Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacji pracy szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
mstola01-04-2017 16:25:41   [#251]

Jeśli łączenia kl I z II będą tylko  na ed. plastycznej, ed. muzycznej i wf , to można połączyć I z II

Kasiao01-04-2017 19:16:23   [#252]

Jak w arkuszu "*arkusz" firmy w.k. wpisać doradztwo zawodowe? Ilość godzin przy 38 tygodniach to 10/38, ale tam nie ma takiego przedmiotu (albo jest, a ja nie potrafię znaleźć...). Zastosowałam spn dla 8letniej szkoły podstawowej, ale w katalogu przedmiotów znalazłam tylko doradca zawodowy, typ inne. Czy jakaś dobra dusza przebrnęła już przez arkusz i może wspomóc radą?

cynamonowa01-04-2017 19:36:04   [#253]

10R

kinia282001-04-2017 20:38:12   [#254]

W naszym programie V jednostka- tytuły płatności -  zajęcia dydaktyczne ogólne, doradztwo zawodowe.

malmar1501-04-2017 20:40:49   [#255]

Kasiao, a gdzie znalazłaś taki spn, ja szukałam, ale jest dla na 3 lub 5 lat i na dokładkę wszystkie nowe ramówki (dla 1,4,7) "palą się" na czerwono :(

a kl. 4 zamknięta kluczykiem i nic edytować nie idzie


post został zmieniony: 01-04-2017 20:41:52
Kasiao01-04-2017 20:44:20   [#256]

A mówimy o arkuszy firmy w*****s-k****r linia pr***** 😉?

malmar1501-04-2017 21:00:15   [#257]

si ;)

gronostaj02-04-2017 14:07:56   [#258]

Proszę podpowiedzcie, czy w nowym arkuszu w szkole ponadgimnazjalnej mogę dać nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących ponadwymiarowe?

AnJa02-04-2017 17:31:09   [#259]

Możesz. Ograniczenie będzie dopiero od 2019 roku.

Jaka będzie reakcja KO (zwłaszcza) i OP (raczej jako konsekwencja reakcji KO) - dowiesz się w maju.

jerzyk03-04-2017 00:41:29   [#260]

http://kuratorium.kielce.pl/15613/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-czesc-5/

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 5

3.W jaki sposób i komu dyrektor ma przekazać arkusz organizacji szkoły, gdy nie posiada przedstawicieli żadnego związku zawodowego?

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, arkusz organizacyjny powinien być przesyłany do zaopiniowania do wszystkich zakładowych organizacji związkowych  będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, działających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie organizacji związkowych, w części zasadniczej, są  tożsame z przepisami art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy. Różnica polega na dookreśleniu w art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy, że przedstawiciel związków zawodowych nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Kwestia uczestnictwa przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej rozpatrywana była przez sądy administracyjne w kontekście  komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (sygn. III SA/Lu 493/07) stwierdził, iż „w pracach komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinien uczestniczyć przedstawiciel takiego związku zawodowego, który zakresem swojego działania obejmuje szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej szkole (placówce) są członkami owego związku.

jerzyk03-04-2017 00:48:43   [#261]

http://kuratorium.kielce.pl/15394/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-3/

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 3

26.Czy dyrektor szkoły i przedszkola, który opracowuje arkusz organizacji, zwraca się po zasięgnięcie i opinii do wszystkich zakładowych organizacji związkowych działających na terenie placówki, będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli?

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, arkusz organizacyjny powinien być przesyłany do zaopiniowania do wszystkich zakładowych organizacji związkowych  będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, działających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy art. 110 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie organizacji związkowych, w części zasadniczej, są  tożsame z przepisami art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy. Różnica polega na dookreśleniu w art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy, że przedstawiciel związków zawodowych nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

Kwestia uczestnictwa przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej rozpatrywana była przez sądy administracyjne w kontekście  komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2008 r. (sygn. III SA/Lu 493/07) stwierdził, iż „w pracach komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinien uczestniczyć przedstawiciel takiego związku zawodowego, który zakresem swojego działania obejmuje szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej szkole (placówce) są członkami owego związku.

rzewa03-04-2017 09:03:01   [#262]

hm... tylko, że zupełnie kto inny musi się zwrócić do odpowiednich związków zawodowych:

1. w przypadku opisanym w art 63 ust 14 u.P.o. (takie samo jest brzmienie art 36a ust 6 u.s.o. i w związku z tym przepisem analizował rzecz sąd administracyjny) obowiązek zwrócenia się do zz-tów leży na organie prowadzącym, zatem przymiotnik "zakładowy" oznacza w tym miejscu, że mają to być związki zawodowe obejmujące swoją strukturą daną szkołę ale niekoniecznie mające w tej szkole członków - organ prowadzący nie ma informacji czy w danej szkole członkowie związku są

2. w przypadku opisanym w art 110 ust 2 u.P.o. obowiązek zwrócenia się o opinię leży po stronie dyrektora szkoły, zatem przymiotnik "zakładowy" należy w tym wypadku czytać w odniesieniu do zakładu pracy jakim jest szkoła -> czyli dyrektor zwraca się o opinię do tych związków, które są w szkole i są one jednocześnie reprezentatywne lub wchodzą w skład takich organizacji związkowych. Występowanie o opinię do związków, których w szkole nie ma nie tylko mija się z celem ale jest fizycznie trudne zważywszy na krótki czas tych konsultacji

Można to wszystko obejść przyjmując sposób przeprowadzenia opiniowania właściwy dla opiniowania aktów prawnych, czyli wieszając AO na bip-ie szkoły i wysyłając do wszystkich trzech central związkowych informację o adresie pod którym został AO umieszczony oraz o terminie oczekiwania na opinie

KaPi03-04-2017 18:09:30   [#263]

powiedzcie, proszę, że tak, że to wystarczy, bo zaczynam dostawać obłędu...

jeżeli przygotujemy arkusz w pięknych excelowskich tabelach, z wszystkim szczegółami z rozporządzenia, z odsyłaczami - gwiazdkami na co jakie godziny przeznaczone, czy to powinno wystarczyć???

nawet opinię RP możemy dołączyć...

ewa03-04-2017 19:38:36   [#264]

moim zdaniem, tak :-)

KaPi03-04-2017 19:40:32   [#265]

:))))))

KaPi03-04-2017 19:57:36   [#266]

to jeszcze jedno pytanie...

jak rozumieć zapis z rozporządzenia: "liczbę nauczycieli...wraz z informacją o ... kwalifikacjach"

mamy podać rodzaj ukończonych studiów, kursów kwalifikacyjnych i podyplomówek, czy wystarczy dodać: "posiada kwalifikacje do nauczania..."

cynamonowa03-04-2017 20:49:40   [#267]

u nas wymagają wszystkie kwalifikacje...

rzewa03-04-2017 20:52:03   [#268]

wymagają? a na jakiej pp

uważam, że całkowicie wystarcza poziom wykształcenia, stopień awansu i stwierdzenie, że mają kwalifikacje do zajęć jakie maja przydzielone

co zrobi KO gdy ograniczy się zarówno dyrektor jak i OP tylko do tego?

KaPi03-04-2017 20:58:00   [#269]

rzewo, możemy próbować, ale czy to warte tylu nerwów i zarwanych godzin...

jestem, z tych, co raczej są niepokorni, ale już chyba brak sił na kopanie się z koniem...

cynamonowa03-04-2017 21:04:31   [#270]

KO wysłało na pocztę kilka tabelek do wypełnienia i tyle.....:)  ( nawet oryginalny wydruk dotyczący kwalifikacji z firmy v.... jest niewystarczający )


post został zmieniony: 03-04-2017 21:05:31
KaPi03-04-2017 21:09:25   [#271]

:) cynamonowa, bo jesteśmy te samo KO :) to możesz podesłać je na priv? będę wdzięczna...

drops03-04-2017 21:12:03   [#272]

Jaką podpisać umowę z nauczycielem na doradztwo zawodowe w SP? Macie jakieś pomysły?

 

rzewa03-04-2017 21:15:50   [#273]

jeśli masz tylko jeden oddział VII klasy to można podpisać umowę na 1/N* na 10 tygodni lub 2/N na 5 tygodni

jeśli oddziałów jest dwa, to na 1/N na 5 m-cy lub 2/N na 10 tygodni

itd

* gdzie N oznacza pensum ustalone przez OP dla takiego n-la


post został zmieniony: 03-04-2017 21:17:13
drops03-04-2017 21:29:24   [#274]

Czyli Op powinien ustalić dodatkowe pensum dla takiego nauczyciela, który realizuje tylko doradztwo zawodowe?

Jeśli ten Nauczyciel tylko realizuje doradztwo w klasie VII, to np. 1/18 na 10 tygodni, dobrze rozumuję? Już mam taki mętlik w głowie, że....., ach szkoda gadać....

Jot03-04-2017 21:42:44   [#275]

Czy to prawda, że w 2017/2018 doradztwo zawodowe może poprowadzić wskazany przez dyrektora nauczyciel nie posiadający kwalifikacji do tego przedmiotu? Jaka to PP

Jacek03-04-2017 21:55:18   [#276]

bzdura.. jest rozporządzenie o kwalifikacjach określające jakimi kwalifikacjami doradca winien się legitymować.

Jot05-04-2017 19:05:19   [#277]

Dzięki.

Inne pytanie. Czy można wpisać do tworzonego teraz arkusza organizacyjnego nauczyciela,  któremu kończy się umowa 31 sierpnia 2017r. w momencie, kiedy chcemy, żeby pracował u nas nadal, ale już na innym stanowisku /np n-la świetlicy?/

rzewa05-04-2017 19:43:03   [#278]

Nie

W arkuszu uwzględnia się wyłącznie tych n-li, których obecnie łączy stosunek pracy ze szkołą i będzie on trwał nadal 1.09 br

W tym roku potwierdza to dodatkowo art 224 specustawy


post został zmieniony: 05-04-2017 19:43:57
mała re05-04-2017 19:55:01   [#279]

Czy można w arkuszu zupełnie pominąć gdd w kl VII i IV ?

Taki mam przykaz z OP.

Podobno nie ma podstaw prawnych, żeby zapłacić za te godziny.

Ale skoro są w ramówce, to powinny być w arkuszu.

Adaa05-04-2017 19:56:18   [#280]

czy ja dobrze zrozumiałam rzewę?

Jesli nikt nie nalezy w szkole do związków to i tak musze opiniować arkusz z wybranym zwiazkiem?

Co jesli mam nauczyciele umówionego na pracę w nowym roku szkolnym (umowa ustna), tez nie moge go wykazac w arkuszu i wyrzucam jego godziny na wakat?

Roman Langhammer05-04-2017 19:57:50   [#281]

rzewa - moim zdaniem nie masz racji. Jeśli znalazłem nauczyciela z którym jestem dogadanym co do pracy, to nie widzę przeszkód, żeby go wpisać. Art 224 rozumiem trochę inaczej - nie mam potencjalnego nauczyciela - zamieszczam informację. Co sądzą inni?

Joasia Berdzik05-04-2017 20:16:00   [#282]

Jest ten klopot, ze pierwszenstwo w przyjmowaniu do pracy od 1 wrzesnia 2017 mają....

Art 224.3

 

 

AnJa05-04-2017 21:36:36   [#283]

dla mnie kluczowy jest zwrot " na wolnych stanowiskach"

ja go rozumiem tak jak zdaje się sugerować Adaa:-)

alis05-04-2017 21:39:23   [#284]

Podobnież i ja mam, nauczyciel j.angielskiego ma umowę do 31 sierpnia, no i co mam wykazywać wakat w arkuszu? Chłopina jest pewny, że zostanie bo są godziny.

Adaa05-04-2017 21:59:29   [#285]

Mam człowieka - umieszczam go w arkuszu i tyle. Nie mam zamiaru robic sobie bałaganu i dodatkowej roboty.

Tu mam mocne postanowienie :-)

Ale weźcie mnie upewnijcie z tymi ZZ - mam konsultowac gdy nikt nie jest w związkach?

Jot05-04-2017 22:22:33   [#286]

Dzięki za odpowiedzi. Rzewo, gdzie znajdę podstawę prawną do tego, że w arkuszu mogą być tylko osoby obecnie zatrudnione?

hania06-04-2017 00:17:58   [#287]

Adaa

http://kuratorium.kielce.pl/15394/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-3/ i punkt 26 - to wg MEN

i jeszcze tu, pkt 3

http://kuratorium.kielce.pl/15613/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-czesc-5/

wg szkolenia w małopolsce - tylko tam gdzie masz zz w placówce

a jak wielokroć tu pisaliśmy - zz info raz na kwartał dać powinny o liczbie członków w placówce......

 


post został zmieniony: 06-04-2017 00:19:01
Paweł3206-04-2017 00:18:35   [#288]

Przepraszam jeśli było,

tak technicznie to jak należy przekazać do zaopiniowania zz'tom? Mam dwa związki, 9 kwietnia jednym i drugim przekazuję kopię na której się podbiją? A potem oryginał do organu z tymi podbitymi kopiami?


post został zmieniony: 06-04-2017 00:18:56
hania06-04-2017 00:22:20   [#289]

co zz zrobią, to się dowiesz w zz

W ZNP np dajemy opinię odrębnym pismem.... na arkuszu nic nie podbijamy i z tym pismem do organu

u nas też - grzecznie się umawiamy z dyrektorami, siadamy na trochę czasu i sobie oglądamy i gadamy o tym arkuszu, wyjaśniając co trzeba:-) niektórzy związkowcy z OSKKO to nawet dyrektorowi nie z OSKKO mogą coś podpowiedzieć:-)))

 

Paweł3206-04-2017 00:25:32   [#290]

a dyrektorowi z OSKKO?:)

hania06-04-2017 00:33:27   [#291]

z dyrektorem z OSKKO to sobie kawę pijemy i gadamy:-)

bo on juz tu wszystko wyczytał i wie!


post został zmieniony: 06-04-2017 00:34:39
rzewa06-04-2017 07:38:06   [#292]

uzupełniam #278:

żadne "dogadanie się" w prawie nie występuje -> w arkuszu masz zapewnić pracę dla nauczycieli, którzy są w szkole zatrudnieni na stałe -> wszystkie godziny jakich dla nich nie przydzielisz będą obsadzane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

wszystkie umowy okresowe jeśli spełniają warunek zawarty w art 10 ust 7 KN nie mogą być po prostu przedłużone na następny rok -> jeśli mogą to oznacza, że nie zostały zawarte zgodnie z tym przepisem

jedynie godziny na jakich jest zatrudniony n-l stażysta mogą być nadal ale... n-l stażysta nie może być planowany w arkuszu, bo nie wiadomo jeszcze czy uzyska wyższy stopień awansu a od tego zależy czy zostanie nadal zatrudniony -> czyli formalnie nie ma podstaw by planować go jako n-la kontraktowego

nie jest wolnym stanowiskiem tylko takie, na które nie będę nikogo zatrudniać -> n-l przenoszony czy uzupełniający nie jest n-lem nowozatrudnianym, a każdy n-l z którym będę podpisywać umowę takim n-lem jest niezależnie od tego czy obecnie u mnie pracuje czy nie

ew. "dogadanie się" w tym wypadku wyraźnie omija przepisy art 224 specustawy mówiące o pierwszeństwie w zatrudnieniu -> na miejscu OP po pierwsze zabroniłabym czynienia teraz jakichkolwiek obietnic dotyczących zatrudniania od nowego roku szk. oraz wprowadziła zasadę, że zatrudnianie n-li na nowy rok szkolny odbywa się nie wcześniej jak 25 sierpnia

AsiaJ06-04-2017 10:48:07   [#293]

a tu zmiana:

Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiany harmonogramu sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Ala06-04-2017 11:15:24   [#294]

już myślałam, że kolejna

ale to zmiana z 4 kwietnia

Jacek06-04-2017 11:23:22   [#295]

Pani Kurator Małopolska idzie wbrew rozporządzeniu o organizacji, czy nawróciła się, że do 1 września jednak terminy z ramowych statutów obowiązują? :-)

Ala06-04-2017 11:26:05   [#296]

"Nawiązując do pisma w sprawie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zmieniłam „Harmonogram sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018”, który w moim przekonaniu jest korzystniejszy dla dyrektorów szkół i pozwoli na spokojniejsze i lepsze przygotowanie arkuszy organizacji."

AsiaJ06-04-2017 11:41:54   [#297]

no Alu kolejna, z 4 kwietnia;-)

I to już nie Prima Aprilis

Ala06-04-2017 11:44:43   [#298]

a bo 4 kwietnia były 3 wersje

w ciągu 4 godzin ;)

edek06-04-2017 18:42:50   [#299]

Jeden kraj, jedno prawo a każdy Kurator w danym województwie ustala swoje terminy ... To do KO Kraków.

To wprowadza zamieszanie wśród dyrektorów szkół z różnych województw .. wraz z nutką zazdrości do tych co mają dłuższe terminy na złożenie, zaopiniowanie, itp. 

rzewa06-04-2017 18:47:56   [#300]

nie rozumiem -> przecież terminy ustalone są w rozporządzeniu (oczywiście obecnie obowiązującym!) - te obowiązują

a te kuratoryjne... cóż można się do nich stosować, ale obowiązku nie ma... zwłaszcza, że nic nie grozi za ich zignorowanie

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]