BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 styczeń 2017 r.


 

UWAGA - przed nami XIV Konferencja OSKKO – 3-5 marca 2017 r. w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. w Krakowie, w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ruszył nabór:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/index.html

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57763&ux=148&pst=18#pst18

CZY JUŻ SIĘ ZAPISAŁEŚ ?
 

Wniosek OSKKO do Prezydenta RP o odrzucenie ustaw dotyczących zmiany ustroju szkolnego 
i podjęcie inicjatywy realnych konsultacji w ww. sprawie

http://oskko.edu.pl/wniosek_do_prezydenta_RP/

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57829&ux=148&pst=1#pst1
 

Dyrektor w Szkole - dodatek OSKKO do Biblioteki w Szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57789&ux=148&pst=7#pst7
 

Styczeń – już Nowy Rok za nami i znowu zmiany, a przy tym niektórzy wybierają się na ferie…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

Materiały szkoleniowe, zdjęcia i filmy zostały umieszczane na stronie kongresu:

http://oskko.edu.pl/kongres/index.html

Za nami XVI Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów Oblasy koło Kazimierza Dolnego, 25/26-29 maja 2016 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56615&ux=148&pst=381#pst381

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2457#pst2457
 

Za nami – XIII Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO w Krakowie odbyła się w dniach 4-6 marca 2016 r. Zaglądajcie:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/index.html

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/materialy.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

Projekty przepisów oświatowych:

W grudniu 2016 r.:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur  – projekt z 23.11.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12292909/12397525/12397526/dokument261289.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57783&ux=148&pst=3#pst3

2. Projekty nowych ramowych planów nauczania opublikowane przez MEN 30.11.2016 r.

https://men.gov.pl/projekty-ramowych-planow-nauczania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57756&ux=148&pst=78#pst78

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – projekt z 22.12.2016 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57828&ux=148&pst=1#pst1

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – projekt z 29.12.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293615/12402813/12402814/dokument265589.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57842&ux=148&pst=2#pst2

5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – projekt z 30.12.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265871.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265874.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265875.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265876.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265877.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265878.pdf

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265879.pdf

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57842&ux=148&pst=1#pst1
 

Rekomendujemy projekty

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

http://www.oskko.edu.pl/ceo/splo.html

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym Akademia TiK – języki obce 2,0. Jak rozwijać szkołę?

https://lerni.us/akademiatik/zaproszenie

Centrum Edukacji Obywatelskich zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w nowym projekcie pt. "Rozmawiajmy o uchodźcach".

http://www.oskko.edu.pl/ceo/rozmawiajmy_o_uchodzcach/
 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 21 listopada 2016 r. liczyła 4978 osoby.

W styczniu 2016 r. przyjęto 9 osób, w lutym 23 osoby, w marcu 18 osób, w kwietniu 44  osoby, w maju 0 osób,  w czerwcu 11 osób, w lipcu 7 osób, w sierpniu 15 osób, we wrześniu 14 osób, w październiku 0 osób, w listopadzie 36  osób, a w grudniu do OSKKO przyjęto 22  „nowalijki”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447
 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2016 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie (zebranie walne utrzymało wysokość składki na dotychczasowym poziomie).

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia. Prosimy o przesłanie danych do rachunku osób, które dokonały wpłaty, a nie otrzymały rachunku oraz tych, które chciałyby taki rachunek otrzymać.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W grudniu 2016 r. nadal dominowały wątki dotyczące zapowiadanych zmian w systemie oświaty po upublicznieniu projektów dwóch nowych ustaw oświatowych, protestach przeciw zmianie.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków (przekroczył w październiku granicę 10000 wypowiedzi)  hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10111#pst10111

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – gronostaj – staż na mianowanego wątpliwości

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57803&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w grudniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 27.12.2016 r., godz. 21.00-22.00 zawitało na forum 2200 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2267 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2004 r. - Marek Pleśniar - co tam u Was przed świętami?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8268&ux=148&pst=297#pst297

Na stronie forum OSKKO do końca grudnia 2016 r. znajdowało się 56.363 wątki i 900.933 wypowiedzi.

Grudzień 2016 r. przywitała na forum KaPi wątkiem – Projekty ustaw

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57764&ux=148&pst=8#pst8

wrócił wątek świątecznych przygotowań - Marek Pleśniar - co tam u Was przed świętami?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8268&ux=148&pst=297#pst297

powrócił wątek emilii – Ewom i Adamom

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27555&ux=148&pst=95#pst95

nadal z emocjami - Jacek - Projekt podstawy programowej i ramowych planów nauczania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57756&ux=148&pst=78#pst78

czas studniówek nastaje - fiolka – studniówka

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26307&ux=148&pst=38#pst38

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=150#pst150
 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w grudniu 2016 r. (od 20 wypowiedzi):

rychoorychoo STAŁO SIĘ… - 46 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57804&ux=148&pst=46#pst46

atodobre podstawówka przeniesiona w całości - bez dyrektora - 39 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57807&ux=148&pst=39#pst39

Melba spotkanie informacyjne na temat reformy - 22 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57814&ux=148&pst=22#pst22
 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w grudniu 2016  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10111 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10111#pst10111

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 665 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=665#pst665

Leszek – teksty ujednolicone – 475 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=475#pst475

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 447 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 385 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=385#pst385

Marek Pleśniar - co tam u Was przed świętami? 297 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8268&ux=148&pst=297#pst297

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

Adaa – Trybunał Konstytucyjny o ustawie emerytalnej - 151 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49760&ux=148&pst=151#pst151

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 150 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=150#pst150
 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Marek Pleśniar - co tam u Was przed świętami? – założony 18.12.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8268&ux=148&pst=297#pst297

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=385#pst385

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=447#pst447

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10111#pst10111

OLGIE – 13 grudnia – założony 12.11.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18795&ux=148&pst=142#pst142

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=475#pst475

fiolka – studniówka - założony 25.10.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=26307&ux=148&pst=38#pst38

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

emilia – Ewom i Adamom - założony 24.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27555&ux=148&pst=95#pst95

Magosia – Koła zainteresowań, chór, wyrównawcze a pensum - interpr. MEN - założony 31.03.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414&ux=148&pst=53#pst53

sstan – Podatek od świadczeń - założony 17.11.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40933&ux=148&pst=43#pst43

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=665#pst665

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=150#pst150

Zofia Stachura – uczeń powracający z zagranicy - założony 23.08.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46306&ux=148&pst=23#pst23

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca grudnia 2016 r. – 1516 plików.

W grudniu br. zamieszczono 3 pliki.

W wymianie plików znalazły się ujednolicenia przepisów oświatowych.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2016 r. – według stanu pobrań na koniec grudnia 2016 r.:

- styczeń 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka – Uchwała klasyfikacyjna śródroczna  dotąd 884 pobrania,

- luty 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Władysława Ścianka – Zmiana ustawy o systemie oświaty stworzyła potrzebę opracowania wzoru wniosku, którym posłużą się rodzice wybranych uczniów klas I - II. Przesyłam moją propozycję, co nie umniejsza wartości wzorów zaproponowanych przez kinię 2820 - dotąd 826 pobrań,

- marzec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik graviola - Art. 188 Kodeksu Pracy "po nowemu" – dotąd 673 pobrania,

- kwiecień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone rozp. w spr. świadectw i dyplomów z projektem zm. z 6.04.2016 r. (bez wzorów) – dotąd 416 pobrań,

- maj 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone uoso na dzień 31.05.2016 r. - pokłosie dużej zm. KN – dotąd 396 pobrań.

- czerwiec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone świadectwa i inne dokumenty szkolne na dzień 7.06.2016 r.dotąd 685 pobrań,

- lipiec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka - Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2016/2017 dla gimnazjum – Lubelskie – dotąd 1072 pobrania,

- sierpień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone ocenianie uczniów po zmianie na dzień 1.09.2016 r. – dotąd 3145 pobrań,

- wrzesień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicona dokumentacja przebiegu nauczania po zmianie na dzień 1.09.2016 r.  – dotąd 578 pobrań,

- październik 2016 r. – jedyny plik w tym miesiącu - plik DYRKA - Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – dotąd 247 pobrań,

- listopad 2016 r. – jedyny plik w tym miesiącu - plik Jacka - Propozycje ramówek do SP i LO opublikowane przez MEN 7 października 2016 r. – dotąd 497 pobrań.

Pliki zamieszczone w wymianie w grudniu 2016 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.12.2016 r.

2.12.2016

Leszek

ujednolicona UoSO na dzień 17 grudnia 2016 r.
Pobierz: 
USTAWA_oSO-tj-ze zm. na dzień 17.12.2016.zip* (324 KB)

140

8.12.2016

Leszek

ujednolicone UoSO na 17.12.2016 r. ale z dwoma zmianami, ostatnia opublikowana 8.12.2016 r. (subwencja dla 6-latków) Pobierz: USTAWA_oSO-tj-ze zm. na dzień 17.12.2016-2 zm..zip* (326 KB)

87

10.12.2016

Leszek

ujednolicone rozp. MEN w spr. organizacji KO z proj. zmian
Pobierz: 
rozp. MEN-organizacja-KO-z proj. zm..zip* (10 KB)

91

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na maj i czerwiec 2007 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… Niecałe 10 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2007 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto aż 705 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar    – Oficjalnie ogłaszamy: OZNI VII - strona zlotu w Ochotnicy Dln

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21066&ux=148&pst=895#pst895

2. fisz2  – Lustracja dyrektorów raz jeszcze

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20740&ux=148&pst=458#pst458

3. Ania  no to gaba stawia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21621&ux=148&pst=218#pst218

4. nn – otrzymałem postulaty..

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22243&ux=148&pst=183#pst183

5. Marek Pleśniar  – III KRAJOWA KONFERENCJA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI 20-22.04.2007

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20727&ux=148&pst=175#pst175

6. beera – PLAKIETKI OZNI- konkurs świąteczny

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21408&ux=148&pst=170#pst170

7. Konto zapomniane – Konkurs na dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21430&ux=148&pst=168#pst168

8. beera Skąd dowiedzieliście się o istnieniu OSKKO?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22243&ux=148&pst=183#pst183

9. aryjak – Pracownie komputerowe 2006

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18493&ux=148&pst=146#pst146

10. eny   – Program " Zero... " Już działa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18692&ux=148&pst=114#pst114

W czerwcu 2007 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto aż 836 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. rzewa  już do zlotu…

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=20516&ux=148&pst=971#pst971

2. beera  konsekwencje zlotu J

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22843&ux=148&pst=855#pst855

3. Małgosia  POWROTY ZLOTOWE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22794&ux=148&pst=408#pst408

4. beera – OZNI- OSTATNIE STARCIE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22513&ux=148&pst=341#pst341

5. malinka  – sprawozdanie dyrektora z nadzoru

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22644&ux=148&pst=222#pst222

6. Atra – nowi kuratorzy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14484&ux=148&pst=162#pst162

7. AnJa – program naprawy po "trójkach"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=21009&ux=148&pst=158#pst158

8. fredi – regulamin nowej RR

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22359&ux=148&pst=154#pst154

9. Koralik  – jak przygotować się do konkursu, który mam przegrać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22793&ux=148&pst=141#pst141

10. JarTul  – Propozycja trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do RR

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22553&ux=148&pst=137#pst137
 

Prawo:

W grudniu 2016 r. ukazało się aż 369 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 88 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W grudniu 2016 r. ukazał się aż 17 tekstów ustaw, rozporządzeń i tekstów jednolitych ustaw oświatowych i dotykających spraw oświatowych.

1. 2 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1943 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,

2. 2 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1954 ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

– w art. 4 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (zmieniono 7 artykułów) - weszła w życie 17 grudnia 2016 r.,

3. 8 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1984 ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w art. 1 i 2 zawiera odniesienie do Karty Nauczyciela w zakresie środków, o których mowa w art. 70a ust. 3 i 4 oraz art. 53 ust. 1 – w wymienionym zakresie weszła w życie 1 stycznia 2017 r.,

4. 8 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1985 ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – zawiera zmiany:

- w art. 1 ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zmiana art. 28 i 70c),

- w art. 2 ustawę o systemie oświaty (zmiana art. 14 i 14d),

- w art. 3 ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana art. 16),

- w art. 4 ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana art. 1 pkt 70, 71 i 78),

weszła w życie 9 grudnia 2016  r., a stosuje się art. 1-3 po raz pierwszy do:

1) ustalenia na rok 2017 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

2) ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017.

5. 12 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2004 rozporządzenie MS z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych - weszło w życie 27 grudnia 2016 r.,

6. 15 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2035 rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – weszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

7. 16 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2040 rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu – weszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

8. 19 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2067 obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

9. 21 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2094 rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – weszło w życie 22 grudnia 2016 r.,

10. 27 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2150 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

11. 28 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2169 ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – zawiera zmianę:

- w art. 2 ustawy o systemie oświaty (w art. 9a w ust. 2 dodaje się pkt 5a, art. 9c w ust. 2 dodaje się pkt 11a) weszła w życie 1 stycznia 2017 r.,

12. 29 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2223 rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnegoweszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

13. 30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2248 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 31 grudnia 2016 r.,

14. 30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2264 rozporządzenie MS z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych - weszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

15. 30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2287 rozporządzenie MS z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - weszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

16. 30 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2298 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 – weszło w życie 1 stycznia 2017 r.,

17. 31 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2306 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – weszło w życie 1 stycznia 2017 r.
 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny wypadek autobusu szkolnego:

(1) Autobus szkolny miał poważny wypadek.  Na szczęście bez ofiar śmiertelnych, głównie potłuczenia i rozcięcia. Firma dowożąca zewnętrzna wynajęta. Rodzice poinformowani osobiście lub telefonicznie. Powiadomiony organ prowadzący i KO. Jakie czynności musimy wykonać jeszcze jako szkoła.

(2) powiadomić pracownika BHP, SIPowca  i sporządzić protokół wypadku.

(3) pomoc psychologiczna

(4) do (2) - nie sądzę. To nie jest wypadek uczniów znajdujących się pod opieką szkoły (jeśli dobrze rozumiem, to jest to wypadek autobusu, który dowozi dzieci z przyległych miejscowości do szkoły - organ prowadzący zapewnia taki  dowóz, nie jest odpowiedzialna szkoła).

Pomoc p-p na pewno.

(5) z mojego doświadczenia wynika, że tak.

(6) Czy to TY jako dyrektor zapewniasz opiekę dzieciom w trakcie dowozu do szkoły organizowanym przez OP?

Idąc twoim tokiem myślenia , dyrektor byłby zobowiązany do sporządzenia protokołu wypadku , gdy ucznia dowozi rodzic swoim samochodem do szkoły i ten ma wypadek w trakcie tej drogi.

Nie mówię, aby nie zapewnić uczniom pomocy - trzeba to zrobić. Ale jak brać odpowiedzialność za coś, za co nie jest się odpowiedzialnym i pisać protokół?

Z jakiego twojego doświadczenia to wynika, ze trzeba?

(7) do (6), spokojnie, spokojnie;)

kwestią sporną zawsze pozostaje  fakt kto faktycznie sprawował nadzór nad dziećmi w czasie dowozu

nauczyciel czy zatrudniony i przez kogo opiekun ?

(8) Zgoda. Jak nauczyciel, to szkoła.

(9) Cały dowóz organizowany przez gminę, opiekunka zatrudniona przez przewoźnika.

Zastanawiałem się czy muszę jeszcze PIP.

(10) Skoro  gmina organizuje przewóz, to odpowiada za całość. Wszelkie procedury powypadkowe leżą po stronie gminy. Ze strony szkoły zapewnić w miarę potrzeb pomoc psychologiczną.

(11) jeśli nauczyciele sprawowali nadzór nad dziećmi - nie masz racji

bywa/bywało i tak, że opiekuna zatrudniały szkoły, więc tu również nie jest to tak oczywiste, że tylko i wyłącznie gmina.

(12) napisał w (9), że cały przewóz jest  organizowany przez gminę. Nawet, jeśli jest to nauczyciel, ale ma umowę  z gminą, to procedury po stronie gminy.

(13) napisał w (1) tylko tyle i aż tyle:) "Firma dowożąca zewnętrzna wynajęta"

Do (1) rozwiniesz swą myśl? kto sprawował opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu?

(14) rozwinął skrótowo: "opiekunka zatrudniona przez przewoźnika"

(15) oj, nie zauważyłam, przepraszam.
 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – czas na ZIMĘ (oczywiście znalezione w internecie:

+30°C Polacy śpią bez żadnego nakrycia. Amerykanie zakładają swetry. Mieszkańcy Miami włączają ogrzewanie.
+10°C Mieszkańcy domów komunalnych w Helsinkach zamykają okna. Lapończycy (nie mylić z Japończykami!) sadzą kwiatki w oknach.
+5°C Lapończycy opalają się na balkonie, jeżeli słońce jest jeszcze nad horyzontem...
+2°C Włoskie samochody nie zapalają.
0°C Woda zamarza.
-1°C Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować urlop nad morzem śródziemnym. Lapończycy jedzą lody popijając zimnym piwem.
-4°C Kot wchodzi pod kołdrę.
-10°C Czas zaplanować urlop w Afryce.. Lapończycy idą popływać.
-12°C Zbyt zimno na śnieg.
-15°C Amerykańskie auta nie zapalają.
-18°C Właściciele domów w Helsinkach włączają ogrzewanie.
-20°C Oddech staje się słyszalny.
-22°C Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na jazdę na łyżwach.
-23°C Politycy zaczynają współczuć bezdomnym.
-24°C Niemieckie auta nie zapalają.
-26°C Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę igloo...
-29°C Kot wchodzi pod pidżamę.
-30°C Japońskie auta nie zapalają. Lapończyk klnie, kopie w koło swojej Toyoty i zapala Ładę.
-31°C Za zimno na pocałunki - usta przymarzają do siebie. Lapońska drużyna narodowa zaczyna przygotowania do sezonu wiosennego.
-35°C Czas zaplanować dwutygodniową kąpiel w gorących źródłach. Lapończycy odśnieżają dachy.
-39°C Rtęć zamarza. Za zimno by myśleć. Lapończycy zapinają ostatni guzik w koszuli.
-40°C Niemiec bierze samochód pod kołdrę. Lapończycy ubierają swetry.
-45°C Lapończycy zamykają okienko w wychodku.
-50°C Lwy morskie opuszczają Grenlandie. Lapończycy zamieniają rękawiczki z pięcioma palcami na jednopalcowe.
-70°C Niedźwiedzie polarne opuszczają biegun. Na uniwersytecie w Rovaniemi organizuje się bieg długodystansowy.
-75°C Św. Mikołaj opuszcza krąg polarny. Lapończycy opuszczają nauszniki z czapek na uszy.
-250°C Alkohol zamarza. Lapończycy są wkurzeni.
-268°C Hel staje się płynny.
-270°C Piekło zamarza.
-273,15°C Zero absolutne. Brak ruchu cząstek elementarnych... Lapończycy przyznają: "Tak, jest nieco chłodno, rozłupmy se flaszeczkę na rozgrzanie”...

Leszek Zaleśny