Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje do zajęć
strony: [ 1 ][ 2 ]
edek07-10-2016 09:13:39   [#51]

licencjat z oligofrenopedagogiki - czy może być nauczycielem wspomagającym dla dziecka z zagrożeniem niedostosowania społecznego ?

Jeśli ktoś wie bez szukania (po tekście jednolitym z sierpnia 2015 ) i bez dłuższego zastanawiania się to proszę o odp. ...

Z góry dzięki :)

Ala07-10-2016 09:15:59   [#52]

moim zdaniem, nie

powinien ktoś od socjoterapii

UFA07-10-2016 12:03:41   [#53]

Czy nauczyciel:

- licencjat - pedagogika specjalna, specjalizacja: pedagogika terapeutyczna

- mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną

posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego dla dziecka ze spektrum autyzmu / uczeń kl. III sp /?

 

rzewa07-10-2016 12:37:22   [#54]

moim zdanie tak, w każdym bądź razie na pewno jest ok od strony formalnej

UFA10-10-2016 08:32:19   [#55]

Dziękuję rzewo!

 

olekjurek10-10-2016 18:41:09   [#56]

Mam pytanie trochę wybiegające w przyszłość:

- czy Waszym zdaniem nauczyciel dyplomowany  z ukończoną podyplomówką dającą mu teraz kwalifikacje do nauczania języka polskiego tylko w szkole podstawowej(taki zapis na dyplomie) będzie miał kwalifikacje po wejściu reformy?

DYREK10-10-2016 19:04:57   [#57]

antycypować ?  

olekjurek10-10-2016 19:18:56   [#58]

Poproszę, tak na naszą logikę:)

kulka10-10-2016 20:24:54   [#59]

Kwalifikacje do wychowania przedszkolnego.

Podobno w 2009(?) wszedł przepis, że wszyscy nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania w klasach 1-3 SP, moga również uczyć w przedszkolu. Prawda?

rzepek10-10-2016 21:50:20   [#60]

Czy nauczyciel z dyplomem ukończenia studiów w zakresie nauczania początkowego ma kwalifikacje do uczenia w przedszkolu?

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W myśl w/w przepisów rozporządzenia od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła:

1)studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

4) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub

5) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub

6) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub

7) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w § 4 w ust. 2 określa, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

 

Dan6714-09-2017 12:58:34   [#61]

Witam!

Zatrudniłam nauczyciela religii, który ma skierowanie do naszego SOSW na czas od 01.09.17 do 31.0818, ukończył teologię o specjalności katechetyczno - pastoralnej, kurs pedagogiczny i rozpoczął studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Czy ten nauczyciel ma kwalifikacje do religii i może rozpocząć awans, czy też nie ma kwalifikacji i powinnam wystąpić o zgodę na zatrudnienie /był uwzględniony w arkuszu i KO nie miało zastrzeżeń do zatrudnienia/

kerto14-09-2017 13:03:45   [#62]

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/60531113700-1.pdf

Dan6714-09-2017 13:29:44   [#63]
Czyli mam rozumieć, żę n-l powinien mieć ukończoną oligofrenopedagogikę i nie ma kwalifikacji mimo iż ma skierowanie?
a w "Porozumieniu..." pisze:
§7
Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]