Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przeniesienie do inne szkoły a różnice w planach nauczania
strony: [ 1 ]
an20-01-2015 12:10:12   [#01]

Witam

Mam pytanie odnośnie ucznia przeniesionego z innej szkoły.

W klasie pierwszej uczeń realizował przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa i otrzymał promocję.

W styczniu tego roku przeszedł do naszej szkoły (do klasy II). My mamy inny szkolny plan nauczania i u nas EdB jest właśnie w klasie drugiej.

Czy uczeń musi/powinie uczęszczać na EdB pomimo klasyfikacji w roku ubiegłym?

Leszek20-01-2015 16:34:36   [#02]

otrzymałaś kserokopię arkusza ocen ucznia z kl. I,

zatem dla tego ucznia jest to "przedmiot zrealizowany" w gimnazjum

pozdrawiam

Jacek20-01-2015 16:39:19   [#03]

nie zgodzę się Leszku ponieważ ten przedmiot jest w SZPN w tej szkole, do której teraz chodzi w tym roku a nie ma tu zasady, że się przepisuje jak na studiach. Co innego gdyby przedmiot był w nowej szkole też w klasie pierwszej wtedy należałoby wpisać ją z kopii arkusza do klasyfikacji końcowej i na tej podstawie wpisać na świadectwie

bosia20-01-2015 17:46:59   [#04]

Tak jak Jacek,

bo w przeciwnym razie uczniom powtarzającym klasę też byśmy przepisywali oceny z przedmiotów, z których nie mieli ndst i nie chodziliby na lekcje;-)

takie "zaliczanie" dotyczy tylko szkół dla dorosłych w przypadkach opisanych w rozporządzeniu

an20-01-2015 18:10:58   [#05]

dziękuje za odpowiedzi.

Gdzieś na starych wątkach znalazłam, że można dla takiego ucznia przygotować "szkolny plan nauczania dla ucznia...., który rozpoczął naukę w szkole od dnia....". Co Wy na takie rozwiązanie?

Nadmienię jeszcze, ze ten uczeń nie miał w klasie pierwszej biologii a u nas jest właśnie w klasie pierwszej. czyli obecni będzie uczęszczał na biologię do wybranej klasy pierwszej.

Nassssy20-01-2015 18:55:47   [#06]

i to chyba jest najlepsze rozwiązanie, bo mogli byśmy dojść do odwrotnej sytuacji,że nie mogę przepisać oceny z arkusza z innej szkoły bo mieli przedmiot wg innej kolejności w SZPN :)

Leszek20-01-2015 20:44:48   [#07]

na ucznia patrzę przez trzy lata nauki a nie przez szkoły, które zmieniał

pozdrawiam

Ala22-01-2015 10:55:52   [#08]

Leszku, ale nie ma na to przepisywanie oceny podstawy prawnej

na rozwiązanie proponowane przez an też nie znajduję podstawy prawnej bo uzupełnianie różnic programowych zostało uregulowane precyzyjnie

Leszek22-01-2015 14:50:04   [#09]

Alu, już rada pedagogiczna uchwaliła wyniki klasyfikacji w poprzedniej szkole, nie ma podstawy do ich nie uznania

pozdrawiam

Jacek22-01-2015 16:06:21   [#10]

Zatem Leszku uważasz, że uczeń, który nie otrzymał promocji i w wakacje zmienia szkołę na inną i tam będzie powtarzał klasę to można mu przepisać oceny, z których miał wyżej niż niedostateczny i nie musi chodzić na te zajęcia. Tak jak bosia napisała?

Nassssy22-01-2015 18:34:41   [#11]

Widzę różnicę znaczeniową oceny końcowej w trakcie cyklu (która właściwie nic nie znaczy) od oceny zamykającej kształcenie - oznaczającej, że uczeń opanował tresci i umiejętności wymagane podstawą programową
i w tym przypadku powtórne skierowanie do kształcenia jest nielogiczne.

W tym przypadku jednak chodzi o "zaliczenie" przez poprzednią radę EdB. (jeśli dobrze to zrozumiałem). I dlatego indywidualny plan nauczania w tym przypadku uważam za dobry pomysł.

Swoją drogą to ciekawa refleksja nad istotą oceniania. 

Jacek22-01-2015 18:50:34   [#12]

SZPN jest dla klasy. Co rozumiesz przez indywidualny plan nauczania, zakres treści, ilość godzin?

Nassssy22-01-2015 20:14:55   [#13]

Masz rację Jacku, nie mamy takie tworu prawnego. Chyba by warto wskazać ustawodawcy taką potrzebę. 

Z drugiej strony w przepisach o indywidualnym toku jest informacja o udziale wg systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. Nigdy tego nie praktykowałem. Ale jest to jakaś furtka.

Leszek22-01-2015 20:57:49   [#14]

Jacku odnoszę się do # 1 - a tam rok został zakończony promocją.

pozdrawiam

Jacek22-01-2015 23:12:27   [#15]

Leszku pozostanę przy swoim, że nie ma podstaw prawnych do przepisania uczniowi oceny  uzyskanej w poprzedniej szkole z zajęć, które w nowej szkole odbywają się w kolejnej klasie 

Nassssy23-01-2015 00:56:35   [#16]

Ale po co uczeń ma chodzić ponownie na te zajęcia?

AnJa23-01-2015 01:06:54   [#17]

A po co na polski z omawianiem już raz zaliczonego romantyzmu?

Nassssy23-01-2015 01:16:00   [#18]

właśnie, po co

Jacek23-01-2015 08:21:31   [#19]

żeby z romantyzmem wspominał i utrwalał... w majestacie prawa rzecz jasna :-)

Ala23-01-2015 09:21:04   [#20]

zmiana szkoły wiąże się z konsekwencjami tegoż i uczeń jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe w sposób ustalony przez nauczyciela

w żadnym przepisie nie opisano co zrobić w przypadku, gdy uczeń wcześniej zrealizował jakieś zajęcia edukacyjne w całości

może trzeba by było to jakoś uregulować np. dając szkole prawo do zwolnienia ucznia z udziału w takich zajęciach

Nassssy23-01-2015 09:51:01   [#21]

Właśnie. Trochę mniej majestatu a więcej użyteczności. 

Zapamiętajmy ten temt do jakieś konsultacji rozporządzeń ... chmm ... którego by tu...

Ala23-01-2015 10:13:18   [#22]

moim zdaniem powinno się to znaleźć tam, gdzie jest mowa o uzupełnianiu różnic programowych czyli rozporządzenie o przechodzeniu z jednej szkoły do innej

noe1923-01-2015 10:29:16   [#23]

Ale to może powodować pewne problemy organizacyjne bo...

uczeń ma zaliczony przedmiot na który już nie musi chodzić z klasą. Przedmiot jest w środku dnia, trzeba mu zorganizować opiekę - inny nauczyciel musi go przygarnąć (np. świetlica). Nie zawsze przedmiot da się umieścić na końcu.

Ala23-01-2015 10:57:33   [#24]

zgadza się, kłopoty się pojawiają w takich przypadkach

taki przedmiot może być też na początku ;)))

a co z dowozami, jeśli są w szkole?

 

ale tych przypadków w końcu nie ma znowu tak wiele a każda decyzja ma jakieś konsekwencje, zarówno dla szkoły jak i dla ucznia

Nassssy23-01-2015 11:28:20   [#25]

Noe19 masz racje.

ALE problemy organizacyjne to praca administracyjnie, natomiast uczenie się to merytoryczny cel główny i nigdy nie powinny schodzić na dalszy plan. 

Chodzenie przez ucznia ponownie na zajęcia, które mają kształcić umiejętności i treści już przez niego opanowane (co stwierdzili specjaliści merytoryczni zwani gdzie indziej nauczycielami) jest marnowaniem czasu ucznia i nauczyciela.

Argument, że powinno sie to robić bo inaczej urzędnicy szkolni (zwani gdzie indziej dyrektorem) będą musieli inaczej coś tam zorganizować, jest trywialny. :)))

To jest  właśnie fajny przykład tego jak czasem ważne jest pamiętanie kto jest dla kogo w szkole.

PS. fajna dyskusja. zaczynając od problemu z papierami ucznia, dotarliśmy do wartości jakie wyznajemy.


post został zmieniony: 23-01-2015 11:29:39
tarek04-02-2015 11:40:30   [#26]

A jak w przypadku, gdy przedmiot np. muzyka był realizowany w klasie pierwszej i przedmiot zakończył się, uczeń przechodzi do szkoły w klasie drugiej. Ale w poprzedniej szkole muzyka w planie jest dopiero w klasie trzeciej.

W tej klasie już muzyki nie ma i nie będzie (nikt nie uczy). Na jakiej zasadzie zrobić wyrównanie różnic, a dokładniej jak to udokumentować? W dzienniku już nie ma przedmiotu muzyka. Gdzie wpisać oceny (ocenę klasyfikacyjną, roczną)?

Ładnie zapisano to w przypadku języków obcych. Egzamin klasyfikacyjny. A z innymi przedmiotami?


post został zmieniony: 04-02-2015 11:41:56
rzewa04-02-2015 15:21:39   [#27]

normalnie wpisać w dzienniku muzykę i wykreślić wszystkich innych uczniów z wyjątkiem tego co tę muzykę ma zaliczyć i wpisać mu tam oceny cząstkowe oraz ocenę klasyfikacyjną; w arkuszu ocen będzie miał on również wpisaną ocenę z muzyki z zaznaczeniem, że są to różnice programowe

a on może albo chodzić na tę muzykę do klasy pierwszej być tam oceniany i uzyskać w ten sposób ocenę klasyfikacyjną, albo indywidualnie z n-lem ustalić jak ma ją zaliczyć z ew. wykorzystaniem godzin karcianych przez tego n-la -> wybór sposobu należy do dyrektora szkoły bądź może być ustalony w statucie

Wice4216-08-2015 19:22:34   [#28]

Czytam Wasze wypowiedzi i widzę, że mam poważny problem. Troje uczniów przeszło do szkoły - gimnazjum, w klasie II. Szkolne plany nauczania szczególnie u jednej uczennicy (doszła do szkoły w lutym w klasie II rozbiegają się w zakresie 3 przedmiotów - te, które u nas zostały zaplanowane w klasie II i III ona zrealizowała w I, i adekwatnie do tego -3 innych nie zrealizowała. Ustaliłam jej w klasie III "indywidualny plan nauczania", plan lekcji  jest ułożony tak, żeby w trakcie zrealizowanych przez nią zajęć ona mogła uczestniczyć w tych, których nie zrealizowała. Inaczej - musiałaby "zamieszkać" w szkole. Teraz widzę, że to nie ma podstawy prawnej. Nie wiem, co zrobić. Czy ktoś ma jakiś pomysł? 

Czesia16-08-2015 20:16:48   [#29]
"w żadnym przepisie nie opisano co zrobić w przypadku, gdy uczeń wcześniej zrealizował jakieś zajęcia edukacyjne w całości"
Art. 44d UoSO
Zwolnienie ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

To może można zwolnić? Mimo że w rozporządzeniu o ocenianiu o tym cisza...

Pozdrawiam

Czesia

Leszek16-08-2015 20:47:53   [#30]

dyskusja od # 28 jest oparta o istniejące od 31 marca zmienioną uoso

i wg mnie można

pozdrawiam


post został zmieniony: 16-08-2015 20:51:57
AnJa16-08-2015 21:05:26   [#31]

wcześniejszy etap edukacyjny dla gimnazjum to klasy IV-VI sp?

MKJ16-08-2015 21:29:15   [#32]

Nie da się ukryć. Powstaje pytanie, jak można zrealizować zajęcia edukacyjne z danego etapu na etapie wcześniejszym...

Ala16-08-2015 22:48:45   [#33]

nowe rozporządzenie podpisane :)

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-o-warunkach-przechodzenia-ucznia-z-jednego-typu-szkoly-do-innego-typu-szkoly-podpisane.html 

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/projekt1.pdf 

Ala16-08-2015 22:55:47   [#34]

najważniejsze chyba:

§ 7.

1. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

2. Jeżeli uczeń w szkole ponadgimnazjalnej, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

1) ogólnokształcące w zakresie podstawowym, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym,

2) z zakresu kształcenia zawodowego w węższym zakresie niż w oddziale szkoły, do której przechodzi - przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu albo szkoły publicznej innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego.

4. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn, nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3, przechodzącemu do szkoły publicznej innego typu, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

5. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

Ala16-08-2015 23:05:15   [#35]

no i zgodnie z pkt. 4

egzamin klasyfikacyjny można przeprowadzić tylko w przypadku gdy uczeń przechodzi do szkoły innego typu

Wice4217-08-2015 21:35:23   [#36]

Dzięki. Oczywiście, robię tak jak zaplanowałam, czyli uczniowie chodzą na to co muszą uzupełnić, a oceny z przedmiotów, któe zrealizowali w pełni w poprzedniej szkole - przepisuję. 

lkk14-04-2016 20:52:44   [#37]

Uczeń kl.I gimnazjum  zmienia szkołę. W poprzedniej  uczył się  języka niemieckiego. W obecnym jest rosyjski. W szkole podstawowej nie uczył się j.rosyjskiego. Jak rozwiązać ten problem?  Co z oceną roczną z tego języka?

Ala14-04-2016 22:21:42   [#38]

§ 8. 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy.

Ed25-06-2018 21:11:39   [#39]

Uczeń klasy I technikum otrzymał promocję do klasy drugiej. Chce od września zmienić szkołę i kształcić się dalej w technikum, ale w zupełnie innym (niepokrewnym) zawodzie. Czy w nowym technikum wraca do klasy pierwszej ?

an26-06-2018 09:18:10   [#40]

Wydaje się, że może iść do klasy drugiej ale trzeba mu umożliwić zaleczenia/zrealizowania różnic programowych...może egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów zawodowych?

wice29-06-2018 18:31:00   [#41]

w przypadku technikum, gdy po I klasie zmienia zawód, a przedmioty zawodowe z klasy I są także w klasie II, zalicza różnice programowe u nauczyciela w wyznaczonym terminie. Jeżeli przedmiot skończył się w klasie I to dwa rozwiązania:

1. uczęszcza na przedmiot do klasy niższej i tam jest klasyfikowany - trudne organizacyjnie lub niemożliwe,

2. Egzamin klasyfikacyjny (po pewnym okresie czasu, który mu się daje na uzupełnienie)

Ed29-06-2018 20:47:34   [#42]

Dziękuje serdecznie za odpowiedzi

bosia02-07-2018 11:48:08   [#43]

uczeń nie zmienił typu szkoły, zmiana zawodu, to nie zmiana typu szkoły

egzamin klasyfikacyjny można zrobić tylko wówczas, kiedy uczeń zmienia typ szkoły albo uczy się języka obcego we własnym zakresie

dla technikum obowiązuje to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1248)

 

§ 7. 1. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

2. Jeżeli uczeń w szkole ponadgimnazjalnej, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

1) ogólnokształcące w zakresie podstawowym, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym,

2) z zakresu kształcenia zawodowego w węższym zakresie niż w oddziale szkoły, do której przechodzi − przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu albo szkoły publicznej innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego.

4. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3, przechodzącemu do szkoły publicznej innego typu, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

§ 8. 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi,

albo

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy.

ator11-02-2019 08:55:11   [#44]

Słuchacz szkoły policealnej zaocznej kształcący się w zawodzie opiekuna medycznego przeszedł po zakończeniu pierwszego semestru do szkoły policealnej stacjonarnej  w tym samym zawodzie. Otrzymał promocję na następny semestr. W szkole zaocznej zrealizował 15 godz. języka angielskiego przewidzianego przez plan nauczania w pierwszym semestrze. W szkole stacjonarnej plan nauczania przewiduje 32 godz. tego przedmiotu. Czy wystarczające jest zorganizowanie egzaminu klasyfikacyjnego z tego przedmiotu? Co oznacza "z powodu rozkładu zajęć lub innych ważnych powodów nie można zapewnić uczniowi warunków zrealizowania treści nauczania"? Czy niemożliwość z powodu przepełnionego planu zajęć w wyznaczonych dniach jest argumentem ku temu? Czy trzeba wyznaczać dodatkowe dni na realizację przedmiotu? Jest to szkoła dla dorosłych, uczniowie pracują i jest mocno utrudnione zrealizowanie tych dodatkowych godzin. Ale tak naprawdę brakuje 17 godzin do wymaganych 32 w planie nauczania. Czy ww ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1248)§ 7 ust. 4 jest wystarczającą podstawą prawną do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i nie wprowadzania tego przedmiotu do planu zajęć ucznia? Co wpisuje się wtedy w ocenę na koniec roku szkolnego?

rzewa11-02-2019 14:29:47   [#45]

nie bardzo rozumiem ale spróbuję odpowiedzieć - ten słuchacz ma zaliczony semestr I, gdzie miał 15 godz j. angielskiego? i przeniósł się do szkoły policealnej stacjonarnej od semestru II, gdzie na I semestrze było 32 godziny j. angirelskiego?

zatem ma wszystkie przedmioty przewidziane planem nauczania w semestrze pierwszym zaliczone bez względu na ew. różnice liczby godzin - po prostu w szkole policealnej zaocznej na ten sam zakres materiału potrzeba mniej godzin niż w systemie stacjonarnym, zatem w ciągu tych 15 godzin zrealizował on ten sam materiał, na który w systemie stacjonarnym potrzeba 32 godziny

ator11-02-2019 15:34:12   [#46]

Dokładnie tak rzewa...

Czyli wydaje się, że nawet klasyfikacyjnego egzaminu nie trzeba robić? Obawiam się, że kuratorium zakwestionuje tę małą liczbę godzin i że powinniśmy mu zorganizować dodatkowo te 17 godzin. Tylko nie ma kiedy tego zrobić. Podobnie jest z przedmiotem Zarys psychologii i socjologii. Identycznie wygląda sprawa z liczbą godzin w przypadku zarysu jak w angielskim...

rzewa12-02-2019 15:48:09   [#47]

ma zaliczony semestr czy nie ma? jak ma to ok

tyle

nie ma pp do porównywania liczby godzin - a gdyby ktoś koniecznie chciał to wystarczy pokazać ramowe plany nauczania, które różnią się liczbą godzin a świadectwo takie samo jest

ator12-02-2019 16:14:33   [#48]

Dziękuję :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]