Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
MKJ25-06-2017 10:06:13   [#101]

A o jaki konkretnie dokument chodzi?

ReniaB28-08-2017 12:23:32   [#102]

Jeżeli po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego nauczyciel miał jedną umowę do końca czerwca i dwa miesiące był bez pracy, a potem miał pełny rok szkolny to na dzień dzisiejszy nie może rozpocząć stażu na mianowanego?  

MKJ28-08-2017 15:44:30   [#103]

Nie może. Ale pytanie, dlaczego miał umowę do końca czerwca? Powinien być zatrudniony do końca sierpnia...

jaga1128-08-2017 16:52:59   [#104]

NauczycielkA ZAKONCZYŁA STAZ NA DYPLOMOWANEGO w maju 2015r.Otrzymała pozytywna ocene dorobku. Ma trzy lata na komisje to jest do końca 2018r  Tak czy nie. 

MKJ28-08-2017 17:38:12   [#105]

3 lata od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

ReniaB29-08-2017 08:19:55   [#106]

MJK dzięki

MKJ29-08-2017 09:31:45   [#107]

:-)

alis30-08-2017 11:23:04   [#108]

Zatrudniam nauczyciela na 4 godz biologii i 5 godz. zajęć świetlicowych, czy ten nauczyciel może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, czy musi mieć pół etatu tej biologii?

rzewa30-08-2017 16:54:55   [#109]

musi mieć łącznie pół etatu -> jeśli wg uchwały Twojego OP takie zatrudnienie daje pół etatu to może on rozpocząć staż (przy tzw. pensum proporcjonalnym to taki przydział nie daje pół etatu)

alis30-08-2017 17:55:06   [#110]

Czyli rozumiem, że nie ma wymogu pół etatu kierunkowego przedmiotu (nl jest magistremr biologii), pytam, bo koleżanka upierała się, że warunkiem rozpoczęcia stażu jest pół etatu zgodnie z wykształceniem.

Dziękuję rzewo, zgodnie z wytycznymi mojego OP, to będzie pół etatu.

 

rzewa31-08-2017 08:41:14   [#111]

nie ma takiego wymogu - jest jedynie wymóg zatrudnienia na min pół etatu w charakterze n-la z pełnymi kwalifikacjami a ta osoba ma zarówno kwalifikacje do biologii jak i do świetlicy

elgon31-08-2017 21:07:12   [#112]

mam pytanie-nauczycielka pracowała u mnie w roku szk. 2011/2012 ,  odbyła u mnie staż i otrzymała kontraktowego. U nas nie podjęła zatrudnienia, ale znalazłą  pracę poza szkołą, urodziła dzieci i w roku 2016/2017 ponownie została u nas zatrudniona. W tym roku od września chce rozpocząć staż na mianowanego, tylko nie wiem czy może, czy musi jeszcze przepracować rok?

Ania Sz31-08-2017 21:32:29   [#113]

Jeszcze rok - art. 9d ust. 4 KN.

elgon31-08-2017 22:01:54   [#114]

ok, dziękuję

Grzesiek01-09-2017 06:57:16   [#115]

Nauczyciel ze stopniem dr zatrudniony od 1.09. na podstawie KN art. 9a ust. 3 w szkole podstawowej

3.  Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

Dyrektor wydaje akt nadania st. n-l kontraktowego

4.  Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:
1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły;
...
5.  Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.
***
Od kiedy nauczyciel może zacząć staż na n-la mianowanego? Czy po 2 letniej przerwie, czyli 01.09.2019 - KN art. 9d ust. 4?
-
4.  Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

post został zmieniony: 01-09-2017 07:00:30
MKJ01-09-2017 06:59:51   [#116]

Art. 9c ust. 2 KN:

"Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy."

Grzesiek01-09-2017 07:02:38   [#117]

#116

Dziękuję, ale to dotyczy tylko czasu trwania stażu (skrócenie). Interesuje mnie moment jego rozpoczęcia na kolejny stopień awansu w tym przypadku.


post został zmieniony: 01-09-2017 07:03:25
MKJ01-09-2017 07:27:41   [#118]

Zgodnie z art. 9d ust. 4 KN.

elgon01-09-2017 12:03:56   [#119]

a ja mam jeszcze jeden przypadek, też z przerwą w zatrudnieniu w naszej szkole i pytanie czy rok pracy w innej szkole po otrzymaniu kontraktowego, potem przerwa i znowu nowe zatrudnienie  w naszej od wrzesnia 2016 daje nauczycielowi mozliwość rozpoczęcia stażu, bo łącznie ma dwa lata pracy po otrzymaniu kontraktowego tylko kazdy rok w innej szkole, na dodatek z przerwą, proszę o pomoc

ReniaB01-09-2017 12:59:59   [#120]

ma mieć dwa lata i wystarczy

rzewa01-09-2017 13:21:24   [#121]

ale do tych dwóch lat nie wlicza się przerwy w zatrudnieniu -> ma mieć pełne 2 lata przepracowane = musi być przez pełne 2 lata w stosunku pracy jako n-l

Dan6704-09-2017 20:00:40   [#122]

 Nauczyciel odbył staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2014r. do 31.05.2017r.  Złożył  sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - 30.06.2017r., pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu  oraz zaświadczenie otrzymał  - 20.07.2017r. Wniosek do KO złożył 21.07.17r.. Uzyskał zaświadczenie z dnia 31 lipca 2017 o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez  KO, a   akt nadania stopnia awansu zawodowego – stopień n-la dypl. otrzymał 18.08.17.

Czy wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu w tym przypadku nie jest sprzeczne z zapisami w KN:

art. 9b. ......

3.   Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

 

ewa04-09-2017 20:06:08   [#123]

nie jest sprzeczne, jest jak najbardziej zgodne z KPA :-)

 

ewitex05-09-2017 09:19:43   [#124]

Czy nauczyciel może odbywać staż i awans w szkole, która jest jego dodatkowym zatrudnieniem, czy tylko w szkole macierzystej?

rzewa05-09-2017 10:21:56   [#125]

jeśli w tej drugiej szkole ma min pół etatu, to jak chce to może

a jeśli jest stażystą to nawet musi...

:-)

elgon08-09-2017 10:24:21   [#126]

dzien dobry, nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z poczatkiem roku szkolnego, to do kiedy składa wniosek, z poczatkiem roku czy do 14. września, jak to jest z tymi terminami, czy złozenie wniosku do 14 września to sa jakies szczególne przypadki czy normalna procedura, dziękuje za pomoc

 

MKJ08-09-2017 10:25:33   [#127]

W tym roku ostatnim dniem na złożenie wniosku (wraz z planem rozwoju) jest 18 września.

Jeśli, oczywiście, nauczyciel chce rozpocząć staż w tym roku.


post został zmieniony: 08-09-2017 10:26:25
elgon08-09-2017 10:28:34   [#128]

ok, dziekuję bo już zgłupiałam, w sasiedniej szkole kazali składać wnioski 1.09, a u nas są jeszcze niezłozone, chyba wpadłam w panikę że coś przeoczyłam

MKJ08-09-2017 10:33:02   [#129]

Kazali??? Rany boskie! Strach...

flisegi09-09-2017 08:19:50   [#130]

Nauczyciel po uzyskaniu stopnia kontraktowego przepracował dwa lata w szkole, ale w trakcie miał kilka dni urlopu bezpłatnego. Czy te dni urlopu bezpłatnego podczas dwuletniej przerwy wydłużają tą przerwę?

 

lkk09-09-2017 12:56:59   [#131]

Nauczyciel stażysta -rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego 16.06.2015 r. Data wydania aktu nadania stopnia awansu  30.06.2015 r.  Nauczyciel pracował do 31.08.2015 r.,

następnie od 01.09.2015 do 31.08.2016  oraz  od 01.09.2016 do 23.06.2017 r. Czy od 1 września 2017 r. może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

rzewa09-09-2017 15:08:22   [#132]

do #130: owszem wydłużają ale... jeśli to było tylko kilka dni a n-l zatrudniony jest teraz od 1.09 to może złożyć wniosek o staż np 10.09 bo wówczas już mu te 2 lata "stukną"

do #131: niestety tak jak jest to nie może jeszcze otworzyć stażu ale... może teraz złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu i wezwać dyrektora tej szkoły, w której zatrudniono go do 23.06 do sprostowania świadectwa pracy i zapłatę wynagrodzenia za należny urlop,

a jak dyrektor odmówi, to oddać sprawę do sądu pracy o to, że powinien być zatrudniony do 31.08 i wypłatę należnego wynagrodzenia za urlop -> jak wygra w sądzie to staż będzie ok

flisegi09-09-2017 16:20:57   [#133]

Dziękuję za pomoc.

elgon09-09-2017 18:48:50   [#134]

kazali..., bo w przeciwnym razie nie będzie można rozpocząć stażu

MKJ10-09-2017 11:02:24   [#135]

Elgon, to nie dyrektor decyduje o tym, kiedy nauczyciel rozpoczyna staż, tylko ten nauczyciel. Jeśli nauczyciel złoży wniosek wraz z planem rozwoju do 18.09.2017 r., to rozpoczyna staż w tym roku szkolnym, czy to się dyrektorowi podoba, czy nie. Dyrektor jest tu tylko notariuszem, który potwierdza rozpoczęcie stażu (i ewentualnie przydziela opiekuna), a potem zatwierdza lub oddaje do poprawy plan rozwoju. A jeśli nauczyciel złoży wniosek po 18.09, to też rozpoczyna staż, tylko z dniem 1.09.2018 r.

rzewa10-09-2017 11:26:11   [#136]

nie dotyczy n-la stażysty, gdyż ten rozpoczyna staż czy chce czy nie z dniem zatrudnienia wyjąwszy sytuacje, gdy zostaje zatrudniony w wymiarze niższym niż pół etatu oraz wtedy, gdy jest to zatrudnienie na zastępstwo

MKJ10-09-2017 19:28:14   [#137]

No tak. Miałem na myśli kontraktowego i mianowanego. Dzięki, Rzewo, za doprecyzowanie. :-)

bardu11-09-2017 12:23:45   [#138]

czy nauczycielka może rozpocząć staż na stopień  nauczyciela mianowanego.? 

stopień nauczyciela kontraktowego uzyskała w sierpniu 2013  pracowała w szkole  do 2 lipca 2014 ( w tym okresie zbyła na zwolnieniu lekarskim od od 18 lutego do 2.07.2017), następnie  miała przerwę do 1.09.2015 i kolejno pracowała do 26 stycznia 2017. czy mogę połączyć  te okresy pracy w szkole?

rozpoczyna czy nie?

lkk11-09-2017 17:28:46   [#139]

Do # 131 i 132 Czy nauczyciel  może dopracować brakujące 7 dni ( 01 - 07.09. 2017 r. i staż rozpocząć  w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego ?

rzewa11-09-2017 17:56:09   [#140]

wszystko napisałam w #132 -> niech złoży wniosek o staż i jednocześnie "zawalczy" o sprostowanie świadectwa pracy

bardu11-09-2017 22:21:42   [#141]

tak, rzewa ale w przypadku mojej nauczycielki  sumując  przed przerwą i po przerwie ma 2 lata i 2 m-ce i 28 dni ( tam wkradł się  błąd w dacie zwolnienia bo do 2.07.2014) zwolnienie lekarskie to 4 miesiące i 15 dni? Tylko czy ono (zwolnienie )  ma wpływ ?

rzewa12-09-2017 06:42:17   [#142]

nie ma wpływu żadnego -> jeśli jest 2 lata, rozpoczyna staż

bardu12-09-2017 07:10:29   [#143]

Dzięki

Jolanta 7717-09-2017 17:59:34   [#144]

Czy nauczyciela, który pracuje w tej samym zespole szkół, a rozpoczął awans w ubiegłym roku jako nauczyciel przedmiotu a teraz pracuje jako nauczyciel przedszkola obowiązuje zmiana w planie rozwoju zawodowego, na pisemny wniosek dyrektora? Jakie terminy powinny być zachowane? Czy musi być zatwierdzenie tej zmiany 30 dni od rozpoczęcia zajęć tak jak dla rozpoczynających staż? 

Macia28-02-2018 13:17:34   [#145]

Jak to jest z dokumentowaniem spełniania wymagania z §8 ust. 2 pkt 5 w przypadku awansu na dyplomowanego? Kiedyś było konkretnie napisane "opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5;" Teraz nie ma literalnie więc czy może być 1, 2, 3 i jest dowolność czy jednak powinno być co najmniej 2 zakładając, że chodzi o liczbę mnogą "problemów".

mstola28-02-2018 17:21:21   [#146]

Nauczycielka w 2013r. zrobiła awans na n-ela mianowanego, następnie L-4 z powodu ciąży, macierzyński, wychowawczy. Od 1.09.2017r wróciła do pracy - czy od 1.09.2018r. może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego?

rzewa02-03-2018 06:53:44   [#147]

oczywiście, że może -> mogła już 1.09.2017

bardu07-05-2018 14:08:50   [#148]

czytam cały wątek o awansie i czy  dobrze zrozumiałam , że jeżeli wniosek złożony 14 września 2016 ( wcześniej  12 m-cy w innej szkole stażu)  to nie kończy stażu 31 maja 2018 ale 14 czerwca 2018?   dziękuję :)

rzewa09-05-2018 09:01:54   [#149]

tak

elnik09-05-2018 13:48:51   [#150]

rzewo, wejdź proszę na priva. Dziękuję.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]