Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ruch kadrowy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Florentyna29-08-2017 10:19:01   [#101]

nie, ten n-l nie zastepuje nikogo.

MKJ29-08-2017 11:09:23   [#102]

W takim razie jest to niezgodne z prawem, bo nie wierzę, że przez 5 lat była to potrzeba wynikająca z organizacji nauczania.

rzewa29-08-2017 11:13:57   [#103]

zatem ten n-l jest zatrudniony na czas nieokreślony -> powinien wezwać dyrektora do tego by ten stan odzwierciedlił w dokumentach -> a jak tego dyrektor nie uczyni oddać sprawę do sądu pracy

tardeli29-08-2017 11:49:07   [#104]

Z nauczycielem wygaszanego gimnazjum rozwiąże się 31 sierpnia stosunek pracy na podstawie art. 225 ust. 1 przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na podstawie art. 225 ust. 11 otrzymuje sześciomiesięczną odprawę emerytalną.

Ponadto jest to nauczyciel, który obecnie jeszcze pracuje (do 31 sierpnia) i pobiera emeryturę (pobiera emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy). Dotychczas nie otrzymał odprawy emerytalnej. W związku z powyższym należy mu się dodatkowo odprawa trzymiesięczna odprawa emerytalna na podstawie art. 87 ust. 2 - KN. Czy jakaś inna podstawa prawna tej trzymiesięcznej odprawy? 

rzewa29-08-2017 14:17:44   [#105]

art 87 ust 2 KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]