Forum OSKKO - wątek

TEMAT: promocja warunkowa
strony: [ 1 ]
Koralik21-06-2004 08:05:59   [#01]
czy przepisy przewidują w tym roku promocję warunkową ( 1 X w karierze szkolnej promocja z 1 ndst)
Joanna Berdzik21-06-2004 08:28:06   [#02]

jeśli dostał ocenę niedostateczną, a chce być promowany MUSI zdawać egzamin poprawkowy:

§ 16. 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ale jesli nie zda- raz w karierze szkolnej MOŻE byc promowany mimo to

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Koralik21-06-2004 08:33:33   [#03]
dziękuję, szukałam i te przepisy znalazłam ale wolałam sie upewnić czy nie ma zmian (momentami nie mogę zdążyć):(
Gaba21-06-2004 17:55:19   [#04]
Asiu, rzeczywiście musi podchodzić do poprawki? A może może... podejść?
Joanna Berdzik21-06-2004 20:30:43   [#05]

gabuś:

jeśli dostał ocenę niedostateczną, a chce być promowany MUSI zdawać egzamin poprawkowy

Może nie podchodzić- ale wtedy nie zdaje, oczywiście

Czyli może podejśc :-)

Gaba21-06-2004 20:47:58   [#06]

gabuś, tyś się miodowego napiła...

- Asiu, rany kulka - nic nie rozumiem - może podejść, ale nie musi, a jak ma jedną pałkę jeden raz w cyklu - to przechodzi... - jakoś te czasowniki mi się inaczej układają, ale może nam chodzi o to samo? co?
beera21-06-2004 20:56:45   [#07]

no kurka ;-)

gaba- dostaje ocenę niedostateczną i:

 1. chce egzamin poprawkowy, podchodzi do niego i tu:
  • zdaje go i ok
  • nie zdaje go i zostaje na drugi rok
  • nie zdaje egzaminu ale jest promowany, ponieważ RP korzysta z przepisu:
   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
  • nie przystępuje i nie zdaje
 2. nie chce poprawkowego i tu:
  • zostaje na drugi rok

:-))))

Gaba21-06-2004 21:03:17   [#08]
No, tak - przskoczyłam se jedno ogniwo!
Koralik21-06-2004 22:20:12   [#09]
no i nie wiem:  dopiero teraz mi namieszałyście ;) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych Nie zdał tzn.- przystapił i nie zdał czy nie zdawał - czyli nie przystapił  ??
Mawo22-06-2004 00:47:23   [#10]
To znaczy, że przystąpił i nie zdał, ale rada może (nie musi) promować go.
gera22-06-2004 23:29:53   [#11]

Co zrobić w sytuacji, kiedy uczeń nie może przystąpić do egzaminu w ostatnim tygodniu wakacji (jak mówi prawo), ponieważ emigruje do Niemiec. Tam rok szkolny rozpoczyna się w sierpniu. Ma jedną "pałę" ..... na ironię z polskiego.

Czy rada ped. może promować warunkowo?. Nadmienię, że na radzie klasyfikacyjnej założyliśmy, że przystapi do poprawki, a tu ... podanie o promocję warunkową.

Zastanawiam się czy podczas rady podsumowującej promować ją warunkowo (uchwała) i dać dzieciakowi świadectwo.

Może w niemieckim będzie lepsza???????@@@@

beera23-06-2004 08:28:04   [#12]

nie

promować warunkowo można tylko w przypadku przystąpienia do egzaminu i nie zdania go.

Basik23-06-2004 08:52:30   [#13]
Niczego tu nie przyspieszysz. Musi zdawać poprawkę w sierpniu. Dopiero jeśli nie zda, macie mozliwość skorzystania z promocji warunkowej
AnJa23-06-2004 09:05:43   [#14]

Hmmm - to pokombinuje, coby zamieszac to jak Wy mieszaliscie z egz. dojrzałosci;-)

A jak złozy podanie a nie pojawi sie na egzaminie - to  nie chciał poprawkowego czy nie zdał poprawkowego.

Przeciez jakby madry ustawodawca chciał to jasno napisać - to byłoby:ucznia, który przystąpił  do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych i go nie zdał.

beera23-06-2004 11:37:16   [#15]

;-)

nie kompinuj ;-)

żeby nie zdać egzaminu trza do niego przystąpic :-)))

Gdy nie przystąpi, to nie przystąpi- i nie otrzyma promocji :-)

uczeń :może zdawać egzamin poprawkowy- wtedy ma szanse roztomaite :-)

Powinam była jaśniej napisać dla kombinatorów wszelkiego autoramentu " Nie zdać= nie otrzymać promocji "
bądź
nie zdać= nie zdać egzaminu

AnJa23-06-2004 17:00:38   [#16]

Ależ oczywiscie:-)

jako asia to naprawdę jasno piszesz:-)

Ex catedra ini lekko komplikujesz.

AndrzejK23-06-2004 17:15:08   [#17]

szkoła ponadgimnazjalna.....

Czy w przypadku jednej oceny niedostatecznej w szkole ponadgimnazjalnej otrzymuje świadectwo w czerwcu, czy dopiero po zdaniu bądź niezdaniu egzaminu poprawkowego w sierpniu ?
zgredek23-06-2004 17:16:57   [#18]
w sierpniu daj mu;-)
beera23-06-2004 20:12:09   [#19]

Anja

Anja- zrezygnowałam więc i nigdy więcej nie podejmę trudu by ;-)

fredi23-06-2004 21:27:40   [#20]

. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:

a) do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

b) do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

c) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,

tak się to robi przy zmianie szkoły

zgredek23-06-2004 21:36:56   [#21]
fredi, myślę, że:

to co podkreśliłeś w c) - dotyczy ucznia np. przyjmowanego do klasy trzeciej, jeśli ukończył pierwszą
fredi23-06-2004 21:38:47   [#22]
do klasy trzeciej jeśli drugą zakończył np. z jedną pałą i zdecydował się zmienić szkołę
fredi23-06-2004 21:39:21   [#23]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
zgredek23-06-2004 21:43:14   [#24]
no, czyli do trzeciej, jesli ukończył pierwszą:-)
fredi23-06-2004 21:44:30   [#25]
no tak ( uczysz logiki ?)
zgredek23-06-2004 21:49:55   [#26]
tak
fredi23-06-2004 21:56:52   [#27]

a co zrobić jeżeli dziewczyna w klasie wielozawodowej ZSZ zaliczya pięknie cały rok , ale nie była na kursie ( bo chorowała).

Nie zaliczyła więc przedmiotów zawodowych.

Następny kurs jest dopiero we wrześniu i wtedy moze go zliczyc.

REPETUJE KLASĘ ? ( tu by sie przydała warunkowa promocja)

A przy okazji pytanie ---------Czy ktoś wreszcie napisze sensowne przepisy ( i życiowe ) regulujące ten sposób kształcenia ?

zgredek23-06-2004 21:58:06   [#28]
fredi - Ty to masz problemy - ja się poddaję - zaraz bogna się zjawi, albo jasiek, albo joszka
fredi23-06-2004 21:59:40   [#29]

a jeszce jedno.

czy po zsz ( tym starym) mogę przyjąć do uzupełniającego liceum ogólnokształcacego ?

zgredek23-06-2004 22:05:53   [#30]
MENiS napisał, że tak
fredi23-06-2004 22:10:20   [#31]
gdzie ?
zgredek23-06-2004 22:14:03   [#32]
zaraz znajdę, chociaż pamiętam, że już Ci to podawałam;-)
zgredek23-06-2004 22:19:47   [#33]
tutaj - 5
fredi24-06-2004 20:20:41   [#34]
nie pisze
zgredek24-06-2004 21:47:55   [#35]

pisze

Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej będzie uprawniało do kontynuowania nauki w uzupełniającym 2-letnim liceum ogólnokształcącym i 3-letnim technikum uzupełniającym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mogą kontynuować nauki w dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych.
fredi24-06-2004 21:50:20   [#36]

Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej będzie uprawniało do kontynuowania nauki w uzupełniającym 2-letnim liceum ogólnokształcącym

 

ale dopiero po roku szk . 2005/2006

a mnie chodzi o to czy teraz mogę przyjąć absolwentkę starej ZSZ do uzupełniajacego liceum( lub technikum uzupełniajacego)

zgredek25-06-2004 07:40:17   [#37]
fredi - wyjaśnij, dlaczego po 2005/2006?
fredi25-06-2004 08:08:18   [#38]
bo tak tam pisze
maeljas25-06-2004 16:13:22   [#39]

fredi zajrzyj tu

http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=5837#FBK

fredi25-06-2004 21:33:26   [#40]

ja to wiem.

zastanawiam się tylko, czy absolwent ZSZ po gimnazjum i po podstawówce to ludzie o takich samych ( czy innych ) wiadomościach , umiejętnościach itd.

 

Bo jeśli o tkich samych to czemu jeden może do ULO a drugi nie?

Jeżeli o innych to może te szkoły należało inaczej ponazywać ?

maeljas25-06-2004 21:46:20   [#41]
interesuje mnie ten temat, bo otwieramy liceum uzupełniające i też chciałaby miec "jasność" w temacie...
fredi25-06-2004 21:53:08   [#42]
ale jakoś nikogo to nie obchodzi ?
maeljas25-06-2004 22:09:41   [#43]
ciekawam co nasze KO sądzi na ten temat - będę tam we wtorek to połażę i popytam - jak znam życie, to za dużo się nie dowiem
puma28-08-2017 12:48:19   [#44]

W związku z ogromem zmian, pojawiła mi się wątpliwość, czy art. 44m ust 6 uoso jest obowiązujący jeszcze w tym roku?

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej - semestrze programowo wyższym.

MKJ28-08-2017 15:01:36   [#45]

Jest obowiązujący.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]