Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ekwiwalent za urlop - pomocy!
strony: [ 1 ]
Mirosław Doring03-02-2022 12:49:38   [#01]

Nauczyciel pierwszy raz zatrudniony w placówce feryjnej (poprzednia jej praca była w przedszkolu zakończyła się 21 kwietnia 2021r.); do 31 sierpnia była osobą bezrobotna.) od 01 września do 23 listopada - czy należy mu się ekwiwalent za urlop? Ten sam nauczyciel został ponownie zatrudniony od 29 listopada do 3 grudnia - czy należy mu się ekwiwalent za urlop? 

 

Proszę o pomoc, mamy burzę mózgów i każdy ma inną interpretację. 

gronostaj03-02-2022 13:24:41   [#02]

moim zdaniem tak - ja bym wypłaciła.

Mirosław Doring03-02-2022 14:13:29   [#03]

pomimo tego, że jej umowa była pierwszą w placówce feryjnej i nie trwała do dnia poprzedzającego ferie zimowe??

joljol03-02-2022 14:26:13   [#04]

dlatego ekwiwalent

nie można udzielić w naturze

Mirosław Doring03-02-2022 14:28:51   [#05]

bardziej chodzi nam o art 5 KN czy ta Pracownica w ogóle nabyła prawo do urlopu czyli w konsekwencji do ekwiwalentu.

 

rzewa04-02-2022 00:59:15   [#06]

nabyła

jej dotyczy art 64 ust 5 KN

Mirosław Doring07-02-2022 08:24:52   [#07]

Rzewa - to kiedy ma zastosowanie ten art. 65 KN? 

Roman Langhammer07-02-2022 20:03:36   [#08]

No właśnie. Też jestem ciekaw. Też pomyślałem o art. 65.

"Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym."

W opisanym przypadku #1 nauczyciel nie spełnił tego wymogu. I moim zdaniem - nie nabył prawa do urlopu. Ale może ten art. 65 odnosi się do czegoś całkiem innego? Tylko do czego?

Mirosław Doring08-02-2022 09:07:10   [#09]

Zadaliśmy takie samo pytanie na inforlex Oświata Premium. W pierwszej odpowiedzi ekspert stwierdził, że ekwiwalent się należy. Zadałam więc pytanie uzupełniające - co z art. 65. i otrzymałam odpowiedz "eksperta":

Zgodnie z art. 65 Karty Nauczyciela - nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. Zatem jeżeli jest to pierwsza praca w szkole feryjnej, wówczas nauczyciel nie nabędzie prawa do ekwiwalentu urlopowego. Prawo do urlopu nabyłby bowiem dopiero w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. W opisanym przypadku nauczyciel nabyłby zatem prawo do urlopu dopiero w przeddzień ferii zimowych w 2022 r. Oznacza to, że nie otrzyma on ekwiwalentu za 2021r.
Dziękuje. Proszę się w takim razie zdecydować czy ta osoba ma otrzymać ekwiwalent czy nie? w pierwszym pytaniu zaznaczyłam, że chodzi o nauczyciela który jest pierwszy raz zatrudniony w placówce feryjnej. W pierwszej odpowiedzi zaznaczyli państwo, że ma otrzymać ekwiwalent, po pytaniu uzupełniającym, że jednak nie ma go otrzymać. Proszę się ustosunkować i podać konkretną odpowiedz. Pozdrawiam.
gronostaj08-02-2022 10:48:54   [#10]

Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

 

tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem i nalezy zastosowac ten przepis

gronostaj08-02-2022 10:49:59   [#11]

art 65 jest stosowany w przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres dłzuzszy niz 10 mcy.

Mirosław Doring08-02-2022 10:59:24   [#12]

gronostaj - dzieki za odpowiedz. jednak dalej troszkę nie rozumiem - nie ma sie to nijak do pierwszej pracy w szkole feryjnej. 

 

DYREK08-02-2022 11:31:43   [#13]

W opisanym przypadku

Jako dyrektor:

Aby nabyć prawo do urlopu musiałby dopracować do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ferii szkolnych (art.65 KN) -> nie wypłacam ekwiwalentu.

Jako nauczyciel:

Składam pozew do sądu pracy o wyliczenie ekwiwalentu za urlop proporcjonalny.


post został zmieniony: 08-02-2022 11:34:15
Mirosław Doring08-02-2022 11:33:21   [#14]

DYREK -  no i to jest jasna odpowiedz:)

czyli bądź tu człowieku mądry - tak źle i tak nie dobrze. 

lkk08-02-2022 20:50:15   [#15]

Nauczyciel A zatrudniony  od 01.09.2021 r. w wymiarze 10/18 w szkole feryjnej na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Zastępowany nauczyciel wraca do pracy 1 marca 2022r. Ile dni urlopu należy się temu nauczycielowi?

Nauczyciel B zatrudniony  od 01.09.2021 r. w wymiarze 6/18 w szkole feryjnej na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Jest to jego dodatkowe miejsce pracy.  Zastępowany nauczyciel wraca do pracy 1 marca 2022r. Ile dni urlopu należy się temu nauczycielowi?

rzewa09-02-2022 08:58:14   [#16]

jednemu i drugiemu należy się ekwiwalent za min 20 dni

różnica będzie w kwocie, bo od wymiaru zatrudnienia zależy ich wynagrodzenie urlopowe, zatem każdy z nich otrzyma ekwiwalent w wysokości 20/30 swojego wynagrodzenia urlopowego

lkk28-02-2022 20:52:15   [#17]

Nauczycielowi placówki feryjnej pracującemu od 01.09.2021r. do 28.02.2022 r. naliczono urlop 5,6x6 = 33,6 , czyli 34 dni. W ferie zimowe pracownik wykorzystał 14 dni, za 20 dni wypłacono ekwiwalent. Jak zapisać w świadectwie pracy?

rzewa01-03-2022 12:23:34   [#18]

w świadectwie pracy wpisuje się tylko urlop z roku rozwiązania stosunku pracy czyli 14 dni kalendarzowych = 10 dni roboczych = 80 godzin

lkk01-03-2022 21:14:05   [#19]

Dziękuję.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]