Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
kaef26-03-2022 12:18:35   [#01]

Myślę, że inni będą mieli więcej pytań, ale ja mam póki co dwa:

1) czy Ukraińcy mogą czy muszą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty? Z najnowszego rozporządzenia wychodzi mi, że muszą, skoro zapis jest, że "sklada się" deklarację. W przeciwnym razie spodziewałbym się zapisów podobnych do tych o maturze i egzaminach zawodowych, gdzie jest napisane: "którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego"

2) z komunikatu CKE nie widzę możliwości zmiany sal, a przecież w niektórych szkołach (w tym w mojej) liczba Ukraińców może spowodować problemy, nazwijmy to, logistyczne (w sensie jeden na drugim będą siedzieć)

Jot27-03-2022 20:12:52   [#02]

Takie same pytania nasunęły mi się na myśl kaef

robson28-03-2022 08:44:09   [#03]

Jeżeli już padło pytanie o egzamin dla ósmoklasistów to ja mam pytanie na jakiej zasadzie ich dopisujecie. Jak dzwonię do kuratorium to nikt nic nie wie bo podobno nie ma jeszcze wytycznych. Na dzień dzisiejszy rozumiem że mają pisać 

Malmar6428-03-2022 16:56:55   [#04]

no maja pisać tylko czy wszyscy? bo mam w ósmej klasie tych w 9 i 8 klasie na Ukrainie . Czy oni wszyscy piszą

egzamin?

KaPi28-03-2022 16:58:57   [#05]

skoro zostali przyjęci i są w naszej ósmej - to piszą...

Malmar6428-03-2022 18:41:34   [#06]

W przepisach egzaminacyjnych jest że  ma być tłumacz . Tylko skąd go wziąć ?

 

Jolka N28-03-2022 21:44:06   [#07]

Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

Możliwe sposoby dostosowania:

6. Zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Przecież instrukcje oraz polecenia tłumaczone będą na język ukraiński w arkuszu, więc po co ten tłumacz.


post został zmieniony: 28-03-2022 21:45:14
Arletta Popławska29-03-2022 11:04:37   [#08]

A co z uczniami z oddziału przygotowawczego? Oddział zaczął działać 21 marca- czy te dzieci również mają obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w maju ?

AnJa29-03-2022 11:22:08   [#09]

Tak

MMW29-03-2022 13:13:30   [#10]

Oddział przygotowawczy - klasy 8 przystępują do egzaminu????

Z dotychczasowych informacji wynikało, że nie. Gdzie tego typu informacji, oprócz naszych interpretacji, szukać???

AnJa29-03-2022 13:18:58   [#11]

Z jakich informacji?

Rozporządzenia? Komunikaty CKE?

MMW29-03-2022 13:22:27   [#12]

Moja wiedza wynika z rozmowy z wizytatorem z KO, choć nie jestem pewna, czy ktoś miał pełną wiedzę w zakresie oddziału przygotowawczego.

Konferencja dla mazowieckiego OKE będzie dopiero przed nami, więc może gdzieś już inne informacje poszły? Z komunikatu wysłanego do szkoły kazali się wstrzymać. 

 

A dodatkowo z logicznego wywnioskowania: jeśli w oddziale przygotowawczym ramowy plan nauczania nie obowiązuje (może być np. 25 godzin samego języka polskiego), to w jaki sposób można ich do tego egzaminu przygotować. Chyba, że tym się nie mamy nie zajmować - co będzie to będzie. 


post został zmieniony: 29-03-2022 13:26:59
kaef29-03-2022 14:28:41   [#13]

Myślę, że jak się nie rozumie, czego uczą, to nie robi aż takiej różnicy, czy "uczą" cię części czy całego planu.

barbaras229-03-2022 14:34:56   [#14]

Dziaj spotkanie z OKE i uczniowie klas 8 z Ukrainy  do 11 .04 składają deklarację językową Dyrektor szkoły w SIOEO zgłasza do 15.04 takiego ucznia. J polski pytania będą w języku ukraińskim ale musi odpowiedzieć w j polskim na matematyce pytania w ukraińskim może odpowiedzieć w j ukraińskim

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-dla-zdajacych--obywateli-ukrainy


post został zmieniony: 29-03-2022 14:37:05
Skimir29-03-2022 15:10:48   [#15]

Według mnie, uczniowie z Ukrainy, którzy celują w naszą klasę ósmą powinni (oczywiście z rodzicami) dokładnie przemyśleć co im się bardziej opłaci.

Rocznikowo są to uczniowie urodzeni w 2007 r., obecnie uczęszczający do klasy dziewiątej na Ukrainie (chyba tak w większości). Jeśli zostaną zapisani do klasy ósmej i wciągnięci do naszego systemu to, po pierwsze - czeka ich egzamin, po drugie (i to jest chyba większy problem) - mogą ukończyć szkołę podstawową jednocześnie nie mając obycia z polskimi zasadami. Za dwa miesiące staną przed koniecznością składania papierów do szkół ponadpodstawowych co proste dla nich nie będzie (duże prawdopodobieństwo, że raczej wysokich wyników z egzaminu mieć nie będą - choćby przez samą sytuację).

Niestety, jak już zostaną wciągnięci do naszego systemu to raczej nie będą mogli jakoś go obejść... Egzamin, rekrutacja... wszystko pod presją, w stresie i bez rozeznania (w końcu to tylko dwa miesiące).

Mają też drugie wyjście - nie zapisywać się do polskich szkół (z pewnością nie do ósmych klas). Ewentualnie złożyć oświadczenie, że edukują się zdalnie w szkole ukraińskiej (jest przepis w stosownym rozporządzeniu). Ukończyć swoje klasy w systemie ukraińskim. Jednocześnie mogą uczyć się polskiego. W czerwcu dostaną świadectwa ukończenia klasy 9-tej na Ukrainie. Z tymi świadectwami na spokojnie mogą próbować szukać szkół ponadpodstawowych (będą mieć zarówno odpowiedni wiek jak również ilość ukończonych lat nauki). Jest to jakieś alternatywne rozwiązanie. Może dobre.

Kolejna kwestia to oddziały przygotowawcze. Nie powiem, ale już bokiem wychodzi wałkowanie "oddziałów przygotowawczych" tak jakby to było antidotum na całe zło. Oddziały przygotowawcze owszem funkcjonują w przepisach prawa ale chyba nikt wcześniej nie założył, że będzie taka sytuacja. Minister mówi: "oddziały przygotowawcze", kuratoria - "oddziały przygotowawcze"... Nikt nie mówi czy uczeń uczęszczający do takiego oddziału ma być klasyfikowany, jaki dokument na koniec roku ma być mu wydany.  Zero konkretów natomiast w kółko w mediach - "oddziały przygotowawcze". Jeśli w tych oddziałach nie będzie realizowana podstawa programowa to uczeń i tak będzie rok w plecy bo nie dostanie świadectwa lub dostanie coś na kształt "nieklasyfikowany". Jeśli natomiast oddział przygotowawczy ma umożliwić promowanie ucznia to trzeba by ramówkę w nim ułożyć tak aby wszystkie przedmioty w jakimś stopniu były realizowane (jak to rozwiązać to już inna kwestia...). Przykładowo: rodzic przyprowadza do szkoły dziecko urodzone w 2009 (nasza VI klasa), które chodziło w tym roku na Ukrainie do klasy siódmej... Rodzic może wnioskować o przyjęcie do szóstej lub siódmej (w końcu prawo mu na to zezwala) no ale mamy oddział przygotowawczy więc go tam zapisujemy... Czy od września ten uczeń będzie zapisany do klasy siódmej czy ponownie do szóstej? Jak do siódmej to ma rok w plecy, jak do szóstej do dwa lata (formalnie wyjdzie, że edukację na Ukrainie zakończył świadectwem z klasy szóstej ale przez rok nie kontynuował nauki która umożliwiła otrzymanie promocji do klasy wyższej).

Trzeba jedynie mieć nadzieję, że wojna się zakończy, ludzie wrócą do swojego kraju i potraktują nasze szkoły, oddziały przygotowawcze jako konieczny epizod w życiu a polskie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu będą mogli schować głęboko.

Sulik30-03-2022 14:44:19   [#16]

W szkole uczniowie uczą się niemieckiego i angielskiego. Czy uczeń z Ukrainy może na egzaminie ósmoklasisty może wybrać np. język francuski? Czy musie ten, który jest wykładany w szkole?

Malmar6404-04-2022 16:28:52   [#17]

Cały czas mam dylemat , czy zgłaszać uczniów z Ukrainy do egzaminu. Nie mam pewności , czy jednak nie uczą się zdalnie popołudniami w swojej ukraińskiej szkole . Jaki jest więc sens egzaminu? nikt z rodziców nie wypisał żadnego z uczniów mimo ,że na stronie szkoły opublikowałam rozporządzenie ( w języku ukraińskim) . Nie wiem czy mam prawo żądać oświadczenia ,że uczą się w ukraińskiej szkole? 

AnJa04-04-2022 16:42:05   [#18]

Nie masz prawa.

Oni takie oświadczenie mogą złozyć w gminie.

Wówczas wypadają z naszego systemu-przynajmniej jeśłi chodzi o obowiązki.

Czy także ze szkół - nie wiem.

Malmar6404-04-2022 17:12:27   [#19]

Dziękuję AnJa tak myślałam ,że nie mogę chcieć takiego oświadczenia. Dlatego  zgłaszam moją dwójkę uczniów  do egzaminu i niech się dzieje co chce . 

 

GrzegorzSP04-04-2022 20:16:36   [#20]

Mam podobny problem jak Sulik (#16) Uczeń z Ukrainy nigdy nie miał angielskiego. Miał niemiecki. Jak może zdawać ten język na egzaminie, skoro nie ma go u mnie w szkole? 

kaef06-04-2022 10:19:15   [#21]

Informacja z SIOEO i mam też potwierdzenie z OKE, że może zdawać dowolny język, jaki wybierze:

zgodnie z przepisami § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) – wydanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) – uczeń będący obywatelem Ukrainy przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Przepisy rozporządzenia określają katalog języków obcych, spośród których uczniowie będący obywatelami Ukrainy dokonują wyboru, ale nie wskazują żadnych dodatkowych ograniczeń w tym zakresie. W związku z powyższym ósmoklasista będący obywatelem Ukrainy (uchodźca) przystępuje do egzaminu z języka obcego nowożytnego, wybranego z katalogu określonego w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia i wskazanego w deklaracji złożonej do 11 kwietnia br., przez rodziców lub opiekunów ucznia zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Roman Langhammer06-05-2022 14:48:24   [#22]

Dyrektorzy spod OKE Jaworzno,

chyba co roku było coś takiego jak "aneks do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym... PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKE W JAWORZNIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY".

W tym roku nigdzie tego nie mogę znaleźć - w szczególności chodzi o PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRAC I DOKUMENTACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 

Nie ma wzoru na ten rok nigdzie, chyba że gdzieś gdzie nie mogę znaleźć? Ktoś coś widział?

Roman Langhammer07-05-2022 20:02:52   [#23]

podnoszę

Ala07-05-2022 22:35:25   [#24]

a pytałeś u źródła? czyli w OKE Jaworzno?

Roman Langhammer08-05-2022 06:53:49   [#25]

Nie pytałem. Stwierdziłem, że tutaj są dyrektorzy, którzy to znaleźli w utajnionych serwisach. ;)

Ala08-05-2022 08:57:14   [#26]

:)))

olekjurek08-05-2022 12:39:17   [#27]

Informacje są dostępne na SIOEO

Roman Langhammer08-05-2022 12:57:58   [#28]

Właśnie tego nie mogę znaleźć na SIOEO...

olekjurek08-05-2022 14:42:06   [#29]

SIOEO---Komunikaty----Informacja dla ZN i PZE

Roman Langhammer08-05-2022 16:33:48   [#30]

Ooo... zamieszczone w piątek popołudniu. ;) Czyli po mojej pierwszej wiadomości tutaj. ;) Może ktoś z OKE czytał nasze forum? :P

gosiaes214-05-2022 14:09:17   [#31]

Czy dostaliście już naklejki?

OKE Warszawa

Malmar6414-05-2022 17:16:03   [#32]

OKE Jaworzno już dawno na początku kwietnia na szkoleniu dało kopertę z naklejkami.

petrus14-05-2022 20:14:00   [#33]

Naklejki przysłane pocztą w środę. OKE Warszawa

edithael18-05-2022 20:14:29   [#34]

Cd. odnośnie OKE Jaworzno - zwykle w materiałach była prezentacja z procedurami egzaminacyjnymi. Ta, którą przewodniczy ZN mieli omawianą na szkoleniu. Teraz jest tylko nagranie z wynikami 2021, procedurą zwolnień a tej tradycyjnej, którą omawiałam z nauczycielami-członkami ZN nigdzie nie widzę...

Gdzie szukać...?

Moltena19-05-2022 09:22:15   [#35]

Prezentacja jest w serwisie dla dyrektorów / szkolenia i konferencje / Szkolenie KWIECIEŃ 2022 - prezentacja w formacie pptx - powerpoint

 

Mogę podesłać na maila

 


post został zmieniony: 19-05-2022 09:22:46
edithael19-05-2022 20:40:41   [#36]

Dzięki! Faktycznie jest...

Była tam wcześniej? 

Jot20-05-2022 11:08:16   [#37]

Upewniam się. Poza zamalowaniem okienek dostosowań na arkuszu nie trzeba dopisywać słowa "dysleksja"?


post został zmieniony: 20-05-2022 11:13:50
Roman Langhammer27-10-2022 15:10:42   [#38]

Pytanie dot. ucznia pochodzenia ukraińskiego.

arkusze:

j. polski z językiem poleceń ukraińskim (arkusz C00, dostosowanie zasad oceniania, słownik dwujęzyczny, osobna sala)

matematyka w języku ukraińskim (arkusz C00, pisze w sali z pozostałymi)

j. angielski z językiem poleceń ukraińskim (arkusz 100-standardowy, pisze w sali z pozostałymi)

Jest ok?

Jeśli tak, to nie rozumiem automatycznie wygenerowanego zestawienia materiałów, a dokładniej płyt CD.

System wykazał mi płyty cd w odpowiedniej ilości do sal (3 sale), ale dodatkowo wykazał 1 płytę (mimo, że uczennica pisze w zwykłej sali) o nazwie:

egzamin: język angielski z językiem poleceń ukraińskim

typ arkusza: 100-standardowy

 

Jest to ok? Bo rozumiem, że płyta cd jest taka sama dla wszystkich, czas trwania egzaminu również. Tylko ta dodatkowa płyta mnie zastanawia.

edek27-10-2022 17:42:59   [#39]

U mnie masowo uczniowie z Ukrainy zmienili deklaracje z języka angielskiego na rosyjski ... 

olaszyma28-10-2022 07:39:18   [#40]

Roman, na płycie nagrane są polecenia po ukraińsku a potem treść zdań juz po angielsku. Dlatego uczeń ten powinien chyba i na angielskim być w osobnej sali.

krywio14-11-2022 22:32:48   [#41]

Czy składaliście do OKE wniosek dot.  ucznia z Ukrainy, który przybył w marcu br. o :

Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego (dotyczy uczniów- obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, uczniów cudzoziemców oraz uczniów mających trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą)?
Czy mogę jeszcze wnioskować? Z tego co czytam, muszę wydrukować złożony wniosek z SIOEO i wysłać do OKE? Czy nie jest po terminie? 
Uczeń będzie miał arkusz COO : j.polski i matematyka. 
100- j.angielski?
Skimir15-11-2022 00:29:40   [#42]

Roman, czemu język polski ustawiłeś w osobnej sali?

Roman Langhammer15-11-2022 05:13:14   [#43]

Tylko i wyłącznie ze względu na czas trwania egzaminu - wynosi on 210 minut.

Skimir15-11-2022 16:06:02   [#44]

OK. Tez się nad tym zastanawiałem.

Czy faktycznie język angielski z pytaniami po ukraińsku ma inna płytę i trzeba robić osobną salę?

Roman Langhammer15-11-2022 18:07:14   [#45]

Nie. Ta sama plyta. Nie trzeba osobnej sali.

zoza18-11-2022 09:52:22   [#46]

Proszę, przypomnijcie czy jest jakaś możliwość zwolnienia z egzaminu ucznia z ciężką (poważna wada serca).

Czy jedyne rozwiązanie to nieobecność usprawiedliwiona w I terminie a potem wniosek do dyrektora OKE i zaświadczenie o chorobie w II terminie?

gosiaes218-11-2022 10:14:50   [#47]

Czy porozumiewaliście się z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie przydzielenia uczniowi z Ukrainy dostosowania w zakresie zastosowania szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?? 

krywio20-11-2022 19:25:12   [#48]

gosiaes2

Jutro zamierzam dzwonić do OKE,  złożyłam wniosek w SIOEO, jutro wysyłam, nie wiem tylko czy nie jest za późno.

 

Mam pytanie, czy w przypadku dyslektyków i uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych również składamy wniosek do dyrektora OKE w zakresie zastosowania szczególnych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego?

Roman Langhammer20-11-2022 20:23:50   [#49]

krywio, gdzie jest ten wniosek?

Wydaje mi się, że czas jest do 30 listopada.

 

"Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacje o uczniach – obywatelach Ukrainy, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO , do 30 listopada 2022 r."

Roman Langhammer21-11-2022 07:43:29   [#50]

Hmm... w sioeo jest tylko wniosek o zastosowanie innych dostosowań nie wymienionych w komunikacie. A "dostosowania w zakresie zastosowania szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego" jest ujęte w komunikacie o dostosowaniach w tabeli dot. dzieci ukraińskich.

Moim zdaniem wystarczy tylko w sioeo zaznaczyć te dostosowanie. Co myślicie? 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]