Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusze ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
sońka19-06-2018 21:06:37   [#51]

: )

malgala19-06-2018 22:14:10   [#52]

A na pierwszej stronie co?

Przyjęty do klasy siódmej w 2017/2018 i pod nowym numerem wpisujemy do księgi uczniów?

Ja już mam mętlik w głowie.

Jacek19-06-2018 22:48:51   [#53]

pisałem o sytuacji kiedy uczeń doszedł do 7 klasy w tym roku i dlatego ten arkusz stary zakładałem, bo nowy numer w księdze uczniów.

Ci, którzy byli już w szkole to dla nich 53b wypełniany ręcznie lub 63m wypełniany elektronicznie i dołączany do dotychczasowego arkusza.

dorotagm19-06-2018 23:10:34   [#54]

niby logiczne, Jacku, ale ja już nie wiem, co jest poprawne, a co nie.

Czy wpisujemy po raz drugi do księgi uczniów i nadajemy nowy numer uczniowi klasy VII??? Proszę, napiszcie, jeśli tak robicie.

Ja bym dołożyła stronę pierwszą jeszcze raz wypełnioną z tym samym numerem i stronę z ocenami w klasie 7. I nie nadawała nowego numeru w księdze.


post został zmieniony: 19-06-2018 23:18:13
Jacek19-06-2018 23:18:58   [#55]

kurde.. nadajemy tylko TYM co przyszli od 1 września 2017 r. do 7 klasy z innej szkoły.

Kasiao19-06-2018 23:52:11   [#56]

Jak dedukuję, MEN nie odpowiedział na zapytanie, który arkusz założyć... Myślę, że nie ma dobrego rozwiązania, ponieważ żadne nie będzie miało pp. Mogą nam się wydawać różne rzeczy, dzisiaj na przykład pomyślałam, że każdy uczeń klasy siódmej, który dochodzi do naszej szkoły, przychodzi z odpisem arkusza, czyli mogę do tej kopii dołączyć wkładkę 63m, co mi mówi rozporządzenie...Ale uczniowi mam założyć arkusz, gdzie jest data przyjęcia do szkoły, numer itp...

I czego byśmy teraz nie wymyślili i tak nie będzie to zgodne z obowiązującym dzisiaj prawem.

Jak to było? Nie mam pańskiego płaszcza i co mi Pan zrobi?

malgala20-06-2018 07:40:20   [#57]

A czy do dotychczasowego arkusza założonego w klasie pierwszej i prowadzonego ręcznie można wydrukować i dołączyć wkładkę 63m (tylko stronę z ocenami)?


post został zmieniony: 20-06-2018 07:40:41
Dan6720-06-2018 15:19:15   [#58]

witam

też bym chciała wiedzieć co #57

noe1920-06-2018 16:44:16   [#59]

ja dołączam wydrukowaną, sorry przy takim młynie przy tych arkuszach mój zdrowy rozsądek każe mi drukować :)

Marek Pleśniar24-06-2018 15:14:33   [#60]

Szanowny Panie Dyrektorze,

bardzo dziękuję za przesłaną uwagę dotyczącą § 53 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939), zgodnie
z którym, w przypadku ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci
i młodzieży, który przeszedł do innej szkoły w roku szkolnym 2017 - 2018, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru: nr 53b (wypełniany pismem ręcznym) lub 63m (wypełniany elektronicznie).

Ponieważ, jak wskazano w piśmie,  druk nr 53b oraz nr 63m nie zawierają informacji o nowej szkole, do której uczeń został przyjęty, uprzejmie wyjaśniam, że w takiej sytuacji zasadne jest skorzystanie odpowiednio ze wzoru nr 36
(MEN-I/36/1) lub 45 (MEN-I/45/1) w Załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

Dodatkowo uprzejmie informuję, że takie wyjaśnienie było już wcześniej  przekazywane bezpośrednio dyrektorom szkół, którzy zwracali się w tej sprawie do MEN.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor

Departament Podręczników, Programów i Innowacji
/ – podpisany cyfrowo/

 

 

Dan6725-06-2018 20:58:43   [#61]

Witam

Mam 2  pytania:

1. czy uczniom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym kl. IV - VII SP, GIM i Szkoły przysposabiającej do pracy można wpisać oceny opisowe w postaci załącznika do dziennika i arkusza ocen /czy jest na to pp/,

2. jeżeli do dotychczasowego arkusza dołączymy wkładkę 63m (tylko stronę z ocenami) to jak te stronę numerować

a) zmienić na  kolejny nr strony w arkuszu,

b) zostawić taki jaki jest we wzorze

 

proszę o pomoc i z góry dziękuję

Dan6726-06-2018 09:27:06   [#62]

bardzo proszę [#61]

marysia d26-06-2018 10:07:40   [#63]

Czy w arkuszu ocen, który zakładamy dla klasy IV szkoły podstawowej wpisujemy:

przyjęty do klasy pierwszej - ze starego arkusza, do którego dołączamy nowy

czy

przyjęty do klasy czwartej ?

 

alis26-06-2018 12:13:26   [#64]

U mnie przepisywali 1 stronę arkusza zakładanego w kl I, nie wiem czy tak dobrze.

Grzesiek26-06-2018 16:01:39   [#65]

#61

1. Można

Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji.

§ 10 ust. 4 § i 15 ust. 3 | Dz.U.2014.1170 |

Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 8 ust. 4 i § 14 ust. 3 | Dz.U.2017.1646 |

post został zmieniony: 26-06-2018 16:02:33
malgala27-06-2018 11:03:54   [#66]

Podnoszę #61 (punkt 2) i #63.

Też jestem ciekawa.


post został zmieniony: 27-06-2018 11:04:10
uljan27-06-2018 18:31:54   [#67]

Witam

Proszę o odpowiedź

Gimnazjum włączone do szkoły podstawowej. Księga arkuszy ocen klasa III gimnazjum i Ci co opuścili szkołę np. z klasy 5? Czy oddzielnie klasy gimnazjalne (ci co ukończyli i opuścili) i klasy szkoły podstawowej (ci, którzy opuścili szkołę)?

rzewa28-06-2018 11:46:46   [#68]

oddzielnie to co dotyczy gimnazjum i oddzielnie to co dotyczy sp

uljan28-06-2018 21:24:57   [#69]

Dziękuję 

gregorz04-07-2018 12:47:14   [#70]

Czyli w sp księga arkuszy ocen w tym roku szkolnym może zawierać 1 arkusz ucznia, tego co opuścił szkołę. 

rzewa04-07-2018 20:02:52   [#71]

tak

dyrektorka19-10-2018 12:03:48   [#72]

Pomocy! Uczeń nie otrzymał promocji do klasy 3 gimnazjum i uczęszcza obecnie do klasy 8 szkoły podstawowej. Jaki arkusz ocen wg. rozporządzenia z dnia 26 kwietnia mu założyć? Im dłużej czytam to rozporządzenie, tym mniej rozumiem.

rzewa19-10-2018 12:45:51   [#73]

Ja bym założyła arkusz na druku MEN-I/45/1 i oczywiście teraz wypełniła komputerowo tylko stronę 1 oraz dołączyłabym do tego arkusza kopie świadectwa zarówno ukończenia sp (6 klasy) jak i świadectw otrzymanych w gimnazjum (kl. 1 z promocją i kl. 2 bez promocji)

natomiast po klasyfikacji rocznej zakończonej promowaniem wypełniłabym tylko 4 stronę wzoru arkusza wpisując w miejsce nr strony: 2

a jeśliby uczeń promocji nie uzyskał wypełniłabym 3 stronę wzoru arkusza wpisując w miejsce nr strony: 2 -> po następnym roku zakończonym promocją wypełniłabym 4 stronę wzoru wpisując nr strony: 3

 


post został zmieniony: 19-10-2018 12:46:24
dyrektorka19-10-2018 13:36:02   [#74]

Dzięki rzewa. Tak zrobię.

I jeszcze jedna sprawa. We wrześniu 2017, w klasach 1  założyłam arkusze ocen MEN-I/37b/2 zgodnie z obowiązującym wtedy rozporządzeniem. W kwietniu 2018 weszło nowe rozporządzenie, które w paragrafie 53 nakazuje założyć w roku szkolny 2017/2018 klasom pierwszym arkusz MEN - I/45/1. Zmieniłam. Dobrze zrobiłam??? 

rzewa21-10-2018 00:36:48   [#75]

dobrze

ewaannak07-12-2018 11:46:45   [#76]

Do klasy szóstej został przyjęty nowy uczeń. Jaki arkusz należy mu założyć?  MEN-I/36/1 i w przyszłym roku wkładka MEN-I/53b/2 czy MEN-I/37a/2 gdzie są inne  nazwy zajęć komputerowych, technicznych i historii?

rzewa09-12-2018 10:22:10   [#77]

taki sam jaki mają uczniowie tej klasy

Jasiu10-01-2019 13:29:21   [#78]

Bardzo proszę o poradę w sprawie wpisu w arkuszu ocen dotyczącego imion i nazwisk rodziców i adresów ich zamieszkania.

Co w sytuacji, gdy:

1. Jedno z rodziców nie żyje.

2. Jedno z rodziców jest pozbawione praw rodzicielskich.

3. Matka dziecka żyje z innym partnerem i wspólnie wychowują dziecko, a biologiczny ojciec nie żyje.

4. Oboje rodziców byli pozbawieni praw rodzicielskich, dziecko przebywało w rodzinie zastępczej, a teraz ojciec biologiczny ponownie otrzymał prawa i opiekuje się dzieckiem.

5. Uczeń jest w rodzinie zastępczej.

MKJ10-01-2019 21:38:45   [#79]

Na razie bez uzasadnienia:

1. Wpisuję jednego.

2. Jak wyżej.

3. Wpisuję matkę.

4. Tu mam największy problem - tak naprawdę brak jest podstaw prawnych do zmiany wpisu.

5. Wpisuję rodziców zastępczych.

elrym11-01-2019 03:33:30   [#80]

Wpisujemy rodziców biologicznych 

rzewa11-01-2019 13:17:06   [#81]

należy wpisać imiona rodziców (niezależnie od tego czy żyją czy nie) oraz imię i nazwisko i miejsce zamieszkania prawnego(ych) opiekuna

MKJ11-01-2019 15:50:55   [#82]

Rzewo, a pp?

MKJ11-01-2019 16:07:37   [#83]

Po zastanowieniu zgadzam się z Rzewą.

tomaszek11-01-2019 16:14:42   [#84]

Wydaje mi się, że rodzic ma jakieś imię i nazwisko, niezależnie od tego, czy żyje, mieszka z dzieckiem i ma prawa rodzicielskie. Nie ma podstawy prawnej, żeby go z jakiegoś powodu nie wpisywać. 

MKJ11-01-2019 16:25:26   [#85]

Pytania:

1) czy rodzic = osoba sprawująca władzę rodzicielską, czy rodzic = krewny w linii prostej (pierwszy wstępny)?

2) jaki jest cel podawania tych danych?

rzewa13-01-2019 16:41:29   [#86]

2) imiona rodziców w celu identyfikacji - miałam taki przypadek, że dzieci odróżniało od siebie dopiero imię ojca i... nie byli to krewni :-)

1) adres zamieszkania oraz imię i nazwisko dotyczy opiekunów prawnych, gdyż jeśli nimi nie są rodzice, to dane te mogą nie być znane nawet zainteresowanym. Natomiast szkoła te dane mieć musi, by wiedzieć komu udzielać informacji - zamieszczenie ich w arkuszu ocen wskazuje na osoby, które mają prawo wglądu do dokumentacji

MKJ13-01-2019 20:58:52   [#87]

Rzewo, zgadzam się z Tobą, ale to nie są odpowiedzi na moje pytania, zwłaszcza na pierwsze... :-)

Coś mi się wydaje, że jeszcze PESEL odróżniał te dzieci. :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]