BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - grudzień 2017 r.
 

UWAGA - przed nami – nabór rozpoczęty

XV Konferencja OSKKO – 2-4 marca 2018 r. w Krakowie

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na piętnastą, doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych, która odbędzie się w dniach 2-4 marca 2018 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkamy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabraknie czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów. Nie zabraknie programu kulturalnego: po kilku latach przerwy dla uczestników Konferencji OSKKO zagra i zaśpiewa Piotr Bukartyk.

Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (4 marca 2018 r.), odbędzie się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).

Szkolenia OSKKO w styczniu 2018 r. dla praktyków kierujących szkołami w roku szkolnym 2017/2018:

http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

Grudzień – Odpoczynku, odpoczynku od codziennego szaleństwa…

A zima jest…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

\

Za nami:

UWAGA - za nami

XII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO*, Kraków, 16-18.09.2017 r. 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

I materiały do pobrania

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

Siedemnaste OZNI - spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym otwarte dla wszystkich sympatyków OSKKO, uczestników dyskusji na Forum OSKKO, weteranów, "nowalijek", a także osób, które chcieliby oni zabrać ze sobą

14/15-18 czerwca 2017 r. w miejscowości Waszeta, w pobliżu Olsztynka, nad jeziorem Pluszne

http://www.oskko.edu.pl/ozni17/relacja.html
 

XIV Konferencja OSKKO – 3-5 marca 2017 r. w Krakowie.

Materiały:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

Projekty przepisów oświatowych:

W listopadzie 2017 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – projekt upubliczniony 2.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304656

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59546&ux=148&pst=1#pst1

2. Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – projekt upubliczniony 8.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304850

3. Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – projekt upubliczniony 8.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304855

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 – projekt upubliczniony 10.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304953

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59576&ux=148&pst=1#pst1

5. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji – projekt upubliczniony 15.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305152

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59593&ux=148&pst=1#pst1

6. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – projekt upubliczniony 22.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305452

7. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej – projekt upubliczniony 22.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305453

8. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – projekt upubliczniony 24.11.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305563
 

Rekomendujemy :

 „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner
 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 26 maja 2017 r. liczyła 5052 osoby.

W styczniu 2017 r. przyjęto 19 osób, w lutym 15, w marcu 30, w kwietniu 0, w maju 22, w czerwcu 6, w lipcu 0, w sierpniu 15, we wrześniu 25, w październiku 0, a  w listopadzie 29 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451
 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2017 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W listopadzie 2017 r. wzmożony ruch na forum, a rozmowy dotyczą oczywiście zmian w oświacie, a szczególnie statutów szkół i przedszkoli, teraz także tych, które wejdą w życie sukcesywnie od 1 stycznia 2018 r. a związane są ze zmianą statusu nauczyciela.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10356#pst10356

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – klasy łączone

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59596&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w listopadzie w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 19.11.2017 r., godz. 17.00-18.00 zawitało na forum 3613 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2610 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2005 r. - Fakir2 – SPECJAŁ-y

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11264&ux=148&pst=4250#pst4250

Na stronie forum OSKKO do końca listopada 2017 r. znajdowało się 58.113 wątki i 916.375 wypowiedzi.

Listopad 2017 r. przywitała na forum og wątkiem – już nie pijani gimnazjaliści?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59538&ux=148&pst=1#pst1

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek (i chyba zostanie tu na stałe):

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=198#pst198

a poza tym wracają:

noe19 - No i sejm przegłosował zmianą KN

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59528&ux=148&pst=83#pst83

Benigna - Wojtek Tański

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46968&ux=148&pst=110#pst110

Fakir2 – SPECJAŁ-y

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11264&ux=148&pst=4250#pst4250

MKJ - Statut po nowemu raz jeszcze http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59451&ux=148&pst=111#pst111

JarTul – 2017/18 - statut i program wychowawczo-profilaktyczny http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58790&ux=148&pst=121#pst121

BeataGie – Sprawdziany do wglądu rodziców

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50291&ux=148&pst=131#pst131

powrócił z ciekawym pytaniem - DorotaN – kto podpisuje: uczeń czy rodzic

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55299&ux=148&pst=23#pst23


Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2017 r. (od 20 wypowiedzi):

bożka – Szkoła bez zadań domowych – 25 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59566&ux=148&pst=25#pst25

Ama – UdPZ – 20 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59614&ux=148&pst=24#pst24
 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w listopadzie 2017 r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10356 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10356#pst10356

Fakir2 – SPECJAŁ-y – 4250 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11264&ux=148&pst=4250#pst4250

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 790 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=790#pst790

Leszek – teksty ujednolicone – 492 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=492#pst492

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 442 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=442#pst442

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 198 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=198#pst198
 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Fakir2 – SPECJAŁ-y założony 5.07.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11264&ux=148&pst=4250#pst4250

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=442#pst442

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10356#pst10356

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=492#pst492

Jóźwiczek – Ocena pracowników w szkole - założony 27.10.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26336&ux=148&pst=17#pst17

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

kulka – zaświadczenie o niekaralności – założony 11.09.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32750&ux=148&pst=40#pst40

Kadry – Badania sanitarno-epidemiologiczne – założony 16.07.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38578&ux=148&pst=36#pst36

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=790#pst790

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=198#pst198

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca listopada 2017 r. – 1547 plików.

W listopadzie br. zamieszczono 2 pliki – ujednolicone zmiany rozporządzenia w sprawie oceniania pracy nauczycieli i Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2017 r. – według stanu pobrań na koniec listopada 2017 r.:

- styczeń 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Marka Pleśniara Materiały OSKKO: komplet dokumentów ws. składanych dyrektorom w styczniu 2017 r. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO – dotąd 2604 pobrania,

- luty 2017 r. – 0 plików,

- marzec 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Dubois - Arkusz organizacyjny dla SP i GM w jednym dotąd 947 pobrań,

- kwiecień 2017 r. – jedyny plik zamieszczony przez dropsa - Plik zamieszczony przez Dubois pozwoliłam sobie troszkę rozszerzyć. Mam nadzieję, że Dubois nie ma nic przeciw:) dotąd 647 pobrań,

- maj 2017 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez rzewę - wzory dokumentów kadrowych w związku ze specustawą dotąd 1352 pobrania,

- czerwiec 2017 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicony WdŻwR – dotąd 752 pobrania,

- lipiec 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Jacka - Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - dotąd 1461 pobrań,

- sierpień 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Ewę – "Nawigacja oświatowa" - porównanie zapisów ustawy Prawo oświatowe (UPO) i ustawy o systemie oświaty (uso) - dotąd 797 pobrań,

- wrzesień 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicona KN z proj. zm. z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotąd 415 pobrań,

- październik 2017 r. - jedyny plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicone rozp. MEN w sprawie oceniania pracy nauczycieli wraz z proj. zmian z 9.10.2017 r. - dotąd 385 pobrań

 zamieszczone w wymianie w listopadzie 2017 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.11.2017 r.

6.11.2017

Leszek

ujednolicone ocenianie nauczyciela i dyrektora na dzień 7.11.2017 r.
Pobierz: 
Rozp. MEN - ocena-pracy-nauczyciela z zm. 7-11-2017.zip* (14 KB)

421

21.11.2017

Ala

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Pobierz: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP nr 56 w Krakowie.zip* (21 KB)

251

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na marzec i kwiecień 2009 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 8 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2009 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 557 wątków, oto dziewiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar VI Konferencja OSKKO, Warszawa-Miętne, RELACJA

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35222&ux=148&pst=321#pst321

2. onika72 kuratoria

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35802&ux=148&pst=197#pst197

3. toja456 – REKOLEKCJE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35770&ux=148&pst=193#pst193

4. Mamanauczycielka  – Nierespektowanie przepisów dotyczących integracji

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35507&ux=148&pst=132#pst132

5. beera  – a kto z was będzie na konferencji?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35899&ux=148&pst=184#pst184

6. krystyna1 Jak skomentujecie mili moi...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36102&ux=148&pst=108#pst108

7. beera Niezgodne z przepisami prawa działania jst

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36157&ux=148&pst=107#pst107

8. andyzaj Trzynastka

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34948&ux=148&pst=102#pst102

9. hanabi Ryki – cd.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35632&ux=148&pst=100#pst100
 

W kwietniu 2009 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 541 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. beera  KONSULTACJA PROJEKTU Rozporządzenia w sprawie ramowych planów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35480&ux=148&pst=923#pst923

2. beera  Czy sześciolatki powinny trafić do szkoły?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33203&ux=148&pst=544#pst544

3. ReniaB Odwołują mi Kuratora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21100&ux=148&pst=278#pst278

4. Malciutki  rekolekcje ...powtórka z rozrywki

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36208&ux=148&pst=248#pst248

5. beera Sześciolatki - aktualności

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35418&ux=148&pst=205#pst205

6. ainer12 – Dyrektorzy przedszkoli łączcie się:)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27738&ux=148&pst=163#pst163

7. Marek Pleśniar OSKKO gości na konferencjach VULCANa w kraju - kwiecień 2009

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36492&ux=148&pst=148#pst148

8. ankate – Sprawdzian

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36531&ux=148&pst=139#pst139

9. PiotrSz Kto jest pracodawcą dyrektora szkoły

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34642&ux=148&pst=138#pst138

10. matpio – Ile godzin w gimnazjum?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36334&ux=148&pst=113#pst113
 

Prawo:

W listopadzie 2017 r. ukazały się 192 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 126 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W listopadzie 2017 r. ukazało się 9 tekstów przepisów w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 6 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2043 rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – weszło w życie 7 listopada 2017 r.,

2. 7 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2058 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – weszło w życie 8 listopada 2018 r.,

3. 15 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2112 rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – weszło w życie 16 listopada 2017 r.,

4. 23 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2159 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej,

5. 23 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2161 ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017  – weszła w życie 24 listopada 2017 r. - w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) dodaje się art. 16c umożliwiający ponownie złożenie w ciągu 5 dni jednostkom samorządu terytorialnego wniosku o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, które wcześniej dotacji nie dostały,

6. 28 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2184 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  – wchodzi w życie 13 grudnia 2017 r.,

7. 29 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty ,

8. 29 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2199 rozporządzenie MKiDN z dnia 20 listopada  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – weszło w życie 30 listopada 2018 r.,

9. 29 listopada 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2203 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – wchodzi w życie odpowiednio 14 grudnia 2017 r., 1 stycznia 2018 r., 1 kwietnia 2018 r. , 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. i 1 września 2020 r. – zmienia 13 ustaw, w tym Kartę Nauczyciela, o systemie oświaty, o SIO, Prawo oświatowe oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Zwolnienie lekarskie w jednej szkole, w drugiej - pracuje:

(1) Dzień dobry! Szanowni Państwo, Proszę o pomoc w poniższej sprawie:

„Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach. Podstawowym miejscem pracy jest nasza szkoła. W tym tygodniu doręczył zwolnienie lekarskie i nie pracował w naszej szkole. Jak doniosły mi osoby życzliwe – pracował natomiast w drugiej szkole. Kto powinien sprawdzić, czy faktycznie uczył w drugiej szkole i wpisał tematy lekcji? Komu i w jakiej formie powinnam zgłosić oszustwo, którego dopuścił się nauczyciel? Nadmieniam, że osoba ta ma bardzo słabe wyniki nauczania i nie jest zaangażowana w życie szkoły. Jest natomiast najstarszym nauczycielem przedmiotu i zgodnie z kryteriami zwalniania nauczycieli, dla których zabrakło godzin nie będę mogła się go pozbyć.”

 Serdecznie pozdrawiam

(2) U nas również była taka sytuacja. Jednak my, jako macierzysta placówka nie mieliśmy o tym pojęcia. ZUS się sam upomniał

 (3) Dyrektor nie musi wiedzieć, że nauczyciel ma dwa miejsca pracy. To wyjdzie bardzo szybko w ZUS-ie i ten nauczyciel będzie wezwany w celu wyjaśnienia sprawy

(4) Dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się jakie sankcje mogę zastosować wobec tego nauczyciela. Szykują się zwolnienia i nie chciałabym zwalniać dobrych i dyspozycyjnych nauczycieli. Ten jest najsłabszym ogniwem, ale ma poparcie z zewnątrz.

(5) Sytuacje wykorzystywania dokumentu zwolnienia lekarskiego w sposób rażąco niezgodny z jego przeznaczeniem mogą w rezultacie doprowadzić nawet do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wykonywanie pracy lub prowadzenie innej działalności w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy (zob. wyrok SN z 11.6.2003 r., I PK 208/02, MoPr-wkł. Nr 2/2004), godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami, takimi jak: lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności (zob. wyrok SN z 26.9.2001 r., I PKN 638/00, PP Nr 1/2002 oraz wyrok SN z 1.7.1999 r., I PKN 136/99, OSNP Nr 18/2000, poz. 690). Przypisanie pracownikowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wymaga jednak najpierw ustalenia i wskazania, jaki podstawowy obowiązek został naruszony w sposób ciężki, a następnie, że naruszenie to nastąpiło z winy umyślnej pracownika (zob. wyrok SN z 19.1.1998 r., I PKN 477/97, OSNP Nr 23/1998, poz. 685). Naruszeniem obowiązku pracowniczego w macierzystym zakładzie pracy i oznaką braku dbałości o dobro zakładu jest m.in.: postępowanie w okresie niezdolności do pracy, polegające na założeniu spółki, przyjęciu stanowiska prezesa zarządu, częstym kontaktowaniu się z zarządem w sprawach spółki (zob. wyrok SA w Katowicach z 21.4.1995 r., III APr 1/95, PP Nr 2/1996, poz. 43). Przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może być również wyjazd pracownika za granicę z delegacją resortową w okresie niezdolności do pracy wskutek choroby, bez zgody i wiedzy przełożonych oraz upoważnienia do reprezentowania pracodawcy (zob. wyrok SN z 5.12.2000 r., I PKN 120/00, OSNP Nr 15/2002, poz. 352).

(6) ZUS nie zapomina, odbije wszystko - widziałam niektóre miny, idących na emeryturę...

 -  Ty możesz głosić do ZUS to L4 do kontroli, pisząc, że zachodzi podejrzenie... i podając adres drugiego zakładu pracy. Jeśli nie znasz, to ZUS sobie ustali sam. Bywały takie pisma z ZUS do nas, czy pracownik ten, a ten pracował w tym, a tym okresie.

 Jeśli ZUS potwierdzi, to nakaże zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy na zasiłek od Ciebie, a Ty możesz ukarać, będą dowody, a potem zrób dyscyplinarkę - jeśli masz argumenty niezbite. 

Masz obowiązek chronić pieniądze publiczne czyli samorządowe

 (7) mhmmmmmm albo działa w innych instytucjach.

(8) Ja trochę w innej sprawie. Mój znajomy pracownik niepedagogiczny nie przyszedł do pracy. W następnym dniu myśląc, że szef niczego nie zauważył podpisał się na liście płac, a teraz nie śpi po nocach, bo nie wie co mu może za to grozić. Domyśla się, że się wyda bo ma fajnych kolegów. Proszę o rzetelne odpowiedzi, a nie pocieszanie mojego znajomego. Czy grozi mu dyscyplinarka, czy inna kara i jaka jest  podstawa prawna.

(9) Nie będę pocieszać, bo nie ma czym - znajomy się dopuścił oszustwa - albo go zwolnią w ramach art. 53, albo mu odbiorą zapłatę za bumelkę i oszustwo. Sprawa chyba do oceny konkretnego szefa.

Fajność kolegów... - doprawdy większą fajnością jest oszukiwanie i  banie się, że się wyda. 

Donoś jest wtedy, gdy chce ktoś komuś dowalić, a ten niewinny jest. 

Dlatego ja bym poszła do szefa i sama zgłosiła swoją głupotę.

 (10) I ja proszę o pomoc w sytuacji:

31.10 pracownica (sprzątaczka pracująca od 12 do 20) opuściła miejsce pracy na godzinę bez zgody dyrektora, w placówce zostawiła pozapalane światła w gabinetach, włączoną kserokopiarkę. Po prostu miała coś do załatwienia i wyszła, przecież nie było już nikogo w pracy. Dyrektor przez przypadek przyszedł po coś ważnego do pracy i odkrył sytuację, rozmówił się z panią 2 listopada, a ta przyniosła zwolnienie lekarskie do 10 listopada.

Dzisiaj, oglądając posty na FB (a ma ją w znajomych, więc widzi jej aktywność) zobaczył, że ktoś oznaczył rzeczoną panią na koncercie w Toruniu i mleko się wylało.

Dyrektor zrobił zrzuty ekranu z FB i ma dowód na niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.

Poradźcie mi, co powinnam zrobić z takim pracownikiem?

Już po tych kilku zdaniach można uznać, że z niej niezbyt zaangażowany pracownik.

(11) Jeżeli w L4 ma zaznaczoną 2, czyli może chodzić, a udział w koncercie może być traktowane jako swoisty rodzaj terapii.

Zdjęcie z fb jako dowód, może być potraktowane jako swoisty rodzaj inwigilacji i mobingowania pracownika

Czy koniecznie w taki sposób chcesz wykazywać jej stosunek do pracy? Zaczekaj, wróci do pracy i ocen wtedy to, jak wykonuje zadania.

(12) Na L4 jest adnotacja "może chodzić",  miała bóle mięśniowe między łopatkami, zapisane zastrzyki. Nie sądzę, że teatr czy kino można traktować jako terapię.

Na FB sama mnie zaprosiła rok temu do znajomych i jeśli mój "znajomy"  publikuje jakieś informacje, to ja je widzę, czy tego chcę, czy nie. Tak się akurat złożyło, że w tym samym czasie odwiedzałam FB i kontaktowałam się z rodziną. To był naprawdę czysty przypadek. Tak działa ten portal.

A ja chciałabym dowiedzieć się od Was, co w takiej sprawie można zrobić, jakie ja mam prawa i obowiązki, a jakie pracownik.

(13) a z fb kiedy korzystałaś? Chyba nie w godzinach pracy.

A do tych którzy myślą od razu o dyscyplinarce: czy w swojej karierze nigdy, ale to nigdy nie postąpiliście wbrew przepisom prawa?

(14) świat oszalał... .to jest pewne...

(15) ja nie mam czasu pójść do toalety, a co dopiero surfować w godzinach pracy po fejsie.... Robiłam to ok. godz. 21.

Może jestem dziwna, niedzisiejsza: nigdy nie opuściłam swojego miejsca pracy bez zgody dyrektora załatwiając prywatne sprawy, a będąc na zwolnieniu lekarskim wiedziałam, co mi grozi za niewłaściwe wykorzystanie,  byłam chora - siedziałam w domu, a nie udzielałam się towarzysko/kulturalnie. 

Nie wiem, co z nią zrobię, poszukuję rozwiązań tej sprawy. Jakąś decyzję muszę jednak podjąć…

(16) posłuchaj mnie - napij się herbaty, wyciągnij przykryj kocem i zostaw. Ukarz ją, jeśli opuści naprawdę miejsce pracy, nie posprząta, nie wykona polecenia. To zła droga. Nie korzystaj z takich sygnalistów, guzik wiedzą, resztę dopowiedzą

(17) odpuść sobie. Jak ma napisane może chodzić to - może. Stracisz czas i energię + nerwy. Oceniaj pracę i oceniaj to co w pracy. Odwoła się i sama będziesz miała problem. To co po pracy, niech zostanie w sferze prywatności.

Wiem, są przypadki pracownik daje L-4, a tak naprawdę był na Kanarach. To niepoważne. Dlatego szanuję ludzi, którzy proszą o dłuższy bezpłatny i uczciwie mówią jak go wykorzystują.

(18) Dziękuję za wszystkie rady. Przemyślę Wasze sugestie.
 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać Coś o sportowcach, niekoniecznie w szkole  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Rozmawiają koszykarze:
- Dlaczego w czasie przerwy zawsze podają nam do picia wodę gazowaną?
- Żeby się nam dobrze odbijało

2. - Gdzie byłeś?
- Grałem w tenisa.
- Dlaczego jesteś taki wykończony?
- Mieliśmy tylko jedną rakietę..

3. - Zobaczycie, wygra ten, który biegnie w czerwonym krawacie.
- To nie krawat, to język.

4. Skąd w Polsce mamy tak dobrych bramkarzy?
Ponieważ, mamy dużo dyskotek

5. - W czym skoczkowie narciarscy są lepsi od alpinistów?
- Skoczkowie skaczą na K185, a alpiniści zaledwie na K2.

Leszek Zaleśny