Forum OSKKO - wątek

TEMAT: duplikat świadectawa????ratunku!!!!
strony: [ 1 ][ 2 ]
brela12-09-2008 13:40:28   [#01]
Czy ktoś z Was wie jaki obowiązywał wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w 1995 r????
DYREK12-09-2008 15:07:46   [#02]

a może ktoś z nauczycieli ma swoje świadectwo z 1995r.

a może absolwent przyniesie

dyrusek12-09-2008 19:37:00   [#03]
Ja duplikat świadectwa wystawiam na podstawie Arkusz Ocen.Ostatnio był to duplikat świadectwa ukończenia szkoły w 1976r. Nie mam pojęcia jaki był wtedy wzór świadectwa.Ważne są dane absolwenta(imiona i nazwisko,data i miejsce urodzenia,typ szkoły jaką ukończył i w którym roku oraz na odwrocie jakie oceny uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z wpisem w  arkuszu ocen.  
zgredek12-09-2008 20:48:39   [#04]
to robisz źle
zgredek12-09-2008 20:50:19   [#05]

§ 11.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

-----------

brela - zapytaj w kuratorium

Adaa12-09-2008 21:16:16   [#06]

mam nadzieję, że doczekam tych czasów kiedy w końcu skończa sie świadectwa w takim wydaniu

nie wiem dlaczego nie moze to być oficjalny druk ( niech juz ten gilosz bedzie obowiazujacy) ze wszystkimi niezbędnymi informacjami (zakres informacji powinien byc okreslony rozporzadzeniem)

a tu wiecznie trzeba sie gimnastykowac z tym "według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa"

(zgredku, wiem, ze jest dalsza częśc tego paragrafu) :-)

 

zgredek12-09-2008 21:23:45   [#07]

tak?

a coś tam dalej ciekawego napisali?

;-)

brela12-09-2008 21:29:17   [#08]
już znalazłam:)wielkie dzięki:)za dyskusję na te tematy,ja tez uważam,że duplikaty powinno wystawiać się na obecnych giloszach, w ten sposób nie byłoby problemów
dyrusek13-09-2008 06:19:54   [#09]

zgredku, dziękuję za uwage w#4 i #5.Uzupełniam do#3:oczywiście  na pierwszej stronie u góry  zamieszczam wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodaję wyrazy "oryginał podpisali" i wymieniam nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzam nieczytelność podpisów oraz zamieszczam datę wydania duplikatu i opatruję pieczęcią urzędową.

 A to "według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa",rozumiem,że dotyczy  właśnie różnych nazw zajęć edukacyjnych, różnej ich liczby w ubiegłych latach, i ewentualnie wpisywane były w różnej kolejności....Jeszcze skala ocen się zmieniała.Ale to wszystko mam w Arkuszu ocen.

Czy są jeszcze jakieś różnice we wzorach?

Jeśli  "według wzoru ......"oznacza ponadto graficzny układ tekstu na stronie to muszę poszukać tego wzoru z 1976r

Absolwent, który zgłosił się po dupilkat ,oryginalne świadectwo zagubił.

 

 

dyrlo13-09-2008 18:48:40   [#10]
dyrusek, to co Ty robisz nazywa się "odpis", a duplikat jest  "według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa"
dyrusek14-09-2008 06:36:24   [#11]
Może jakaś dobra dusza prześle mi wzór druku na jakim można sporządzić duplikat świadectwa ukończenia szkoly podstawowej np. z 1976r.Bardzo proszę i z góry dziękuję !
rzewa16-09-2008 18:18:27   [#12]
wyślij mi na moje forumowe konto swój e-mail - mam świadectwo ukończenia sp z 1973 r. (z tego co pamiętam, to ten wzór obowiązywał jeszcze długo :-))

(nie mogę umieścić w wymianie bo nie mam czasu zmniejszać tego do 500 kB)
Misza23-09-2008 10:30:04   [#13]
A mnie pilnie potrzebny jest chociaż symbol świadectwa ukończenia szkoły w 1986r. Mam jakieś stare druki, ale nie wiem czy są dobre. Swoją drogą gdzie dowiedzieć się o te symbole, w kuratorium? Jeśli ktoś z was ma, to podeślijcie, bardzo proszę. 
żabka2623-09-2008 12:23:24   [#14]

brela mam z 1994r. to pewnie jest takie samo. Ale już znalazłaś widzę. :)

Misza o jaką szkołę chodzi?

Misza23-09-2008 13:35:51   [#15]
Zapomniałam, podstawówka. Drugi raz zdarzyło mi sie, że ktoś chce duplikat świadectwa z podstawówki, ale pierwszy, że z 1986r. 
Małgorzata Paluch06-11-2012 21:09:50   [#16]

A może ktoś z was posiada wzór świadectwa szkoły podstawowej z 1973 roku. Proszę podeślijcie!

rzewa06-11-2012 21:14:45   [#17]

#12

sanna21-01-2013 14:02:27   [#18]

sekretarka niedostępna, a pewnie wie

szukam wzoru świadectwa ukończenia w 1995 roku Liceum Ekonomicznego dla dorosłych (po ZSZ) - zdana matura i egzamin z przygotowania zawodowego

DYREK21-01-2013 21:15:52   [#19]

można wysłać pismo do Kuratorium z prośbą o przesłanie wzoru druku świadectwa obowiązującego w danym roku

kwiapa07-01-2015 09:21:16   [#20]

czy wzór świadectwa ukończenie SP w r 1970 (w pliku wymiany) obowiazywał także w 1972 r.?

rzewa07-01-2015 09:29:15   [#21]

tak

halinah07-01-2015 19:40:33   [#22]

To problem, który trwa i wydaje się być nierozwiązanym. A może stworzylibyśmy bazę danych o drukach świadectw w ramach wymiany plików?

Ala07-01-2015 21:31:30   [#23]

KO taką bazę prowadzą

myślę, że nie musimy dublować ich pracy :)

w razie potrzeby wystarczy napisać pismo o udostępnienie odpowiedniego wzoru świadectwa

alis20-11-2015 09:43:25   [#24]

Potrzebuję wzoru świadectwa ukończenia SP w 1968r, czy ten wzór z wymiany z 1970r. obowiązywał wtedy, czy może jakiś inny? Widzę w arkuszu ocen inaczej nazwane przedmioty, więc chyba inne, czy ktoś mógłby się podzielić wzorem z 1968r?

Ala20-11-2015 09:46:57   [#25]

pisz do KO

romka20-11-2015 10:28:08   [#26]

alis sprawdź proszę pocztę

alis20-11-2015 12:16:28   [#27]

Dziękuję romka za wzór, moje kolejne pytanie, co wpisać w duplikacie w miejscu: ,,Świadectwo niniejsze wydano na podstawie uchwały Rady pedagogicznej z dnia......." kiedy w arkuszu ocen z tamtych lat nie mam takiej informacji.

 

Nie ma też informacji o dacie zakończenia roku szkolnego, co wpisać?


post został zmieniony: 20-11-2015 12:24:39
Ala20-11-2015 12:30:41   [#28]

brak danych :)

alis20-11-2015 12:45:10   [#29]

:) chyba nie myślę dzisiaj, dziękuję Ala. A swoją drogą ciekawe są te archiwalne dokumenty :)

anemi05-01-2021 16:41:00   [#30]

Wzór świadectwa znalazłam w wymianie, a czy ktoś może zna datę zakończenia roku szkolnego w 1972 roku?

Jacek05-01-2021 17:00:46   [#31]

wg mnie 24 czerwca 1972 r.


post został zmieniony: 05-01-2021 17:00:52
anemi05-01-2021 17:27:04   [#32]

O, jak szybko :) Dziękuję pięknie.

 

wemes05-01-2021 17:41:52   [#33]

Jeżeli szkoła, posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. Na dokumencie, na którego podstawie wydano duplikat świadectwa, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu i odnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano duplikat. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie. Należy więc postąpić dokładnie tak, jak opisuje przytoczona treść rozporządzenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (ze zm.) w szczególności § 22.

- może pomogłem :) Pozdrawiam.

rzewa05-01-2021 23:44:25   [#34]

wemes - to rozporządzenie już ponad 3 lata nie obowiązuje, obecnie stosujemy rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)

a tam czytamy w § 25:

ust. 3. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia, z tym że duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór określono w  załączniku nr 3 do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

ust. 4. Jeżeli szkoła, okręgowa komisja egzaminacyjna lub kurator oświaty posiada odpowiednio dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumenty stanowiące podstawę wydania odpowiednio dyplomu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a brak jest druku świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przygotowanym przez szkołę, okręgową komisję egzaminacyjną lub kuratora oświaty, na którym umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia.

mychase27-01-2021 08:57:38   [#35]

Jaki druk powinnam zamówić

uczeń zwrócił sie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia technikum, a więc druk MEN I/28a/2, i mam dodać że ma tu być poddruk

gera27-01-2021 10:55:33   [#36]

Rzewa, a duplikat świadectwa ukończenia gimnazjum też na tym druku? Pieczęć okrągła SP? Proszę o podpowiedź.

rzewa27-01-2021 13:01:25   [#37]

jeśli masz druk świadectwa ukończenia szkoły obowiązujący w dniu wydania tego świadectwa, duplikat można jeszcze (do 2023 r.) wydać na tym druku

ale jeśli nie masz takiego druku lub u Ciebie świadectwo było drukowane na giloszu, to musisz wydrukować duplikat na tym szarym giloszu, którego wzór jest załączony do rozporządzenia

w przypadku duplikatu gimnazjum włączonego do sp lub przekształconego w sp -> tak pieczęć urzędowa sp

w przypadku gimnazjum zlikwidowanego -> duplikat wystawia KO

gosiak28-01-2021 08:37:46   [#38]

Wracając jeszcze do wydania duplikatu świadectwa ukończenia technikum. Świadectwa te są drukowane na giloszach w formatach A3. Poddruk jest w formacie A4. Czy w takim przypadku te duplikaty powinno się drukować na dwóch szarych giloszach?

rzewa28-01-2021 08:41:15   [#39]

z tym pytaniem to do autorów czyli MEiN :-)

na razie można wykorzystać dotychczasowe druki :-)

i uważam, że duplikat świadectwa ukończenia technikum powinien mieć taki sam format jak oryginał

gosiak28-01-2021 09:47:00   [#40]

Ach, a ja myślałam, że to ja jestem nie douczona i nie doczytana ;)

Bardzo dziękuję Rzewo :)

alis17-09-2021 12:59:29   [#41]

Poszukuję wzoru świadectwa obowiązującego w 1990r. Ktoś może ma?

Mam wzór jaki obowiązywał w 1987r. i w 1992r., może któryś z nich obowiązywał też 1992r.?

Jacek17-09-2021 13:08:31   [#42]

W wymianie umieściłem.

Kilka dni temu wydawałem duplikat więc jeszcze ciepłe :-)

Jacek Świadectwo Podstawówka 1990 wzór
Pobierz: Świadectwo Podstawówka 1990 wzór.zip* (14 KB)
alis17-09-2021 13:08:31   [#43]

Jacku :-) Wielkie dzięki :)

barlink8004-10-2022 14:36:33   [#44]

Rzewo, a czy duplikat świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego z 2011 roku można wydać na oryginalnym druku (posiadamy w szkole) czy trzeba już tylko na poddruku? Skąd to wynika?

Zak17-05-2023 19:47:50   [#45]

Uczeń potrzebuje duplikatu świadectwa promocyjnego z kl. 7 sprzed roku (do rekrutacji). Zagubił oryginał. Czy dobrze rozumiem rozp. zmieniające w sprawie świadectw z 28 września 2023 r. (par. 24 ust. 3; załącznik 1 ust. 2):

1. Drukuję świadectwo na szarym giloszu.

2. Brak podpisu dyrektora i wychowawcy (w tych miejscach kreski).

3. Na końcu imiona i nazwiska osób podpisanych na oryginale bez podawania stanowisk, kto dyrektor a kto wychowawca.

4. Data i pieczęć urzędowa bez mojej pieczątki i podpisu (nikt duplikatu nie podpisuje).

Pomóżcie.

 

marysia d18-05-2023 12:29:33   [#46]

Dzień dobry,

ma ktoś może wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w 1993 r.?

pilnie potrzebuję

bardzo proszę o pomoc

KasiaZS518-05-2023 13:18:14   [#47]
gosiak28-01-2021 08:37:46   [#38]

Wracając jeszcze do wydania duplikatu świadectwa ukończenia technikum. Świadectwa te są drukowane na giloszach w formatach A3. Poddruk jest w formacie A4. Czy w takim przypadku te duplikaty powinno się drukować na dwóch szarych giloszach?

 

 

ja zamawiałam poddruki formatu A3 i na takich wydaje technikum

KasiaZS518-05-2023 13:21:55   [#48]

Zak

Uczeń potrzebuje duplikatu świadectwa promocyjnego z kl. 7 sprzed roku (do rekrutacji). Zagubił oryginał. Czy dobrze rozumiem rozp. zmieniające w sprawie świadectw z 28 września 2023 r. (par. 24 ust. 3; załącznik 1 ust. 2):

1. Drukuję świadectwo na szarym giloszu.

2. Brak podpisu dyrektora i wychowawcy (w tych miejscach kreski).

3. Na końcu imiona i nazwiska osób podpisanych na oryginale bez podawania stanowisk, kto dyrektor a kto wychowawca.

4. Data i pieczęć urzędowa bez mojej pieczątki i podpisu (nikt duplikatu nie podpisuje).

Pomóżcie.

 

promocyjne do rekrutacji?

druki świadectw ukończenia wydaje się na poddrukach.

2. nie musisz pisac kresek

3. ja piszę: Oryginał podpisali: mgr ........ - dyrektor szkoły

                                            mgr ......... - wychowawca

lub piszę "podpisy nieczytelne"

4. data, miejscowość, pięczęć urzędowa

5. na samej górze z przodu "duplikat"

 


post został zmieniony: 18-05-2023 13:23:09
Zak18-05-2023 16:28:01   [#49]

Dzięki Kasia:)

I nie podpisuję na końcu drugiej strony?

rzewa18-05-2023 17:39:01   [#50]

podpisujesz

strony: [ 1 ][ 2 ]