Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niepełnosprawność lekka ucznia 7 klasy a drugi język
strony: [ 1 ][ 2 ]
aligatorka18-08-2017 15:32:29   [#01]

Co zrobić, jeśli uczniowie kl. 7 z upośledzeniem w stopniu lekkim są zwolnieni z uczenia się drugiego języka obcego - zapewnić opiekę w świetlicy? W projekcie ramówek była mowa o alternatywie dla nich w postaci (chyba) techniki ale w podpisanym nie dowidzę... 

Cyrmela18-08-2017 22:08:27   [#02]

Czytałam również o technice :) Może ktoś wie już czy tak zostało określone w przepisach?

 

Dante19-08-2017 16:25:46   [#03]

Dz.U. z 2017 r. poz 703 Rozp. z 28 marca 2017 zał. nr 1 pod tabelką drobnym drukiem przypis 9) do drugiego języka:

9) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej

specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału

integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, przy czym na wniosek

rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy

się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki.


post został zmieniony: 19-08-2017 16:26:31
Franciszka19-08-2017 22:27:11   [#04]

Tylko jak to technicznie wykonać?

Cyrmela20-08-2017 11:47:54   [#05]

Może zaplanować w tym samym czasie technikę w klasie 6 i dołączyć takiego ucznia do tej klasy. Ale czy tak można?

A co z ocenianiem?

zoza20-08-2017 15:42:45   [#06]

Zakładam, że jeśli jest uczniem klasy siódmej to podstawę programową z techniki w klasie szóstej zrealizował i co więcej ma już ocenę końcową z tego przedmiotu.  Czy może jestem w błędzie?

Dante20-08-2017 16:07:26   [#07]

Uczęszcza na zajęcia techniki to znaczy ,,że na nie chodzi"-czasowypełniacz.

zoza20-08-2017 20:03:35   [#08]

Rozumiem :)).

W takim razie nie ma żadnego znaczenia do której klasy on na tę technikę chodzi i czy to w ogóle jest technika

...zwłaszcza, że w klasie szóstej w tym roku będą zajęcia techniczne:) 


post został zmieniony: 20-08-2017 20:10:51
kinia282020-08-2017 20:22:50   [#09]

To znaczy, że jeśli w szkole podstawowej uczeń ma niedosłuch i jest zwolniony z języka drugiego nowożytnego, to chodzi z jakąś klasą na technikę? A jeśli w tym czasie techniki nie ma żadna klasa?

Dante20-08-2017 20:29:13   [#10]

Kinia: niedosłuch to nie jest "niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim" więc nie chodzi na lekcje drugiego języka.

 

 

aligatorka20-08-2017 21:48:08   [#11]

Cieszę się, że nie tylko ja mam wątpliwości. Rozumiem, że możemy wysłać takiego ucznia na jakiekolwiek lekcje techniki i monitorujemy jego obecność - nie będzie oceniany, klasyfikowany ... 

Dante21-08-2017 07:20:44   [#12]

Oceniany i klasyfikowany to chyba będzie.

Bas21-08-2017 13:58:29   [#13]

A na świadectwie kreska? Czy zwolniony?


post został zmieniony: 21-08-2017 13:58:57
ewaannak08-12-2017 11:28:24   [#14]

Czy ktoś znalazł jakieś rozwiązanie tego problemu? Jedno z KO twierdzi podobno, że taki uczeń ma tyle godzin techniki ile powinien mieć niemieckiego tj. 2 i trzeba napisać dla niego program.

olaszyma08-12-2017 11:58:20   [#15]

Czy ktoś pytał już o ten bubel w MEN ? Bo to mi na jakąś radosną twórczość wygląda a szkoły muszą się z tym zmagać.

cynamonowa08-12-2017 19:29:43   [#16]

Byłam na szkoleniu ( KO), gdzie powiedziano - dołączyć do Klasy VI, nie oceniać. Na pytania z sali- przecież to dziecko było już w klasie VI, że często się tak nie da ( bo inny plan dla klasy VII z niemieckim i techniką w klasie VI).....ale formuła spotkania nie przewidywała dyskusji, pytań i odpowiedzi :) 

olaszyma27-08-2018 16:48:26   [#17]

Podejmuję i przypominam bo dalej jest z tym problem.Uczeń obecnie klasy 8. będzie musiał chodzić na technikę z klasą 6. Nie ma wytycznych czy oceniać czy nie, w zeszłym roku chodził i bardzo się buntował. Może by tak zapytanie do RPD lub RPO ze strony OSKKO ?

noe1927-09-2018 09:49:21   [#18]

PO spotkaniu z Delegaturą KO (slajd z prezentacji)

Obowiązki dyrektora

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - drugi język nowożytny

•    dyrektor szkoły umieszcza dodatkowe  godziny  zajęć  przeznaczone na zajęcia z techniki w arkuszu organizacji szkoły, w takim wymiarze jak zajęcia z drugiego języka obcego nowożytnego,
•    zajęcia z techniki prowadzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z zakresu tych zajęć,
•    uczeń otrzymuje ocenę z techniki,
•    zajęcia    z    techniki    należy    dokumentować    w    dzienniku    zajęć lekcyjnych, w którym wskazane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
•    w    arkuszu    ocen    i    na    świadectwie    wykreśla    się    drugi    język    obcy nowożytny i wpisuje ocenę z techniki.

 

proszę mnie nie pytać o szczegóły - taki przekaz na spotkaniu

Roman Langhammer27-09-2018 17:11:33   [#19]

Tylko z czego to wynika? Z jakich przepisów? :)

zss27-09-2018 20:23:43   [#20]

Czy ktoś już znalazł jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu? Mam szkołę jednooddziałową i musieli by chodzić z kl. V i VI, a to jest duży problem do ułożenia z planie.

krylek27-09-2018 21:08:59   [#21]

Poprosić rodzica o złożenie pisemnego wniosku o objęcie dziecka drugim językiem.

zoza22-02-2019 16:28:25   [#22]

Wracam do wątku, z nadzieją że ktoś z Was znalazł, a może przetestował skuteczne rozwiązanie tego problemu i zechce się podzielić.

Leszek23-02-2019 11:12:30   [#23]

Podobno w Men jeszcze szukają tego kto to wpisał... Podejrzewają sabotaż... 

🤣

Roman Langhammer23-02-2019 18:19:04   [#24]

Haha... dobre... ja w przyszłym roku będę miał tę sytuację... no i czekam na propozycje, rozsądne. :D Jedną już mam - olać ten przepis. :D

jerzyk30-06-2019 15:01:08   [#25]

Ustawiam się tuż za Romanem w kolejce oczekujących.

Też mnie to też czeka od września, dlatego proszę  "Szczęśliwców" co mają to z głowy -podzielcie się wiedzą. :-)

 

jerzyk30-06-2019 15:34:36   [#26]

I wszystko jasne :-) czyli  tak jak #18

Str. 6, pytanie 8 pod poniższym linkiem

http://kuratorium.waw.pl/download/1/15905/Odpowiedzinapytania.pdf

 

dwalcz02-07-2019 10:25:13   [#27]

Proponuję, aby OSKKO zwróciło się do MEN w tej sprawie.

nowy04-07-2019 12:04:24   [#28]

I nadal nie mam odpowiedzi - albo nie potrafię czytać...

"zajęcia z techniki prowadzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego
z zakresu tych zajęć",

To w klasie 7 i 8 jaką podstawę realizuje?

 

jerzyk04-07-2019 13:13:55   [#29]

Tą:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Nauczyciel  musi tylko opracować odpowiedni program.

olaszyma04-07-2019 13:48:51   [#30]

Jerzyku nie masz racji. wymienioną przez Ciebie pp realizują uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną i lub znaczną i ci nie uczą się ŻADNEGO języka obcego. My tu rozmawiamy o "lekkiich" , którzy realizują ogólną podstawę programową i którym ktoś kazał chodzic w klasie 7 i 8 na technikę która skończyli w klasie 6. 

Kasiao04-07-2019 13:57:39   [#31]

Podstawę zrealizowali, dostali ocenę na świadectwie klasy szóstej. W siódmej klasie ich świadectwo ujawnia ich niepełnosprawność - mają wykreślony drugi język i dopisaną technikę - tylko oni. Inni niepełnosprawni takiej stygmatyzacji nie podlegają - są po prostu zwolnieni z nauki 2 języka. W ósmej jest prościej, bo tam jest technika. Tylko, jeżeli w klasie 6 miał celujący, a po tej dodatkowej technice w ósmej dostanie dobry to co? Wpisujemy ostatnią - czyli dobrą...

olaszyma04-07-2019 14:17:30   [#32]

Dlatego już od dłuższego czasu mówię że powinien się tym zainteresować Rzecznik Praw Dziecka

Kasiao04-07-2019 22:13:02   [#33]

Myślę, że RPO - dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność.

jerzyk08-07-2019 14:45:13   [#34]

# 30 mam rację :-)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.....

Dante15-09-2020 12:27:50   [#35]

Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim i zesp. Aspergera :

W efekcie zwolnienia z drugiego języka obcego powinien uczęszczać na technikę.
Szkoda, że nie na informatykę, która jest na każdym poziomie.

1. Jak rozwiązaliście ten problem ( poza oczywiście uczęszczaniem ucznia na  technikę z godzin OP lub
     z innym oddziałem np. kl. 5 czy 6 ?

2. Co w przypadku, kiedy uczeń :

a. uzyska stopień klasyfikacyjny, to jak go wpisać na świadectwie ( bo przecież ma już z klasy 6 )?

b. nie będzie fizycznie chodził na zajęcia techniki i co - będzie nieklasyfikowany i nie zda ???

olaszyma15-09-2020 13:09:03   [#36]

To jest temat nierozwiązywalny. Proponuję Dante, napisz o tym do RPO (lepiej niż do RPD) .Ja , gdybym była dyrektorem (juz nie jestem) i miała taki problem to zwróciłabym się tam, bo MEN daje dziwne odpowiedzi . Np że nalezy dla tego ucznia zaplanować osobne zajęcia, ktorych nie ma w ramówce. A to jawna dyskryminacja jest. Uczeń może po prostu nie chodzić na te zajęcia (bo ma tez inne dodatkowe na przykład rewalidację)

Może po interwencji Rzecznika coś się w tej materii zmieni.

kaef15-09-2020 15:12:58   [#37]

A może tak chodzi, ale nie chodzi... przecież sklasyfikować można pomimo 50% nieobecności. Zgodnie z UoSO to nauczyciel ustala, a nie fakt ile nieobecności było, czy jest podstawa do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.:

Art. 44k.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

post został zmieniony: 15-09-2020 15:13:38
dwalcz15-09-2020 21:23:08   [#38]

Dante uczeń "lekki" nie jest zwalniany z drugiego języka obcego. On go po prostu nie ma.

Dante16-09-2020 06:43:44   [#39]

#38

Oczywiście. Nie ma z automatu. Ale pozostaje problem z uczęszczaniem na technikę z całym dobrodziejstwem w postaci oceniania i klasyfikowania, materiału do realizacji (brak podstawy programowej) itp.

mała re16-09-2020 11:21:23   [#40]

Czy jest możliwa taka sytuacja, że rodzic pisze prośbę o zwolnienie z uczęszczania na  technikę w kl VIII i VII , a dyrektor przychyla się do tej prośby. Oczywiście w temacie ucznia upośledzonego w stopniu lekkim. 

Takie rozwiązanie podpowiedział mi znajomy dyrektor

AnJa16-09-2020 11:32:25   [#41]

Nie. Może zaś prosić o uczęszczanie na 2 język.

 

olaszyma16-09-2020 13:01:25   [#42]

Słuchajcie, zamiast wymyślać dziwne rozwiązania sprawy, która została źle rozwiązana na szczeblu centralnym bo prawo które ją reguluje jest złe to zmobilizujmy się i napiszmy o tym do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli rzecznik otrzyma kilka, kilkanaście pism z zapytaniem o ten sam problem to pewnie się nim zajmie.

kaef16-09-2020 14:42:17   [#43]

#42 - tak, przyszłościowo to pomoże. Ale problem jest tu i teraz. Ja w prawdzie mam autystyka, więc mnie ten problem nie dotyczy, ale zastanawiałem się, co bym zrobił (bo przez dłuższą chwilę myślałem, że jednak na technikę chodzić musi). Doszedłem do wniosku, że:

1. Ułożyłbym plan tak, by mógł chodzić na technikę do klas młodszych.

2. Poprosiłbym rodziców (jeżeli są współpracujący) o pisanie usprawiedliwienia z każdej lekcji techniki.

3. Nauczyciel wystawiłby ocenę na podstawie klasy 6.

Dante16-09-2020 15:49:01   [#44]

W przypadku 2. uczeń nie będzie  klasyfikowany. Jeśli przyjąć, że byłyby to dla ucznia ,,zajęcia dodatkowe" to bez konsekwencji, ale kiedy technika wynika  z ramówki jako zamiennik j. obcego co wtedy ? Ale  taki uczeń może wykonać 2 prace i otrzymać 2 oceny, które bez względu na pozostałe nieobecności byłyby podstawą do klasyfikacji.

PS. A wystarczyłoby zamienić  technikę na informatykę, która jest na każdym poziomie.

Prośba do OSKKO  o wystosowanie stosownego pisma z propozycją zmiany  do RP Dziecka.


post został zmieniony: 16-09-2020 15:51:19
ergo16-09-2020 18:14:04   [#45]

Rzecznik ma inne priorytety, niestety...

olaszyma17-09-2020 11:22:29   [#46]

Dlatego sugeruje pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich , w pierwszej kolejności. I odradzam różne "myki" takie jak #43

Znajdując takie rozwiązania, dajemy ustawodawcy przyzwolenie na uchwalanie bubli.

AnJa17-09-2020 11:48:59   [#47]

Temat znany od kilku lat- i choćbyła zmiana ramówek zapis pozostał.

Czyli to nie przypadek.

Potencjalne uzasadnienie MEN może być takie: zwolnienie z 2 języka bez dodania godzin z innego przedmiotu byłoby dyskryminujace dla tego ucznia.

olaszyma17-09-2020 12:38:47   [#48]

AnJa. Ciekawe wyjaśnienie tego "Co poeta miał na myśli..." ;-)

dariuszn722-09-2020 12:42:37   [#49]

Wystarczyłoby, że obowiązkowo realizuje 2 godziny rewalidacji. Rodzic nie miałby możliwości zrezygnowania z Rew. a i godzinowo by się zgadzało i dopasować rewalidatora do godziny j obcego dużo łatwiej niż 2 klasy z technika

 

Dante30-08-2021 19:38:42   [#50]

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem nie chodzi na drugi język. Ale nie chodzi też na technikę. Czy dobrze myślę ?

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

§ 7. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zw

strony: [ 1 ][ 2 ]