Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wniosek do Prezydenta RP ws. "Prawa oświatowego"
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar23-12-2016 13:12:54   [#01]

W związku z pracami legislacyjnymi Rządu, Sejmu i Senatu skierowaliśmy do Prezydenta RP poniższe pismo Zarządu OSKKO.

Olsztyn, dn. 23 grudnia 2016 r.

Pan ANDRZEJ DUDA

Prezydent

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Wniosek o odrzucenie ustaw dotyczących zmiany ustroju szkolnego i podjęcie inicjatywy realnych konsultacji w ww. sprawie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej oraz sympatycy[1] wnioskują do Pana Prezydenta RP o odrzucenie skierowanych do podpisu ustaw:

 • Ustawa “Prawo oświatowe”, przyjęta przez Senat uchwałą z dn. 16 grudnia 2016 r., (przyjęta przez Sejm dn. 14 grudnia 2016 r.).
 • Ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”, przyjęta przez Senat uchwałą z dn. 16 grudnia 2016 r., (przyjęta przez Sejm dn. 14 grudnia 2016 r.).

 ze względu na:

 1. sposób ich tworzenia – z pominięciem konsultacji planowanych zmian ze środowiskiem oświatowym,
 2. zasadność proponowanych zmian systemowych w oświacie, budzącą powszechny sprzeciw dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców,
 3. potrzebę przywrócenia dialogu i współpracy stron, od których zależy powodzenie polskiej oświaty.

Uzasadnienie.

1. Zasadniczą wadą nowego prawa oświatowego jest brak konsultacji zawartych w nim najistotniejszych zmian – zmian systemu szkolnego.

  • Nie odbyły się na ten najważniejszy temat spotkania konsultacyjne w MEN, choć w pozostałych kwestiach takie spotkania zorganizowano w pierwszej połowie 2016 r.
  • Nie uwzględniono stanowisk partnerów społecznych, w tym naszej organizacji, mimo kierowania uwag do Ministra Edukacji Narodowej. W bieżącym roku złożyliśmy na ręce Ministra edukacji trzy obszerne, merytorycznie uzasadnione stanowiska, które zignorowano. Stanowiska te załączamy do niniejszego dokumentu.

2. Planowane zmiany w systemie oświaty mają poważne wady merytoryczne, które poniżej pokrótce wymienimy:

 • Lokalny dostęp do edukacji, wyższego niż podstawowy poziomu, jest dla dzieci z terenów wiejskich, dzieci z małych miast przepustką do lepszego życia. Wyrównuje ich szanse na przygotowanie do osiągania dalszych szczebli wykształcenia. Likwidacja ok. 7,5 tysiąca gimnazjów w pobliżu miejsc zamieszkania uczniów oznacza degradację małych miejscowości. Po wykształcenie ponadpodstawowe będzie trzeba wysłać dzieci do większych miast.
 • Gimnazja kształcą dobrze. Międzynarodowe badania jednoznacznie ukazują polskie piętnastolatki jako jedne z najlepiej wyedukowanych w świecie. Protestujemy przeciw nieinformowaniu Polaków o tym, przeciw tworzeniu złej opinii szkół gimnazjalnych, które niewątpliwie, dzięki latom pracy osiągnęły sukces edukacyjny.
 • Głos w obronie bezpiecznej szkoły podstawowej dla dzieci młodszych.  Przestrzegamy przed wprowadzeniem do szkół podstawowych nastolatków.
  Młodzież w wieku gimnazjalnym ma uczęszczać do szkoły jednocześnie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przejście młodzieży do gimnazjów przyniosło zdecydowaną poprawę w szkołach podstawowych.
 • Grozi nam spisanie na straty edukacji uczniów obecnych klas 5 i 6;
  będą oni realizować tymczasową (nie istniejącą jeszcze) podstawę programową.
 • Błędem jest posłanie uczniów dzisiejszych klas 6, w roku szkolnym 2019/2020 do jednej klasy szkoły średniej z ostatnim rocznikiem likwidowanych gimnazjów.
  To koszt społeczny nie do zaakceptowania.
 • Przestrzegamy przed odebraniem uczniom klas 1. i 2. gimnazjum możliwości nauki ze swoimi nauczycielami do ukończenia szkoły.
  Zacznie się wtedy wymiana kadry pedagogicznej. Ci uczniowie zapłacą za nieuzasadnione zmiany.
 • Zwracamy uwagę na nieprzygotowanie nauczycieli do zmian. Nie zbudowano systemu doskonalenia nauczycieli przygotowanego na informowanie nauczycieli o zmianach. Pracownicy ośrodków doskonalenia nic realnie użytecznego o zmianach nie wiedzą, resort edukacji nie jest bowiem w stanie ich o niczym pewnym powiadomić. 
 • Nie ma dobrych podstaw programowych dla uczniów nowych szkół.
  To zadanie na lata. Najważniejsze dla kształcenia uczniów i niezwykle wymagające. Przestrzegamy przed traktowaniem go w pośpiechu i bez dostatecznych konsultacji.

3. W dziedzinie tak uzależnionej od kapitału ludzkiego, od współpracy setek tysięcy osób z wyższym wykształceniem, jakimi są nauczyciele, dyrektorzy, urzędnicy samorządowi sukces zależy od dialogu i przekonania ludzi do zmian. Nieskonsultowane zmiany, nieprzekonana do nich kadra to przepis na klęskę.

 1. Polskie dzieci korzystają dziś z wysokiego poziomu kształcenia, szanowanego i uznawanego w całym świecie. Powinniśmy skupić wysiłki na osiągnięciu maksimum możliwości systemu zamiast bezzasadnie i bez przygotowania go rozregulowywać.

Apelujemy do Pana Prezydenta o wstrzymanie ww. ustaw. Prosimy też o podjęcie mediacji między środowiskami oświatowymi a Rządem, w celu wpłynięcia na zmianę sposobu jego współpracy z ww. środowiskami w zakresie rozwoju oświaty. Wszystkim nam zależy na dobrej, profesjonalnej szkole. Nie potrzebujemy walki o oświatę, lecz sojuszu nas wszystkich dla jej rozwoju. Prosimy o wysłuchanie głosu obywateli, a zarazem specjalistów - praktyków zarządzania oświatą. Deklarujemy współpracę i zaangażowanie w pracę nad lepszą edukacją.

Z poważaniem: Zarząd OSKKO

Olsztyn, dn. 23.12.2016 r.

 

Kontakt, informacja:

Marek Pleśniar, Dyrektor Biura OSKKO, tel. 513 057 830
email: oskko@oskko.edu.pl  marek.plesniar@oskko.edu.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
Ul. Żniwna 58, 10-811, Olsztyn www.oskko.edu.pl [1] OSKKO zrzesza ok 5000 dyrektorów szkół i urzędników oświatowych - członków rzeczywistych, ma ok. 33 000 korespondentów i czytelników mediów Stowarzyszenia, a także kilka tysięcy uczestników spotkań i konferencji.


post został zmieniony: 23-12-2016 13:18:24

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]