Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozporządzenie w sprawie BHP w szkołach
strony: [ 1 ]
annapast4805-12-2018 09:08:34   [#01]

Czy ktoś może mi pokazać, gdzie jest napisane w rozporządzeniu z 31 paż 2018, że ( cytat z narady z kuratorium)

•Wprowadzono obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6. godzinie zajęć w danym dniu.
Bo ja takiego zapisu nie widzę. Widzę tylko zapis:
Plan zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględnia:
1. Równomierne obciążenie uczniów zajęciami...
2. Zróżnicowanie zajęć w danym dniu
3. możliwości psychofizyczne uczniów.......
halinah05-12-2018 11:00:35   [#02]

To chyba było w projekcie (z naciskiem na "chyba", bo coś o takim pomyśle słyszałam), ale w rozporządzeniu nie ma. Wniosek? Kuratorium nie czyta rozporządzeń.

annapast4805-12-2018 12:02:31   [#03]

Na naradzie dla dyrektorów szkół zostało to powiedziane i wysłane do wszystkich placówek z mojego regionu

izael05-12-2018 12:55:26   [#04]

:))))

a KO to nie może się pogubić?

może

 

AnJa05-12-2018 17:29:49   [#05]

kto jest bez grzechu...

żeby to kamieni węgielnych naszej kultury się  odwołać się

KaPi08-12-2018 21:09:45   [#06]

w rozp jest zapis, że wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, ok... a jak często trzeba przeprowadzać te szkolenia? jest jakiś zapis?

MKJ09-12-2018 13:19:49   [#07]

Nie ma przepisów określających ważność szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenie z pierwszej pomocy jest częścią okresowego szkolenia BHP, zatem aktualizacja szkolenia BHP jest jednocześnie aktualizacją szkolenia z pierwszej pomocy.

Gucia10-12-2018 23:34:32   [#08]

Serio? A ja myślę, że każdy pracownik szkoły musi mieć w teczce zaświadczenie o odbytym szkoleniu z I pomocy.

izael11-12-2018 08:16:51   [#09]

może mieć zaświadczenie o okresowym szkoleniu bhp, w którym wyróżnione zostaną treści szkolenia, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy:)

MKJ11-12-2018 18:06:14   [#10]

A ponieważ zgodnie z ramowym programem szkolenia, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jednym z tematów szkolenia jest "Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku" i powinno się to znaleźć w zaświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia, więc wszystko jest ok.

Roman Langhammer11-12-2018 18:48:01   [#11]

No dobra... każdy pracownika ma szkolenie BHP. To po co by dodatkowo to wpisali (o pierwszej pomocy) w rozporządzeniu? Nie wiem czy dałoby się to obronić.

MKJ11-12-2018 18:54:40   [#12]

Ale co tu bronić? Pracownik odbył okresowe szkolenie BHP, a więc odbył szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, co potwierdza zaświadczenie. Spełnia zatem wymóg z rozporządzenia MEN ws. BHP w szkołach.

Brak jest pp do żądania jakiegokolwiek innego zaświadczenia.

Inna sprawą jest, że warto takie szkolenie przeprowadzać częściej niż raz na 5 lat, choćby nawet miało się nigdy nie przydać. :-)

ergo11-12-2018 19:11:41   [#13]

Ale firmy szkolące już "wyczuły" rynek i twierdzą, że szkolenie trzeba organizować co dwa lata. I do tego także brak pp.

elnik14-02-2019 16:33:37   [#14]

Moje pytanie dotyczy prowadzenia obowiązującego rejestru wyjść grupowych uczniów ( poza wycieczkami ). Czy lekcja wf, przyrody itp. prowadzona w terenie też kwalifikuje się do zapisu w tym rejestrze?

Roman Langhammer14-02-2019 17:21:31   [#15]

Moim zdaniem tak. Jest to wyjście grupowe poza teren szkoły. A równocześnie nie jest wycieczką.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]