Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
Magdalena Binek19-02-2022 18:59:14   [#01]

Witam!

Proszę o wsparcie w temacie urlopu dla poratowania zdrowia. Moje pytanie jest takie? Nauczycielka ma nieprzerwany  35 letni staż pracy, jest nauczycielem mianowanym w przedszkolu samorządowym, zatrudniona na cały etat.  W ostatnim roku przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Potem poszła na świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. Obecnie wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy. Ale jej stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Czy w takiej sytuacji będzie mogła skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Proszę o pomoc . Jestem młodym dyrektorem i nie mam doświadczenia w tym temacie. Za wszystkie cenne wskazówki będę bardzo wdzięczna. 

elrym19-02-2022 19:18:11   [#02]

Moze skorzystać z urlopu. Cały czas jest zatrudniona,więc spełnia warunki. Czy otrzyma? To już decyzja lekarza med.pracy.

Magdalena Binek19-02-2022 19:36:21   [#03]

Dziękuję bardzo. 

Magdalena Binek19-02-2022 22:53:27   [#04]

Poszukując informacji nt urlopu zdrowotnego po świadczeniu rehabilitacyjnym znalazłam  odpowiedź, że jednak nie można

Czy nauczyciel po świadczeniu rehabilitacyjnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
Zatem po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego (12-miesięcznego) stosunek pracy zostanie rozwiązane z mocy samych przepisów Karty Nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). Nie można dalej korzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia.
i bardzo podobna odpowiedź na portalu oświatowym 
Nauczyciel chorował 182 dni i przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne, które kończy mu się w marcu. Czy po tym świadczeniu może bezpośrednio otrzymać urlop zdrowotny?
odp. nauczyciel po świadczeniu rehabilitacyjnym może skorzystać z udpz, ale  przedłużenie może obejmować do 12 miesięcy( art. 23 ust. 1 pkt 2 KN. Po czasowej niezdolności do pracy ( 182 )dni okres nieobecności może być przedłużony o prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony udpz
Proszę rozwiać  moje wątpliwości 1 Czy jednak może czy nie?
Magdalena Binek19-02-2022 22:57:42   [#05]

Jeszcze coś takiego

 

Jestem nauczycielem. Byłam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Potem na krótko wróciłam do pracy i ze względu na bardzo szybki rozwój choroby nowotworowej poszłam na zwolnienie lekarskie (które trwało w sumie pół roku). Obecnie jestem na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Niestety stan zdrowia nie pozwala mi na powrót do pracy. Czy mogłabym ponownie skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, skoro minęło ponad półtora roku od skończenia się poprzedniego urlopu?

Odpowiedź:

Nie. Po świadczeniu rehabilitacyjnym umowa ulegnie rozwiązaniu. Nie zależy to od decyzji dyrektora, a wynika wprost z przepisów - końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Uzasadnienie:

Stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Zatem w kontekście opisanego stanu faktycznego nauczyciel wykorzystał już 182 dni czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, po której zgodnie z prawem mógł skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu zdrowotnego. W tym przypadku skorzystała Pani, ze świadczenia, bo z urlopu dla poratowania nie mogła (nie minął okres karencji między kolejnymi urlopami – 1 rok). Zatem po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego (12-miesięcznego) stosunek pracy zostanie rozwiązane z mocy samych przepisów Karty Nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). Nie można dalej korzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Magdalena Binek19-02-2022 23:27:53   [#06]

Czyli jak dobrze zrozumiałam okresami przedłużającymi o kolejne 12 miesięcy okres dopuszczalnej nieobecności nauczyciela w pracy są alternatywnie: świadczenie rehabilitacyjne lub urlop dla poratowania zdrowia. a skoro moja nauczycielka już wykorzystała 12 m-cy na świadczenie rehabilitacyjne , to nie może skorzystać z udpz?  Ale może jestem w błędzie?


Jot20-02-2022 00:02:40   [#07]

Przykre to, ale też moim zdaniem nie może/tak rozumiem art.23 KN ust.1 pkt.2/ bo po 182 dniach mogła skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego lub udpz. Skorzystała już z 12 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Mogę się mylić, więc może jeszcze ktoś bardziej doświadczony wypowie się.

Magdalena Binek20-02-2022 11:41:17   [#08]

Może jeszcze ktoś , podpowie?

Jacek20-02-2022 13:39:33   [#09]

nie może

rzewa21-02-2022 19:43:49   [#10]

N-lka z postu #01 nie powinna otrzymać urlopu wypoczynkowego dłużej jak do końca m-ca, w którym skończyło się jej świadczenie rehabilitacyjne i z tym dniem powinien zostać z nią rozwiązany stosunek pracy (bez wypowiedzenia)

za pozostały niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony ekwiwalent

jedyne co ratuje tą n-lkę przed rozwiązaniem stosunku pracy, to dostarczenie przed końcem m-ca zdolności do pracy

i wtedy udpz będzie mogła wykorzystać po zakończeniu urlopu wypoczynkowego


post został zmieniony: 21-02-2022 19:44:55
Magdalena Binek22-02-2022 19:02:57   [#11]

Tak, nauczycielka dostarczyła orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy  i poszła na urlop wypoczynkowy. Czyli nie ma znaczenia , że była na świadczeniu rehabilitacyjnym przez rok.?

Jot22-02-2022 21:03:11   [#12]

Człowiek się dużo tu uczy i odświeża:-) Rzeczywiście logiczne, że skoro poszła na urlop to musiała mieć badanie kontrolne o zdolności do pracy. Rzewo, czy po tym urlopie wypoczynkowym może pójść prosto na urlop dla poratowania zdrowia w takim przypadku? Też może to się u nas przydać

rzewa23-02-2022 12:57:21   [#13]

oczywiście, że może

jak przyniosła zdolność do pracy to dotychczasowa nieobecność spowodowana chorobą i świadczeniem rehabilitacyjnym przestała mieć jakiekolwiek znaczenie

a na urlop wypoczynkowy mogła pójść bez zdolności do pracy -> dlatego tak a nie inaczej napisałam w #10

Jot23-02-2022 15:16:07   [#14]

Dzięki wielkie Rzewo. Co do niezdolności do pracy to na jednym ze szkoleń usłyszałam, że pracownik po długim powyżej 30 dni chorobowym nie może pójść bezpośrednio na urlop, że nawet, gdy nauczyciel choruje do wakacji to powinien dostać skierowanie na badania i dopiero wtedy zacząć wakacje. U nas akurat był taki przypadek, ale zaczął wakacyjny urlop, bo nie miałam pojęcia, że muszę go wysłać na badania. Szukałam przed chwilą, jak w końcu to jest. Podobno nie ma konkretnie w prawie i różne są stanowiska sądu w tej kwestii/link poniżej/,więc może lepiej trzymać się tego, co napisała Rzewa, a nie tego, co wiem ze szkolenia?

Nie wiem, czy mogę zamieścić ten link?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-urlop-wypoczynkowy-po-dlugiej-chorobie

 

rzewa24-02-2022 09:09:31   [#15]

cóż... zdecydowanie lepiej jest przestrzegać tego by badania były ale... w sytuacji n-la samorządowej i rządowej jednostki feryjnej może się zdarzyć inaczej, gdyż tam urlopu wypoczynkowego nie udziela pracodawca a należy się on z mocy prawa

Sulik07-03-2022 14:17:50   [#16]

Czy to prawda, że jeżeli nauczyciel chorował 180 dni, to nie może iść na świadczenie rehabilitacyjne, ponieważ przysługuje mu udpz może tylko z niego skorzystać?

 

Ala07-03-2022 14:37:55   [#17]

jeśli spełnia warunki do udpz to prawda

ale najlepiej zasięgnąć języka w ZUSie

Bona Fide14-03-2022 10:29:55   [#18]

A co w sytuacji, w której nauczyciel (jst) wyczerpie okres zasiłkowy 182 dni i tylko 6 m świadczenia rehabilitacyjnego?
Czy również może zostać rozwiązany stosunek pracy na podst. art 23 ust. 2 KN?

 

rzewa14-03-2022 10:45:07   [#19]

tak, chyba że uzyska udpz

Bona Fide14-03-2022 13:05:04   [#20]

Nauczyciel ten nie nabył jeszcze prawa do udpz.

Nie wysyła się go nawet na badania kontrolne, tylko obligatoryjnie zwolnienie?

Bona Fide17-03-2022 09:10:21   [#21]

Moim zdaniem - jeżeli jednak nauczyciel stawi się do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym (6 m), to konieczne będą badania kontrolne (art. 229 § 2 K.p.). Jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi brak zdolności nauczyciela do pracy, to dopiero takie orzeczenie będzie stanowiło podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem bez wypowiedzenia (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN).

Dyrektor nie chce więcej współpracować z tym nauczycielem i najchętniej zakończył by z nim stosunek pracy, ale obawia się, że nauczyciel ten zechce wrócić po 6 m okresie świadczenia rehabilitacyjnego i przejdzie na badaniach kontrolnych.

Na świadczeniu rehabilitacyjnym nie można wypowiedzieć umowy.

Jak go ująć w arkuszu organizacyjnym (świadczenie od 4 marca do 3 września)? Czy wpisać nauczycielowi świadczenie, nie przydzielając mu godzin (to nauczyciel wspomagający), a we wrześniu wręczyć wypowiedzenie (jeśli przyniesie zaświadczenie o zdolności do pracy) ze skróconym okresem wypowiedzenia?


post został zmieniony: 17-03-2022 09:23:24
Bona Fide17-03-2022 09:32:12   [#22]

Ale chyba tak nie można zrobić, bo złamie się generalną zasadę określoną w art. 20 ust. 3 KN.

rzewa17-03-2022 11:13:31   [#23]

przed zakończeniem świadczenia należy wysłać mu skierowanie na badania kontrolne - jeśli przyniesie zdolność do pracy, to nie ma podstaw do zwolnienia

jeśli nie uzyska zdolności a przyniesie L4, to zwalnia się go z końcem m-ca bez wypowiedzenia - art 23 ust 1 i 2 pkt 2 KN

wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art 20 KN można wręczyć w czasie każdej nieobecności n-la bez względu na jej przyczynę

jeśli nie zostanie zwolniony z art 20 to w AO na rok 22/23 wpisany zostaje ze swoim przydziałem, a w razie gdy do pracy nie wróci będzie zatrudniony za niego inny n-l -> okaże się to dopiero we wrześniu

Bona Fide17-03-2022 11:25:44   [#24]

Naprawdę można wręczyć wypowiedzenie na świadczeniu rehabilitacyjnym?

Poratuj mnie proszę Ewa jakimś stanowiskiem, orzeczeniem... wszędzie czytam, że nie można:-(

rzewa17-03-2022 12:28:48   [#25]

na podstawie art 20 KN można -> jest w tej sprawie orzeczenie SN (nawet nie jeden:-))

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06

UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26.06.13r. I PZP 1/13 (należy przeczytać uzasadnienie)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]