Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie nauczyciela w ciągu roku szkolnego
strony: [ 1 ]
Zbig6010-09-2018 12:12:34   [#01]

Dzień dobry,

na jaki czas (do kiedy) należy zatrudnić się nauczyciela, którego przyjmujemy do pracy w czasie roku szkolnego (np. 3, 10 września, 1 października). Czy do końca zajęć szkolnych, tzn. 21 czerwca i wypłacić proporcjonalnie do etatu i długości zatrudnienia ekwiwalent za urlop? Czy zatrudnić do czasu po uwzględnieniu urlopu? Należy zwrócić uwagę, że w drugim przypadku nastąpi konieczność wypłaty tzw. trzynastki za 6 miesięcy roku 2019?

Na jaki okres  zatrudnić nauczyciela (na pełnym etacie), który zastępuje nauczyciela przebywającego na udpz (do 30 czerwca)? Czy do końca czerwca, czy do końca sierpnia? Należy dodać, że nauczyciel zastępujący rozpocznie staż 

rzewa10-09-2018 13:52:42   [#02]

1. jeśli n-l jest zatrudniany we wrześniu (obojętnie którego września) i ma pracować co najmniej do końca zajęć szkolnych powinien być zatrudniony do 31.08. Jeżeli jest zatrudniany później, a ma pracować co najmniej do końca zajęć, to powinien być zatrudniony łącznie z przysługującym urlopem - inne zatrudnienie narusza art 8 k.p.

"trzynastka" takiem n-lowi przysługuje niezależnie od tego czy przepracuje 6 m-cy czy nie

nie zależy to także od tego jaki wymiar czasu pracy będzie wpisany w umowę o pracę

2. do końca sierpnia - wyjaśnienie wyżej. N-i zastępowany, pomimo tego, że udpz ma do 30.06 będzie w pracy dopiero 1.09

Zbig6010-09-2018 16:02:58   [#03]

Czy ta "trzynastka" na pewno? 

Zbig6011-09-2018 10:58:33   [#04]

Może podniosę kwestię tego zatrudnienia w ciągu roku szkolnego.

Dlaczego należy zwierać umowę do końca roku szkolnego z nauczycielem zatrudnionym we wrześniu (nie pierwszego), czyli w trakcie już trwającego roku szkolnego, a nie do końca zajęć szkolnych. Nauczyciel ten oczywiście nabywa prawa do urlopu, wymiarze proporcjonalnym do zatrudnienia, konsumując go już w okresie ferii szkolnych. Czy koniecznie trzeba zawierać umowę z uwzględnieniem tych dni, a nie wypłacać ekwiwalent za nie? Czy faktycznie godzi to w art 8 k.p.?

Ania11-09-2018 11:51:30   [#05]

Urlop powinien być wydany w naturze, nie jako ekwiwalent, dlatego jest to jak najbardziej właściwe.

Natomiast nie rozumiem, dlaczego ma to być do 31 sierpnia a nie np. do 3 sierpnia. Z jakich przepisów to wynika?

Zbig6011-09-2018 12:17:08   [#06]

Czy słowo "powinien" właśnie wynika z art.8 k.p.? Czy powinien tzn. musi, czy wystarczy że może?

DYREK11-09-2018 14:12:10   [#07]

"Powinien" w języku prawnym wyraża obowiązek.

rzewa11-09-2018 14:21:43   [#08]

obojętnie którego września zostanie zatrudniony nauczyciel w jednostce feryjnej ma prawo do CAŁEGO, przysługującego mu zgodnie z art 64 ust 1 KN urlopu - wynika to wprost z treści art 64 ust 5 KN oraz art 1552a §2 k.p. w związku z art 91c ust 1 KN

powinien czyli taka jest zasada -> jeśliby n-lowi zależało, to jest w stanie wygrać to w sądzie pracy

Ania11-09-2018 14:33:41   [#09]

Cały urlop to 56 dni a nie okres wakacyjny od zakończenia zajęć szkolnych do 31 sierpnia. Tak to czytam.

rzewa11-09-2018 14:39:15   [#10]

cały urlop to czas ferii zimowych i letnich - tak jest napisane w art 64 ust 1 KN

natomiast NIGDZIE w KN nie jest napisane, że urlop nauczyciela to 56 dni

Ania11-09-2018 14:45:47   [#11]

Rzewciu, a ten zapis:

Art. 64. karta naucz.


Ferie letnie i zimowe a prawo do urlopu wypoczynkowego

1.
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
(...)
5.

Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Ergo - zaczynający pracę np. 10 września nie jest zatrudniony przez CAŁY  okres trwania zajęć.

Powołujesz się na art 1552a §2 k.p. w związku z art 91c ust 1 KN, ale raczej nie ma on tu zastosowania, bo KN określiła, że ma to być CAŁY OKRES, zatem nie ma podstaw, by zerkać do KP.

rzewa11-09-2018 15:36:12   [#12]

jak najbardziej jest podstawa do zerkania do k.p., gdyż k.p. określa co oznacza cały okres -> właśnie z k.p wynika jak należy rozumieć zatrudnienie przez cały okres trwania zajęć

jeśliby przyjąć Twój punkt widzenia, to n-l, który miałby w trakcie roku szkolnego 1 dzień urlopu bezpłatnego nie byłby zatrudniony przez cały okres trwania zajęć

no i jak to się ma do wymiaru urlopu określonego w tygodniach a nie w dniach?

a wymiar proporcjonalny też proponujesz by ustalać proporcję w dniach? - czyli n-l zatrudniony np od 10.09 oznaczać by miało, że pracuje 243 dni, a cały okres to 252 dni zatem przepracował 243/252 całego okresu?!! i uważasz, że mu należy dać 243/252 należnego urlopu czyli 85*243/252 = 81 dni 7 godz 42 min i 51 s urlopu...

??

Areq11-09-2018 16:22:28   [#13]

Rzewa, dlaczego zakładasz, że nauczyciel majacy udpz do 30 czerwca, rozpocznie pracę dopiero 1 września? 

rzewa11-09-2018 16:24:21   [#14]

hm... zakładam, że w lipcu i sierpniu, jako że będą wówczas wakacje, będzie na urlopie wypoczynkowym, więc nie będzie wówczas świadczył pracy - założyłam, że chodzi o jednostkę ferjną


post został zmieniony: 11-09-2018 16:25:09
Areq11-09-2018 16:29:41   [#15]

Tak, ale dyrektor ma prawo go na kilka dni zagospodarowac np. w komisji rekrutacyjnej w lipcu.

rzewa11-09-2018 19:05:53   [#16]

ale to nie zmienia faktu, że jest on na urlopie

Ania12-09-2018 07:24:03   [#17]

No cóż, nauczyciel zatrudniony od 1 września - mimo skorzystania z urlopu bezpłatnego - jest nadal zatrudniony przez cały okres zajęć. Nie świadczy pracy, ale jest zatrudniony.

Obliczam urlop posiłkując się KP, bo to nie jest dookreślone w KN, zatem liczę w miesiącach, które zaokrąglam do góry.

 

Fresco20-10-2022 20:58:50   [#18]

Czy nauczyciela można zatrudnić w listopadzie do 31.08? Nauczyciel bez kwalifikacji, zatrudnienie za zgodą KO, godziny na wakacie, nie zastępstwo i będą w kolejnych latach (matematyka).


post został zmieniony: 20-10-2022 21:02:22
rzewa21-10-2022 16:38:55   [#19]

co to znaczy "godziny na wakacje"

ale nie można zatrudnić na dłużej niż do 30.06.23, bo za zgodą KO może n-l być zatrudniony maksymalnie przez rok, a ten n-l nie wypracuje prawa do urlopu trwającego całe wakacje

on będzie miał prawo do urlopu w wymiarze 18 dni roboczych, z czego w czasie ferii zimowych wykorzysta 10 dni, a w czerwcu jeszcze 5 czyli trzeba mu będzie wypłacić ekwiwalent za 3 dni

Marcin24-10-2022 09:04:49   [#20]

rzewa: dni robocze?

rzewa24-10-2022 09:33:55   [#21]

tak, robocze

przecież napisałam

Marcin24-10-2022 12:10:16   [#22]

Rzewa coś mi się tu nie klei: nauczyciel zatrudniony od listopada do czerwca - 8 miesięcy pracy. 5,6 (dnia na miesiąc średnio) x 8 (miesięcy)= 45 dni urlopu. Wykorzystując ferie -14 dni. To daje 31 dni urlopu i za to powinien mieć wypłacony ekwiwalent....

art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela.


post został zmieniony: 24-10-2022 12:17:55
rzewa24-10-2022 15:02:40   [#23]

hm... jakoś zasugerowałam się, że chodzi o kogoś zatrudnionego na podstawie art 15 u.P.o....

ale masz rację - pewnie chodzi o n-la zatrudnionego na podstawie art 10 ust 9 KN ->

w takim razie: on wypracuje min 6 tygodni i 3 dni urlopu

z czego w ferie wykorzysta 2 tygodnie i pozostanie mu 4 tygodnie i 3 dni urlopu

a to oznacza zatrudnienie do 24.07.2023 - i tak powinien zostać zatrudniony

oczywiście bez ekwiwalentu

Marcin25-10-2022 08:02:04   [#24]

Jeżeli z art 10 ust 9 KN to zatrudnienie na okres który jest wskazany w piśmie z kuratorium. Tam z reguły podana jest data zakończenia zajęć edukacyjnych więc ekwiwalent trzeba będzie wypłacić. 

KaPi25-10-2022 18:24:02   [#25]

Nauczyciel idzie na zdrowotny od dzisiaj do 23 czerwca 2023 - tak napisał lekarz - rozumiem, że zatrudniam na zastępstwo na ten wskazany okres i urlop wyliczam proporcjonalnie...

Marcin26-10-2022 08:19:32   [#26]

Tak

rzewa26-10-2022 18:55:25   [#27]

ale zatrudniasz wraz z przysługującym n-lowi zastępowanemu urlopem, czyli minimum do 30.07.23

KaPi26-10-2022 20:49:35   [#28]

rozumiem, Rzewo, że do tego 30.07.2023 to jest już łączny czas zatrudnienia z tym wyliczonym urlopem

rzewa27-10-2022 05:44:02   [#29]

tak

KaPi27-10-2022 07:08:16   [#30]

ok ;)

krystyna27-10-2022 16:04:55   [#31]

A taki przypadek:

I umowa nauczyciela X od 1.09 2022 do 28.10 2022 (piątek) - na zastępstwo za nauczyciela Y wykorzystującego urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym. Wymiar 13/18.

Nauczyciel Y po urlopie nie wraca do pracy, zwalnia się za porozumieniem stron.

W związku z tym, II umowa nauczyciela X powinna być zawarta:

od ................... do ....................

Nauczyciel X dyplomowany, z kwalifikacjami.

KaPi27-10-2022 16:22:41   [#32]

obstawiam, że od 29.10 - żeby była ciągłość i jeżeli jest taka możliwość to na czas nieokreślony

Marcin28-10-2022 08:56:11   [#33]

Cytat:

"Podstawową formą zatrudnienia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego jest mianowanie. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela, podstawę zatrudnienia tej grupy nauczycieli stanowi umowa na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 7."

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]