Forum OSKKO - wątek

TEMAT: OSKKO na II Samorządowej Debacie Oświatowej
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar22-04-2019 12:30:37   [#01]

Przeprowadzono II Samorządową Debatę Oświatową

Zostaliśmy zaproszeni na  II Samorządową Debatę Oświatową,-  11 kwietnia o godz. 11.00 w Sali Skłodowskiej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Związek Miast Polskich i inne samorządowe korporacje – Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich podjęły się zorganizowania Kwadratowego Stołu by rozpocząć rzetelne konsultacje zmian w oświacie. OSKKO wzięło udział w debacie oraz wpisało się na listę uczestników i współorganizatorów tegoż. Więcej o tym tu: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61548&ux=10&pst=1#pst1

Obecni byli: Ewa Halska, Prezes OSKKO i Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO.

Debata była poświęcona finansowaniu oświaty i zainicjuje tak bardzo konieczną, poważną i wspólną dyskusję o przyszłości edukacji w Polsce.  Podczas debaty przedstawiono "raport na temat finansowania oświaty w Polsce, który prezentował prawdziwe dane na ten temat. Udowodniono, że samorządy nie oszczędzają na nauczycielach, a wręcz przeciwnie, dokładają do subwencji i dotacji z budżetu państwa z roku na rok coraz większe kwoty ze środków własnych. Chcemy podkreślić, że nauczyciele powinni godziwie zarabiać, a jakość kształcenia dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie dla przyszłości Polski".


W roku 2017 gminy wydały na edukację 34,5 mld zł, w tym tylko na wynagrodzenia z pochodnymi 23,0 mld zł, a otrzymana przez nie w 2017 r. subwencja oświatowa wyniosła zaledwie 19,9 mld zł. Natomiast miasta na prawach powiatu wydały na edukację 22,3 mld zł, w tym na płace i pochodne 14,5 mld zł, podczas gdy otrzymana subwencja oświatowa wyniosła 13,75 mld zł.


W roku 2018 sytuacja uległa dalszemu dramatycznemu pogorszeniu. Subwencja szkolna wzrosła o 1,2 mld zł, a wydatki bieżące JST na oświatę - o 4,4 mld zł. Kwota subwencji wynosiła 43,1 mld,  a same tylko wydatki samorządów na płace z pochodnymi - 49,7 mld zł. Relacja subwencji oświatowej (43,1 mld) do wydatków bieżących na oświatę (70,5 mld) spadła z 66 do 61 %. Do otrzymanej subwencji dla sfinansowania wyłącznie wydatków bieżących musieliśmy dopłacić  z własnych środków prawie 23,5 mld zł (w roku 2015 - 17 mld). Jednocześnie w związku z reformą wydatki majątkowe w ostatnich dwóch latach wzrosły do 4 mld zł rocznie.


Samorządy nie mają istotnego wpływu na wysokość wynagrodzeń nauczycieli, a otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, jednak resort edukacji uparcie powtarza, że budżet państwa przeznacza na oświatę wystarczające środki. Podejmowane dotąd próby opartego na faktach dialogu z MEN nie dają rezultatu, dlatego konieczne są skuteczniejsze działania, w tym rozmowy z szefem Rządu i ministrem finansów.
Proponujemy merytoryczną dyskusję na temat przyszłości polskiej oświaty.

Relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=oNUz8Ikjzd4

Pracujemy z samorządowcami dalej.


post został zmieniony: 22-04-2019 13:23:54

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]