Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niepełnosprawność lekka ucznia 7 klasy a drugi język
strony: [ 1 ][ 2 ]
Skimir30-08-2021 20:17:03   [#51]

Nie "chodzi" na drugi język jak go zwolnisz swoją decyzją na wniosek rodzica... Na technikę normalnie chodzi. Czemu miałby pominąć ten przedmiot?

PS: to rozporządzenie już trochę stare ale w nowym przepis jest podobny.


post został zmieniony: 30-08-2021 20:18:07
maniana30-08-2021 23:45:41   [#52]

moim zdaniem jednak nie chodzi na technikę, gdyż w ramowym planie w klasie VII nie ma techniki, a ta dodatkowa jest wskazana tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli nie chodzą na drugi język

Skimir31-08-2021 06:25:50   [#53]

No tak, oczywiście. Przeoczyłem, że to klasa VII. Nie chodzi na technikę bo w tej klasie nie ma już techniki. To jest zwykle zwolnienie ucznia na podstawie rozporządzenia o ocenianiu.

dariuszn706-09-2021 13:12:33   [#54]

Zmieniają ciągle te przepisy, a ta technika dalej wisi, u mnie rodzice piszą o objęcie nauczania 2 językiem, ale uważam, że temu uczniowi jest to do niczego niepotrzebne, dobrze żeby skupił się na jednym obcym co też nie jest dla niego łatwe. Dodatkowo musi na rewalidację uczęszczać po lekcjach, a mógłby podczas 2 obcego języka.

Jolanta Pawlak06-09-2021 14:07:15   [#55]

Dla tego ucznia trzeba zorganizować technikę. A że to absurd, bo techniki w 7 klasie nie ma.

AnJa06-09-2021 14:11:29   [#56]

Jakby była to nie byłoby potrzeby organizować. A jakby była i trzeba było organizować - to też byłoby absurdalnie.

Więc w zasadzie dopóki ten zapis będzie - to absurdalnie będzie.

bobi36706-09-2021 16:08:15   [#57]

Czyli, że uczeń kl 7 z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim jeżeli nie chodzi na drugi język (w wymiarze 2h/tyg) musi chodzić na technikę (w wymiarze 1h/tyg) pomimo że przedmiot skończył będąc w kl 6. Później ten sam uczeń będąc w kl 8 dalej będzie musiał chodzić kolejny raz na technikę?

Jacek06-09-2021 16:55:50   [#58]

owszem pkt 9 załącznika nr 9 do ramowych planów nauczania.

9) Nie dotyczy uczniów (drugi język obcy - przyp. mój) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, przy czym na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki.

 

AnJa06-09-2021 17:04:06   [#59]

Moim zdaniem- w wymiarze po 2 godziny w każdej klasie, w której jest zwolniony.

Bo to taka rekompensata za utracone korzysci w związku ze uniemożliwieniem mu przez rodziców (przez zaniechanie) i dyrektora (przez niepoinformowanie rodziców o możliwych kontekstach zaniechania) uczęszczania na tenże język.

Chyba bym rozważył wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodzinną i rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji dyrektora- nauczyciela:-)

bobi36706-09-2021 17:17:00   [#60]

AnJa ale u mnie w szkole gdzie na każdym poziomie jest po jednym oddziale to na 2 h niemieckiego będzie musiał iść 1h techniki do kl 6 i 1 h do kl 5 ewentualnie do kl 4, bo przecież zdaje się że nigdzie nie jest napisane że na technikę ma iść do kl 6 

:)

agamali09-02-2022 18:12:00   [#61]

A jak potraktować ucznia sprzężonego, w tym upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim plus afazja???? Jak sprzężonego i zwolnić? Tylko mam problem, bo nie ma zapisu w orzeczeniu, że są wskazówki do zwolnienia a takie ma być..... Czy potraktować go jak upośledzonego umysłowo? i z automatu nie chodzi, tylko co z tą techniką? Jak realnie robicie w szkołach? Czy dziecko faktycznie chodzi na tę technikę???? 

agamali06-03-2022 07:58:21   [#62]

Halo, ktoś coś podpowie?

Zak06-03-2022 08:30:58   [#63]

Wniosek rodzica z załączonym orzeczeniem. Decyzja o zwolnieniu z drugiego języka. Technika nie dotyczy takiego ucznia. Samo orzeczenie o sprzężeniu wystarczy, nie musi być zapisu (par. 6 rozporządzenia o ocenianiu).

agamali06-03-2022 16:39:25   [#64]

 

§  6. 
1. 
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
2. 
W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. 
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
Czy ja dobrze rozumiem, że dyrektor zwalnia na wniosek rodzica, i to jest wtedy, gdy nie ma w orzeczeniu o sprzężeniu zapisu, że jest potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka? Ale jak ma orzeczenie o sprzężeniu, z którego nie wynika potrzeba zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego nowożytnego, to z na wniosek rodzica dyrektor może zwolnić?
 
agamali06-03-2022 17:33:45   [#65]

Czy przypadkiem nie jest tak, że jak ma sprzężenie to albo zapis w opinii albo w orzeczeniu musi być, że wynika potrzeba zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.... ???

Zak06-03-2022 21:11:03   [#66]

".... zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia." Oznacza to, że wystarczy posiadanie przez ucznia orzeczenia.


post został zmieniony: 06-03-2022 21:11:24
rzewa07-03-2022 09:24:37   [#67]

ależ z tego orzeczenia wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego! -> to jest sprzężenie: niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim i afazja

a niepełnosprawność umysłowa implikuje konieczność zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

i finite!


post został zmieniony: 07-03-2022 09:27:19
agamali07-03-2022 21:53:46   [#68]

Mimo, że nie ma w orzeczeniu zapisu, że jest taka potrzeba???? Przypominam, że Poradnia nie chce wydać opinii, tłumacząc, że ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim z automatu nie chodzi....

rzewa07-03-2022 21:59:37   [#69]

no więc właśnie

orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej jest jednocześnie wskazaniem do zwolnienia :-)

agamali07-03-2022 22:40:16   [#70]

Czyli wniosek matki i moja decyzja na podstawie orzeczenia o sprzężeniu wystarczy??? 

rzewa07-03-2022 23:00:19   [#71]

tak

agamali07-03-2022 23:04:48   [#72]

Mam nadzieję, że KO też tak będzie uważało, ale tego muszę się trzymać, bo przecież nie mam godzin na technike.... Przepraszam, że tak dopytuje, ale szukam rozwiązania, bo radca oświatowy mi kilka razy odpisał, że traktujemy tego ucznia jsk jak niepełnosprawnego intelektualnie i z automatu nie chodzi na język obcy ale chodzi na technikę.... Idzie zwariować.... 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]