Forum OSKKO - wątek

TEMAT: okres ważności oceny dorobku zawodowego
strony: [ 1 ]
mysza05-12-2004 13:51:22   [#01]

mam nauczyciela, któremu w związku z awansem dokonałam 1,5 roku temu oceny dorobku zawodowego. Sięgając w stecz ocenę pracy miał w 1997 roku.

Czy ocena dorobku zawodowego jest "ważna" przez 5 lat czy tylko 1 rok. Skłaniam się do 1 roku, gdzieś o tym czytałam ale mi umknęło. Przeglądnęłam Kartę i Rozporządzenie o ocenianiu i zostaliście tylko wy jako ostatnia decha ratunku.

Benigna05-12-2004 13:57:38   [#02]
Ocena nauczyciela nie ma okresu ważności, tylko w wypadku starań o udział w konkursie na dyrektora musi ona mieć mniej niż 5 lat.
zgredek05-12-2004 13:59:39   [#03]
nic nigdzie o ważności jakiejkolwiek oceny nie ma

tylko w przypadku np.: konkursu na dyrektora, powierzenia stanowiska kierowniczego - pisze się o tym, że posiadacz ma miec ocenę dokonaną nie póxniej niż...

KN uzależnia dokonanie oceny od oceny dorobku zawodowego

teraz spokojnie możesz dokonać oceny pracy
beera05-12-2004 14:00:05   [#04]

to jest w KN:

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
AnJa05-12-2004 14:03:31   [#05]
Ocena dorobku zawodowego? Ta awansowa?

Dla mianowanego jest ważna 3 lata (była, nie wiem jak w nowym rozporzadzeniu, ale chyba zostało) - tzn ma 3 lata by złozyc ją razem z wnioskiem o postepowanie na dyplomowanego oraz teczka do KO.

W przypadku np. starania sie o stołek dyrektora  - faktycznie rok (bo w ciągu roku od dokonania oceny dorobku nie można oceny pracy dokonywać)

W innych przypadkach to juz chyba makulatura.
AnJa05-12-2004 14:04:17   [#06]
No, chyba to samo co Wy chciałem napisać:-)
beera05-12-2004 14:06:53   [#07]

z tym konkursem

anja, to byłby problem, bo zazwyczaj regulaminy mowią o ocenie pracy, a nie ocenie dorobku i jest pat gdy ocena pracy jest sprzed pieciu lat, a regulamin chce świezej, a zostala dokonana ocena dorobku " blokująca" przez rok dokonanie oceny pracy.

Generalnie- rzeczywiście makulatura, ocena dorobku jest ukierunkowana tylko na awans i w zasadzie do niczego innego nie sluży

zgredek05-12-2004 14:10:07   [#08]
regulamin konkursu już jest jeden - ministerialny - i tam dopuszcza się tę roczną dorobku zawodowego
Iwon05-12-2004 14:12:17   [#09]

AnJa

Te trzy lata dla mianowanego na złożenie teczki zapisane są w KN, w rozporządzeniu chyba o tym nie ma mowy. Mam więc nadzieję, że nadal obowiązują.
beera05-12-2004 14:13:42   [#10]

o

nie wiedziałam

:-)

czyli tam jest co- 5 lat oceny lub 1 dorobku?

AnJa05-12-2004 14:19:21   [#11]
jakos tak

dokładnie nie wiem - wprawdzie ostatnio dyskretnie zacząłem wypytywać , gdzie się w okolicy jakis konkurs szykuje, ale zdecydowany za bardzo jeszcze nie jestem;-)
zgredek05-12-2004 14:24:36   [#12]

tu wymagania:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

(Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854)

ogłoszono dnia 21 maja 2003 r.
obowiązuje od dnia 5 czerwca 2003 r.§ 1. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
zgredek05-12-2004 14:25:58   [#13]

a tu regulamin:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

(Dz. U. Nr 189, poz. 1855)

ogłoszono dnia 6 listopada 2003 r.
obowiązuje od dnia 14 listopada 2003 r.
mysza05-12-2004 14:27:58   [#14]

W związku z tym co piszecie Dyrektor nie ma obowiązku dokonywania oceny pracy nauczyciela, jeśli ten go nie prosi o to.

Nauczyciel nie ma takiej potrzeby, chce mieć spokój więc może mieć ocenę z 1997 i nikt się tego nie czepi?

zgredek05-12-2004 14:31:10   [#15]
teoretycznie nikt, ale spotkałam się z sugestią - coby dyrektor pilnował tych ocen pięcioletnich, ale to już nadinterpretacja i tylko markową tabliczkę czerwoną o podanie przepisów prawa trzeba byłoby pokazać
mysza05-12-2004 14:35:58   [#16]

czytam równocześnie rozporządzenie o ocenie pracy nauczyciela KN art 6a i nie ma mowy o 5 letnim okresie od jednej oceny do drugiej.

powiedz mi tylko zgredku czy dawniej był zapis (5 lat) w KN. Jestem stosunkowo młodym dyrektorem i nauczycielem więc musiałabym sięgnąć do archiwum.

Benigna05-12-2004 14:37:16   [#17]
Też tak uważam: jak najbardziej pokazać tabliczkę. Jeśli nauczycielowi odpowiada jego ocena, niech ją ma, jest aktualna. Jeśli dyrektor taką widzi potrzebę ma prawo dokonać nowej oceny.
zgredek05-12-2004 14:40:36   [#18]
byc może coś było takiego w związku z poprzednim mianowaniem - przed 2000 rokiem, ale to dla mnie też zbyt dawno;-)
zgredek05-12-2004 14:43:44   [#19]

taki zapis był w KN:

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Pierwszej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego po raz pierwszy w szkole na podstawie umowy o pracę dokonuje się do końca pierwszego półrocza w drugim roku pracy. Drugiej oceny pracy nauczyciela, który uzyskał pierwszą ocenę co najmniej wyróżniającą, dokonuje się pod koniec trzeciego roku pracy, a nauczyciela, który uzyskał ocenę dobrą lub zadowalającą - w czwartym roku pracy, w takim terminie, aby w razie wniesienia odwołania od ustalonej oceny postępowanie odwoławcze mogło być zakończone na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych.

2. Nauczyciel, który nie został oceniony w okresach wymienionych w ust. 1, ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o dokonanie oceny, a dyrektor szkoły - obowiązek dokonania oceny w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku.

3. Po okresach wymienionych w ust. 1 ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę i rady szkoły.

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1) szczególnie wyróżniająca;
2) wyróżniająca;
3) dobra;
4) zadowalająca,
5) negatywna.

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
mysza05-12-2004 14:46:16   [#20]
no więc skąd te magiczne 5 lat?
mysza05-12-2004 14:48:35   [#21]
oczywiście dla nauczyciela który nie ma zamiaru awansować na stanowisko dyrektora
Benigna05-12-2004 14:49:36   [#22]
1. Prześlizgnęło się zapewne z konkursów na dyrektora. Ot, takie czytanie bez zrozumienia. 2. Niedocieranie do aktów prawnych, tylko powtarzanie rzeczy zasłyszanych.
mysza05-12-2004 14:52:05   [#23]
dziękuję za dyskusję i wyjaśnienie problemu
zgredek05-12-2004 15:09:15   [#24]
a może te 5 lat to z czasów, że nawet górale nie pamiętają?;-)
mysza05-12-2004 15:14:20   [#25]
niech żyją górale, bo się przejęłam że będę miała więcej pracy w związku z przymusowymi ocenami pracy (bo były dokonane tak dawno)
Ewa z Rz05-12-2004 17:29:55   [#26]

te 5 lat

wzięło sie ze starego rozporządzenia o nadzorze (b. starego sprzed 1997 roku), gdzie dyrek miał obowiazek oceniac nauczycieli nie rzadziej jak raz na 5 lat.

Ale ja nie góral :-))

mysza05-12-2004 20:40:01   [#27]

a jednak

zaraz tam zaglądnę
lunani06-12-2004 08:00:20   [#28]

Wg ostatniej karty i wcześniej też tak było są tylko 3 oceny pracy : wyróżniająca, dobra, negatywna.

Tekst jednolity karty jest w plikach.

AMS03-10-2017 16:41:36   [#29]

dość stary wątek ale temat dla mnie ważny. czy ocena dorobku w dalszym ciągu na potrzeby zwykłe (nie konkurs dla dyrektora) ma "termin ważności"?


post został zmieniony: 03-10-2017 16:42:05
rzewa03-10-2017 17:08:14   [#30]

ma tylko w sensie złożenia wniosku na komisję awansową -> czyli jak minie termin na złożenie wniosku, to ta ocena nic nie jest warta...

:-)

AMS03-10-2017 18:12:56   [#31]

tylko że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce(DzU) mówi m. in.:  

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: 

4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo..... .

a tu jest ważna 1 rok;

dlatego szukam podobnych  :)

rzewa04-10-2017 01:58:02   [#32]

nie ma więcej podobnych

a w #29 zaznaczyłaś, że nie chodzi o konkurs na dyrka

AMS04-10-2017 17:06:03   [#33]

ja Rzewo, czeski błąd, (o coś innego mi chodziło) :( :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]