ODBYŁ SIĘ KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:  DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I  ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

zorganizowany przez:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy


Partnerzy organizacyjni i merytoryczni:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich

Partnerzy medialni:
 


oraz:

 Udział wzięło ok. 1000 uczestników, przedstawiciele instytucji oświatowych, w tym - Minister Edukacji Narodowej, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorzy Oświaty, przedstawiciele licznych samorządów terytorialnych i związków samorządowych.

Partnerzy główni wspierający kongres:
 

23 września 2009r w auli "Chopin" PWSBiA w Warszawie rozpoczął się IV Kongres Zarządzania Oświatą - największe doroczne spotkanie polskich dyrektorów szkół i placówek oświatowych, samorządowców zarządzających oświatą, przedstawicieli instytucji państwowych. Udział w kongresie wzięło ponad 1000 osób.

Obrady otworzyła Joanna Berdzik, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, które organizuje Kongres. Powitawszy zebranych oddała ona głos pierwszemu gościowi Kongresu - Minister Edukacji Narodowej, Katarzynie Hall.

 

Zobacz filmy z Kongresu:  

Zmiany w edukacji.
Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Prezentacja do pobrania

W pierwszej części wystąpienia minister podsumowała zmiany, jakie zostały wprowadzone od początku roku szkolnego: wspomniała o nowej podstawie programowej w klasach I szkoły podstawowej i gimnazjum i wynikających z niej nowych zasadach pracy – zajęciach komputerowe w szkole podstawowej, dwóch językach w gimnazjum, sposobie realizacji lekcji wychowania fizycznego). Podkreśliła wagę kreatywności szkół w wyborze elementów nowej podstawy. Następnie mówiła o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej i prawie pięciolatków do korzystania z niej ... zobacz całą relację>>

System egzaminów zewnętrznych.
Prof. Krzysztof Konarzewski, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na wstępie prof. Konarzewski zapowiedział, że OSKKO będzie odtąd partnerem CKE w konsultacjach dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych. Zapytał, czy ma przedstawić swoją wypowiedź nt. prac CKE czy od razu skupić się na konkretnych kwestiach, ponieważ przekazano mu właśnie listę pytań (wypracowaną przed Kongresem na Forum OSKKO). Słuchacze przychylili się do drugiej propozycji, zatem całe wystąpienie prof. Konarzewskiego poświęcone było odpowiedziom na pytania ... zobacz całą relację>>

Wieczorem uczestnicy udali się do kina Orange IMAX, w CH Sadyba Best Mall, ul Powsińska 31, na pokaz filmu trójwymiarowego pt; "Pod Taflą Oceanu 3D".

Edukacja Europejska do roku 2020.
Bernard de Groot
, Sanoma Learning & Literature. Prezentacja do pobrania

Drugi dzień Kongresu rozpoczął wykład Bernarda de Groot, przedstawiciela Sanoma Learning & Literature, na temat; „Edukacja Europejska do roku 2020”. Wykład został wygłoszony w języku angielskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski. Wykładowca wskazał na zmiany, jakie zaszły w szybkim tempie, w ciągu ostatnich 10 lat i ich dysonans z tempem zmian w edukacji. Blogi, komputery, telefony komórkowe to rzeczy których tak niedawno nie znaliśmy a dzisiaj nie możemy się bez nich obejść. Edukacja i nauka muszą nadążać za zmieniającym się światem. Niestety tak się nie dzieje... zobacz całą relację>>

Wprowadzenie do bloku tematycznego: "Wychowanie w szkole. Pedagog w Erze Cyfrowej".
Jacek Pyżalski
, WSP, Łódź. Prezentacja do pobrania

Jacek Pyżalski - prowadzący ten blok tematyczny przedstawił prelegentów i dokonał wprowadzenia do tematu. Następnie rozpoczął trwający przez następne cztery godziny spotkania w auli Chopin poniższym wykładem:

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży. Problemy rozwojowe i wychowawcze związane z zaangażowaniem w róże rodzaje agresji elektronicznej. Jacek Pyżalski, WSP, Łódź.  Prezentacja do pobrania

Wprowadzając zebranych do tematu, dr Pyżalski przytoczył wyniki badań przeprowadzonych w r. 2009. Wynika z nich, że wśród dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat z Internetu korzysta 96% chłopców i 97% dziewcząt,  przeciętnie 2,5 godziny dziennie. Natomiast tygodniowo chłopcy spędzają online  20 godzin, dziewczęta tylko 13. ... zobacz całą relację>>

Wirtualna klasa w rzeczywistym wymiarze. Zastosowanie społecznościowych serwisów internetowych w nauczaniu młodzieży. Anna Roszkowska. Prezentacja do pobrania
Zainteresowania młodzieży, wbrew temu, co głoszą niektórzy, nie zmieniły się. Co prawda młodzi ludzie używają na co dzień komputera i nie rozstają z komórką, ale nadal się spotykają, wspólnie planują i organizują rozrywki. Dzisiejszy młody człowiek jest bierny i niecierpliwy. Oczekuje, że będzie obsługiwany: ktoś poda mu śniadanie, on sam wprawdzie uruchomi telewizor czy żaluzję, ale przy pomocy pilota.  ... zobacz całą relację>>

Pomoc psychologiczna on-line w systemie promocji zdrowia psychicznego w szkołach.
Bassam Aouil, Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy. Prezentacja do pobrania

W Erze Cyfrowej, otworzyły się nowe możliwości w zakresie promocji zdrowia psychicznego i psychoedukacji. Działalność w tej dziedzinie za pomocą on-line jest bardziej efektywna niż stosowanie tradycyjnych metod, tj. docieranie do potrzebujących  za pomocą ulotek, plakatów itp. Dlaczego Internet stał się ważny w promocji zdrowia psychicznego i psychoedukacji?. ... zobacz całą relację>>

Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świecie nowoczesnych mediów.
Piotr Plichta
- WSP Łódź. Prezentacja do pobrania
Zjawisko korzystania z mediów elektronicznych przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie zostało przedstawione w kontekście zagrożeń. Obszar poruszania się osób ze specjalnymi potrzebami w świecie nowoczesnych mediów jest zupełnie niezbadany, a nauczyciele są do reagowania na zagrożenia nieprzygotowani, podobnie zresztą jak w szkołach masowych. 
...
zobacz całą relację>>

Prezentacja programów nagrodzonych w „Konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”. Wręczenie nagród. Spotkanie z autorami, prezentacja programów.
Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Przedszkole nr 412 w Warszawie, ul. Pala Telekiego 8.

W czwartkowe przedpołudnie w barwnym, nowym budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi na warszawskim Ursynowie zostali powitani: patron konkursu - Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, gospodarze, organizatorzy „Konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego” - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, członkowie komisji konkursowej, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursu i uczestnicy kongresu oraz pozostali uczestnicy spotkania... zobacz całą relację>>

Art 30a KN - wyznaczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego w praktyce. Przemyślenia OP. na temat realizacji wymagań Art 30 KN. Janusz Pawłowski, VULCAN. Prezentacja do pobrania. Samorząd rybnicki.

Janusz Pawłowski przedstawił zapisy Karty Nauczyciela art. 30 – dotyczące wynagrodzenia nauczycieli i art. 30a – jednorazowego dodatku uzupełniającego. JST powinna zebrać wiele informacji, aby praktycznie wyznaczyć ten dodatek. Informacje te powinny być zebrane formalnie do końca grudnia. Następnie swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele samorządu rybnickiego... zobacz całą relację>>

Praktyka prawna JST.
Ewa Czechowicz
, OSKKO
.

Ewa Czechowicz, szkoleniowiec prowadzący warsztaty i wykłady dla samorządów, spotkała się z zainteresowanymi przedstawicielami JST w auli ONZ. Kontynuowano m.in. zagadnienie Art. 30 KN i inn.

Elektroniczny dziennik lekcyjny – dynamika (r)ewolucyjna.
Marek Konieczniak
, ekspert firmy Vulcan
. Prezentacja do pobrania

   

„Edukacja nie lubi rewolucji” - tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Marek Konieczniak reprezentujący firmę Vulcan. Zmiany w szkolnictwie powinny się odbywać na drodze ewolucji, jako ciągły proces generujący powolne zmiany. Mimo iż sposób przekazywania wiedzy odbywa się w sposób tradycyjny, szkołę bezpośrednio dotyka rewolucja cyfrowa czyli informacyjna. ... zobacz całą relację>>

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym.
Profesor Henryk Mizerek, UWM. Prezentacja do pobrania

Z niezwykłym poczuciem humoru pan Profesor wprowadził zebranych w trudny temat ewaluacji: "nie chciał uśpić słuchaczy, co więcej - pracuje nad tym, aby samemu nie usnąć podczas własnego wykładu". Będzie to - jak zauważył prowadzący - bardziej komentarz do idei, jaka przyświecała przedsięwzięciu zawarcia małżeństwa między nadzorem pedagogicznym a ewaluacją. Ewaluacja wymaga uwagi, zatem wykład miał charakter teoretyczny ukierunkowany na rozumienie oraz poznanie ewaluacji jako praktycznego materiału... zobacz całą relację>>

Nowy nadzór pedagogiczny
Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas

Ministerstwo Edukacji Narodowej stało się inicjatorem spotkań świata polityki, świata nauki i świata praktyków prowadząc w ramach środków unijnych projekt „Modernizacja nadzoru pedagogicznego”. Pracowano nad tym jak to zrobić, aby nowy nadzór wpływał na jakość kształcenia. Podchodząc do tego dużego wyzwania brano pod uwagę, że należy  zmieniać świat funkcjonowania szkoły, dawać większą autonomię dyrektorowi szkoły. .... zobacz całą relację>>

Zadania dyrektora w nowym nadzorze pedagogicznym.
Joanna Berdzik
, Prezes OSKKO, koordynator projektu EFS MEN „Modernizacja nadzoru pedagogicznego". Prezentacja do pobrania

W części głównej prowadząca przedstawiła prezentację pt. „Nowy nadzór- czy spełni nasze oczekiwania?”. Prezentację zakończyło stwierdzenie, ze największym osiągnięciem jest zapisanie w rozporządzeniu tego, co najbardziej bulwersuje- wymagań. Następnie rozpoczęła się tura pytań i odpowiedzi na nie.... zobacz całą relację>>

Problemy oświaty samorządowej.
Sekretarz Stanu MEN, Krystyna Szumilas.

warsztaty Young Digital Planet:
Sebastian Wasiołka, „Nauczanie w środowisku sieciowym jako standard pracy współczesnego nauczyciela”.
Tworzenie multimedialnych, interaktywnych prezentacji. Łączenie zasobów pochodzących z różnych źródeł. Edycja zasobów i ich modyfikacja. Tworzenie internetowych zadań dla uczniów. Monitorowanie realizacji zadań przez uczniów. Zapisywanie prezentacji na dowolnym rodzaju nośnika. Eksportowanie prezentacji i zadań do formatu SCORM. Współpraca portalu Nauczyciel.pl z platformą FRONTER.

Warsztaty wydawnictwa Nowa Era
Arkadiusz Kups,
„Bezpieczna szkoła”, 
Tomasz Chomczyk
"Trudne sytuacje i wymagający uczniowie - jak sobie z nimi radzić. Techniki i metody wspomagające Nauczycieli we współczesnej szkole”

Punkt ekspercki portalu „Prawo dla szkól”. Konsultacje.
Barbara Gacek. Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela. Kwalifikacje nauczycieli. Specyfika kształcenia specjalnego i integracyjnego
Anna Stalmach. Reforma programowa: ramowe plany nauczania, programy nauczania i podręczniki po zmianach, planowanie dydaktyczne. Obowiązki dyrektora wobec wprowadzanych zmian. Współpraca szkoły z rodzicami. Programy profilaktyczne i wychowawcze w szkole.
Patryk Kuzior, Organizacja systemu oświaty: Jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkól; prawo pracy w szkole: nawiązywanie, rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, wynagrodzenia i inne świadczenia; pomoc materialna dla uczniów; - obowiązek nauki i obowiązek szkolny.

Warsztaty NEC. Jak taniej i bezpieczniej tworzyć komputerowe pracownie dla przedmiotów kierunkowych?
Piotr Lewczuk. NEC.

Warsztaty Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Użytkowanie małych netbooków NTT w edukacji.
Pokaz funkcjonowania pracowni komputerowej.

Wieczorem w kinie Orange IMAX, w CH Sadyba Best Mall (ul Powsińska 31) odbył się pokaz filmu trójwymiarowego pt; " Pod Taflą Oceanu 3D" dla uczestników, którzy nie widzieli pokazu środowego.

Przetwarzanie dokumentów papierowych w formę elektroniczną.
Dyrektor Przemysław Karwowski, Toshiba. Wykład Partnera wspierającego Kongres.

Rozwój umiejętności wychowawczych nauczycieli .
Program warsztatów filmowych dla nauczycieli Nowe Horyzonty Psychologii w Szkole. Wprowadzenie

Warsztaty „Charakterów"
Warsztaty filmowe Świat krzywdy dziecka”

Metoda edukacyjnej wartości dodanej - sposób wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny pracy szkoły.
dr Roman Dolata
, koordynator zespołu badawczego EWD.

  Słuchanie prezentacji zagadnień dotyczących EWD przez dr Romana Dolatę, pedagoga, pracownika Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie koordynatora merytorycznego zespołu badawczego EWD, to sama przyjemność. Myślę, że potwierdzą to zarówno obecni na wykładzie uczestnicy kongresu jak i wszyscy, którzy mieli okazję posłuchać wykładów przy innych okazjach np. na tzw. „Szkołach EWD”. ... zobacz całą relację>>

Modernizacja szkolnictwa zawodowego.
Ewa Konikowska-Kruk,
Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Bogna Skoraszewska, Andrzej Jasiński, Zarząd OSKKO).
Udostępnione prezentacje ze spotkania:
Prezentacja MEN   Prezentacja Firmy Symulacyjne

Spotkanie prowadzili: Bogna Skoraszewska i Andrzej Jasiński –członkowie zarządu OSKKO. Gościem panelu była pani Ewa Konikowska-Kruk Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz pan Stanisław Szelewa Dyrektor Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Bogna Skoraszewska rozpoczęła od przypomnienia stanowiska uczestników II i III Kongresu Zarządzania Oświatą oraz I i II Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół Kształcenia Zawodowego. Następnie głos zabrała Ewa Konikowska-Kruk. ... zobacz całą relację>>

Standardy w oświacie a samorządy i organy nadzoru.
Mariusz Tobor
, Dział Doradztwa Oświatowego, VULCAN. Prezentacja do pobrania

Przyszłość systemu wspierania rozwoju szkół. Doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne.
OSKKO. Godz. 11:20 Aula Chopin, V p. Dyrektorzy i Samorządowcy

   

Moderatorami tego panelu byli Ewa Halska oraz Leszek Zaleśny. Wśród zaproszonych gości znalazły się panie: Beata Kossakowska, Radca Ministra, Departament Funduszy Strukturalnych MEN, Marlena Fałkowska z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych CODN, Bożena Koniorczyk - Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN. Celem spotkania było poruszenie różnych problemów związanych zarówno ze wspieraniem rozwoju szkół jak i sprawy związane z przyszłością, rolą i sposobem funkcjonowania ośrodków zajmujących się doskonaleniem nauczycieli i doradztwem metodycznym. ... zobacz całą relację>>

Edukacja matematyczna w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jak uczynić matematykę przyjazną dziecku i nauczycielowi?
dr Małgorzata Skura, mgr Michał Lisicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Fundacja Rozwoju Wychowania Przedszkolnego i Edukacji BERDO.

Dr Małgorzata Skura i mgr Michał Lisicki – pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, związani z Fundacją Rozwoju Wychowania Przedszkolnego i Edukacji BERDO w swoim wystąpieniu dawali odpowiedź na pytanie: jak uczynić matematykę nowoczesną i przyjazną dziecku i nauczycielowi? dalszy ciąg relacji>>

Podsumowanie 3 dni prac Kongresu. Zakończenie obrad.
Godz. 13:30. - w przygotowaniu....

 

Partnerzy wspierający kongres (zobacz stronę poświęconą partnerom Kongresu):

 

Wystawcy:

 

 

Kontakt z organizatorem:

tel/fax1: (089) 527-95-14, tel/fax2: (089)527-20-52

kom1: biuro kongresu -  0513-057-820, 0509-498-266, dyrektor – 0513-057-830

email: oskko@oskko.edu.pl