Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
bardu09-05-2018 14:18:44   [#151]

dziękuję  rzewa:)

Roman Langhammer14-05-2018 16:53:12   [#152]

Nauczyciel rozpoczął staż na mianowanie 1 września 2017. 31 sierpnia 2018 kończy pracę w szkole A, a od 1 września 2018 rozpoczyna w szkole B. Czy staż kontynuuje na dotychczasowych zasadach?

Ala14-05-2018 17:06:37   [#153]

tak

Ala14-05-2018 17:14:28   [#154]

ustawa o finansowaniu zadań oświatowych:

Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem

1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

 

Art. 129. W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r.

w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas

odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej

po zakończeniu całego stażu.

MKJ14-05-2018 17:56:41   [#155]

To zależy, czy jest to nauczyciel dotychczasowego gimnazjum czy nie.

W pierwszym przypadku, rzeczywiście taki nauczyciel kontynuuje staż - art. 228 specustawy.

W przypadku każdego innego nauczyciela nie ma takiego pojęcia jak "kontynuacja" stażu - nauczyciel w nowej szkole rozpoczyna nowy staż zgodnie ze wszystkimi procedurami (wniosek + plan rozwoju), a na koniec otrzymuje ocenę pracy. Jeśli podjął zatrudnienie nie później niż 3 miesiące od ustania poprzedniego stosunku pracy i za tamten staż otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, to do czasu trwania nowego stażu zalicza się okres tamtego.

Roman Langhammer14-05-2018 19:18:30   [#156]

No właśnie...

Nauczyciel z SP przechodzi do SP. Dostaje ocenę dorobku zawodowego za rok stażu. A w nowej szkole po kolejnych dwóch latach dostaje ocenę dorobku zawodowego czy ocenę pracy? Obowiązywać go będzie w nowej SP rozporządzenie aktualne dotyczące awansu czy nowe, które będzie?

Ala14-05-2018 20:32:15   [#157]

ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dotyczy wszystkich nauczycieli, nie tylko gimnazjalnych

MKJ14-05-2018 20:37:28   [#158]

W nowej szkole rozpoczyna staż zgodnie z nowymi przepisami, ale z zastosowaniem art. 129 UoFZO i art. 9f ust. 2 KN, czyli po dwóch latach ocena pracy wg nowych zasad.

Moim zdaniem w tej sytuacji nie ma zastosowania art. 125 UoFZO.


post został zmieniony: 14-05-2018 20:39:21
Jacek14-05-2018 21:00:09   [#159]

Się zgadzam z MKJ

aga7414-05-2018 21:10:43   [#160]

Czy nauczyciel w czasie urlopu macierzyńskiego może zdawać egzamin w związku z awansem na nauczyciela mianowanego? 

Jacek14-05-2018 21:11:04   [#161]

może

aga7414-05-2018 21:14:45   [#162]

Dziękuję. 

zinka14-05-2018 22:18:23   [#163]

nauczyciel w maju 2017 roku skończył staż na dyplomowanego, ocena negatywna za okres stażu (bez odwołania do KO) wniosek o odbycie dodatkowego stażu 9-mcy, zgoda dyrektora,  jednak od 25 sierpnia 2017 do 24 sierpnia 2018 przebywa na "zdrowotnym";

czy nauczyciel może po powrocie ze zdrowotnego odbyć dziewięciomiesięczny staż, czy jednak już nie?


post został zmieniony: 14-05-2018 22:19:04
bardu15-05-2018 07:33:02   [#164]

Nauczycielka pierwszy rok stażu odbyła w innej szkole,  otrzymałam ocenę cząstkową, teraz u mnie kończy staż. Czy  ocenę dorobku piszę za 3 lata biorąc pod uwagę cząstkową ?

rzewa15-05-2018 21:34:16   [#165]

zinka: może 1.09.2018 rozpocząć  dodatkowy staż -po jego zakończeniu otrzyma ocenę pracy na nowych zasadach

bardu: ocena za okres stażu w Twojej szkole (czyli za 2 lata) ale z uwzględnieniem oceny dorobku z poprzedniej szkoły

bardu16-05-2018 07:37:20   [#166]

rzewa dziękuję

JurekW20-05-2018 12:05:24   [#167]

Nauczyciel kończy staż na mianowanego 20.08.2018 r. a od 1.09.2018 r. zmienia miejsce zatrudnienia łącznie z innym organem prowadzącym. Do którego organu składa wniosek o egzamin?

rzewa21-05-2018 22:40:28   [#168]

1.09 lub później do nowego OP

JurekW25-05-2018 09:13:14   [#169]

Dziękuję

wiwka02-06-2018 23:43:45   [#170]

Nie znalazłam odpowiedzi na #18

Nauczyciel został zatrudniony z przyczyn organizacyjnych 11 września 2017, zatem umowę ma podpisaną do dnia zakończenia zajęć, czyli do 22 czerwca 2018. Jednocześnie rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy, czyli do 10 czerwca 2018.

Mam problem z ustaleniem terminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (aby  nauczyciela, OP i KO powiadomić na 14 dni przed dniem postępowania).  

Aby postepowanie odbyło się 21 czerwca, to KO należałoby powiadomić w okresie odbywania stażu. Czy tak można?

Czy postępowanie kwalifikacyjne może odbyć się 26 czerwca? (nauczyciel już nie jest pracownikiem szkoły).

Czy akt nadania stopnia może być wydany dzień później niż zaświadczenie o akceptacji komisji (dotychczas  zachowywałam okres czternastodniowy)

jaga1103-06-2018 12:00:50   [#171]

Nauczyciel zatrudniony na zastepstwo od 1.09.2017r  rozpoczyna staż na kontraktowego. Kończy staż 31 maja 2018 r . Składa sprawozdanie z odbytego stażu zatrudnienie kończy mu sie 10. czerwca 2018 bo wraca zastepowany. Czy mozna zorganizować komisję po tym terminie czy nie? N-l zastepowany nie wróci 10 czerwca i trzeba stazyście przedłuzyć umowę do kończ roku szkolnego . Jakie jest zgodnie z przepisami? nie jestem w stanie zmieścić się w czasie i terminach.

rzewa03-06-2018 20:19:24   [#172]

do #170 -> ten n-l powinien być zatrudniony do 31.08 zgodnie z art 10 ust 2 KN -> wtedy żadnych problemów nie ma

do #171 -> jeśli zastępowany nie wróci, to przedłużasz umowę stażyście do 31.08 i wszystkie problemy znikają

wiwka03-06-2018 21:04:29   [#173]

Nauczyciela zatrudniałam na podstawie art.10, ust. 7. Umowę podpisałam do końca zajęć dydaktycznych aby klasę "doprowadził" do końca, aby dokonał oceny opisowej, aby przygotował świadectwa, itd. Nauczyciel zastępowany wraca 15 czerwca (ale będzie na L4)


post został zmieniony: 03-06-2018 21:10:54
rzewa04-06-2018 07:58:49   [#174]

czyli odpowiedź taka jak dla jagi11

juasia04-06-2018 16:00:50   [#175]

czy nauczycielowi, który przez 2 lata stażu pracował w gimnazjum, a potem w ostatnim roku stazu stał się z mocy ustawy pracownikiem sp , dyrektor dawnego gimnazjum powinien przygotowac cząstkową ocenę dorobku zawodowego, czy całą ocenę dorobku przygotowuje obecny dyrektor sp?

rzewa04-06-2018 23:51:24   [#176]

całą ocenę dorobku przygotowuje obecny dyrektor sp

juasia05-06-2018 15:51:14   [#177]

rzewo, a art 228 specustawy nie dotyczy tego przypadku?

barbaras205-06-2018 22:40:12   [#178]

Czy dobrze rozumiem, że jeżeli nauczyciel kończy staż w 2019 r to wg nowych przepisów jest ocena pracy a nie dorobku zawodowego?

rzewa05-06-2018 23:05:20   [#179]

juasia: przepis ten dotyczy (tak jak i przepis art 9f ust 2 KN) dityczy n-la, który zakończył jeden stosunek pracy i nawiązał nowy -> w przypadku przeniesienia nie zostaje rozwiązany stosunek pracy, zatem nie ma podstaw do dokonywania cząstkowej oceny dorobku

barbaras2: nie, będzie miał ocenę dorobku zawodowego

u.f.z.o.

Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

rzewa07-06-2018 20:46:58   [#180]

Hau, Hau - zakręciłam się wczoraj :-)

barbara2: nauczyciel, który nie zakończy stażu do 1.09.2018 będzie go odbywał na dotychczasowych zasadach ale otrzyma ocenę pracy a nie ocenę dorobku wynika to pośrednio z art 128 i 129 u.f.z.o.

po 1.09.2018 ocenę dorobku będzie miał jedynie n-l, który zakończył staż przed 1.09.2018 oraz stażysta, który rozpoczął staż w roku szk. 2017/2018 a nie ukończył go do 1.09.2018

olekjurek07-06-2018 21:37:15   [#181]

Bardzo proszę o podpowiedź w następującej kwestii: nauczyciel robił staż w innej szkole, u mnie tez miał zatrudnienie-9/18, pyta, czy może w sprawozdaniu zawrzeć działania z mojej szkoły. Zastanawiam się , czy w takim przypadku ja też mu daję ocenę dorobku?

elrym07-06-2018 22:27:19   [#182]

sprawozdanie jest z planu, który wcześniej zaakceptował, dyrektor tej szkoły,  w której odbywał staż

ewentualnie może wspomnieć w innych 

Ty niczego mu nie dajesz, bo u Ciebie tylko na występach gościnnych się realizował :-))

olekjurek08-06-2018 07:38:39   [#183]

Dzięki:)

Macia11-06-2018 09:42:37   [#184]

Ja w kwestii dokumentacji składanej do KO. Jakiś czas temu  dyrektorzy pod każdym opisanym przez nauczyciela zadaniem potwierdzali jego realizację. Czy jest to wymagane czy to tylko czyjś wymysł i nie ma takiej potrzeby?

MKJ11-06-2018 12:22:27   [#185]

Czyjś wymysł i nie ma takiej potrzeby. Zresztą dyrektor nie ma nic do dokumentacji składanej przez nauczyciela do KO.

Roman Langhammer11-06-2018 20:05:47   [#186]

Dobry wieczór.

2 pytania:

1) Nauczyciel skończył staż na mianowanie. Pierwszy rok robił w placówce X, a później rok i 9 m-cy w placówce Y. Ma zaświadczenie z placówki X. Czy w zaświadczeniu z placówki Y należy jako okres stażu wpisać 2 lata i 9 m-cy czy 1 rok i 9 m-cy? 

2) Nauczyciel 31 sierpnia skończy pierwszy rok stażu na mianowanie. Zmienia szkołę. Dostaje zaświadczenie i ocenę dorobku. W świetle nowych przepisów... będzie miał w nowej szkole staż 1 rok i 9 m-cy... zakończone - oceną dorobku zawodowego czy oceną pracy?

MKJ11-06-2018 20:13:27   [#187]

1. W placówce Y robił staż przez rok i 9 miesięcy, więc tyle wpisujemy w zaświadczeniu.

2. Ocena pracy.

elrym11-06-2018 20:16:37   [#188]

2. oceną dorobku

rozpoczęte- na starych zasadach

Roman Langhammer11-06-2018 20:25:25   [#189]

Art. 129 uofzo? Czy to na pewno z niego wynika, że ma to być ocena pracy?


post został zmieniony: 11-06-2018 20:27:02
MKJ11-06-2018 21:04:57   [#190]

Nie elrym, tu nie ma zastosowania art. 125 UoFZO, bo ten staż zakończy się 31 sierpnia 2018 r. Tu będzie miał zastosowanie art. 129 UoFZO, czyli tak, jak pisze Roman, pod warunkiem, że nauczyciel nawiąże stosunek pracy najpóźniej w dniu 1 września 2018 r. Chyba, że jest to nauczyciel gimnazjum i ma do niego zastoswanie art. 228 specustawy.

rzewa11-06-2018 21:26:58   [#191]

do #186 - zaświadczenie ze szkoły Y będzie zawierało również informację o zaliczeniu roku stażu ze szkoły X

do #188 i #190 - n-l który rozpoczął staż przed 1.09.2018 ale nie zakończył go do 31.08.2018 kontynuuje go na dotychczasowych zasadach (art 125 u.f.z.o.), czylki zasady realizacji stażu są takie jak dotychczas, ale ocena stażu nie należy do stażu

jest następną czynnością po zakończeniu stażu, dokonywaną na wniosek n-la (wnioskiem o ocenę jest sprawozdanie z realizacji stażu - póki nie ma sprawozdania dyrektor nie ma podstaw do dokonywania oceny)

czyli niezależnie od tego czy n-l zmieni zatrudnienie czy nie, po 1.09.2018 r. otrzyma na zakończenie stażu ocenę pracy -> od tej zasady jest jeden wyjątek: jeśli n-l stażysta nie ukończy (z jakiś powodów) do 31.08.2018 stażu rozpoczętego w roku szk. 2017/2018 to po jego zakończeniu otrzyma ocenę dorobku, pomimo że będzie ona dokonywania po 31.08.2018 - art 128 u.f.z.o.

MKJ11-06-2018 22:07:08   [#192]

Rzewo, moim zdaniem zaświadczenie nie powinno zawierać takiej informacji - nauczyciel ma obowiązek dołączyć zaświadczenie z poprzedniej szkoły, ale dyrektorowi obecnej nic do tego.

Zgadzam się, że po 1 września 2018 r. nauczyciel otrzyma ocene pracy, ale pod warunkiem, że nie zakończy stażu przed 1.09.2018 r. - jeśli zakończy otrzyma ocenę dorobku zawodowego (art. 127 UoFZO). Tylko, że to dotyczy przypadku, gdy nauczyciel nie zmienił miejsca zatrudnienia.

W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia mamy procedurę taką, jak dotychczas - nauczyciel w noej szkole rozpoczyna staż od nowa, ale ma tu zastosowanie art. 129 UoFZO, czyli nauczyciel na koniec otrzyma ocene pracy uwzględniająca ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w poprzedniej szkole (i tu ma zastosowanie art. 127 UoFZO).

rzewa11-06-2018 22:16:38   [#193]

MKJ, musi zawierać taką informację, gdyż n-l mógł zakończyć staż trwający 1 rok i 9 m-cy tylko dlatego, że zaliczono mu (to decyzja dyrektora szkoły Y) 1 rok stażu ze szkoły X

MKJ11-06-2018 22:27:25   [#194]

Rzewo, ależ oczywiście, że tak. Ale dyrektor nie musi w zaświadczeniu się z tego spowiadać - zaliczył i już. Natomiast jeśli nauczyciel dostarczy do KO tylko zaświadczenie ostatniego dyrektora, w którym będzie informacja, że staż trwał tylko rok i 9 miesięcy, to KO uzna, że dokumentacja jest niekompletna, bo brak jest zaświadczenia od poprzedniego dyrektora i odeśle nauczyciela z kwitkiem. Coś pokręciłem? :-)

rzewa12-06-2018 01:06:06   [#195]

hm... uważam, że w zaświadczeniu powinien być podany powód skrócenia stażu - staż może być skrócony nie tylko z powodu zmiany miejsca pracy - dyrektor nie powinien wydawać wadliwego dokumentu, a zaświadczenie nie podające powodu skrócenia stażu właśnie takim dokumentem jest

zgodnie z §9 ust 1 pkt 2 lit d rozporządzenia awansowego w zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o ocenie dorobku uzyskanej w szkole X - czyli trzeba napisać o ocenie dorobku otrzymanej w szkole X, zatem o powodzie skrócenia stażu

oczywiście zgodnie z §9 ust 1 pkt 2 lit a n-l ma obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem na komisję zaświadczenie ze szkoły X -> brak tego zaświadczenia = dokumentacja jest niekompletna

i tak na koniec: jak są wątpliwości czy coś w dokumencie musi być, to lepiej to wpisać - gdy będzie za dużo informacji nikt nie każe uzupełniać w przeciwieństwie do tego, gdyby czegoś brakowało... :-)


post został zmieniony: 12-06-2018 01:10:31
Roman Langhammer12-06-2018 06:34:31   [#196]

No i dalej nie wiem czy w zaświadczeniu wpisać 1 rok i 9 m-cy, czy 2 lata i 9 m-cy. :(

A gdyby wpisać:

1 września 2015 - 31 maja 2018 (w tym 1 września 2015 - 31 sierpnia 2016 - szkoła x)?

rzewa12-06-2018 08:38:24   [#197]

1 rok i 9 m-cy, zaliczono 1 rok stażu zrealizowanego w szkole X na podstawie pozytywnej oceny dorobku z dnia .....

MKJ12-06-2018 10:12:58   [#198]

Lub "1 rok i 9 miesięcy" bez dodatkowych informacji. :-)

Zacznijmy od tego, że zaświadczenie w ogóle nie musi zawierać informacji o okresie stażu, choć ja zawsze zaczynam tak:

"Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zaświadczam, że Pani ..., nauczyciel XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r. odbyła staż na stopień nauczyciela kontraktowego oraz że..."

Ale to tylko nadgorliwość z mojej strony. :-)

§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN ws. awansu:

"Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem
ust. 2, obejmuje zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia".

Doska12-06-2018 16:38:27   [#199]

Co wpisać w uzasadnieniu aktu nadania w miejsce kropek "zatrudniony na stanowisku....", jeśli jest to nauczyciel, który pracował jako współorganizujący proces edukacyjny ucznia autystycznego, dodaję, że nie był to nauczyciel w klasie integracyjnej.

link12324-06-2018 14:31:31   [#200]

Mam pytanie: Jak liczyć 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania. Jeżeli sprawozdanie wpłynęło 10 czerwca to czy ocenę dorobku mam wręczyć najpóźniej 31 czerwca? 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]