Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacji pracy szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
Joasia Berdzik21-03-2017 12:01:36   [#151]

To raczej ten nauczyciel prosi Cię o rozwiązanie stosunku pracy, jeśli był zawarty na czas nieokreślony.

Jesli n-l Cię poinformuje, ze już nie będzie u Ciebie pracował, to rozwiązujesz z nim umowę i nie umieszczasz w arkuszu.

Moim zdaniem to trochę nie Twoja sprawa gdzie i czy za zgodą czy nie pracuje nauczyciel. Nie dajcie na siebie zrzucić cudzej roboty, ale przede wszystkim cudzej odpowiedziialnosci.
Nauczyciele nie są jeszcze ubezwłasnowolnieni i nie mozna ingerowac w ich życie, w tym zawodowe.

Przepis nie mówi, że to dyrektor zatrudniający ma podejmowac kroki "w sprawie". Wręcz nie powinien

 

Ala21-03-2017 12:34:44   [#152]

zgadzam się z tym co Asia pisze :)

odpowiedzialność jest po stronie nauczyciela

Zośka21-03-2017 13:35:23   [#153]

Dziękuję,

Macie rację. To nauczycielowi grozi zwolnienie.

Joasia Berdzik21-03-2017 13:59:01   [#154]

natomiast na pewno warto dac szanse n-lom na zapoznanie się z nowymi przepisami, które proste nie są, co widać na tym forum :)

malchow21-03-2017 14:05:26   [#155]

Informacja z KO w Krakowie

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=14116

 

rzewa22-03-2017 06:47:25   [#156]

cóż... kurator deczko przekroczył swoje kompetencje

wg art 222 zgoda jest potrzebna jeśli n-l będzie się zatrudniał czy kontynuował zatrudnienie od 1.09.2017 więc teraz nie musi o taka zgodę występować

oczywiście może to zrobić ale równie dobrze może o to poprosić w sierpniu czy nawet po 1.09 jeśli będzie się wówczas zatrudniał

ew. sankcje za brak tej zgody może dyrektor wyciągnąć dopiero po 1.09 czyli może zwolnić n-la z końcem roku szkolnego tj. 31.08.2018

a jeśli n-l do tego czasu rozwiąże swój dodatkowy stosunek pracy i odda sprawę do sądu pracy to może się okazać, że wypowiedzenie było nieskuteczne

kurator opiniując arkusze może oczywiście napisać, że nie ma informacji, iż te zgody zostały udzielone ale nie ma to jakiegokolwiek wpływu na zatwierdzenie AO przez OP (tak samo zresztą jak cokolwiek innego :-))

owszem kurator może skontrolować szkołę po 1.09.2017 i o te zgody się zapytać ale... nie ma podstaw by miał prawo przekazać dyrkowi danej szkoły informację o tym, że n-l pracuje w innej gdyby nawet taką informację posiadał -> nowe SIO nawet gdyby działało nie bardzo będzie pomocne o ile nie zostanie zmieniona ustawa tak by taka informację dyrektor mógł poprzez SIO uzyskać


post został zmieniony: 22-03-2017 06:47:56
Joasia Berdzik22-03-2017 08:01:39   [#157]

byłam pewna, że tu jest mój wpis z odniesieniem się do info ze strony KO - absolutnie uważam tak jak Rzewa,

dodając do tego jeszcze, ze aby fizycznie się wywiązać z tego, co KO mysli, ze powinno być zrobione, powinno się dziś zapytać wszystkich
a) niepełnozatrudnionych, czy gdzies nie sa aby zatrudnieni w pełnym wymiarze i popprosić ich o zgodę tamtego dyrektora
b) pełnozatrudnionych, czy aby nie są zatrudnieni gdzies indziej na mniejszy wymiar i poprosić  ich uprzejmie, zeby poprosili o zgodę:)

Jest sobie szkoła, ktora zatrudnia kogoś na pół etatu i dyrektor tej szkoły ma średnie mozliwości zbadania, czy zgoda została wydana.
Ba - nawet gdyby to zbadał (choć nie wiem po co), to n-l dalej jest u niego zatrudniony sobie spokojnie, bo jedyne sankcje sa po stronie dyrektora "pełnowymiarowego" i to też nie obligatoryjne.

 

slos22-03-2017 08:47:39   [#158]

Poza tym kwestie ograniczania wolności pracy chyba naruszają art. 65 Konstytucji - szkoda, ze nie ma kto już tego stwierdzić, bo Trybunał jest jaki jest. :-(

 

katarzs22-03-2017 11:23:03   [#159]

Wczoraj na szkoleniu uzyskaliśmy informację, że ZZ-ty w tym roku nie będą opiniować arkusza.

Jacek22-03-2017 11:28:50   [#160]

 [#159] coraz ciekawiej. Czekam na jakieś szkolenie, na którym prowadzący powie, że arkusz należy również do kurii przesłać do zaopiniowania albo, że nie należy przesyłać

:-)

joka22-03-2017 11:30:45   [#161]

Witam Drogich Forumowiczów i bardzo proszę o pomoc. Poważnie choruję od ponad miesiąca i nie mam sił na śledzenie wszystkich nowości z prawa oświatowego. Szkołą zarządza koleżanka pełniąca obowiązki dyrektora i mamy problem. Do klasy pierwszej sp przyjdzie troje uczniów, a w drugiej będzie 8 uczniów. Z rozp. z 17 marca o szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli wynika, że klasy pierwszej nie można łączyć z klasą II. Czy to znaczy, że klasa pierwsza nie powstanie, a organ prowadzący skieruje tę trójkę dzieci do innej szkoły? Co wpisać w arkuszu? Pozdrawiam

DYREK22-03-2017 11:31:20   [#162]

"ZZ-ty w tym roku nie będą opiniować arkusza"

poczekamy, zobaczymy jak będzie faktycznie;-)


post został zmieniony: 22-03-2017 11:32:17
rzewa23-03-2017 07:55:49   [#163]

joka klasę I można łączyć z oddziałem przedszkolnym -> jest to w u.P.o.

nie ma w tym roku możliwości prawnych by organ prowadzący mógł zdecydować o tym, że klasa I nie powstanie w obecnie istniejącej szkole podstawowej

Leszek23-03-2017 08:02:04   [#164]

opiniowanie arkusza

MEN powołuje się, uznając uwagi konsultacyjne, na:
"Przepis art. 307 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe umożliwia podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 w oparciu o nowe przepisy oświatowe."
pozdrawiam
rzewa23-03-2017 08:03:07   [#165]

zdecydowanie jest to falandyzacja

DYREK23-03-2017 14:27:24   [#166]

fakt

ale "co pan zrobisz jak pan nic nie zrobisz";-)

i kd23-03-2017 14:32:27   [#167]

rzewa, na spotkaniu z dyrektorem tarnowskiej delegatury kuratorium małopolskiego było powiedziane że można łączyć klasę I z oddziałem przedszkolnym w połowie zajęć ale również można nie utworzyć oddziału klasy I, II, V itd jeśli wójt zarządzeniem ogłosi minimalną liczbę dzieci. No i u nas tak jest albo łaczenie całością albo nie utworzą klas.

 

Joasia Berdzik23-03-2017 14:56:52   [#168]

łączyć OP z I klasą można, bo o tym mówi wprost Ustawa

Nie mozna zrezygnować z utworzenia I klasy w szkole pds., która funkcjonuje, nawet jeśli KO twierdzi inaczej

bosia23-03-2017 16:06:52   [#169]

tak jak Asia - szkoła podstawowa to wszystkie klasy od I

ustawa określa, kiedy mogą być filie, czyli mniej klas i w jakim przypadku można tworzyć szkoły o niepełnej strukturze np. specjalne w OSW

w zeszłym roku była możliwość

 

a ciekawe jaka podstawa prawna tego zarządzenia wójta dotyczącego minimalnej liczby dzieci;-)

 

Natka23-03-2017 16:52:53   [#170]

nauczyciel nie może mieć "nadgodzin", chyba że wynikają one ze specyfiki przedmiotu - np. język polski 4x5=20 h (18+2 ponadwymiarowe) - ok. rozumiem, zgadzam się, wielu będzie poszukiwało pracy, ale ...

dostałam z OP godziny na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne :) - czy mogę ująć je jako ponadwymiarowe w arkuszu?

czy też muszę je lub zajęcia obowiązkowe wyrzucić na wakat?

czy "etat" nauczyciela może składać się z samych prawie wyrównawczych i rewalidacji?

czy są jakieś wytyczne w tym kierunku, bo zaczynam się gubić :(

mopr23-03-2017 17:35:47   [#171]

nauczyciel nie może mieć "nadgodzin", chyba że wynikają one ze specyfiki przedmiotu - np. język polski 4x5=20 h (18+2 ponadwymiarowe) - już totalnie jestem zakręcona - w której pp jest to zapisane?

Areq23-03-2017 18:09:25   [#172]

Natka, ja planuje te godziny typowo jako nadgodziny. Trudno, ludzie kończyli studia podyplomowe, bo była potrzeba realizacji tego typu zajęć. Jeśli KO się doczepi trudno! Postaram się przedstawić argumenty. Poza tym jestem dopiero co po kontroli KO. Wykorzystałem ten czas min. na pytania do pani wizytator. Zapytałem również o nadgodziny.  Odpowiedz była następująca: " Pan jest dyrektorem i zawiera umowę z pracownikiem. 4 godziny bez zgody n-la, więcej za zgodą pisemną nauczyciela. I jest to zgodne z prawem. Więc nie ma się pan czym przejmować"

noe1923-03-2017 18:11:13   [#173]

kuratorzy próbują powoływać się na KN

Art. 35. 1.  W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Joasia Berdzik23-03-2017 18:18:21   [#174]

to nie jest o godzinach ponadwymiarowych tylko o możliwości zobowiązania nauczyciela do ich realizacji.

 

to jednak dwie różne rzeczy

Natka23-03-2017 18:41:22   [#175]

ja też pytałam wizytatora, ale nie potrafił mi dać jednoznacznej odpowiedzi - czekają na szkolenie w tym zakresie

plotka niesie, że KO z ponadwymiarowymi nie będzie zatwierdzać, a ponowne "ustalenia" mogą nie zmieścić się w wyznaczonych terminach, więc pytam tu, może ktoś coś więcej wie ...

 

 

Joasia Berdzik23-03-2017 18:47:23   [#176]

wystarczy przeczytać przepis:)

myślisz, ze każą go łamać?

Natka23-03-2017 18:49:36   [#177]

a czy ktoś zagwarantuje, że nie?

teraz wszystko jest, niestety, możliwe :(

olekjurek23-03-2017 19:56:01   [#178]

Ja jeszcze w sprawie łączenia OP z I klasą. Czy zapis w ustawie mówiący, że można połączyć oddział przedszkolny dzieci 6-letnich z klasą I może "pomóc" w niełączeniu jeśli w OP są jeszcze 5 latki?

ewitex23-03-2017 22:23:46   [#179]

Czy istnieje coś takiego jak ruchome pensum (18-27 godzin)? Ostatnio słyszałam, że nie należy zgłaszać do kuratorium wolnych stanowisk, jeżeli nie przekroczą 27 godzin, oczywiście za zgodą nauczyciela. Mam już mętlik w głowie. Jak to jest z tym zgłaszaniem?

Jot23-03-2017 22:50:25   [#180]

#178

Ja w podobnej sytuacji 2 lata temu wybroniłam się przed łączeniem klasy I i II- zebrały się tam trzy roczniki. Mam wyrozumiałe OP:-)...

elrym24-03-2017 19:45:05   [#181]

jestem po rozmowie z p. wizytator, powiedziała, że ponadwymiarowe- normalnie nie więcej niż 1/2 etatu

ale... to było tydzień temu ;-0

alis24-03-2017 22:00:14   [#182]

#178

Miałam łączenie OP z I klasą, nawet jak były pięciolatki, ale tak było, a jak będzie?

robson24-03-2017 22:12:46   [#183]

To jak jest z tymi ZZ? U mnie organ prowadzący na dzień dzisiejszy uważa, że nie bo prawo obowiązuje od 1.09.2017. Moje zdanie na ten temat jest znane. Uważam, że ZZ nie powinien się zajmować arkuszem. Więc mnie to jakoś odpowiada :)

bosia26-03-2017 11:34:13   [#184]

chyba odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo z jednej strony mamy:

Art. 307.
2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

a z drugiej strony w przypadku niektórych szkół:

Art. 364. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych,

– zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy (...) oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

 

To czy arkusz dla trzyletniego liceum, czteroletniego technikum przygotowujemy w oparciu o rozporządzenie w sprawie statutów?

Moim zdaniem tak, wiec tutaj opinia zz nie jest potrzebna.

A co w przypadku zespołu G+LO+SP?

 

rzewa26-03-2017 13:19:26   [#185]

opinia zz nie jest wymagana w żadnej szkole -> wynika to z daty wejścia w życie ustawy Prawo oświatowe, gdyż obowiązek ten będzie na dyrektora nakładała dopiero ta ustawa

art 307 specustawy nie dotyczy trybu zatwierdzania i opiniowania arkusza, gdyż czynności te będą podjęte w roku szk 2016/2017

przepis ten dotyczy tego, że:

1. tworząc arkusz trzeba mieć na uwadze przepisy, które wejdą w życie 1.09, gdyż arkusz dotyczy tego co będzie w szkole po 1.09 (ale do tego nie potrzeba tego przepisu, gdyż zrobilibyśmy tak i bez niego)

2. w arkuszu muszą znaleźć się wszystkie dane wymagane ustawą Prawo oświatowe i rozporządzeniem w sprawie organizacji - bez tego przepisu nie byłoby to oczywiste -> prawidłowy byłby arkusz zawierający jedynie dane wymagane statutem

jeśli tak rozumiemy ten przepis to nie ma sprzeczności pomiędzy tym co wynika z nowego i starego prawa, gdyż katalog danych w statucie nie jest katalogiem zamkniętym

nie ma też sprzeczności w zakresie dotyczącym terminów, choć obecnie obowiązują te, które są w statucie ale mają one formę: "do ...." zatem wcześniejszy termin się z tym nie kłóci

jedyna niezgodność to ew. opinia zz-tów, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych obecnie prawo nie tylko nie nakazuje uzyskiwania tej opinii ale jej wręcz zakazuje (na co nie ma przepisu dla organu administracji publicznej jest niedozwolone)

Edit27-03-2017 12:13:00   [#186]

Proszę o pomoc w takiej sprawie:

Mam dla nauczyciela w gimnazjum  tylko nieco ponad  1/2 etatu, on nie zgadza się na ograniczenie -(chce odejść,  może na kompensacyjne, ale chciałby uzyskać odprawę;-)), wdrażam całą procedurę - propozycja ograniczenia, brak zgody i propozycja nieczynnego, brak zgody, rozwiązanie stosunku pracy i odprawa z art 225 pwupo  - to wszystko rozciągnięte w czasie oczywiście,

i pytanie:

czy tego nauczyciela umieszczam w arkuszu, z proponowanym dla niego wymiarem etatu czy już nie?, a te jego godziny do których nie mam nauczyciela specjalisty wyrzucam na wakat?

(może to dziwne pytanie, ale to pierwsza tak sytuacja w mojej "karierze")


post został zmieniony: 27-03-2017 12:14:19
Ala27-03-2017 12:51:32   [#187]

moim zdaniem w projekcie kwietniowym umieszczasz z proponowanym, obniżonym wymiarem godzin

w maju przenosisz w stan nieczynny z art. 225, nauczyciel do 7 dni - nie wyraża zgody więc rozwiązanie stosunku pracy i stosowna odprawa na koniec sierpnia

w aneksie we wrześniu już go nie umieszczasz

rzewa27-03-2017 17:43:00   [#188]

Jeśli już wiesz, że nie zgadza się na ograniczenie, to nie umieszczasz go w arkuszu tylko informujesz OP, że od 1.09 ten n-l zostanie przeniesiony w stan nieczynny

godziny, które ew. mógłby on mieć przydzielasz jeśli możesz innym n-lom lub "wyrzucasz" na vacat

Edit27-03-2017 18:24:15   [#189]

Dziękuję za podpowiedzi,

Czyli, jak w końcu maja dam mu formalną informację, że w związku z brakiem zgody na ograniczenie etatu przenoszę go z dniem 1.09. w stan nieczynny, a on od ręki, lub po 7 dniach da odpowiedz, że nie wyraża zgody, to daje mu wypowiedzenie tj. rozwiązuję stosunek pracy z 6-cio miesięczną odprawą, tak?

Ale muszę z tym czekać do maja, chociaż po rozmowach już wiem, że tak zdecydował? - on poważnie chce odejść, i brak pełnego etatu jest mu tak jakby na rękę, tylko ja nie chciałabym czegoś przegapić oraz nie musieć szukać specjalisty na kilka godzin pod koniec wakacji, bo to już kiedyś przerabiałam - bywa trudno.

zapolska27-03-2017 21:39:09   [#190]

Czytam i nie wiem :-((( ZZ-ty opiniują w tym roku czy nie?

AnJa27-03-2017 22:01:29   [#191]

No właśnie- chodzą różne informacje- i na temat zz i terminów tegorocznych.

Ciekawe, że żadne KO jeszcze też oficjalnie nie zająknęło się.

zoza27-03-2017 23:06:17   [#192]

Podkarpackie i owszem, ...już się zająknęło:

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/prezentacja_opiniowanie_arkuszy.zip 


post został zmieniony: 28-03-2017 10:32:00
elrym28-03-2017 04:56:09   [#193]

wg tej prezentacji opiniuje też rp, tego nie ma w rozporządzeniu,było w projekcie

 

to jak jest w końcu?

Roman Langhammer28-03-2017 06:19:56   [#194]

Haha... te wzory dokumentów z KO z Rzeszowa, to ktoś nadgorliwy robił... weźmy np. 

INFORMACJA O ZAJĘCIACH PRZEWIDZIANYCH Z POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Gdzie w rozporządzeniu jest mowa, żeby określić wymiar dla każdego dziecka??? Ktoś tam oszalał? Par. 17 ust. 2 pkt 7 mówi o "ogólnej liczbie godzin".

Rozpisywanie typu dziecko 01 ma to i to... chyba kogoś lekko pogrzało... czy to ja się mylę? ;)

zapolska28-03-2017 06:32:13   [#195]

Bede sledzic watek, moze w koncu ktos okresli jednoznacznie:-(

rzewa28-03-2017 08:35:58   [#196]

I po cóż 3 egzemplarze arkusza?!!!

KO ma zaopiniować arkusz a nie go zatwierdzać, więc wystarczy że zapozna się z jego treścią -> nie ma potrzeby by robić to 3 razy za pomocą 3 egzemplarzy!

Ponadto arkusz sporządza się, Jak każdą umowę, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a do kuratora czy kogo tam jeszcze do zaopiniowania przesyła się jakąkolwiek kopię (może być elektroniczną), którą podmiot opiniujący może sobie zachować lub wyrzucić

na dobrą sprawę to organ prowadzący powinien przesłać pismo do KO z linkiem do arkuszy i niech KO się zapoznaje i opiniuje -> jeśli może robić tak minister, to i może każdy inny

no i gdzie podstawa prawna do wymagania dodatkowej dokumentacji przez kuratora?... Kurator może co najwyżej prosić o dodatkowe informacje...

Ha! i jeszcze: kurator domaga się przesłania zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 czerwca (i to jeszcze pewnie w oryginale)!!! -> czyli uzurpuje sobie, że jest stroną w tej procedurze i chce utonąć w papierach (a już nie ma gdzie przyjmować dokumentacji likwidowanych szkół do czego jest prawem zobowiązany)

takie postępowanie narusza art 34b u.s.o. nie mówiąc już o k.p.a. czy jeszcze ważniejszej ustawie

 

 


post został zmieniony: 28-03-2017 08:43:57
sońka28-03-2017 10:25:02   [#197]

Jaka pp w uchwale RP dotyczącej opinii arkusza? Jeszcze UoSO?

grzezale28-03-2017 13:09:12   [#198]

Kochani OSKKO-wicze poratujcie logicznym myśleniem. W projekcjerozp w spr szczegółowej org publ szk i przedszk były podane daty na ten przejściowy rok. w podpisanym rozporządzeniu już ich nie ma. Jakie daty stosujecie do nowego arkusza?

Jacek28-03-2017 13:26:58   [#199]

MEN twierdzi, że to co w rozporządzeniu o organizacji ja uważam, że to durnota, a wybór należy do dyrektora i OP ;-)

hania28-03-2017 13:27:11   [#200]

takie jak w podpisanym rozporządzeniu!

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]