BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - marzec 2022 r.
 

JAK POMAGAMY UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM? PRAKTYKA.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64919&ux=148&pst=11#pst11

UWAGA – Konferencja OSKKO w Krakowie, ze względu na poważne zagrożenie założonego terminu, zostaje przełożona na dni 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa) w podobnym kształcie organizacyjnym. Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

UWAGA – Jacek -  1% dla potrzebujących - z podatku za 2021 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64789&ux=148&pst=7#pst7

Stanowisko OSKKO ws. centralizacji oświaty - w sejmie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64732&ux=148&pst=39#pst39

PROJEKTOWANE ZMIANY W STATUSIE NAUCZYCIELA.

MEiN obiecał, że poza drobiazgami i podwyżką wynagrodzeń projektu zmian w Karcie Nauczyciela i innych ustawach nie zobaczymy.

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

Marzec 2022 – Ferie się już skończyły, kwarantanny także.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r.,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356359

2. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356400

3. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12357006

4. Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12357006

5. Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12357010

Rekomendujemy :

PROGRA - Wszystko czego twoja szkoła potrzebuje do realizacji doradztwa zawodowego

https://progra.pl/pomoce-dla-szkol-i-przedszkoli/

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych „uDOSTĘPniacze 2.0”

https://www.oskko.edu.pl/udostepniacze/

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://mws.pl/aktywna-tablica/

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5700 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 12 sierpnia 2021 r. liczyła 5694 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, a w lutym 0 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 zostanie ustalona w kwietniu 2022 r.

Składka członkowska OSKKO do 2021 r. wynosiła:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64780&ux=148&pst=8#pst8

Trochę statystyki

W lutym 2022 r. rozmowy dotyczyły – przede wszystkim w sprawie dodatkowych zajęć specjalistycznych,  arkusza organizacji szkoły 2022, pandemii, zdalnej edukacji i projektu Lex Czarnek.

Pozostaje wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - hania – oświatowy przegląd prasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11675#pst11675

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Erasmus w szkole podstawowej- szanse i pułapki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64884&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7019 osób, które polubiły i 7527 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w lutym 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 23.02.2022 r., od godz. 17.00 do 18.00 zawitało na forum 1318 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=559#pst559

Na stronie forum OSKKO do końca lutego 2022 r. znalazło się 63.196 wątków i 968.434 wypowiedzi.

Luty 2022 r. przywitała na forum józefcm wątkiem - Urlop wypoczynkowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64859&ux=148&pst=8#pst8

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

aligatorka – Niepełnosprawność lekka ucznia 7 klasy a drugi język

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59025&ux=148&pst=61#pst61

osw – uczeń z orzeczeniem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63182&ux=148&pst=55#pst55

noe19 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64463&ux=148&pst=54#pst54

mychase – sygnalista

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64613&ux=148&pst=47#pst47

KaPi – urlop zdrowotny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61613&ux=148&pst=46#pst46

majaaaa – Emerytura

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63823&ux=148&pst=40#pst40

Marek Pleśniar – Stanowisko OSKKO ws. centralizacji oświaty - w sejmie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64732&ux=148&pst=39#pst39

margo13 – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63684&ux=148&pst=30#pst30

Sulik – zebranie RP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63973&ux=148&pst=24#pst24

Kontynuowany  jest wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=91#pst91

UWAGA NOWOŚĆ - Orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

Dnia 19.01.2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził (wyrok III OSK 2976/21 - orzeczenie prawomocne), że:

1) przykładem nadzoru prewencyjnego jest uzależnienie podjęcia uchwały o likwidacji szkoły publicznej przez radę gminy od uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty,

2) zebrane przez organy dowody w postaci danych statystycznych co do liczby uczniów, liczby urodzeń, przypuszczenia co do liczby uczniów w kolejnych latach szkolnych, ocena ewentualnych trudności co do samej zmiany przez uczniów środowiska szkolnego, ocena warunków lokalnych likwidowanej szkoły i szkoły mającej przejąć uczniów oraz odległości od domu ucznia do szkoły nie wskazywały, aby miało miejsce naruszenie przepisów prawa.,

3) ważność uchwały rady gminy o likwidacji danej szkoły zależy od pozytywnej opinii kuratora oświaty, to takie opiniowanie stanowi formę aktu nadzoru.

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lutym 2022   r. :

Roman Langhammer – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64882&ux=148&pst=111#pst111

laostic – Arkusz 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64862&ux=148&pst=58#pst58

ktosik – Ulga gazowa dla szkół??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64868&ux=148&pst=21#pst21

Mirosław Doring - ekwiwalent za urlop - pomocy!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64867&ux=148&pst=16#pst16

Magdalena Binek – urlop dla poratowania zdrowia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64907&ux=148&pst=15#pst15

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lutym 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11683 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11683#pst11683

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1365 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1365#pst1365

Leszek – teksty ujednolicone – 615 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=615#pst615

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 559 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=559#pst559

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 351 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=351#pst351

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

edek – Laboratoria Przyszłości – 287 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=287#pst287

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły – 125 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=125#pst125

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=559#pst559

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11683#pst11683

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=615#pst615

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1365#pst1365

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=351#pst351

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły - założony 11.01.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=125#pst125

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca lutego 2022 r. – 1732 pliki.

W lutym 2022 r. zamieszczono 2 pliki - teksty ujednolicone rozporządzeń.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2021 r. – według stanu pobrań na koniec lutego 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 86 pobrań,

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w lutym 2022 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 28.02.2022 r.

10.02.2022

Leszek

ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szkołach podczas epidemii-10-02-22.7z* (107 KB)

122

10.02.2022

Leszek

tekst jednolity rozp. MEiN w spr. czasowego ograniczenia od 10.02.2022 r.
rozpakować 7Z
Pobierz: rozp. MEN ze zm.-czasowe ograniczenie-w-szkołach podczas epidemii-10-02-22.7z* (20 KB)

62

Powroty na forum - teraz pora na wrzesień i październik 2017 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… zaledwie 4,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

We wrześniu 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 248 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. skalmo  Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego-obowiązkowe od 1.09.?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31823&ux=148&pst=291#pst291

2. kinia2820 Język angielski w oddziale przedszkolnym

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52939&ux=148&pst=150#pst150

3. pepe Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze do 01.09.17 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58284&ux=148&pst=110#pst110

4. bialy1967 – kiedy nauczyciel wspomagający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55783&ux=148&pst=65#pst65

5. krynia45 – kwalifikacje do zajęć

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53949&ux=148&pst=63#pst63

6. XatenkaX – Asystent nauczyciela w klasie I SP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53519&ux=148&pst=50#pst50

7-8. sstan – skracanie lekcji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25071&ux=148&pst=46#pst46

7-8. ataga – Niepokorny nauczyciel

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46532&ux=148&pst=46#pst46

9. Terina – Uczeń upośledzony a nauka drugiego języka obcego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17588&ux=148&pst=44#pst44

10. parkerpl – Orzeczenie o kształceniu specj. a zwolnienie z drugiego jęz.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54549&ux=148&pst=43#pst43

W październiku 2017 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 155 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. bosia  – opieka na dziecko

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34358&ux=148&pst=70#pst70

2. Bas – Nowy statut dla ośmioletniej sp?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58665&ux=148&pst=53#pst53

3. czesiak  – szkolenie w sobotę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47068&ux=148&pst=50#pst50

4. noe19 jak ja kocham ankiety MEN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56794&ux=148&pst=50#pst50

5. zaq – Zajęcia rewalidacyjne.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54472&ux=148&pst=42#pst42

6-7. malchow – zajęcia rewalidacyjne a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59203&ux=148&pst=41#pst41

6-7. aza – Poszukuję nauczycieli wych przedszkolnego Warszawa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59043&ux=148&pst=41#pst41

8.  Jot dodatek motywacyjny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58841&ux=148&pst=40#pst40

9.  zapolska Nagrody z okazji DEN a opinia Związków Zawodowych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59398&ux=148&pst=34#pst34

10.  mysza –  okres ważności oceny dorobku zawodowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8022&ux=148&pst=33#pst33

Prawo:

W lutym 2022 r. ukazało się 259 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 169 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W lutym 2022 r. ukazało się 16 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 1 lutego 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 120 obwieszczenie MEiN z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

2. 4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 266 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. (z wyjątkami)

3. 4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 270 Ustawę budżetową na rok 2022  z dnia 17 grudnia 2021 r. weszła w życie z dniem 5 lutego 2022 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Art. 9 ust. 2. - Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł. (tak jak w roku 2021)

4. 4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 276 rozporządzenie MEiN z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

5. 8 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 301 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

6. 8 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 310 rozporządzenie MEiN z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel weszło w życie z dniem 23 lutego 2022 r.

7. 9 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 335 rozporządzenie MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 10 lutego 2022 r.

8. 9 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 339 rozporządzenie MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 10 lutego 2022 r. 28 zmian

9. 10 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 352 rozporządzenie MEiN z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 weszło w życie z dniem 11 lutego 2022 r.

10. 11 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie MEiN z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 12 lutego 2022 r.

11. 16 lutego 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 251 komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie weszło w życie z dniem 1 marca 2022 r.

12. 18 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 421 rozporządzenie MEiN z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 19 lutego 2022 r. 29 zmian

13. 22 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 440 rozporządzenie RM z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 weszło w życie z dniem 23 lutego 2022 r.

14. 25 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 473 rozporządzenie RM z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

15. 25 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 477 rozporządzenie MEiN z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą weszło w życie z dniem 26 lutego 2022 r. i obowiązuje do 30 kwietnia 2022 r.

16. 28 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 485 rozporządzenie MRiMW z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół weszło w życie z dniem 1 marca 2022 r.

https://monitorpolski.gov.pl/D2022000048501.pdf

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Zdalna rada pedagogiczna:

(1) Czy po 31 grudnia 2021 roku można organizować zdalne rady pedagogiczne?

(2) jeśli masz taki zapis w regulaminie rp, to można

(3)  Ale obecne rozporządzenie pozwala na zdalne czynności do 31 sierpnia 2022 r.

(4) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 11a. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

(5) Dziękuję.

Zmiana z rozporządzenie z 28 maja (do 31.12) została zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 2021 r. Przegapiłem.

(6) przepraszam Was, drodzy moi:) chyba pogubiłam się... to zgodnie z przepisami: można czy nie można zdalnie? (pomijam regulamin RP): )

(7) Można, bez względu na zapis w regulaminie.

(8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

§ 11a. ust. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób

(9) A robi ktoś radę stacjonarnie? U mnie większość nauczycieli i tak pracuje w szkole.

(10) Pracować ze szkoły w warunkach pewnego dystansu a spędzić 2 godziny w 1 sali to jednak różne kwestie.

(11) bardzo dziękuję za odpowiedzi:)

(12) Również dziękuję za wszelkie sugestie:).

(13) Tek przy okazji...

U nas sprawdzają się te zdalne zebrania Rady Pedagogiczne. Oczywiście, po dłuższej przerwie większość chce się spotkać na żywo (nawet przy okazji zebrania), również z pewnością są prace RP, które lepiej wykonuje się stacjonarnie. Jednak zauważyłem, że na zdalnych zebraniach jest większa cierpliwość i chęć dyskusji, wyrażania opinii itp. Nauczyciele siądą wygodnie w fotelach, zrobią sobie kawę... (zawsze w szkole była presja czasu - krzesła nie wygodne, trzeba jeszcze do domu wrócić - u nas zebrania z racji na dwuzmianowość są po 16-tej). Oczywiście można założyć, że cześć nauczycieli jest przy komputerach tylko "fizycznie" ale czy nie jest podobnie jak zebranie odbywa się stacjonarnie? :-)

(14) Tak jak nauczyciele traktują zdalną radę tak ich uczniowie lekcje - i rachunek się zgadza.

(15) Jestem tego samego zdania... rada odbyła się stacjonarnie…

(16) Ja właśnie po zdalnej radzie 15 minut i po krzyku!

(17) Wszystko zależy od celu zebrania RP. Jeśli to jest np. kwestia podjęcia uchwały w sprawie wyników klasyfikacji to taki zdalny wynalazek jest w sam raz. Przedstawienie wyników, pojęcie uchwały - finał :-)

Leszek Zaleśny