BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - kwiecień 2019 r.
 

UWAGA – JUŻ ZA NAMI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 3 marca 2018 r. w Krakowie

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w Krakowie 3 marca 2019 r., odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

http://oskko.edu.pl/o_oskko/zarzad_oskko.html

Aktualny skład Zarządu OSKKO to:

Ewa Halska – Prezes

Ewa Czechowicz – Sekretarz

Jolanta Basaj - Członek Zarządu, Skarbnik

Izabela Leśniewska - Członek Zarządu

Alicja Kapcia - Członek Zarządu

Anna Zabielska - Członek Zarządu

Marek Pleśniar - Członek Zarządu

Jacek Rudnik - Członek Zarządu

Marcin Konrad Jaroszewski - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Ryszard Sikora - Przewodniczący

Małgorzata Stastny - Sekretarz

Sławomir Lipiński - Członek Komisji

Dyrektorem Biura OSKKO jest Marek Pleśniar

XVI Konferencja OSKKO – 1-3 marca 2019 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/index.html

UWAGA – szkolenia OSKKO dla kadry kierowniczej oświaty

http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

1% dla potrzebujących - z podatku za 2018 r. - zgłaszajmy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61151&ux=148&pst=6#pst6

NIEZBĘDNIK OSKKO:

Marek Pleśniar - Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=190#pst190

Oświadczenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) w sprawie poparcia oczekiwań płacowych nauczycieli

http://oskko.edu.pl/oswiadczenie_oskko-2019/index.html

Pilna informacja ZNP dla dyrektorów

http://www.oskko.edu.pl/znp/

A Świątecznie to życzymy odpoczynku i nabrania nowych sił do pracy.


 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

XVI Konferencja OSKKO – 1-3 marca 2019 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/index.html

XIII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 24-26 września 2018 r. - Toruń

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Osiemnaste OZNI - 30/31 maja - 3 czerwca 2018 r. w ośrodku Przystań Wenecja w miejscowości Wenecja w pobliżu Żnina (woj. kujawsko-pomorskie).

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3144#pst3144

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty przepisów oświatowych: - kolejne projekty zmian zmienionych przepisów i projekty nowych przepisów

W marcu 2019 r.:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321268/katalog/12572038#12572038

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61308&ux=148&pst=8#pst8

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321292/katalog/12573170#12573170

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61324&ux=148&pst=36#pst36

3. Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321298

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61340&ux=148&pst=86#pst86

4. Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321299

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61340&ux=148&pst=86#pst86

5. Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321387

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61404&ux=148&pst=7#pst7

6. Projekt ustawy o nieletnich

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61394&ux=148&pst=1#pst1

Rekomendujemy :

Czasopismo >Języki Obce w Szkole< - warto poczytać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60051&ux=148&pst=2#pst2

„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ponad 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 30 marca 2018 r. liczyła 5082 osoby.

W styczniu 2019 r. przyjęto 0, w lutym 15, a w marcu 0  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

W 2019 składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W marcu 2019 r. rozmowy nadal dotyczą  przede wszystkim strajku w oświacie, oceny pracy nauczyciela i  awansu zawodowego, ale także arkuszy organizacyjnych i ramowych planów nauczania (szczególnie oczekiwanych).

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10791#pst10791

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, w lutym nadal rzadko przekraczające 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Ania S -

Ocena pracy nauczyciela po zakończonym stażu w 2019

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61316&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 3101 osób, które polubiły i 3223 osoby obserwujące.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2006 r. hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10791#pst10791

Na stronie forum OSKKO do końca marca 2019 r. znajdowało się 59.846 wątków i 932.431 wypowiedzi.

Marzec 2019 r. przywitał na forum djb wątkiem – Prezent od "Funduszu sprawiedliwości"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61301&ux=148&pst=6#pst6

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek (i zostanie tu na stałe):

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=229#pst229

a poza tym wracają:

Marek Pleśniar - Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=190#pst190

Toska – sieć szkół

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57886&ux=148&pst=105#pst105

j23 – przedstawiciel rady pedagogicznej w konkursie na dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42597&ux=148&pst=73#pst73

mada2 – przyjęcie dziecka z zagranicy do szkoły

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34586&ux=148&pst=66#pst66

Sekret – Pensum łączone

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60491&ux=148&pst=65#pst65

puma – Uzupełnienie etatu w innej szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39017&ux=148&pst=62#pst62

Mada – urlop dla poratowania zdrowia- proszę o pomoc

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59010&ux=148&pst=58#pst58

małga wcisło– czy dyrektor może strajkować

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30321&ux=148&pst=54#pst54

dariuszn7 - Dotacja na podręczniki 2018

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60272&ux=148&pst=43#pst43

Kontynuowany  jest interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=29#pst29

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w marcu 2019  r.:

DICK – W sprawie strajku

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61317&ux=148&pst=106#pst106

mychase – arkusz 2019/2020

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61391&ux=148&pst=44#pst44

Maja19 – i co W na to? Projekt rozporządzenia o zastępczych komisjach na

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61340&ux=148&pst=86#pst86

Jacek – Konsultacja-rozp. Ramowe plany nauczania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61324&ux=148&pst=36#pst36

pepe – dyrektorskie w przyszłorocznych klasach 7

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61348&ux=148&pst=36#pst36

kudlatek – w sprawie rozwiązanie umowy o pracę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61356&ux=148&pst=27#pst27

AndrzejW – czas strajkowania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61371&ux=148&pst=26#pst26

didu – Nowy dyrektor

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60499&ux=148&pst=22#pst22

michba – wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61352&ux=148&pst=22#pst22

bogna4 – mediator

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61378&ux=148&pst=16#pst16

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w marcu 2019  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10791 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10791#pst10791

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – 3209wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3209#pst3209

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 945 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=945#pst945

Leszek – teksty ujednolicone – 516 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=516#pst516

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 482 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=482#pst482

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 299 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 229 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=229#pst229

PiotrekM – arkusz 2018/2019  – 221 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59965&ux=148&pst=221#pst221

Kaja – Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....  – 206 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60294&ux=148&pst=206#pst206

Adaa – Nowe SIO  – 206 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=206#pst206

Marek Pleśniar - Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa) – 190 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=190#pst190

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=482#pst482

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10791#pst10791

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=516#pst516

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

małga wcisło– czy dyrektor może strajkować - założony 13.05.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30321&ux=148&pst=54#pst54

mada2 – przyjęcie dziecka z zagranicy do szkoły - założony 8.12.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34586&ux=148&pst=66#pst66

zespół – regulamin wynagradzania pr. niepedagogicznych - założony 5.04.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36579&ux=148&pst=126#pst126

puma – Uzupełnienie etatu w innej szkole - założony 23.08.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39017&ux=148&pst=62#pst62

j23 – przedstawiciel rady pedagogicznej w konkursie na dyrektora – założony 5.05.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42597&ux=148&pst=73#pst73

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=945#pst945

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=229#pst229

aza - a do zlooooooooootuuuuuuuu...... – założony 15.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3209#pst3209

Ala – urlop bezpłatny nauczyciela - założony 15.01.2014 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52422&ux=148&pst=38#pst38

DYREK – zfśs, dofinasowanie do wypoczynku - założony 11.06.2014 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53265&ux=148&pst=21#pst21

Adaa – Nowe SIO - założony 28.10.2014 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=206#pst206

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca marca 2019 r. – 1600 plików.

W marcu br. zamieszczono 8 plików – ujednolicone przepisy i analizy dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, wzory pism.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2019 r. – według stanu pobrań na koniec marca 2019  r.:

- styczeń 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka ujednolicone ocenianie nauczycieli po zmianach - obowiązuje od 3.01.2019 r. , nieco zmienione w stosunku do projektu dotąd 967 pobrań,

- luty 2019 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicona organizacja roku szkolnego szkół przekształconych od 1.09.2019 r. dotąd 259 pobrań,

zamieszczone w wymianie w marcu 2019 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.03.2019 r.

3.03.2019

Gaba

Wyniki kontroli Kuratorium Małopolskiego w zakresie oceniania uczniów. Ku refleksji.
Pobierz: 
4 Ocenianie KO wrzesień 2015.rar* (130 KB)

336

5.03.2019

Leszek

ujednolicona KN z propozycją zm. z 28.02.2019 r.
Pobierz: 
USTAWA_KN-1.01.2019- z proj. zm.zip* (110 KB)

170

12.03.2019

gause7

Porównanie wynagrodzenia średniego i minimalnego w kraju oraz wynagrodzenia nauczyciela także procentowo w latach 2005-2019
Pobierz: wykresy wynagrodzenie nauczycieli 2005_2019.rar
* (43 KB)

75

12.03.2019

gause7

wynagrodzenia średniego i minimalnego w kraju
oraz wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego także procentowo w latach 2005-2019
Pobierz: wykresy placy nauczyciela dyplom.rar
* (446 KB)

96

12.03.2019

gause7

wynagrodzenia średniego i minimalnego w kraju
oraz wynagrodzenia nauczyciela mianowanego także procentowo w latach 2005-2019
Pobierz: wykresy placy nauczyciela mianow.rar
* (424 KB)

36

12.03.2019

gause7

wynagrodzenia średniego i minimalnego w kraju
oraz wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego także procentowo w latach 2005-2019
Pobierz: wykresy placy nauczycieli kontrakt.rar
* (413 KB)

28

12.03.2019

gause7

wynagrodzenia średniego i minimalnego w kraju
oraz wynagrodzenia nauczyciela stażysty także procentowo w latach 2005-2019
Pobierz: wykresy placy nauczycieli stazyst..rar
* (407 KB)

84

19.03.2019

EElcia

wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Pobierz: informacja publiczna.zip
* (11 KB)

56

 

Teraz pora na listopad i grudzień 2011 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… prawie 8 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W listopadzie 2011 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 175 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. ZSPKc  Kontrola zarządcza !!!!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45072&ux=148&pst=92#pst92

2. airam – e-dziennik

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40971&ux=148&pst=77#pst77

3. Annax    - 13-tka

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44656&ux=148&pst=58#pst58

4. dyrsp – Religia w szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44113&ux=148&pst=55#pst55

5. BeataD  – Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46770&ux=148&pst=53#pst53

6-7-8. Adaa By nie było "polskich obozów koncentracyjnych". Podpisz petycję.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46910&ux=148&pst=44#pst44

6-7-8. Wodnik – Procedury dotyczące ochrony danych osobowych

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44784&ux=148&pst=44#pst44

6-7-8. Gaba Wkrótce nowy rząd - czy u nas jakieś zmiany?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46880&ux=148&pst=44#pst44

9. BeataD – Konsultacja - wymagania na dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45445&ux=148&pst=36#pst36

10. czesiak kompetencje rodziców

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43921&ux=148&pst=35#pst35

W grudniu 2011 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 165 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. zgredek Kocham Was

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5642&ux=148&pst=116#pst116

2. Gaba Ewaluacja - obecny kształt - dyskusja

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47002&ux=148&pst=77#pst77

3. krzycho – Wakacje !!!!!!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6188&ux=148&pst=70#pst70

4. urszula lysak księgowa a komisja socjalna?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36064&ux=148&pst=47#pst47

5. Alika – Prośba dzieci

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47040&ux=148&pst=44#pst44

6-7. teka57 Rada Rodziców-finanse

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28286&ux=148&pst=42#pst42

6-7. Basik  – Nic to

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4235&ux=148&pst=42#pst42

8. mikolajek Pilne Utworzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45539&ux=148&pst=39#pst39

9. Zewa  – Wszystkim Ewom i Adamom ...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=2101&ux=148&pst=38#pst38

10. Dana G– Wszystkim Ewom i Adasiom

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8308&ux=148&pst=36#pst36

Prawo:

W marcu 2019 r. ukazały się 202 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 70 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W marcu 2019 r. ukazało się 11 przepisów w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 1 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 402 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

2. 5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 413 rozporządzenie MEN z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie głównie 1 września 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

3. 5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 418 obwieszczenie MRPiPS z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPIPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

4. 5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 419 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – weszło w życie 30 marca 2019 r.

5. 7 marca 2019 r. opublikowano w M. P. – poz. 222 obwieszczenie MKiDN z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (w tym 277 uczelni i szkół artystycznych).

6. 11 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 465 rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – weszło w życie 27 marca 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie z 1 września 2019 r.

7. 15 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 502  rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wchodzi w życie 1 września 2019 r.

8. 21 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 534  ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz:

1) art. 93 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (odesłanie do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące podmiotów, pod opieką których może być realizowany eksperyment pedagogiczny) - weszło w życie 1.04.2019 r;

2) art. 97 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 1 pkt 21 lit a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (jest to zmiana art. 45 ust. 3 PO, która wchodzi w życie 1.09.2019 r.; jest to uwzględnienie zmiany, o której mowa w pkt 1) - weszło w życie 1.04.2019 r.

9. 25 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 554  rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji weszło w życie 26 marca 2019 r.

10. 27 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 574  rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. weszło w życie 1 kwietnia 2019 r.

11. 28 marca 2019 r. opublikowano w M. P. – poz. 276  obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny   Komisje egzaminacyjne:

(1) Powiedziano mi, że można powołać do komisji egzaminacyjnych nauczycieli emerytów. Czy to prawda? Rzekomo sprawa z ostatniej chwili.

 (2) Coś tam w MEN tworzą, ale na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej. W obecnym stanie prawnym musi być co najmniej 1 nauczyciel szkoły i co najmniej 1 nauczyciel z zewnątrz (ten z zewnątrz czy może być emerytem nie wiem, ale praca w ZN jest w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy więc nie wiem czy emeryci są chętni za darmo siedzieć w komisjach)

(3) No dobrze. Powołany jest n-l z zewnątrz. W dniu egzaminu nie zgłasza się do szkoły. Nie ma czasu, żeby z innej szkoły powołać kogoś w zamian. Natomiast w zespole nadzorującym jest wystarczająca liczba członków, ale tylko ze szkoły, w której jest egzamin. Co wtedy? Egzamin może się spokojnie odbyć?

(4) nie może, bo musi być ktoś z zewnątrz w zespole nadzorującym

 (5) No, ale powołuje się zwyczajowo 1 osobę z zewnątrz. Z jakiegoś powodu nie pojawi się, np. wypadek.

(6) Zwróciłabym się do dyrektora, który oddelegował nieobecnego o przysłanie kogoś na zastępstwo. Wśród swoich mam rezerwy - także na wypadek, gdyby trzeba było zastąpić nauczyciela oddelegowanego.

 (7) Osoba z zewnątrz to wymóg prawny- nie zwyczaj.
Rezerwowi są oczywistościa - czy jednak da się ich uruchomić mając 30 minut do rozpoczęcia egzaminu w niepewnej sytuacji strajkowej?
A zwłaszcza- czy rezerwowi nie będą strajkować albo nie dopiszą się do listy, gdy dowiedzą się, ze wchodzą do gry?

 (8) No właśnie o to mi chodzi. Gdy nie ma czasu na powołanie kogoś z zewnątrz. Co wtedy? Egzamin może się odbyć?

 (9) Bez ZN albo z niezgodnym z prawem składem ZN? Pewnie tak- ale w normalnych warunkach byłby unieważniony a wobec dyrektora wyciągnięte konsekwencje..

(10) idę o zakład, że nawet ZN niezgodny z prawem, nie spowodowałby w tym roku unieważnienia egzaminu. Parcie na jego skuteczne przeprowadzenie jest bardzo dużo w mojej OKE i delegaturze :)

(11) mogę przyjąć zakład
raczej zmieni się prawo

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – Dziś o Zajączku (a nie Jasiu), Święta wszak tuż, tuż  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Idzie zajączek przez las i niesie pod pachą teczkę. Spotyka go wilk i pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoją pracę magisterską.
- Ha! A jaki temat?
- "Zając najgroźniejszym zwierzęciem w lesie"
- No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chodź za krzaczek!
Wpadają za krzaczek, słychać straszliwy łomot, skowyt. Po chwili zza krzaczka wypada wilk z obłędem w oczach, sierść z niego prawie zdarta... Po chwili wychodzi zając, a za nim niedźwiedź. Misio poklepuje zająca po plecach i mówi:
- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat pracy magisterskiej, tylko promotor.

2. Przychodzi króliczek do sklepu i mówi:
- Poproszę 1 kg sera.
Następnego dnia znów prosi o 1 kg sera i tak przez kilka dni. 7 dnia znów prosi o ser, a sprzedawca na to:
- Po co ci tak dużo sera?
- Proszę iść ze mną to panu pokaże - mówi królik.
Przychodzą nad jezioro, królik wrzuca ser do wody, a tam bulgota, gotuje sie i sera nie ma.
Co tam jest? - pyta sprzedawca
Na co królik:
-Nie wiem, ale strasznie lubi ser!

3. Przychodzi zajączek do sklepu i pyta się
-macie 10metrowy chleb?
sprzedawca odpowiada
-nie, nie mamy
Na następny dzień zajączek znowu przychodzi i pyta się
-macie 10 metrowy chleb?
-nie, nie mamy
na następny dzień to samo i na następny i tak przez kilka tygodni.
Sprzedawca miał już dość i mówi
-to upieczcie mu ten 10 metrowy chleb bo mi spokoju nie da
na następny dzień przychodzi zajączek i pyta się
-macie 10 metrowy chleb?
-tak mamy
-to poproszę piętkę.

4. Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba!.

5. Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi:
- Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
- No to wskakuj.

 Leszek Zaleśny