BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - sierpień 2017 r.

 

UWAGA - przed nami

XII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO*, Kraków, 16-18.09.2017 r. 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

Sierpień – czy wszyscy nadal odpoczywają?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

Siedemnaste OZNI - spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym otwarte dla wszystkich sympatyków OSKKO, uczestników dyskusji na Forum OSKKO, weteranów, "nowalijek", a także osób, które chcieliby oni zabrać ze sobą

14/15-18 czerwca 2017 r. w miejscowości Waszeta, w pobliżu Olsztynka, nad jeziorem Pluszne

http://www.oskko.edu.pl/ozni17/relacja.html
 

XIV Konferencja OSKKO – 3-5 marca 2017 r. w Krakowie.

Materiały:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2017/materialy.html
 

XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

Materiały szkoleniowe, zdjęcia i filmy zostały umieszczane na stronie kongresu:

http://oskko.edu.pl/kongres/index.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

20 czerwca 2017 OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie Komunikatu Komisji Europejskiej "Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego".

MEN zostało zobowiązane do przygotowania stanowiska Rządu RP do ww. dokumentu.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58863&ux=148&pst=1#pst1
 

Projekty przepisów oświatowych – trwa wietrzenie biurek MEN-owskich:

W lipcu 2017 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – projekt z 28.06.2017 r. upubliczniony 3.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300054

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58890&ux=148&pst=1#pst1

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – projekt z 28.06.2017 r. upubliczniony 3.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300056

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58890&ux=148&pst=1#pst1

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego  – projekt z 29.06.2017 r. upubliczniony 3.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300058

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58890&ux=148&pst=1#pst1

4. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno‑pedagogicznych – projekt z 30.06.2017 r. upubliczniony 3.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300062

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58892&ux=148&pst=3#pst3

5. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – projekt z 30.06.2017 r. upubliczniony 6.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300152

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58902&ux=148&pst=8#pst8

6. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego – projekt z 26.06.2017 r. upubliczniony 11.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300307

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58913&ux=148&pst=1#pst1

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej – projekt z 11.07.2017 r. upubliczniony 14.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300500/katalog/12446008#12446008

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58924&ux=148&pst=1#pst1

8. Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. – projekt z 11.07.2017 r. upubliczniony 14.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300507

9. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – projekt z 5.07.2017 r. upubliczniony 18.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300604/katalog/12446864#12446864

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58929&ux=148&pst=2#pst2

10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – projekt z 17.07.2017 r. upubliczniony 20.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300702

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58937&ux=148&pst=1#pst1

11. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą” – projekt z 17.07.2017 r. upubliczniony 27.07.2017 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300963

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58946&ux=148&pst=1#pst1
 

Rekomendujemy :

 „PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner
 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 26 maja 2017 r. liczyła 5052 osoby.

W styczniu 2017 r. przyjęto 19 osób, w lutym 15, w marcu 30, w kwietniu 0, w maju 22, w czerwcu 6, a w lipcu 0 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451
 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2017 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W lipcu 2017 r. mniejszy ruch na forum, a rozmowy dotyczą oczywiście zmian w oświacie, szczególnie wejścia w 1 września 2017 r.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10286#pst10286

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Przekształcenie Gimnazjum w SP- Sto pytań do... http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58888&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w lipcu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 11.07.2017 r., godz. 9.00-10.00 pomimo pory letniej zawitało na forum 2834 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2431 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2005 r. - Dżoana Wszystkim Aniom, Aneczkom, Annom...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11455&ux=148&pst=108#pst108

Na stronie forum OSKKO do końca lipca 2017 r. znajdowały się 57.435 wątki i 910.789 wypowiedzi.

Lipiec 2017 r. przywitał na forum terdab wątkiem – wyjątkowe zachowanie nauczyciela

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58885&ux=148&pst=7#pst7

powrócił wątek Dżoana Wszystkim Aniom, Aneczkom, Annom...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11455&ux=148&pst=110#pst110

beera książki na wakacje?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=215#pst215

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek:

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=173#pst173

izael – kto zastępuje dyrektora http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42343&ux=148&pst=73#pst73
 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lipcu 2017 r. (od 20 wypowiedzi):

Najnowsze, lipcowe, wątki toczyły się powoli, statecznie i nie osiągały 20 wypowiedzi.

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lipcu 2017 r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10286 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10286#pst10286

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 724 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=724#pst724

Leszek – teksty ujednolicone – 485 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=485#pst485

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 424 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=424#pst424

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 291 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

beera książki na wakacje? - 215 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=215#pst215

2katarzyna gdzie na wakacje - 196 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 173 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=173#pst173
 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

OLGIE wolontariat w szkole – założony 22.11.2003 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4142&ux=148&pst=31#pst31

Dżoana Wszystkim Aniom, Aneczkom, Annom... – założony 26.07.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=11455&ux=148&pst=110#pst110

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=424#pst424

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

2katarzyna gdzie na wakacje – założony 16.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=196#pst196

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10286#pst10286

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=485#pst485

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=291#pst291

mada2 – przyjęcie dziecka z zagranicy do szkoły – założony 8.12.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34586&ux=148&pst=54#pst54

izael – kto zastępuje dyrektora – założony 9.04.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42343&ux=148&pst=73#pst73

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=724#pst724

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=173#pst173

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.
 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca lipca 2017 r. – 1536 plików.

W lipcu br. zamieszczono 3 pliki, coś z dokumentów wewnątrzszkolnych i jedno ujednolicone rozporządzenie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2017 r. – według stanu pobrań na koniec lipca 2017 r.:

- styczeń 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Marka Pleśniara Materiały OSKKO: komplet dokumentów ws. składanych dyrektorom w styczniu 2017 r. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO – dotąd 2602 pobrań,

- luty 2017 r. – 0 plików,

- marzec 2017 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Dubois - Arkusz organizacyjny dla SP i GM w jednym dotąd 904 pobrania,

- kwiecień 2017 r. – jedyny plik zamieszczony przez dropsa - Plik zamieszczony przez Dubois pozwoliłam sobie troszkę rozszerzyć. Mam nadzieję, że Dubois nie ma nic przeciw:) dotąd 601 pobrań,

- maj 2017 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez rzewę - wzory dokumentów kadrowych w związku ze specustawą dotąd 1118 pobrań,

- czerwiec 2017 r. – największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Jacka - Aktualne na 11.06.2017 r. druki w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego – dotąd 445 pobrań.

Pliki zamieszczone w wymianie w lipcu 2017 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.07.2017 r.

7.07.2017

Jacek

Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Pobierz: Kalendarz roku szkolnego 2017-2018.zip* (12 KB)

402

20.07.2017

KeriMa

Arkusz pomocniczy do określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, Pobierz: arkusz pomocniczy do wyznaczania pensum do wysylki.zip* (9 KB)

90

25.07.2017

Leszek

ujednolicone rozp. MEN w spr. szczegółowych zasad działania Poradni PP z projektem zm. z 20.07.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - szczegółowe-zasady-działania PPP-z proj. zm..zip* (15 KB)

33

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na lipiec i sierpień 2008 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 9 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2008 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 337 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar Witam nowych członków OSKKO.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=17994&ux=148&pst=439#pst439

2. fredi  – dla dyrektorów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6989&ux=148&pst=376#pst376

3. cactus  Peany J

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27702&ux=148&pst=214#pst214

4. Marek Pleśniar Prośba techniczna - jaką macie rozdzielczość ekranu?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31563&ux=148&pst=208#pst208

5. OLGIE – Parę pytań o OKE i CKE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30369&ux=148&pst=190#pst190

6. ankate  – Sprawozdanie z nadzoru...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13966&ux=148&pst=194#pst194

7. Ala czas najwyższy na MINIZLIOCIK w Krakowie :-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30715&ux=148&pst=181#pst181

8. nela2 – pieczątka nauczyciela????

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30328&ux=148&pst=126#pst126

9. dwalcz dyrektor i opiekun stażu w jednym

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31536&ux=148&pst=108#pst108

10. beera – Bardzo pilna prośba do dyrektorów szkół - badanie nadzoru

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31321&ux=148&pst=104#pst104

W sierpniu 2008 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 577 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. beera  OZNI 8 OSTATNIE STARCIE

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30272&ux=148&pst=795#pst795

2. Marek Pleśniar ha, czas odkorkowywać czyli dziś Joanny a jutro asi:-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6485&ux=148&pst=304#pst304

3. beera  PLANY MEN po raz kolejny

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27945&ux=148&pst=199#pst199

4. Marek Pleśniar TERMINARZ DYREKTORA - wątek OSKKO - zapraszamy do pracy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24064&ux=148&pst=136#pst136

5. nureda – niesprawiedliwy przydział godzin

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32256&ux=148&pst=134#pst134

6. beera Konsultacja OSKKO - KARTA NAUCZYCIELA

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31797&ux=148&pst=99#pst99

7. OLGIE strona www MENiS

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7983&ux=148&pst=94#pst94

8. stanek – urlop na poratowanie zdrowia - znów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30332&ux=148&pst=87#pst87

9. dorotaj63 nagana dla dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31477&ux=148&pst=84#pst84

10. Małgoś – Popłakałam się ze wzruszenia :-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28798&ux=148&pst=83#pst83

Prawo:

W lipcu 2017 r. ukazało się 161 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 109 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W lipcu 2017 r. ukazało się 8 tekstów przepisów w zakresie prawa oświatowego.

1. 6 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1322 rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

2. 19 lipca 2017 r. opublikowano w M. P. – poz. 704 obwieszczenie MIiB z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ,

3. 20 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1399 rozporządzenie MEN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej – weszło w życie 24 lipca 2017 r.,

4. 21 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1401 rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”  – weszło w życie 22 lipca 2017 r.,

5. 26 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1428 ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin  – weszła w życie 1 sierpnia 2017 r.:

- w art. 16. W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949) po art. 66 dodaje się art. 66a (…)”.

6. 28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1451 rozporządzenie MEN z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

7. 28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1453 obwieszczenie Marszałka RP z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

8. 28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1457 rozporządzenie RM z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  – weszło w życie 29 lipca 2017 r.,

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny umiarkowani w szkole ogólnodostępnej:

(1) Proszę o pomoc w następującej sprawie. Jak organizować naukę ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w SP ogólnodostępnej. Wiem, że IPET, zaj. rewalidacyjne 2 godz., ppp zgodnie z orzeczeniem, inna podstawa programowa, no i inna ramówka. I tu właśnie mam problem.

Konkret czy ten uczeń chodzi na wszystkie zajęcia z klasą i realizuje swoją podstawę czy chodzi zgodnie z ramówką dla umiarkowanych.

No właśnie tylko z kim? Uczeń 3 i 4 kl. SP?

(2) Podbijam, bo również chętnie w tym temacie się zorientuję. :) Wiele skazuje na to, że w przyszłym roku będę miał w 1 klasie ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

 (3) To jest poważny problem i chyba  jedynym rozwiązaniem jest NI zgodne z jego ramówką. Zwykle są oprócz niepełnosprawności intelektualnej dzieci maja jakieś inne schorzenia co daje podstawę do skierowania na NI.

W innym przypadku uczeń z takim orzeczeniem będzie pokrzywdzony bo jak ma realizować swoją pp na lekcji w klasie, w której realizowana jest pp ogólna - np. matematyka czy język angielski.

Jeżeli ktoś twierdzi że "dobry nauczyciel" poradzi sobie z taką sytuacją i zrealizuje obie pp na jednych zajęciach, to moim zdaniem "grubo się myli".

(4) W moim przypadku dziecko z zespołem Downa + umiarkowana niepełnosprawność intelektualna - dotychczas był w grupie integracyjnej w przedszkolu - teraz będzie to prawdopodobnie klasa integracyjna - stąd pytanie, jak to wszystko ugryźć.

(5) Problem poważny. Nie ma jednak szans na NI, bo poza niepełnosprawnością intelektualną nic więcej.

O ile w edukacji wczesnoszkolnej i przy starej ramówce oraz pp dało się jakoś pracować, to od kl. IV przy nauczaniu przedmiotowym nie wiem jak to ogarnąć.

(6) Skontaktuj się z kimś ze szkoły specjalnej - oni tam chyba mają w oddziałach uczniów z lekkim i umiarkowanym.

Co do schorzeń innego typu to wydaje mi się, że trisomia (ZD) zawsze wiąże się z jakimiś problemami somatycznymi - dlatego ta przypadłość nazywa się "zespół" a nie choroba.

Jeżeli jesteś pewna że będziesz miała klasę integracyjną to może wspomagający to ogarnie.

(7) Ważne pytanie:

Czy uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej (kl. I) powinien uczęszczać na język angielski? Jeśli nie, to dlaczego?

Dziękuję z góry za odpowiedzi.

 

 (8) Ucznia obowiązuje zał. nr 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Ma inne przedmioty niż pozostali uczniowie, nie uczy się języka.

 (9) O właśnie... dzięki ;-)

 (10) U mnie od 1 września w planowanej klasie ogólnodostępnej uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu  znacznym z niepełnosprawnością ruchową.

Orzeczenie z zaleceniami dostanę w połowie lipca. Na pewno nie będzie NI, zgodnie z wolą mamy. Wszyscy się martwią, jak to będzie...

(11) Czy uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej powinien mieć prowadzony osobny dziennik zajęć? Czy jest "wpisywany" do zwykłego dziennika przy zwykłych zajęciach?

(12) U nas tacy uczniowie w klasie integracyjnej mają zajęcia wspólnie z całym oddziałem + wsparcie n-la wspomagającego i dostosowane materiały edukacyjne.

Nie biorą udziału w lekcjach angielskiego, w tym czasie mają rewalidację. Nie mają oddzielnych dzienników ale przed klasyfikacją roczną tworzymy dla nich oddzielną specjalną klasę (e-dziennik, znanej firmy:) a to po to aby można było utworzyć dla nich świadectwo (inny wzór niż reszta klasy).

Nie otrzymują ocen bieżących (poza religią), na I półrocze otrzymują ocenę opisową z przedmiotów ujętych w ramówce dla umiarkowanych, według opracowanego w szkole wzoru.

(13) Tak to sobie właśnie wyobrażałem. :) Dzięki za odpowiedź.

(14) a jak zorganizować naukę takiemu uczniowi w zwykłej klasie? Ma ktoś doświadczenie?

(15) tak samo jak w integracyjnej - najlepiej "zrobić" z tej klasy klasę integracyjną (będzie deko więcej kasy w subwencji)

(16) To chyba rzeczywiście najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że nowe rozporządzenie określa tylko górną liczbę dzieci z orzeczeniem w takim oddziale -  "nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych" (było od 3 do 5).

Czyli jeśli dobrze rozumiem wystarczy jeden uczeń z orzeczeniem i nie więcej niż 20 w oddziale i tworzymy klasę integracyjną

(17) Dokładnie.

Ja mam teraz klasę pierwszą integracyjną - 17 dzieciaków w tym 2 z orzeczeniem - i ewentualną rezerwę (3) dla dzieci z orzeczeniami.

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać Żarty uczniowskie  (oczywiście znalezione w internecie):

1. – Jasiu, jaka jest twoja wymarzona szkoła – pyta pani.

– Zamknięta, proszę pani!

2. Syn wraca ze szkoły.

- Jak było? – pyta mama.

- Na pięć!

- Naprawdę?

- Tak. Dwójka z polskiego, dwójka z matmy i pała z historii.

3. – Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem do szkoły!

- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszać!

4. Przychodzi mama z synem do lekarza i mówi:

- Mój syn połknął dziś w szkole długopis.

- Niech pisze ołówkiem – odpowiada lekarz.

5. Jasiu przychodzi ze szkoły i mówi do mamy:

- Mamo, mamo dziś w szkole na matematyce uczyliśmy się o wódce!

- Jak to o wódce? – pyta mama.

- Tak o jakiś ćwiartkach.

Leszek Zaleśny