BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - lipiec 2019 r.
 

UWAGA – XIV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 30 września – 2 października 2019 r. - Zakopane

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

"Kwadratowy Stół" - OSKKO w koalicji dla edukacji

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61825&ux=148&pst=13#pst13

Lipiec – nowy minister a wakacje trwają – ciekawy wątek Dyrka - ilu ich już było ? ministrowie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61756&ux=148&pst=6#pst6

A może książki na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=219#pst219


 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek


 

OSKKO wzięło udział w II Samorządowej Debacie oświatowej 11 kwietnia 2019 r. w Warszawie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61549&ux=148&pst=1#pst1

Za nami:

XIX zlot OZNI

6/7 - 9 czerwca 2019 r. w miejscowości Oblasy, położonej w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, w okolicy Kazimierza Dolnego nad Wisłą – to już drugi raz Pensjonat Oblasówka

http://www.oskko.edu.pl/ozni19/

XVI Konferencja OSKKO – 1-3 marca 2019 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/index.html

XIII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 24-26 września 2018 r. - Toruń

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty przepisów oświatowych: - kolejne projekty zmian zmienionych przepisów i projekty nowych przepisów

W czerwcu 2019 r.:

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019–2021

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321955

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321977

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321982

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321983

5. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321987

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61815&ux=148&pst=1#pst1

6. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322017

7. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322018

8. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322019

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61816&ux=148&pst=1#pst1

9. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322022

10. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322073

 

Rekomendujemy :

Czasopismo >Języki Obce w Szkole< - warto poczytać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60051&ux=148&pst=2#pst2

„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ponad 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 30 marca 2018 r. liczyła 5082 osoby.

W styczniu 2019 r. przyjęto 0, w lutym 15, w marcu 0 , w kwietniu 20, w maju 0, a w czerwcu  12 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

W 2019 składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                  imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                  danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                  odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                  e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                  tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W czerwcu 2019 r. rozmowy dotyczą  przede wszystkim zakończenia roku szkolnego (w tym nowej daty zakończenia zajęć), nowelizacji Karty Nauczyciela, oceny pracy nauczyciela w świetle kończonych staży w ramach  awansu zawodowego… i upału.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10908#pst10908

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, w czerwcu jednak wiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Iśka - zatrudnienie nauczyciela kontraktowego

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61778&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 3604 osoby, które polubiły i 3750 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2004 r. - beera - książki na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=219#pst219

Na stronie forum OSKKO do końca czerwca 2019 r. znajdowało się 60.250 wątków i 936.868 wypowiedzi.

Czerwiec 2019 r. przywitała na forum KaPi wątkiem – kierownik wycieczki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61734&ux=148&pst=1#pst1

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek (i zostanie tu na stałe):

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=237#pst237

a poza tym wracają:

katarzs - Awans zawodowy po nowemu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60978&ux=148&pst=135#pst135

an – Kwalifikacje nauczyciela

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60011&ux=148&pst=64#pst64

jurkoz – Oceny na świadectwie ukończenia SP

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61645&ux=148&pst=87#pst87

Skimir – Pozostawienie w klasie pierwszej

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56776&ux=148&pst=69#pst69

an – Egzamin poprawkowy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57254&ux=148&pst=61#pst61

dariuszn7 – Dotacja na podręczniki 2018

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60272&ux=148&pst=45#pst45

aza – a wakacje od 19 czerwca od środy...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61661&ux=148&pst=43#pst43

MalMiz – wygaszenie/likwidacja gimnazjum w 2019

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61180&ux=148&pst=41#pst41

Kontynuowany  jest interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=32#pst32

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2019  r.:

Jot – świadectwo z wyróżnieniem, oceny

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61752&ux=148&pst=36#pst36

barbara71 – Arkusze ocen

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61784&ux=148&pst=33#pst33

teka57 – ws świadczeń urlopowych w 2019-pilne

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61758&ux=148&pst=28#pst28

Storrada – wdż na świadectwie - nowe rozporządzenie a szablon świadectwa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61767&ux=148&pst=24#pst24

Lucjan – Nowelizacja KN awans na kontraktowego po staremu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61830&ux=148&pst=23#pst23

djb – Upał a zajęcia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61742&ux=148&pst=21#pst21

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2019  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10908 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10908#pst10908

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – 3427 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3427#pst3427

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 982 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=982#pst982

Leszek – teksty ujednolicone – 518 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=518#pst518

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 484 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=484#pst484

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 299 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

jaga11 – Awans - 288 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58203&ux=148&pst=288#pst288

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 237 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=237#pst237

Kaja – Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....  – 264 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60294&ux=148&pst=264#pst264

beera - książki na wakacje - 219 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=219#pst219

Adaa – Nowe SIO – 210 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=210#pst210

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - książki na wakacje - założony 27.06.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=219#pst219

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=484#pst484

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10908#pst10908

zdunia - ekwiwalent za urlop nauczyciela – założony 22.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16444&ux=148&pst=46#pst46

grazabo - przeniesienie nauczyciela- powinności dyrektora – założony 27.08.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17293&ux=148&pst=26#pst26

MorskaKrystyna – spełnianie obowiązku poza szkołą – założony 11.10.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18299&ux=148&pst=33#pst33

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=518#pst518

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

nel 100 – ocena roczna ustalona niezgodnie z prawem – założony 17.06.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38176&ux=148&pst=50#pst50

elnik – Księga protokołów Rady Pedagogicznej – założony 21.04.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42447&ux=148&pst=21#pst21

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=982#pst982

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=237#pst237

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – założony 15.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3427#pst3427

Joanna D – wydłużenie etapu edukacyjnego – założony 7.03.2012 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47756&ux=148&pst=96#pst96

Adaa – Nowe SIO – założony 28.10.2014 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=210#pst210

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca czerwca 2019 r. – 1609 plików.

W czerwcu br. zamieszczono 4 pliki – wzory dokumentów szkolnych i ujednolicenia Karty Nauczyciela.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2019 r. – według stanu pobrań na koniec czerwca 2019  r.:

- styczeń 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszkaujednolicone ocenianie nauczycieli po zmianach - obowiązuje od 3.01.2019 r. , nieco zmienione w stosunku do projektu dotąd 1100 pobrań,

- luty 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicona organizacja roku szkolnego szkół przekształconych od 1.09.2019 r. dotąd 311 pobrania,

- marzec 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Gabę - Wyniki kontroli Kuratorium Małopolskiego w zakresie oceniania uczniów. Ku refleksji – dotąd 471 pobrania,

- kwiecień 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Barlę - IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - szk. podst. dotąd 171 pobrań,

- maj 2019 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez gosiaes2 - Regulamin Rady Pedagogicznej - 2019 r. dotąd 456 pobrań,

zamieszczone w wymianie w czerwcu 2019 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.06.2019 r.

3.06.2019

Grzesiek

karta oceny pracy n-l mianowany
Pobierz: karta oceny pracy mianowany 2019 czysta — kopia.docx* (41 KB)

497

10.06.2019

Jacek

Przykładowa karta oceny pracy nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu na dyplomowanego.
Pobierz: Karta oceny pracy - J.Kowalska.zip* (29 KB)

574

25.06.2019

Jacek

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020 dla SP (w pliku dla lubelskiego). Brak w nim terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć (w tym terminów egzaminu ósmoklasisty) oraz rekolekcji wielkopostnych.
Pobierz: 
Kalendarz roku szkolnego 2019-2020.zip* (12 KB)

202

28.06.2019

Jacek

Ujednolicona Karta Nauczyciela wg stanu na 1 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian z projektu poselskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.
Pobierz: 
KN wg stanu na 01.09.2019 ze zmianami projektem poselskim z dnia 06.06.2019.zip* (92 KB)

79

 

Teraz pora na maj i czerwiec 2012 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 7 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2012 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 280 wątków, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. aga74  kryteria zwolnień i wyrok SN

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37113&ux=148&pst=138#pst138

2. juasia – wyniki spr VI klas

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45737&ux=148&pst=124#pst124

3-4. Sylwek   - kwalifikacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42502&ux=148&pst=96#pst96

3-4. barbaras2 – Rada Pedagogiczna -opinia arkusza

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15382&ux=148&pst=96#pst96

5. btt  dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46472&ux=148&pst=60#pst60

6. zdzbia – Nauczyciel na L4, a ograniczenie zatrudnienia.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45575&ux=148&pst=58#pst58

7. tema – jeszcze raz o opiniowaniu arkusza

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48048&ux=148&pst=56#pst56

8. Marek Pleśniar  – Konsultacja OSKKO, programy i podręczniki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46182&ux=148&pst=54#pst54

9. Adaa – Sprawdzian szóstoklasistów - jaki to ma sens?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48421&ux=148&pst=49#pst49

10-11. arabrab Co dalej z przegranym dyrektorem???

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46255&ux=148&pst=44#pst44

10-11. Renata Wyścigowy motocykl i relacja matki o WMMP 2012:-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48140&ux=148&pst=44#pst44

W czerwcu 2012 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 323 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. hania imieninowo- Małgosiom...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22799&ux=148&pst=123#pst123

7. Elaa  świadectwa 2011

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45783&ux=148&pst=121#pst121

3. DYREK Prezenty dla nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31258&ux=148&pst=117#pst117

4. Marek Pleśniar  12. Ogólnopolski Zlot Nauczycieli - Internautów - organizacja

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48008&ux=148&pst=106#pst106

5. Gaba – Proszę o rozwiązanie CKE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48126&ux=148&pst=94#pst94

6. elnik Prawidłowo zapisany temat lekcji.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33794&ux=148&pst=83#pst83

7. lkk  świadectwa 2012

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48594&ux=148&pst=72#pst72

8. acik KAry za wagary

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32621&ux=148&pst=66#pst66

9. dorak  – emerytura

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22143&ux=148&pst=61#pst61

10. AsiaJ – podręczniki i programy nauczania od września 2012

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48471&ux=148&pst=58#pst58

Prawo:

W czerwcu 2019 r. ukazało się 187 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 129 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W czerwcu 2019 r. ukazało się aż 14 przepisów w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 4 czerwca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1033 rozporządzenie MKiDN z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

2. 5 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1040  obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy,

3. 6 czerwca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - weszło w życie z dniem 7 czerwca 2019 r.

4. 6 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1055 rozporządzenie Prezesa RM z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 4 czerwca 2019 r.

5. 10 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1071 rozporządzenie MRPiPS z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – weszło w życie 25 czerwca 2019 r. -  uchyla dotychczasowe rozporządzenie MGiP z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 2298),

6. 11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1075 rozporządzenie RM z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 – weszło w życie 12 czerwca 2019 r.,

7. 11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1078 ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wchodzi w życie 12 września 2019 r.,

8. 12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1087 rozporządzenie MKiDN z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 13 czerwca 2019 r.,

9. 12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1093 rozporządzenie MEN z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – weszło w życie 13 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół przekształconych - SP, BSIS, SP, SPP,

10. 12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1094 rozporządzenie MEN z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – weszło w życie 13 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół nieprzekształconych - LO, T, G,

11. 17 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1121 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – weszło w życie 18 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół przekształconych,

12. 17 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1122 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – weszło w życie 18 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół nieprzekształconych,

13. 19 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1148 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

14. 27 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1194 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki  – weszło w życie 28 czerwca 2019 r.,

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny   brak sprawozdania ze stażu:

(1) Właśnie otrzymałem taką informację od nauczyciela kończącego 31 maja staż na mianowanego:

"Nie złożę sprawozdania, bo nie czuję się na siłach go napisać".

I od razu jego pytanie: "czy staż mi przepada?"

Moja odpowiedź: nie wiem, dowiem się.

Więc pytam ekspertów z forum:

Co ze stażem w takim przypadku? Przepada?

 (2) Moim zdaniem nie przepada...przez jakiś czas. Najwyżej złoży sprawozdanie jesienią. W końcu to jego pieniądze i wtedy podwyżka w styczniu.

(3) może złożyć nawet za kilka lat -> nie przepada... :-)

(4) Też mam taki przypadek, rok temu pani skończyła staż, ale sprawozdania nie mam do dzisiaj.

(5) Jakoś do mnie nie przemawiają powyższe stwierdzenia:

02: przez jakiś czas

03. za kilka lat

Wyglądają na opinię bez uzasadnienia.

 Drążę dalej temat:

Nauczyciel otrzymał w marcu zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy na podstawie art. 6a ust.2a KN: W przypadku zakończenia stażu na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania

W zawiadomieniu został pouczony o tym, że ocena pracy zostanie przeprowadzona po złożeniu przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, który należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu na podstawie § 4. 5 rozp.o awansie: Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Uważam, że niezłożenie w terminie sprawozdania wstrzymuje procedurę oceny pracy na podstawie art. 6a ust.2a KN.

Pyt. 1: Czy mam rację?

A jeśli, jak piszecie, nauczyciel złoży sprawozdanie za jakiś czas, np. 1 września br.

W terminie 21 dni dokonam oceny na podstawie art. 6a ust.2a KN.

Pyt. 2: Czy mogę dokonać oceny na tej podstawie? 

Zakładam, że tak. Nauczyciel złoży wniosek o postępowanie egzaminacyjne (bo staż na mianowanego).

Pyt. 3: Czy komisja nie odrzuci wniosku z przyczyn formalnych: przekroczenie terminu złożenia sprawozdania?

(6) 1. nie do końca - nie było podstawy do wszczęcia procedury oceny za staż -> dopiero złożenie sprawozdania wszczyna tę procedurę

natomiast, po zakończeniu stażu może być wszczęta z urzędu bądź na wniosek jednego z uprawnionych organów procedura oceny pracy na podstawie art 6a us 1 pkt 1 i 2 KN - taka ocena nie uwzględnia stopnia realizacji stażu, zatem sprawozdanie z realizacji stażu do jej dokonania nie jest potrzebne

2. jak najbardziej

3. nie odrzuci, bo brak pp do odrzucenia

wszystko dlatego, że rozp. awansowe zawiera co prawda termin złożenia sprawozdania ale... nie przewiduje sankcji za jego niedotrzymanie -> zatem tak jak by tego terminu nie było

na tym etapie postępowanie awansowe nie jest procedurą administracyjną ani nie podlega k.p.a. zatem nie można tu zastosować art 58 k.p.a.

(7) dzięki, chylę czoła :)

Twoja odpowiedź na pkt 3 nasunęła mi kolejne pytanie:

Czy niedotrzymanie przez dyrektora terminu oceny (21 dni) również nie przewiduje sankcji za jego niedotrzymanie (zatem jakby terminu tego nie było)?

(8) Niestety, dyrektor terminu musi dotrzymać;)

(9) a jak nie dotrzyma?

 (10) to będzie miał do czynienia z ON lub OP a to nie przelewki... :-)

 (11) o ile się nauczyciel na przewlekłość powoła albo ON lub OP zobaczy w zaświadczeniu, że nauczyciel złożył sprawozdanie dnia.. a dyrek dał ocenę po wymaganym terminie i będzie chciał z tego zrobić użytek :-)

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – Lipiec – wakacje, zmęczenie pracą …  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach..

2. Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

3. Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy…

4.  W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju.

5. Synek pyta: - Tato, dlaczego wszystkie bajki kończą się ślubem? Ojciec wzdycha: - Bo po ślubie kończy się bajka...

Leszek Zaleśny