Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Interpretacje, pisma ministerstwa
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 9 ][ 10 ]
Leszek23-02-2018 17:37:21   [#451]

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wsparcie-uczniow-przybywajacych-z-zagranicy.html

pozdrawiam

Leszek02-03-2018 16:25:43   [#452]

Opłaty za przedszkola

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/181414/Oplaty-za-przedszkola

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-publiczne-przedszkola-a-umowy-cywilnoprawne-wyjasnienia-men.html

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 02-03-2018 16:27:08
Leszek15-03-2018 19:17:07   [#453]

Organizacja rekolekcji wielkopostnych – informacja MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-rekolekcji-wielkopostnych-informacja-men.html

pozdrawiam

Jacek15-03-2018 19:40:40   [#454]

hymm..

"Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły."

Czyżby Departament Informacji i Promocji MEN zapomniał o zmianie w rozporządzeniu, które samo MEN wprowadziło?

Leszek22-03-2018 18:07:40   [#455]

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

pozdrawiam

Leszek27-03-2018 12:31:56   [#456]

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia – podpisane rozporządzenie

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podwyzki-dla-nauczycieli-od-1-kwietnia-podpisane-rozporzadzenie.html

pozdrawiam

Leszek24-04-2018 16:27:05   [#457]

Bezpłatne podręczniki i wyprawka dla uczniów „Dobry start”

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/bezplatne-podreczniki-i-wyprawka-dla-uczniow-dobry-start.html

pozdrawiam

Leszek24-04-2018 16:27:48   [#458]

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2018 roku

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacja-o-egzaminie-maturalnym-przeprowadzanym-w-maju-2018-roku.html

pozdrawiam

Leszek25-04-2018 07:47:41   [#459]

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.html

pozdrawiam

Leszek26-04-2018 17:03:08   [#460]

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiana-klasyfikacji-budzetowej-dotyczacej-wydatkow-na-zapewnienie-uczniom-prawa-do-bezplatnego-dostepu-do-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-lub-materialow-cwiczeniowych-informacja-men-2.html

pozdrawiam

 

Leszek10-05-2018 17:05:29   [#461]

Szkolne laboratoria – środki na wsparcie dla szkół w zakupie wyposażenia do pracowni przyrodniczych w SP

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szkolne-laboratoria-srodki-na-wsparcie-dla-szkol-w-zakupie-wyposazenia-do-pracowni-przyrodniczych.html

Pozdrawiam

Leszek17-05-2018 19:08:38   [#462]

odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikowania wydatków na oddziały specjalne i integracyjne

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/183165/Gdzie-wpisac--MEN-odpowiada--jak-klasyfikowac-wydatki-na-oddzialy-specjalne-i-integracyjne

pozdrawiam

Leszek15-06-2018 12:22:12   [#463]

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

pozdrawiam

Leszek21-06-2018 10:49:04   [#464]

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/wstrzymywanie-uczniom-wydawania-swiadectw-jest-niedopuszczalne-informacja-men.html

To już chyba coroczna tradycja - publikowanie komunikatu na ten temat

pozdrawiam

 

Leszek29-06-2018 22:08:34   [#465]

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html

pozdrawiam

 

Leszek19-07-2018 16:25:22   [#466]

Odpowiedź minister Anny Zalewskiej na wystąpienie RPO w sprawie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-minister-edukacji-narodowej-do-rzecznika-praw-obywatelskich.html

pozdrawiam

Leszek24-07-2018 10:38:28   [#467]

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

https://men.gov.pl/strony/organizacja-ksztalcenia-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-dzialania-men-skierowane-do-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnosciami.html

pozdrawiam

Leszek30-08-2018 16:54:27   [#468]

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 r. w szkołach niesamorządowych – informacja MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zatrudnianie-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r-w-szkolach-niesamorzadowych-informacja-men.html

pozdrawiam

Leszek30-08-2018 16:55:26   [#469]
Edukacja włączająca priorytetem działań MEN
pozdrawiam
Leszek06-09-2018 08:51:18   [#470]

Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wnioski-do-centralnego-rejestru-orzeczen-dyscyplinarnych-crod.html

pozdrawiam

 

Leszek19-09-2018 17:23:14   [#471]
Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna
pozdrawiam
Leszek11-10-2018 13:26:20   [#472]

MEN ostatecznie rozwiewa niektóre wątpliwości w sprawie staży kończonych po 1.09.2018

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/pragmatyka-zawodowa-nauczycieli/wdrazanie-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela-w-zakresie-awansu-zawodowego.html

pozdrawiam

 

Leszek25-10-2018 12:47:57   [#473]

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dzialania-stowarzyszen-i-organizacji-w-szkole-informacja-men.html

pozdrawiam

Leszek27-10-2018 15:15:31   [#474]

Legitymacja szkolna w telefonie

co z zakazem przynoszenia telefonów w niektórych szkołach?

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/legitymacja-szkolna-w-telefonie.html

pozdrawiam

Leszek10-12-2018 17:37:02   [#475]

Od stycznia kolejne podwyżki dla nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja/od-stycznia-kolejne-podwyzki-dla-nauczycieli

pozdrawiam

 

Roman Langhammer11-12-2018 17:35:10   [#476]

Od stycznia? To gdzie rozporządzenie?

rzewa11-12-2018 18:39:32   [#477]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61024&ux=14&pst=5#pst5

Leszek14-12-2018 16:11:02   [#478]

hura hura - wołali idący w bój, a tu PM pisze do nauczycieli...

gwiazdorek świąteczny...

 

Zmienimy przepisy o ocenie pracy nauczyciela, dodatku za wyróżniającą pracę i wzmocnimy finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów – list minister edukacji do dyrektorów i nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmienimy-przepisy-o-ocenie-pracy-nauczyciela-dodatku-za-wyrozniajaca-prace-i-wzmocnimy-finansowanie-dodatkowych-zajec-dla-uczniow-list-minister-edukacji-do-dyrektorow-i-nauczycieli

pozdrawiam


post został zmieniony: 14-12-2018 16:11:31
Leszek14-12-2018 16:16:40   [#479]

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych

https://www.gov.pl/web/edukacja/zimowa-przerwa-swiateczna

pozdrawiam

Leszek23-01-2019 09:24:15   [#480]

Dwie podwyżki pensji nauczycieli już w tym roku – rozmowy MEN z oświatowymi związkami zawodowymi

https://www.gov.pl/web/edukacja/dwie-podwyzki-pensji-nauczycieli-juz-w-tym-roku-rozmowy-men-z-oswiatowymi-zwiazkami-zawodowymi

wierzyć... nie wierzyć...

pozdrawiam

Leszek14-02-2019 18:25:04   [#481]

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r

pozdrawiam

rzewa17-02-2019 11:36:21   [#482]

Co prawda nie jest to stanowisko MEN a MPiPS ale warto je znać :-)

http://www.pogotowiekadrowe.pl/documents/najnowsze%20stanowiska20150214.htm

 

Leszek15-04-2019 11:39:40   [#483]

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2019

pozdrawiam

 

Leszek11-06-2019 11:01:27   [#484]

Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-men-w-sprawie-wypelniania-swiadectw-ukonczenia-szkoly-podstawowej

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 9 ][ 10 ]