Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Interpretacje, pisma ministerstwa
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ][ 10 ]
Leszek01-03-2017 11:11:57   [#401]

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2017-2.html

pozdrawiam

hania10-03-2017 23:19:46   [#402]

MEN: stanowisko w sprawie protestów rodziców (komunikat)

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/71834,25,men-stanowisko-w-sprawie-protestow-rodzicow-(komunikat) 

 

przy czym nie wiem, czy coś o protestach ktoś zauważy, ale stanowisko jest.....:-)


post został zmieniony: 10-03-2017 23:32:32
AsiaJ13-03-2017 13:56:52   [#403]

"Reforma edukacji jest wynikiem rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych"

Już na wstępie zniechęca do dalszego czytania

Bas14-03-2017 20:44:32   [#404]

Zaśmiecę, bo nie wytrzymam"

"W ustawie Prawo oświatowe potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole. Zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie szkoły. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Rada rodziców opiniuje również program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, a także projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły."

Czy ja przespałam ostatnie lata?!!

malgala19-03-2017 22:07:28   [#405]

To raczej MEN niedoinformowany.

hania23-03-2017 23:16:42   [#406]

MEN cytuje z ustawy Prawo oświatowe:

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego
szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
o którym mowa w art. 26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Leszek24-03-2017 18:05:36   [#407]

Ramówki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowki-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym.html

pozdrawiam

ReniaB03-04-2017 13:56:43   [#408]

Jakie jest teraz stanowisko MEN co do pracy w przerwy około świąteczne; mam pracę we wtorek po Wielkanocy;; zgodnie z interpretacją z 2008 roku nie płaciłam, nie oddawałam wolnego, ale teraz Pani Minister mówi, że to wolne i ewentualnie wolontariat pracownika; nie będę podpisywać umowy wolontariackiej ze swoim pracownikiem

rzewa03-04-2017 14:07:40   [#409]

a jeśli wolne, to na jakiej pp? - na podstawie wypowiedzi PM

coraz ciekawiej się zaczyna robić w naszym kraju... z państwem prawa coraz mniej wspólnego mamy :-(

ReniaB03-04-2017 15:06:12   [#410]

rozumuje tak jak Ty rzewo, ale już wiem, że prawo i jego interpretacje czasem mijają się z rozsądkiem; a z drugiej strony tych wypowiedzi słuchają nauczyciele i mają na ich podstawie pewne oczekiwania

Leszek06-04-2017 18:13:07   [#411]

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-szkolnictwie-zawodowym-opinie-rady-rynku-pracy.html

pozdrawiam

Leszek07-04-2017 18:16:40   [#412]

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/arkusze-organizacyjne-szkol-wyjasnienia-men.html

pozdrawiam

Jacek07-04-2017 19:47:33   [#413]

raczej bełkot MEN

cynamonowa07-04-2017 22:30:22   [#414]

http://www.kuratorium.szczecin.pl/attachments/article/2430/Pismo_MEN.pdf

Zasady uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

malchow21-04-2017 10:39:44   [#415]

obowiazki-dyrektora-szkoly-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/obowiazki-dyrektora-szkoly-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych.html

 

malchow27-04-2017 13:54:26   [#416]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyjasnienia-men-dotyczace-uwag-odnosnie-organizacji-nauczania-indywidualnego.html

 

Bas28-04-2017 09:14:07   [#417]

Do kogo skierowane są te wyjaśnienia?! Przecież nie do dyrektorów, którzy realizują wskazania poradni! Jeszcze potrafię odróżnić nauczanie indywidualne od IPET-u. 

malchow28-04-2017 13:21:12   [#418]

A tego, to ja nie wiem:)

Roman Langhammer28-04-2017 19:48:27   [#419]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/27344.html


post został zmieniony: 28-04-2017 19:48:51
Leszek11-05-2017 10:40:41   [#420]

Nauczanie indywidualne a indywidualizacja kształcenia – wyjaśnienie odnośnie zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczanie-indywidualne-a-indywidualizacja-ksztalcenia-wyjasnienie-odnosnie-zmian-w-zakresie-ksztalcenia-dzieci-i-mlodziezy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html

pozdrawiam

Leszek19-05-2017 17:55:08   [#421]

Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowe-plany-nauczania-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-umiarkowana-lub-znaczna.html

pozdrawiam

Leszek24-05-2017 10:42:51   [#422]

REGON-y szkół

http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/zmiana-numerow-regon-szkol-w-zwiazku-z-reforma-oswiaty.html

pozdrawiam

Leszek15-06-2017 16:23:48   [#423]

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wstrzymywanie-uczniom-wydawania-swiadectw-jest-niedopuszczalne-komunikat-men.html

pozdrawiam

Leszek27-06-2017 18:22:27   [#424]

Nowe rozwiązania w medycynie szkolnej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowe-rozwiazania-w-medycynie-szkolnej.html

pozdrawiam

Leszek25-07-2017 12:39:17   [#425]

Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/rejestracja-oraz-likwidacja-szkol-w-rspo-w-zwiazku-z-reforma-oswiaty.html

pozdrawiam

Leszek24-08-2017 21:38:18   [#426]

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol-i-osrodkow.html

pozdrawiam

Leszek24-08-2017 21:39:04   [#427]

Łączenie uczniów w oddziałach (klasach) i szkołach specjalnych

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/laczenie-uczniow-w-oddzialach-klasach-i-szkolach-specjalnych.html

pozdrawiam

Leszek29-08-2017 18:44:47   [#428]

Informacja w sprawie ubezpieczeń szkolnych

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2017/08/informacja-w-sprawie-ubezpieczen-szkolnych/

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 15:53:02   [#429]

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/stypendium-szkolne-oraz-zasilek-szkolny.html

pozdrawiam

Leszek31-08-2017 15:54:09   [#430]

Edukacja polskich dzieci za granicą

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-polskich-dzieci-za-granica.html

pozdrawiam

Leszek04-09-2017 19:19:06   [#431]

Indywidualne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-dla-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-w-szkole.html

pozdrawiam

Leszek08-09-2017 09:39:00   [#432]

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/podejmowanie-tzw-uchwal-deklaratoryjnych-w-2017-roku.html

pozdrawiam

rzewa08-09-2017 13:24:27   [#433]

do #431 - nie wiem czy ten materiał całkiem zniknął czy został gdzieś przeniesiony - jeśli to drugie to proszę o podanie linku do niego

Leszek08-09-2017 19:24:45   [#434]

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkolach-z-rowiesnikami.html

a 431 gdzieś di... wzięli

pozdrawiam

Leszek11-09-2017 19:45:40   [#435]

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-wsparcia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html

pozdrawiam

Leszek15-09-2017 15:15:52   [#436]

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/materialy-edukacyjne-dla-uczniow-niepelnosprawnych-w-systemie-informacji-oswiatowej.html

pozdrawiam

Leszek25-09-2017 08:53:05   [#437]

Potwierdzenie ważności legitymacji szkolnej gimnazjalistów przez dyrektorów szkół

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2017/09/potwierdzenie-waznosci-legitymacji-szkolnej-przez-dyrektorow-szkol/

pozdrawiam

Leszek26-09-2017 20:56:09   [#438]

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uwaga-od-1-stycznia-2018-r-zmiany-w-klasyfikacji-budzetowej.html

pozdrawiam

rzewa02-10-2017 10:22:15   [#439]

To co prawda MF a nie MEN ale myślę, że warto tu umieścić - jeszcze jeden rejestr, w którym trzeba będzie sprawdzić nowo-zatrudnianego pracownika - nie tylko nauczyciela ale KAŻDEGO:

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9806,ruszyl-rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle.html

Leszek02-10-2017 21:23:20   [#440]

oczywiście chodziło Ci o Ministerstwo Sprawiedliwości

pozdrawiam

rzewa02-10-2017 22:12:57   [#441]

jak najbardziej :-)

taka mała literówka...

Leszek28-11-2017 16:15:17   [#442]

ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/realizacja-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-informacja-men.html

pozdrawiam

Leszek05-12-2017 12:48:45   [#443]

Zaangażuj się w pomoc innym – poradniki wolontariatu MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zaangazuj-sie-w-pomoc-innym-poradniki-wolontariatu-men.html

pozdrawiam

Leszek13-12-2017 17:51:37   [#444]

Przerwa świąteczna – list do dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przerwa-swiateczna-list-do-dyrektorow-i-nauczycieli-szkol-publicznych.html

pozdrawiam

Leszek20-12-2017 20:23:10   [#445]

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek, 18 grudnia br. przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/33544.html

pozdrawiam

MKJ24-12-2017 12:23:21   [#446]

Zimowa przerwa świąteczna - opieka nad uczniami:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zimowa-przerwa-swiateczna-informacja-men.html

 

Leszek04-01-2018 18:57:33   [#447]

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 – weryfikacja zadań rzeczowych

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/czesc-oswiatowa-subwencji-ogolnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-rok-2018-weryfikacja-zadan-rzeczowych.html

pozdrawiam

Leszek26-01-2018 16:05:24   [#448]

Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat – informacja MEN

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-egzaminu-maturalnego-dla-absolwentow-z-ubieglych-lat-informacja-men.html

pozdrawiam

Leszek30-01-2018 16:52:33   [#449]

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowa-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-podpisana.html

pozdrawiam

 

MKJ17-02-2018 12:22:26   [#450]

Tako rzecze MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-minister-edukacji-narodowej-do-dyrektorow-i-nauczycieli.html

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ][ 10 ]