Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatkowe zatrudnienie w innej szkole bez zgody dyrektora
strony: [ 1 ]
Elżbieta 303-02-2019 18:49:28   [#01]

Dowiedziałam się od innych pracowników, że jedna z nauczycielek, bez poinformowania i bez zgody, od ubiegłego roku szkolnego pracuje dodatkowo w dwóch innych szkołach. Konsekwencją tego jest mała efektywność w macierzystej placówce, np. brak wpisów w dzienniku od 2 miesięcy, skargi rodziców....

Na początku tego i ubiegłego roku szkolnego zapoznałam Radę Pedagogiczną z przepisami i wymogami Prawa Oświatowego:

Art. 222. wprow. Prawo oświat. Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
2.

W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Inni nauczyciele wystąpili o takie zgody i je otrzymali.

Czy mogę poprosić OP o dane dotyczące zatrudnienia w/w nauczycielki w innych placówkach na podstawie zatwierdzonych aneksów do arkuszy organizacyjnych, gdyż  nie mam pisemnego potwierdzenia informacji....

Czy OP musi mi takie informacje podać? Jeżeli nie, to skąd powinnam uzyskać potwierdzenie danych?

Czy w takiej sytuacji mam prawo zwolnić nauczyciela dyplomowanego?

Z góry dziękuję za wyjaśnienia :)


post został zmieniony: 03-02-2019 19:01:48
malmar1503-02-2019 19:01:23   [#02]

u nas zgodę na dodatkowe zatrudnienie składa się razem z projektem arkusza lub aneksami (w jednym OP zadanie ułatwione, trochę gorzej jeśli różne OP)

jeśli informowałaś to sprawa prosta,

ale zastanów się co będzie od 1 września

ja bym rozmawiała

AnJa03-02-2019 19:03:14   [#03]

Na pewno dostęp do informacji o takim zatrudnieniu nie został jednoznacznie w przepisach ustalony.

Moim zdaniem można spróbować zapytać (oczywiście oficjalnie) dyrektorów tamtych szkół, jeśli to szkoły z tego samego OP co Twoja - zapytałbym OP.

No i pozostaje jeszcze informacja publiczna albo prasowa.

Albo kwerenda stron internetowych szkół - bo na BIP zwykle jest mizeria.


post został zmieniony: 03-02-2019 19:04:13
Elżbieta 303-02-2019 19:05:14   [#04]

Nie rozumiem... co będzie od 1 września?

Nauczycielka musiałaby znaleźć pracę w innej szkole...


post został zmieniony: 03-02-2019 19:05:41
AnJa03-02-2019 19:11:37   [#05]

1 września - nic. 

Ale z dniem 31 sierpnia 2019 dyrektor może rozwiązać stosunek pracy wypowiadając go 31 maja.

Jeśłi nie ma zamiaru tego robić- po co zaczynać zadymę?

rzewa05-02-2019 09:50:49   [#06]

informację taką można potwierdzić w KO

AnJa05-02-2019 10:54:56   [#07]

A w jakim trybie? KO nie prowadzi przecież  rejestru zatrudnionych w szkołach podlegających ich jurysdykcji.

 

rzewa05-02-2019 12:36:09   [#08]

ale ma w SIO dostęp do takiej inf

AnJa05-02-2019 13:10:42   [#09]

Dane osobowe zdaje się, ze są zaszyte- choć nie wiem, co KO widzi. 

ReniaB05-02-2019 15:32:26   [#10]

pesel jest jeden do jednej osoby

AnJa05-02-2019 16:01:07   [#11]

Tak wygląda 1/3 PESELA, który ja widzę: df5639eec691baa1a63369e433c1d30d525076a1f982388f3dd9

Jeśli podobnie widzi KO- czarno to widzę:-)

rzepek05-02-2019 21:26:02   [#12]

Czy w dzisiejszych czasach nie można sprawdzić, gdzie pracuje nauczyciel?? To może Rutkowski...?:)

AnJa05-02-2019 22:41:51   [#13]

Można. Z ryzykiem pomyłki.

MKJ06-02-2019 18:13:31   [#14]

§ 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dn. 17.03.2017 r. ws. organizacji szkół:

"Arkusz organizacji szkoły określa imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć"

AO stanowi informację publiczną - wystarczy o nią wystąpić w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

elrym06-02-2019 18:54:54   [#15]

czy warto?.......

- hm... jeżeli koniecznie chce się zwolnić nauczyciela- nie trzeba szukać potwierdzenia - prawo jasno to precyzuje ;-(((

czy warto?

- dyrektorze, odpowiedz sobie sam- to nie jest obowiązek ale możliwość ;-((((

czy warto?......

- sam "system" stworzył albo możliwość dodatkowego zarobku, albo konieczność dodatkowego zarobku ;-((((

 

 

AnJa07-02-2019 08:47:26   [#16]

Dosyć trudno zwalnia sue uzasadniając: bo Pani X mówiła, ze Pani pracuje jako nauczyciel  w Przedszkolu w D.

Stad jednak jakiegoś potwierdzenia oczekiwałbym.

A czy informacja publiczna dotyczy placówek niepublicznych?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]