Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Asystent nauczyciela w klasie I SP
strony: [ 1 ]
XatenkaX10-08-2014 22:49:41   [#01]

Czy ktoś już zatrudnił asystenta nauczyciela do klasy I na podstawie Kodeksu Pracy?? Proszę o podpowiedź jak to zrobic i co w tym wypadku OP powinien ustalić??

rzewa11-08-2014 12:05:44   [#02]

tak samo się to robi jak w przypadku zatrudnienia sprzątaczki - OP powinien taki etat uwzględnić w arkuszu organizacyjnym, tak jak to robi z etatami AiO

warunki zatrudnienia są dokładnie takie jak AiO, z tym, że musi on być przypisany do konkretnej/ych osoby/osób prowadzącej/ych zajęcia w klasach I-III sp lub na świetlicy w sp

XatenkaX11-08-2014 13:40:11   [#03]

Dziękuję bardzo, na Ewę zawsze mogę liczyć!!

zosia1112-08-2014 10:46:54   [#04]

Witam! Mam taki sam problem jak koleżanka wyżej. Wiem, że zatrudniam jak pracowników AiO lecz do celów płacowych nie ma takiego stanowiska w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, nie ma jak też ująć tych pracowników w regulaminie wynagradzania. Jak to rozwiązać? Proszę o podpowiedź

rzewa12-08-2014 20:43:46   [#05]

należy ująć w regulaminie wynagradzania ze stawką nie wyższą niż n-la dyplomowanego

należy oczywiście uzgodnić stawkę z OP - ważne by plan finansowy gwarantował odpowiednie środki, więc jeśli jest ich za mało należy przed zatrudnieniem wystąpić do OP o zwiększenie planu na paragrafach płacowych

zosia1112-08-2014 21:51:23   [#06]

Dziękuję. Pozdrawiam

Edit22-08-2014 01:16:00   [#07]

Asystent nauczyciela świetlicy jest członkiem rady pedagogicznej szkoły? podpisuje się w dzienniku świetlicy czy może powinien mieć sporzadzoną listę obecności jak pracownik OiA? jakoś nie mogę się w tym odnależć, proszę o pomoc.

A co jeśli jest to osoba zatrudniona  przez dyrektora poprzez Urząd Pracy? (współfinansowana)

kinia282022-08-2014 06:03:48   [#08]

A ile godzin dziennie będzie pracował? Czy tylko w jednej klasie, czy może w dwóch, jeśli jest to praca zmianowa (od 8.00 do 16.00)?

Edit22-08-2014 07:53:18   [#09]

Będzie pracował na świetlicy - więc właściwie z każdą klasą, realne potrzeby to od 7.30 do 15.30 - w tych godzinach "z pustym środkiem" niekiedy mam dzieci na świetlicy. Niestety nie mam stałego nauczyciela świetlicowego - kilka osób ma po kilka godzin - więc nie mogę asystenta rtzypisać konkretnemu nauczycielowi. Zastanawiam się też, czy nauczyciel + asystent to może być 25+25 dzieci (mój op się nie zastanawi-  on WIE)

rzewa22-08-2014 07:57:01   [#10]

musi być choć jeden nauczyciel mający przydzielone godziny świetlicowe płatne -> temu n-lowi (lub tym n-lom) przyporządkowujesz tego asystenta

jeśli będzie on również pomagał n-lom mającym zajęcia świetlicowe w ramach "karcianek" to i tak będzie on pod nadzorem n-la świetlicowego (któryś z n-li świetlicowych - musisz wskazać którego)

podpisuje taką listę obecności jak AiO

może prowadzić, jeśli uznasz za potrzebne, dziennik pracy własnej kontrolowany przez n-la nadzorującego

Edit22-08-2014 08:14:35   [#11]

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedz. A co z radą pedagogiczną - jest jej członkiem?- więc uczestniczy w zebraniach, ma prawo głosu i obowiązek dochowania tajemnicy obrad itd.

I jak to jest z tą liczbą dzieci - czy to gdzieś zapisano?

j2326-08-2014 11:09:12   [#12]

moim zdaniem asystent nie jest członkiem RP, z żadnego przepisu to nie wynika, formalnie jest pracownikiem AiO.

co do ilości dzieci, jeżeli w świetlicy jest nauczyciel i asystent to liczba dzieci może być do 50, jest to kwestia organizacji zajęć świetlicowych. Problem może się pojawić z wyjściem na spacer, nawet na boisko, asystent może prowadzić zajęcia tylko w obecności nauczyciela.

rzewa26-08-2014 12:44:53   [#13]

asystent nie jest nauczycielem więc pomimo zatrudnienia asystenta jeden n-l może zajmować się max 25 uczniami

u.s.o.

Art. 67. ust. 4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2.

j2326-08-2014 13:00:05   [#14]

to po co zatrudniać asystenta?

j2327-08-2014 09:15:03   [#15]

Ja bym to interpretował tak: pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów, ale asystent prowadzi zajęcia pod nadzorem wychowawcy świetlicy z grupą do 25 uczniów. Łącznie w świetlicy przy zatrudnieniu asystenta może przebywać do 50 uczniów. 

lkk27-08-2014 19:13:02   [#16]

Kto powinien wnioskować o zatrudnienie asystenta? Szkoła czy rodzic ucznia niepełnosprawnego?

Sisteron07-09-2014 16:41:01   [#17]

Czy ktoś z Państwa opracował zakres obowiązków asystenta nauczyciela w klasie I? Byłabym wdzięczna za przykładowy.

Władysław Ścianek18-09-2014 13:49:53   [#18]

WITAM !

Proszę zwrócić uwagę, że w art. 7 ust. 1e ustawy mamy zapis mówiący, że "w szkole podstawowej ... może być zatrudniony asystent nauczyciela". Oznacza to, że o utworzeniu takiego stanowiska zadecydują kryteria określone przez organ prowadzący. Na moim terenie nie znam przypadku, gdzie byłoby już utworzone takie stanowisko.

Organ prowadzący musi także precyzyjnie określić zasady wynagradzania asystentów nauczyciela.

Asystent, mimo posiadanych kwalifikacji pedagogicznych, nie jest członkiem rady pedagogicznej, gdyż w zakresie czynności posiada tylko obowiązek pomagania nauczycielowi - wychowawcy.

Przybliżony zakres obowiązków:

- pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków,                                                                                                          - pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych.                                                                                                 - pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się,                                                                                                   - opieka nad dziećmi podczas zajęć prowadzonych w terenie,                                                                                      - wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania,                                                                                                               - porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych,                                                                                                   - opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw,                                                                              -  organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.

Pozdrawiam !

 

Władysław Ścianek18-09-2014 13:51:30   [#19]

Przepraszam za rozsypanie się tekstu w powyższym poście.

delta5518-09-2014 21:05:09   [#20]

A może ktoś ma wzór umowy do zatrudnienia asystenta i mógłby się nim podzielić?

 

ola 1318-09-2014 23:32:39   [#21]

Umowa jak umowa, podobna w treści co pomoc nauczyciela w przedszkolu czy każdego innego pracownika AO. Tutaj ważny jest przydział czynności, żeby problemów nie było.

zemi14-09-2015 09:04:38   [#22]

Taki nauczyciel wspomagający - czy tylko ze środków unijnych? UoSO (art. 7 e)

czy jeśli organ prowadzący zechce zapłacić to można dla jednego ucznia niepełnosprawnego ruchowo?

rzewa14-09-2015 09:10:37   [#23]

OP decyduje, jak ma środki, obojętnie jakie, to może dać zgodę na zatrudnienie asystenta nawet do 1 dziecka (czasem nawet musi dać zgodę na zatrudnienie dodatkowej osoby, niekoniecznie asystenta)

zemi14-09-2015 09:30:06   [#24]

Dziękuję

już lecę do OP :)

terdab15-09-2015 20:47:49   [#25]

A czy asystent nauczyciela w klasie I zatrudniany jest na 40 godzin tygodniowo? I czy musi posiadać wykształcenie do klas 1-3? 

zemi15-09-2015 21:41:04   [#26]

Podpinam się pod pytanie. 

Skoro na podstawie kodeksu pracy to z pewnością 40 godz. (tak myślę)

A czy musi mieć przygotowanie pedagogiczne?

 

rzewa15-09-2015 22:26:56   [#27]

u.s.o.

Art. 7. ust. 1f. Asystent, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje się odpowiednio.

natomiast nie musi być zatrudniony na 40 godz tygodniowo (zatrudnienie na 40 godzin to zatrudnienie na pełnym etacie) - może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy np. na 10 godzin tygodniowo czyli na 0,25 etatu

zemi16-09-2015 21:35:59   [#28]

Czyli do klasy może wejść tylko nauczyciel? Nie ma szansy aby za zgodą OP weszła osoba inna niż nauczyciel do dziecka niepełnosprawnego ruchowo? Zaprowadzić je do toalety, stołówki, pomóc poruszać się po szkole?  

Jacek16-09-2015 21:39:21   [#29]

ależ on wchodzi do klasy by wspierać nauczyciela

rzewa16-09-2015 21:40:19   [#30]

może wejść i być przy dziecku, ale nie będzie to asystent nauczyciela a asystent ucznia, czyli osoba przypisane tylko do tego jednego ucznia, której wolno się TYLKO tym uczniem zajmować

rzewa16-09-2015 21:42:18   [#31]

Jacek, zemi chodzi o to, że jak jest wymagane pp to pomimo tego, że nie zatrudniony z Karty to jednak nauczyciel

:-)

Jacek16-09-2015 21:50:56   [#32]

no tak.. o tym mówi zmiana o zmienie uoso i uzasadnienie do niej

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/AD846D3B03415A73C1257C7D0042B4D4/%24File/2132.pdf 

fuks30-11-2015 10:12:51   [#33]

Mam pytanie odnośnie kwalifikacji. Czy asystentem nauczyciela w klasie I może być osoba, która ukończyła kierunek: pedagogika ze specjalnością pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego ? Czy też musi mieć także kwalifikacje do nauczania jakiegoś przedmiotu?

fuks01-12-2015 14:29:27   [#34]

Podnoszę z nadzieją na Waszą mądrość :)

rzewa02-12-2015 12:06:06   [#35]

wystarczy w zupełności

asystent musi mieć wykształcenie wyższe z pp lub zakład kształcenia nauczycieli (wykształcenie kierunkowe jest całkowicie obojętne)

czesiak15-12-2015 23:24:26   [#36]

Czy ten asystent nauczyciela ma wspierać nauczyciela przy pracy 1 dziecka -  (bo z tego tytułu jest zatrudniony , a klasie  jest uczeń z Aspergerem) . Czy też pomagać nauczycielowi przy pracy całej klasy ?

rzewa16-12-2015 05:32:54   [#37]

to asystent nauczyciela a nie dziecka -> zatem pomaga nauczycielowi w pracy z klasą w tym również w pracy z tym dzieckiem 

czesiak16-12-2015 11:35:33   [#38]

Dzięki Ewa za szybką odpowiedź  Ale ja już się gubię mam problem kogo ja mam zatrudnić do dziecka z Aspargerem w klasi I-III asystenta nauczyciela ? ( z kodeksu pracy), nauczyciele wspomagającego z wykształcenie specjalnym to wtedy z Karty nauczyciela ( jaki wymiar ?) czy pomoc nauczyciela  ? Zaczynam się w tym gubić.

rzewa16-12-2015 12:00:11   [#39]

sama musisz zdecydować kto dla dziecka będzie najlepszy wziąwszy pod uwagę możliwości finansowe

no i decydujące w tym względzie jest zdanie OP -> to OP zatwierdza arkusz organizacyjny (wymiar też okeśla się w uzgodnieniu z OP

marpa22-02-2016 10:52:39   [#40]

Witam:) pomóżcie proszę rozwiać moje wątpliwości dotyczące:

1.czy nauczyciel, który pracuje z uczniami klasy II (tu uczęszcza również dziecko z zespołem Aspergera), musi posiadać kwalifikacje do kształcenia specjalnego, a jeżeli ich nie posiada, czy muszę zwrócić się do Kuratorium Oświaty z prośbą o zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego  wymaganych  kwalifikacji.

2. czy nauczyciel, którego chciałabym zatrudnić jako asystenta nauczyciela w tej klasie musi posiadać kwalifikacje do kształcenia specjalnego, czy wystarczającymi są kwalifikacje pedagogiczne (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna) 

cynamonowa22-02-2016 12:11:53   [#41]

Ad.1 Nauczyciel, który prowadzi taką klasę nie musi mieć przygotowania z zakresu ped. specjalnej.

Ad2. Taką osobę można zatrudnić jako :

a) nauczyciela specjalistę, czyli takiego, który posiada kwalifikacje do pracy z uczniami z ZA

b) asystenta ( czyli nauczyciela z kwalifikacjami do pracy w sp)

c) pomoc nauczyciela

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizowanie-ksztalcenia-dzieci-i-uczniow-posiadajacych-orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego-wazne-informacje.html

marpa22-02-2016 12:24:58   [#42]

Bardzo dziękuję!!!

djb05-10-2016 10:50:29   [#43]

Czy ktoś już stworzył zakres obowiązków asystenta nauczyciela i byłby tak miły, aby podzielić się swoją pracą?

Jestem na etapie zatrudniania osoby na takim stanowisku (klasa III SP) i bardzo taka pomoc przydałaby mi się.

Z góry pięknie dziękuję.

Sekret01-09-2017 14:17:00   [#44]

czy ktos posiada informację o czasie pracy asystenta nauczyciela?

wiem ze jak normalny pracownik ale u nas asystent ma mieć etat 26/40 i nie wiem jak wpisać normę dobową czasu pracy...

pomóżcie...

rzewa01-09-2017 15:46:01   [#45]

5,2/8

Sekret04-09-2017 07:52:16   [#46]

dziękuję :)

sulemar04-09-2017 23:58:12   [#47]

Proszę o podpowiedź dptyczacą rodzaju udzialenej pomocy uczniowi. Dziecko z kl. I sp ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność słabo szłyszący. Uczeń nosi 2 aparaty słuchowe. Czy powinien mieć nauczyciela wspomagającego czy asystenta nauczyciela? OP przydzielił mu 1 godz. zajęć rewalidacyjno - logopedycznych, wg mnie to stanowczo za mało dla tego dziecka. Czy poza tą godziną dziecko mogłoby mieć jakąś pomoc w czasie lekcji (i jednocześnie n-l klasy I - jest w niej jeszcze 19 innych dzieci)

rzewa05-09-2017 10:09:08   [#48]

należy mu się, zgodnie z prawem 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych - jak będzie mniej będziesz miała problem z KO, bo nie będziesz realizowała ramowego planu nauczania

inna pomoc, czy to asystenta, czy n-la wspomagającego zależy od zgody OP -> jeśli ta pomoc jest konieczna to powinnaś do tego OP przekonać ale musisz sama dokładnie wiedzieć ile i czego potrzeba temu uczniowi

izael05-09-2017 12:44:29   [#49]

wrzuciłam do wymiany zakres obowiązków asystenta

może się przyda jako materiał wyjściowy

sulemar05-09-2017 21:58:57   [#50]

Dziękuję :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]