektóry od wielu lat powołując się na UoSO. Było już o tym na forum i nie ma co do tego wracać, choć ja dalej jak nic nie wiedziałam, tak nic nie wiem.

Pytanie zadałam, bo zwyczajnie się zgubiłam się. Dla mnie w organizacji pracy szkoły zawierają się też zajęcia, typu kółka, pomoc ppp i inne i zastanawiałam się czy moge to "załatwić" jedną" uchwałą.

 

 

flisegi22-08-2017 07:06:51   [#16]

Moje kolejne pytanie co rozumiecie pod określeniem "ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły (art. 70 ust. 1, pkt 6"?

 

CSTRA22-08-2017 09:01:07   [#17]

Czy w podejmowaniu uchwał przez RP do 31.08.2017 powołujemy się na art 41, a od 1.09.2017 na art 70 ?

izael22-08-2017 09:21:08   [#18]

do #16

rozumiem to tak:

mam wnioski z nadzoru

rada pedagogiczna analizuje, którymi się zajmie, a które są po prostu do monitorowania przez dyrektora albo nie wymagają pracy dalszej albo...

do "ważnych" planujemy do wykonania działania, tak rozsądnie i po coś:) a nie dla papieru, zwykle 2-3, które mogą nam wnieść coś nowego lub lepszego

głosujemy i mamy:)


post został zmieniony: 22-08-2017 09:21:36
MKJ22-08-2017 09:26:13   [#19]

Do [#15]: niektórzy opiniują, a niektórzy nie; ja nie. Ja zawsze to załatwiam jedną uchwałą.

Do [#16]: pole do popisu interpretacyjnego dla RP, byleby w uchwale był explicite sposób wykorzystania - wtedy kontrola choćby stawała na głowie, to się nie przyczepi. :-)

Dp [#17]: tak.

flisegi22-08-2017 15:24:11   [#20]

Dziękuję za odpowiedzi.

I ostatnie pytanie, czy przed zatwierdzeniem planów pracy szkoły trzeba je opiniować. Przez plany pracy szkoły rozumiecie również plany pracy zespołów wchodzących w skład szkoły, czy tylko plan pracy szkoły. Myli mnie, że w ustawie nie mówią o planie szkoły tylko o planach szkoły.

Wioleta D30-08-2017 17:18:30   [#21]

Bardzo przepraszam, ale chciałam dopytać a propos  pierwszego wpisu. Uchwały RP  2. Wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień- o ile nie zrealizowano tego w czerwcu (art. 70 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo Oświatowe), a niżej Wyrażenie opinii w sprawie...czy wnioski nie powinny znaleźć się w akapicie wyrażenie opinii...bo już się pogubiłam. Rada opiniuje czy zatwierdza??? Jesteśmy przed pierwszą wspólną Radą i wolę dopytać...

PaulinaS30-08-2017 17:24:08   [#22]

Wioleta D

Rada Pedagogiczna wyraża opinię (w drodze tajnego głosowania) na temat wnioskowanych przez Dyrektora nagród i odznaczeń.

Wioleta D30-08-2017 17:30:13   [#23]

Dziękuję..:) 

MKJ31-08-2017 19:25:15   [#24]

Rada Pedagogiczna wyraża opinię (w drodze tajnego głosowania) na temat wnioskowanych przez Dyrektora nagród i odznaczeń.

To, czy w drodze tajnego, zależy od zapisu w regulaminie RP.

cynamonowa31-08-2017 21:28:46   [#25]

Na stronie KO podane sa terminy:

  1. Ministra Edukacji Narodowej należy składać w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.
  2. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty należy składać w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017r.

więc o jakiej opinii Państwo piszecie ?

izael31-08-2017 21:34:28   [#26]

prezydenta, burmistrza, wójta:)

nagrody

cynamonowa31-08-2017 23:14:35   [#27]

już?...nam koło 5  października wskazują na liczbę osób :) 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]