Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
jaga1105-03-2017 20:28:17   [#01]

Nauczyciel w trakcie awansu był na ponad 30 dniowym zwolnieniu lekarskim. Przedłużam mu awans ale czy w trakcie wakacji tzn. kończy 30 maja składa sprawozdanie i ja mam 21 dni na ocenę i muszę mu przedłuzyc o te 33 dni i w trakcie wakacji pisać ocene dorobku, czy we wrześniu dopiero?

rzewa06-03-2017 00:06:02   [#02]

przedłużasz o 33 dni zatem staż kończy się 3.07 -> nauczyciel składa sprawozdanie a Ty masz obowiązek wystawić ocenę w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania

jeśli wszystko między wami ok, to możecie się umówić, że n-l złoży sprawozdanie wcześniej (np. w dniu zakończenia zajęć bo później nic się w stażu nie dzieje) ale niejako nieoficjalnie po to byś mogła z nim się zapoznać, a w dniu 3.07 (czy w jakimś innym umówionym) przyjdzie i oficjalnie złoży sprawozdanie a Ty wręczysz mu ocenę

albo - co o wiele lepsze - n-l przyniesie sprawozdanie dopiero na sierpniowe zebranie rp (lub nawet później), a Ty ocenę wystawisz we wrześniu/październiku

bo nie ma potrzeby by było to zrobione wcześniej gdyż wystarczy, że wniosek na komisję zostanie złożony przed 31.10 (nie da się w tym wypadku otrzymać następnego stopnia awansu 1 września -> najwcześniej może to nastąpić 1 stycznia następnego roku kalendarzowego)

ewitex13-03-2017 16:09:06   [#03]

Czy nauczyciel kontraktowy może ubiegać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego mając kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego, jeżeli ma  1/2 etatu z nauczania wczesnoszkolnego- (poszczególne edukacje np. W-f, plastyka, muzyka wyodrębnione z  klas I-III), czy musi mieć przynajmniej 1/2 etatu tylko w jednej klasie? Proszę o pomoc.

ewitex13-03-2017 18:56:01   [#04]

Ponawiam swą prośbę. Czy ktoś z Panstwa ma wiedzę na ten temat?

Klio13-03-2017 20:30:16   [#05]

Musi mieć 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami czyli w tym przypadku może, nie musi uczyć w jednej klasie. pozdrawiam

ewitex13-03-2017 23:13:36   [#06]

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

zosiaz123-03-2017 14:14:03   [#07]

Nauczyciel został zatrudniony na pół etatu w świetlicy szkolnej od października 2015 r. nie mógł rozpocząć stażu na kontraktowego w roku podjęcia pracy.

Pod koniec sierpnia 2016 r. z powodu niedyspozycji przebywał na zwolnieniu i powrócił do pracy w dniu 21 października 2016. Czy może robić awans na kontraktowego? Ponieważ na kontraktowego nie musi składać wniosku, tzn, że automatycznie rozpoczął staż po powrocie? i dolicza mu się dni nieobecności? czy dni wolne też się wlicza?

zosiaz124-03-2017 20:56:59   [#08]

czy ktoś może pomóc?

Nauczyciel został zatrudniony na pół etatu w świetlicy szkolnej od października 2015 r. nie mógł rozpocząć stażu na kontraktowego w roku podjęcia pracy.

Pod koniec sierpnia 2016 r. z powodu niedyspozycji przebywał na zwolnieniu i powrócił do pracy w dniu 21 października 2016. Czy może robić awans na kontraktowego? Ponieważ na kontraktowego nie musi składać wniosku, tzn, że automatycznie rozpoczął staż po powrocie? i dolicza mu się dni nieobecności? czy dni wolne też się wlicza?

rzewa25-03-2017 11:12:54   [#09]

od 1.09 realizuje staż, powinien we wrześniu przedstawić PRZ (a wcześniej dyrektor powinien wyznaczyć opiekuna stażu)

jak wrócił do pracy powinien otrzymać informację o przedłużeniu stażu o 51 dni tj. do 21.07.2017

rozumiem, że została z nim 1.09.2016 podpisana umowa o pracę

Klio25-03-2017 11:20:37   [#10]

KN - Art. 9d. 1.  Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2.  W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

- nauczyciel był w stosunku pracy, znaczy rozpoczął staż - od nieobecność dłuższej niż miesiąc, napisał plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony w określonym terminie - czyli należy przedłużyć czas stażu o czas usprawiedliwionej nieobecności licząc kolejne dni - 51 dni od 1 VI.

zosiaz126-03-2017 21:19:01   [#11]

rzewo, Kilo - bardzo wielkie dzięki!)

zosiaz127-03-2017 10:09:56   [#12]

umowa była podpisana od 1.09.2015, miałam wątpliwośc, czy jak był na zwolnieniu to czy może zaczynać awans - oczywiście ktoś z bliskich mógł dostarczyć PRZ...

rzewa27-03-2017 17:33:35   [#13]

hm... umowa podpisana 1.09.2015 była do 31.08.2016

więc powinna być podpisana druga umowa od 1.09.2016

elrym27-03-2017 18:17:15   [#14]

komisja - ze stażysty na kontraktowego - kiedy najwcześniej?

rzewa28-03-2017 08:51:01   [#15]

1 czerwca

elrym28-03-2017 20:03:53   [#16]

dzięki, o to mi chodziło ;-)))

rzewa28-03-2017 21:01:35   [#17]

tylko pamiętaj, że oba organy tj. zarówno KO jak i OP muszą zostać zawiadomione 14 dni wcześniej

elrym28-03-2017 21:46:59   [#18]

to wiem. ale... czy mogę powiadomić te organa tak wcześnie?tzn. w czasie kiedy trwa jeszcze staż?

kogo powołuję na przewodniczącego komisji, jeżeli jestem spokrewniona ze stażysta? nie ma znaczenia? 

dodam, że nie mam stanowiska wice....


post został zmieniony: 28-03-2017 22:01:48
zosiaz106-04-2017 17:21:31   [#19]

czy w ocenie dorobku poniższa klauzula jest prawidłowa?

 

Działając na podstawie art. 9c ust. 6,8,9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami) oceniam:

 

rzewa06-04-2017 18:03:44   [#20]

Ja mam tak:

Na podstawie art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póź. zm.) ustalam pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

reszta jest w wymianie plików

zosiaz106-04-2017 22:03:04   [#21]

jak rzewa ma....to ma dobrze....! Dziękuję!

zosiaz120-04-2017 10:27:19   [#22]

czy ktoś może podrzucić wzór pisma o przedłużenie stażu z powodu usprawiedliwionej nieobecności?

ewitex02-05-2017 19:02:21   [#23]

Czy nadając stopień naucz. kontraktowego trzeba powiadomić kuratorium oświaty?

ewitex02-05-2017 19:03:33   [#24]

Czy nadając stopień naucz. kontraktowego trzeba powiadomić kuratorium oświaty?

MKJ02-05-2017 22:57:28   [#25]

Nie, ale jest to decyzja administracyjna, więc należy to wykonać zgodnie z kpa (np. założyć metrykę sprawy).

rzewa04-05-2017 00:27:20   [#26]

Kuratora należy powiadomić o posiedzeniu komisji awansowej na stopień n-la kontraktowego - na 14 dni wcześniej

DMolly13-05-2017 08:04:46   [#27]

Dzień dobry!

Proszę o pomoc w ustaleniu, czy staż ulega przedłużeniu, czy nie. Trochę się gubię w wyliczeniach...

 

Wniosek o staż na czas 03.09.2012 - 31.05.2014.

W międzyczasie:

od 2.01.2013 - 18.03.2013 zwolnienie lekarskie (10 tygodni 5 dni)

od 14.07.2014 - 17.09.2014 zwolnienie na ciążę (9 tyg 2 dni)

od 16.10.2014 - 09.02.2015 zwolnienie na ciążę (16 tyg 4 dni)

od 10.02.2015 - 10.08.2015 urlop macierzyński (25 tyg 6 dni)

od 11.08.2015 - 08.02.2016 urlop rodzicielski (25 tyg 6 dni)

od 16.08.2016 - 15.08.2017 urlop zdrowotny

 

rzewa13-05-2017 10:37:12   [#28]

oczywiście, że ulega przedłużeniu i tak (nie trzeba go odbywać od początku, bo ponad roczna przerwa była spowodowana urlopem macierzyńskim i rodzicielskim):

a dlaczego ten staż miał się zakończyć 31.05.2014? -> jeśli wniosek złożony 2.09.2012 (niedziela!) to staż planowo powinien się zakończyć 1.06.2015 r.

1. 19.03.2013 n-l powinien otrzymać informację, że jego staż zostaje przedłużony o 75 dni, czyli zakończy się 15.07.2015r.

2. 18.09.2014 powinien otrzymać informację, że staż ulega przedłużeniu o 74 dni, czyli zakończy się 27.09.2015r.

3. i 4. i 5. 9.02.2016 n-l powinie otrzymać informację, że staż ulega przedłużeniu o 478 dni, czyli zakończy się 16.01.2017r.

6. jak wróci z urlopu zdrowotnego będzie na urlopie wypoczynkowym, zatem po powrocie do pracy powinien otrzymać informację, że staż został przedłużony o 365 dni czyli zakończy się 16.01.2018 r.

DMolly16-05-2017 09:41:23   [#29]

Dziękuję serdecznie.

 

Czas trwania stażu od 3.09 2012 , oczywiście do 2015 roku, moja pomyłka 

DMolly16-05-2017 09:47:49   [#30]

Rzewo,

a jeśli nauczyciel po zdrowotnym chce odejść z pracy, to do kiedy przedłużamy? Jest to placówka nieferyjna.

DMolly16-05-2017 09:48:47   [#31]

właśnie nauczycielka zapowiedziała, że chce się zwolnić, gdyż woli znaleźć pracę w szkole. 

rzewa16-05-2017 10:30:38   [#32]

tak jak napisałam przedłużamy, czyli jak zakończy się zdrowotny, to piszemy informację o przedłużeniu stażu do 16.01.2018 r. -> nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy i nawiązuje nowy, gdzie może będzie mógł dokończyć staż -> pismo z informacją o przedłużeniu będzie pomocne nowemu dyrektorowi w celu szybkiego ustalenia ile stażu jeszcze n-lowi zostało do końca

aby było możliwe zaliczenie dotychczas odbytego stażu, koniecznie nauczyciel musi przedstawić dyrektorowi nowej szkoły ocenę dorobku za odbytą część stażu wystawioną przez Ciebie -> w tym celu n-l musi złożyć sprawozdanie z tego zrealizowanego stażu

DMolly16-05-2017 11:51:25   [#33]

Dziękuję raz jeszcze baaaardzo serdecznie.

Jolka N16-05-2017 23:07:16   [#34]

Co z awansem (staż na dyplomowanego)?

Nauczycielka na stażu od 01.09.2014 do 31.05.2017 r. 

Od 31.12.2016 do 07.05.2017 na zwolnieniu lekarskim.

08.05.2017 urodziła.

Od 08.05.2017 – 24.09.2017 – urlop macierzyński

Od 25.09.2017 – 05.11.2017 – dodatkowy urlop macierzyński

Od 06.11. 2017 – 07.05.2018 – urlop rodzicielski

(Niewykorzystany urlop wypoczynkowy: 2 tyg. za 2017 – od 01.01.2017 – 07.05.2017 – zwolnienie lekarskie

6 tyg. za 2017 – w czasie urlopu przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim)

Od 08.05. 2018 22.06.2018 – niewykorzystany urlop wypoczynkowy (6 tyg i 4 dni)

Od 23.06.2018 - 31.08.2018 urlop wypoczynkowy bieżący (urlop wypoczynkowy za 2018 rok wykorzystany w całości)

czyli zostanie jeszcze 1 tydzień i 3 dni urlopu za 2017 rok, który wykorzysta od 1.09.2018 - 10.09.2018

Należy chyba przedłużyć staż, proszę o pomoc o ile? 

Jolka N17-05-2017 21:54:14   [#35]

Podnoszę prosząc o pomoc.

Nie wiem czy dobrze myślę. Przedłużam staż po macierzyńskim o zliczone dni L4 i urlopu macierzyńskiego. Wznowienie stażu od 08.05.2017 r. Czy tak?

 

rzewa18-05-2017 08:27:54   [#36]

Tak

elgon18-05-2017 12:26:23   [#37]

Dzien dobry, czy przerwa w pracy trwająca od 01.09.2016 do 23.06.2017 spowodowana urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  ma wpływ na okres przerwy w ubieganiu się o kolejny stopień awansu, chodzi o nauczyciela mianowanego , który chce rozpocząć staż  na dyplomowanego od wrzesnia tego roku, proszę o pomoc

Jacek18-05-2017 12:47:51   [#38]

nie ma wpływu, bo była w stosunku pracy.

elgon18-05-2017 13:41:42   [#39]

dziękuję

Roman Langhammer20-05-2017 03:16:23   [#40]

Rozumiem, że staż zaczynamy liczyć od dnia złożenia wniosku?

Jeśli wniosek od 01.09 to, od tego dnia do 31.05.? Jeśli np. 02.09. to do 01.06.?

Czy nauczyciel może złożyć wniosek np. 4 września o rozpoczęcie stażu od 1 września?


post został zmieniony: 20-05-2017 03:17:16
malmar1520-05-2017 07:44:08   [#41]

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - art. 9d ust. 1, 2 i 3 KN.

nic się nie przesuwa (jeżeli nie zachodzą inne przesłanki, związane z przerwą w pracy- nieobecnością nauczyciela)

staż kończy się 31 maja


post został zmieniony: 20-05-2017 07:44:33
MKJ20-05-2017 10:39:26   [#42]

Nauczyciel rozpoczyna staż na swój wniosek, więc nie może rozpocząć stażu przed złożeniem wniosku. Jeśli nauczyciel złoży wniosek przed 1.09, to rozpoczyna staż 1 września, a jeśli złoży wniosek po 1 września, to rozpoczyna staż od dnia złożenia wniosku i kończy w czerwcu.

Jeśli złoży wniosek po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, to rozpoczyna staż 1 września następnego roku.

malmar1520-05-2017 15:32:25   [#43]

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

MKJ, mam wrażenie, że Roman pisze o stażyście

MKJ20-05-2017 16:45:04   [#44]

Stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku od 1 września jeśli został zatrudniony tego dnia lub wcześniej. Natomiast jeśli został zatrudniony po 1 września, a przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, to rozpoczyna staż z dniem nawiązania stosunku pracy. Jeśli natomiast został zatrudniony po 14 dniach, to nie rozpoczyna stażu w tym roku szkolnym.

Roman Langhammer22-05-2017 16:59:24   [#45]

Dzięki za odpowiedzi. Chodziło mi jednak o mianowanie i dyplomowanie.

Nauczyciel złoży wniosek dajmy na to 4 września, więc staż od 4 września do 3 czerwca któregoś tam roku. O to mi chodziło. :)

elrym04-06-2017 15:58:43   [#46]

ocena dorobku

jaka pp?

Działając na podstawie art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668)

ustalam Pani

czy

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) ???

Jacek04-06-2017 17:05:55   [#47]

napisałbym jeszcze prościej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)

elrym04-06-2017 17:07:01   [#48]

dzięki :-)

ewa05-06-2017 07:55:14   [#49]

w decyzji administracyjnej przywołałabym pełną podstawę prawną - tekst jednolity  z wyszczególnieniem  wszystkich zmian- bez skrótu ze zm.

barlink8005-06-2017 09:45:50   [#50]

Podzielcie się proszę wzorami dokumentów z sprawie awansu na nauczyciela kontraktowego (analiza formalna dok.(protokół); powołanie komisji; zawiadomienie nauczyciela o dacie posiedz.komisji; dokumentacja z posiedzenia komisji). W wymianie nie znalazłam żadnych gotowców : )

W jaki sposób dopełniacie obowiązku zawiadomienia KO i OP o powołaniu komisji? Przesyłacie im egzemplarz powołania?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]