BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - listopad 2022 r.
 

Zakończył się XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym (ponad 800 uczestników) w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

Listopad 2022 – Pamiętamy o bliskich.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

 

Za nami – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

https://legislacja.gov.pl/projekt/12364755/katalog/12916194#12916194

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2710

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65498&ux=148&pst=18#pst18

3. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023

https://legislacja.gov.pl/projekt/12365801

 

Rekomendujemy :

Karty wyboru PROFESKI

https://progra.pl/profeski-ua/

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

 

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

 

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, w lutym 0, w marcu 17, w kwietniu 0, w maju 29, w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu 0, w październiku za to 169 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html


 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W październiku 2022 r. rozmowy dotyczyły przede wszystkim awansu zawodowego, w wersji przejściowej i nowej, oceny pracy nauczycieli i wielu innych codziennych spraw szkolnych.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 11851 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11851#pst11851

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Barbara ppp – średnia urlopowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65504&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7734 osób, które polubiły i 8338 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

 

Statystyka odwiedzin w październiku 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 17.10.2022 r., od godz. 10.00 do 11.00 zawitało na forum 1324 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 16 lat - hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11851#pst11851

Na stronie forum OSKKO do końca  października 2022 r. znalazły się 63.779 wątków i 974.062 wypowiedzi.

Październik 2022 r. przywitała na forum Lucy B – jodek potasu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65466&ux=148&pst=4#pst4

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

DICK – Kiedy na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64610&ux=148&pst=44#pst44

Iśka – Urlop nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63682&ux=148&pst=40#pst40

kaef – Egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=40#pst40

Iśka – urlop nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63682&ux=148&pst=34#pst34

DorotaN – urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65060&ux=148&pst=37#pst37

Zbig60 – Zatrudnienie nauczyciela w ciągu roku szkolnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60688&ux=148&pst=33#pst33

Masza – ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65386&ux=148&pst=24#pst24

 

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=95#pst95

 

Orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym – przeniesienie siedziby szkoły - wyrok NSA z 2014 r.:

”W orzecznictwie przeważa stanowisko, iż rada miejska posiada kompetencje do przeniesienia siedziby szkoły.

Siedziba szkoły zostaje wskazana w akcie założycielskim określonym przez radę gminy (miasta), zatem zmiana treści aktu założycielskiego w kwestii zmiany siedziby szkoły również należy do kompetencji tej rady.”

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/197021565A

 

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w październiku 2022   r. :

Marek Pleśniar – Wracamy z oprotestowaniem Lex Cz. 2.0

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65498&ux=148&pst=18#pst18

Lucy B – jodek potasu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65466&ux=148&pst=17#pst17

joljol – Rezygnacja z rewalidacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65476&ux=148&pst=14#pst14

bialy1967 – Rekompensata wzrostu kosztów ogrzewania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65481&ux=148&pst=12#pst12

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w październiku 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11851 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11851#pst11851

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1453 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1453#pst1453

Leszek – teksty ujednolicone – 623 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=623#pst623

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 569 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=569#pst569

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Adaa - Nowe SIO – 369 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=369#pst369

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 359 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=359#pst359

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

juasia – Awans zawodowy – 204 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=204#pst204

RL – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – 141 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64882&ux=148&pst=141#pst141
 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11851#pst11851

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=623#pst623

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

brela - duplikat świadectwa????ratunku!!!! – założony 12.09.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32788&ux=148&pst=44#pst44

dyrusek - Wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z 1971, 1972 – założony 5.11.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33976&ux=148&pst=9#pst9

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 – założony 19.11.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20587#pst20587

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1453#pst1453

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=359#pst359

Zbig60 – Sklepik szkolny … – założony 12.09.2012 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49288&ux=148&pst=15#pst15

Adaa - Nowe SIO – założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=369#pst369

zosiaz1- wdżr – założony 29.09.2016 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57457&ux=148&pst=5#pst5

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca października 2022 r. – 1747 plików.

W październiku 2022 r. zamieszczono 1 plik – ujednolicone rozporządzenie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec października 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z – 186 pobrań,

- w marcu 2022 r. MMW - Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby. - 391 pobrań,

- w kwietniu 2022 r.  Leszek - ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 202 pobrania,

- w maju 2022 r. Leszek - 2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 184 pobrania.

- w czerwcu 2022 r. tarek – Kalkulator wyliczania etatów specjalistów od 2022 – 786 pobrań,

- w lipcu 2022 r. Jacek - Kalendarz 2022/2023 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Nie zostały uwzględnione jeszcze 2 dni wolne. – 619 pobrań.

- w sierpniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły w podmiocie leczniczym - plik7z – 249 pobrań.

- we wrześniu 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w spr. oceniania uczniów wg stanu na 1.09.2022 - spakowane 7z – 289 pobrań.

W październiku 2022 r. zamieszczono :

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.10.2022 r.

15.10.2022

Leszek

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r. spakowane 7z
Pobierz: 
rozp. MEiN-kształcenie Ukraińców ze zm. 15.10.2022.7z* (32 KB)

58

 

Powroty na forum - teraz pora na styczeń i luty 2019 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… niespełna 4 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W styczniu 2019 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 121 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. katarzyna30  do informatyków

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34759&ux=148&pst=480#pst480

2. Marek Pleśniar – OSKKO zaprasza na I KONGRES - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13792&ux=148&pst=454#pst454

3. Kaja Arkusz organizacji pracy szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58188&ux=148&pst=341#pst341

4. Kajko – Studniówka, a żałoba narodowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28105&ux=148&pst=101#pst101

5. Aga27 zwolnienie n-la , a odprawa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51466&ux=148&pst=95#pst95

6. gtz arkusze ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51237&ux=148&pst=87#pst87

7. Dante – Etat pedagoga od 1 września 2018r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59727&ux=148&pst=45#pst45

8-9. Magosia – Przerwy w szkole - zmiany w związku z nowelizacją rozporządzenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61049&ux=148&pst=38#pst38

8-9. barbarakuk bibliotekarz na ilu uczniów?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28581&ux=148&pst=38#pst38

10. seikyl – Świetlica szkolna a prawa dziecka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7068&ux=148&pst=35#pst35

W lutym 2019 r. (miesiącu feryjnym) rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 83 wątki, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. an – przeniesienie do inne szkoły a różnice w planach nauczania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54372&ux=148&pst=48#pst48

2. janik – Podwyżki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58326&ux=148&pst=37#pst37

3. Andrzej Nysa  Nauczanie indywidualne - jako godziny pensum?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45935&ux=148&pst=33#pst33

4. og nieprzyznanie dod. motywacyjnego, brak kartki, brak czegokolwiek

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59494&ux=148&pst=26#pst26

5. olekjurek – nauczanie indywidualny- uczeń w szpitalu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26496&ux=148&pst=25#pst25

6. katarzs – Studniówka w dniu żałoby narodowej...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61140&ux=148&pst=21#pst21

7.  Daniel1208 - Uzasadnienie oceny pracy po nowemu...

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61134&ux=148&pst=19#pst19

8.  Elżbieta 3 Dodatkowe zatrudnienie w innej szkole bez zgody dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61208&ux=148&pst=16#pst16

9-10.  Magosia –  Podwójna rekrutacja- problemy, zagrożenia .. szanse?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61201&ux=148&pst=15#pst15

9-10.  annapast48 –  Rozporządzenie w sprawie BHP w szkołach

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61008&ux=148&pst=15#pst15

 

Prawo:

W październiku 2022 r. ukazało się 197 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 104 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W październiku 2022 r. ukazało się 7 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 5 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2049 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – weszło w życie z 6 października 2022 r.

2. 11 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2076 rozporządzenie MKiDN z dnia 5 października 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych – weszło w życie z 12 października 2022 r.

3. 11 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2082 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. 12 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2089 ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – weszło w życie z 25 października 2022 r. z wyjątkami art. 2 i art. 4, które weszły w życie z dniem 13.10.2022 r.

5. 13 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2097 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z 14 października 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

6. 14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2103 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r.

7. 14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2116 rozporządzenie MKiDN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – weszło w życie z 15 października 2022 r.

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Przedszkole- dyżur:

 (1) Pracuję w zespole szkolno- przedszkolnym, w szkole są tak zwane dni wolne dodatkowe ( w naszym wypadku 31.10), czy dyrektor może w przedszkolu ogłaszać dyżur w ten dzień, czy można zapytać o obecność dzieci w przedszkole.
Jak powinny pracować panie z przedszkola (bo ciągle jest z tym problem)? 

(2) przedszkole jest nieferyjne.

Ma przerwy ustalone przez organ prowadzący

Nauczyciele w przedszkolu maja wolne zgodnie z planem urlopów plus 4 dni urlopu na żądanie

dyrektor nie ma praw ogłaszać coś takiego jak dyżur:(

(3)  Chyba, że te Panie maja więcej godzin w szkole i łączą etat z przedszkolem wtedy mają wolne.

(4) Nie mają w szkole żadnych zajęć, ale tak to działało do tej pory i chcą, aby tak było dalej.

(5) no cóż?

chcenie i prawo daje konflikt:)

(6) Niestety, tego się boję, że bez dymu się nie obejdzie.

(7) Od 1 września 2021 jestem ZSP. :D Najlepsze hasło to: "Zawsze tak było". I moja odpowiedź: "Ale już nie jest i nie wróci więcej". ;)

Sytuacja opisana przez Ciebie jest całkowicie niedopuszczalna.

(8) Dzięki :)

(9) Albo hasło: "Bo w sąsiednim przedszkolu tak jest". ;-)

Też mieliśmy walkę z tym i do dziś czasami się obrażają, że muszą przychodzić do pracy w takie dni. Na szczęście wymiana pokoleniowa pracowników robi swoje.

Ale kradnę odpowiedź #7. :-D

(10) Mój pierwszy rok pracy jako ZSP był naprawdę obfity pod względem "zawsze tak było". Teraz to już rzadkość, ale czasami się pojawia w najmniej spodziewanych sytuacjach. ;) Czasami mam ubaw po pachy. ;)

(11) Absolutnie potwierdzam zdanie przedpiśców.

Leszek Zaleśny