Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacji pracy szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
DYREK15-03-2017 14:12:50   [#101]

taka uwaga:-)

orzeczenie dotyczyło innego stanu prawnego, wtedy zz mogły korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej

obecnie opiniowanie wynika z ustawy Prawo oświatowe

zatem ma tu zastosowanie art. 23 ust.1  pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

zatem z nazwiskami i innymi danymi, które arkusz zawiera

Joasia Berdzik15-03-2017 14:13:17   [#102]

Jacek

ja bym nazwiska wpisywała - gdybym robiła arkusz

ale zgoda, ze można zrobic jak proponujesz, z tym, ze  po pierwsze jest jak napisałeś, a po drugie, kazdy kto spyta o nazwiska ma dostać tę informację


Jacek15-03-2017 14:15:15   [#103]

Mi tam rybka teraz.. mogę nawet numer buta nauczyciela podać :-)

Joasia Berdzik15-03-2017 14:20:41   [#104]

Dyrek, ten wyrok nie był w sprawie ZZ vs dyrektor szkoły,  to była sprawa mieszkaniec kontra dyrektor szkoły

Po prostu niezależnie, czy napiszemy n-l 1, n-l 2 dane z arkusza są informacja publiczną i jako taka podlega udostepnieniu w razie zgłoszenia zapytania
To nie oznacza, ze przepisy prawa nakazują w arkuszu wpisywać nazwiska, to oznacza tylko tyle, ze, moim zdaniem,  nadmiernie się koncentrujemy na nienajwazniejszej sprawie

 

mamy też nowszy wyroki:
Arkusze organizacyjne szkoły wraz z danymi osobowymi nauczycieli i informacją o kwalifikacjach nauczycieli stanowią informację publiczną – takie stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w swoim wyroku z dnia 17 czerwca 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: II SAB/Łd  55/15

Joasia Berdzik15-03-2017 14:21:15   [#105]

Jacek:)))))

 nie spiesz się - poczekaj na wyrok w tej sprawie;)

Jacek15-03-2017 14:22:36   [#106]

eee. tego się nie czepią.. jakbym rozmiar miseczki podał to byłoby gorzej :-)


post został zmieniony: 15-03-2017 14:23:10
bosia15-03-2017 14:25:53   [#107]

Ok, to przyjmijmy, że dyrektor opracuje arkusz tylko z takimi danymi jak podał Jacek,

tylko że dyrektor ten sam arkusz powinien przekazać do op po zaopiniowaniu przez zz - to wynika z przepisów

to oznaczałoby, że do op przekazuje się arkusz bez konkretnych przydziałów dla nauczycieli

i ten sam arkusz opiniuje ko

stąd uważam, że przekazujemy do opinii zz i rp taki sam arkusz (z nazwiskami i konkretnymi przydziałami) jak do op, a dalej do ko

§ 17. 4. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

---

oczywiście wyroki sądów odnoszą się do innej rzeczywistości prawnej, natomiast akurat w zakresie podanym przez Asię wg mnie możemy się na nich opierać

ewa15-03-2017 14:27:53   [#108]

i tu właśnie mam kłopot, z tym zrozumieniem, bo:

Z definicji zawartej w art. 6 ust. 2 udip wynika, że ustawodawca stworzył podmiotom zobligowanym do udostępnienia informacji publicznej możliwość zachowania w tajemnicy tzw. dokumentów roboczych. Wskazany przepis wymaga bowiem, że aby treść oświadczenia woli lub wiedzy mogła zostać uznana po utrwaleniu za dokument urzędowy, musi być podpisana przez funkcjonariusza publicznego oraz skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Jeżeli nie spełnia tego warunku należy uznać, że takie oświadczenie woli lub wiedzy nie ma charakteru dokumentu urzędowego i nie podlega udostępnieniu w oparciu o udip.

 wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-19,  II SAB/Ol 33/07 II

wyrok NSA z dnia 25.09.08, sygn. I OSK 745/08.

 

- potrzebę definicji dookreślającej w przepisach; co to właściwie ten arkusz organizacji, jakie są jego elementy, mam ;- )

Joasia Berdzik15-03-2017 14:35:22   [#109]

Ok - nie zrozumiałam

tzn - zrozumiałam Bosiu, co napisałaś w kwestii nazwisk i się zgadzam.


Natomiast nie rozumiem, jak DYRKU, Twój wpis się do tego ma. Pomóż:)
Uważam, ze dane o kwalifikacjach n-li są informacją publiczną. (i to nie ma nic wspólnego z zz)
Dlaczego Waszym zdaniem tak nie jest?
Wyroki są innego stanu prawnego. Jak on brzmiał wówczas i jak teraz- mozecie mi wrzucić?

Joasia Berdzik15-03-2017 14:38:00   [#110]

w międzyczasie ewa:)

ja to rozumiem tym bardziej tak, że arkusz podlega, bo ma cechy dokumentu nie-roboczego

ewa15-03-2017 14:45:22   [#111]

yhm, już chyba wiem skąd nam się to bierze różnica asiu ;-)

rozszerzająco patrzysz na def. arkusza, ja bardziej ją zawężam :-)

Joasia Berdzik15-03-2017 14:50:21   [#112]

no ale arkusz jest:
podpisany przez funkcjonariusza publicznego oraz skierowany do innego podmiotu lub złożony do akt sprawy.

ewa15-03-2017 14:52:13   [#113]

tak jest ale arkusz nie zawiera " imiennego przydziału godzin

eh kurcze znowuż mam to samo ;-(

definicji arkusza potrzeba mi :-)


post został zmieniony: 15-03-2017 14:53:37
Joasia Berdzik15-03-2017 15:02:33   [#114]

Jasne

rzeczywiście  nie jest napisane, ze "arkusz zawiera imienny wykaz nauczycieli z ich kwalifikacjami, itd..."

Oczywiscie przepisy sa tak sformułowane, ze jak to pisze DYREK "im bardziej puchatek zagladał do środka, tym bardziej..."
przepis brzmi m.in:

liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
Może to oznaczać poszczególnych nauczycieli wyobrażonych przy pomocy cyfry, lub poprzez nazwiska.
Ja uważam, ze wpisywanie nazwisk jest w porządku i nie będzie tu przekroczenia przepisów, tym bardziej,z e co do zasady dane umieszczone w arkuszu są jawne.
Zgadzam się też z Jackiem, który proponuje, zeby wpisywać n-l 1, n-l 2

Mysle, ze w przepisach nie ma jednoznacznej odpowiedzi na nasze wątpliwości.
ewa15-03-2017 15:09:47   [#115]

ano właśnie, nie ma.

DYREK15-03-2017 20:13:26   [#116]

Mamy dwie ustawy:

- o dostępie do informacji publicznej,

- o ochronie danych osobowych.

  • Do wejścia przepisów ustawy prawo oświatowe zz nie miał uprawnień do opiniowania arkusza organizacji. ZZ w celu zapoznania się z arkuszem korzystał z ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ustawy o zz. Dyrektor musiał udostępnić arkusz ale często powoływał się na ustawę o ochronie danych osobowych i dokonywał anonimizacja danych (usunięcie personaliów i danych wrażliwych). Tu pojawił się dylemat na który nie ma jasnej odpowiedzi: co działa mocniej ustawa o dostępie do informacji publicznej, czy ustawa o ochronie danych osobowych -> dlatego tak często zajmowały się tym sądy.
  • Obecnie opiniowanie przez zz wynikać będzie z ustawy prawo oświatowe. Zatem dane znajdujące się w arkuszu mogą być przetwarzane (dane można przetwarzać jeżeli jest zgoda osoby lub wynika to z przepisów prawa). Postępować tu będziemy podobnie jak przy przesyłaniu arkusza do OP. Zatem  ZZ i KO otrzymują arkusz taki sam jak OP
AnJa15-03-2017 20:32:24   [#117]

Co do ostatniej konkluzji nie miałem wątpliwości.

Mam jednak wciąż wątpliwośc, który przepis nakazuje umieszczania w arkuszu nazwisk nauczycieli.

Joasia Berdzik15-03-2017 20:45:07   [#118]

Dzięki DYRKU, nie znałam kontekstu tych dwóch ustaw, które przytoczyłeś

 

 

DYREK15-03-2017 20:48:27   [#119]

wg mnie

umieszczanie nazwisk wynika z tradycji podtrzymywanej przez firmy drukujące arkusze lub opracowujące programy komputerowe do ich sporządzania;-)

Joasia Berdzik15-03-2017 21:20:00   [#120]

:)))

wydaje mi sie, ze możesz mieć rację

ewa16-03-2017 10:00:33   [#121]

i dlatego wydaje mi się, że pora obalić kolejny mit, zdecydowanie prościej byłoby z procedurami opiniowania i zatwierdzania arkusza, tylko chyba troszkę trudniej z ...  ;-)

 

bosia16-03-2017 13:07:35   [#122]

trochę się oderwaliście od rzeczywistości

może w małej szkole da się ponumerować nauczycieli i wpisać do arkusza n-l 1, n-l 2 itd.

ale w szkole, gdzie jest np. 50 i więcej nauczycieli, a w szkole zawodowej ponad 30 przedmiotów, to byłoby strzelanie sobie samemu...

robienie legendy do oznaczeń?

nigdy nie robiłam arkusza korzystając z firmy, po kilku próbach, wróciłam do excela

umieszczanie nazwisk, to nie tradycja firm, ale praktyczne rozwiązanie


post został zmieniony: 16-03-2017 13:08:52
Macia16-03-2017 13:35:16   [#123]

trochę się pogubiłam. Czy dobrze rozumiem, że do przedszkola też muszę robić arkusz po nowemu tzn. opiniować przez zz  i do końca marca określić kto będzie pracował a kto nie choć na wypowiedzenia mam czas do końca maja?

ewa16-03-2017 14:26:48   [#124]

zgoda Bosiu, tylko to "praktyczne rozwiązanie" wg mnie, to nie jest arkusz już a przynajmniej nie taki o jakim mówią przepisy, tylko dokument roboczy ( takie narzędzie do dalszych działań na podstawie arkusza, w szczególności kadrowych np.)

z tym oderwaniem od rzeczywistości nie zgadzam się;-)


post został zmieniony: 16-03-2017 14:27:13
bosia16-03-2017 14:49:03   [#125]

oj, z tym oderwaniem, to tylko w aspekcie numerowania nauczycieli;-)

teraz ja się nie zgadzam z ty co napisałaś o arkuszu

żaden przepis ani wcześniej, ani teraz nie określa, co tylko i wyłącznie ma zawierać arkusz

teraz jest wytycznych więcej, ale w rozporządzeniu jest zapis: arkusz organizacji określa w szczególności

oznacza to, te elementy być muszą, ale

jest to arkusz organizacji, czyli mówi jak dyrektor za zgodą op organizuje szkołę, czyli między innymi co i kto robi w szkole

trzymając się ściśle wytycznych podanych w rozporządzeniu także do op (a dalej do KO) podalibyśmy tylko liczbę nauczycieli i inf o kwalifikacjach? ogólna liczbę godzin zajęć? tygodniowy wymiar zajęć dla poszczególnych oddziałów?

czy też do op dokument roboczy? jeśli roboczy, to i zz opiniują roboczy

ewa16-03-2017 15:22:34   [#126]

dokładnie takie myślenie me, tylko to co w szczególności wymienione jako elementy arkusza i literalnie czytając w takiej właśnie formie - liczba, to liczba a nie imienny wykaz ( n-li, uczniów z orzeczeniami itp.itd.)

a roboczego nie opiniuje nikt, bo to nie arkusz już ;-)

 

a nawiasem mówiąc, dlaczego jako tego elementu nie wymieniało się dotychczas  a i w projekcie też  nie ma, tego wykazu imiennego właśnie,  skoro to taki ważki element  w arkuszu jest? ;-)

 


post został zmieniony: 16-03-2017 17:38:40
Natka16-03-2017 19:57:17   [#127]

ZNP nie ma jeszcze wytycznych, jak opiniować arkusze, czekają na szkolenie ... (taką dostałam informację)

ponoć bez nazwisk - ochrona danych osobowych,

chcą się umówić na omówienie AO, w tym przydziału godzin ... (zamierzają kwestionować przydział niezgodny z ich punktem widzenia?)

.............................

może nasi związkowcy wiedzą coś więcej?

bosia16-03-2017 20:01:42   [#128]

opinia zz nie jest wiążąca

Nula17-03-2017 09:23:43   [#129]

Witam :) A można udostępnić wzór wniosku do związków z prośbą o wyrażenie opinii do arkusza? Pozdrawiam :)

rzewa17-03-2017 12:44:36   [#130]

jaki wzór?

jedno zdanie i tyle

"przekazuję arkusz .... do zaopiniowania"

Roman Langhammer17-03-2017 12:53:29   [#131]

A jak technicznie to będzie wyglądać?

Przekazuję arkusz, ZZ pisze opinię... gdzie? W osobnym piśmie? Na arkuszu? Muszę dać do dwóch ZZ. Opinie się dołącza oddając do OP? Jakbyście to technicznie ugryźli?

rzewa17-03-2017 12:58:48   [#132]

OP dostaje pismo, do którego dołącza się ksero arkusza -> zz-ty mają otrzymać treść arkusza a nie dokument

można też powiesić arkusz w internecie i przesłać zz-tom link do niego (tak jak robi to minister z rozporządzeniem)

odpowiada pismem albo nie odpowiada -> może też przyjść pogadać i wtedy wystarczy notatka ze spotkania podpisana przez obie strony

składając do OP dyrektor pisze, że w dniu ... przesłała arkusz do zaopiniowania takim to a takim zz-tom, które w dniu .... przysłały opinię lub do dnia ... tej opinii nie przesłały

opinie te (ich ksero) stanowią załącznik do pisma przewodniego tak samo jak składany arkusz organizacyjny (w 2 egzemplarzach)

oczywiście nadal uważam, że nie ma pp do opiniowania arkusza organizacyjnego na rok szk. 2017/2018 przez zz-ty


post został zmieniony: 17-03-2017 12:59:55
Roman Langhammer17-03-2017 13:09:55   [#133]

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294461/12408666/dokument280041.pdf

 

Podpisane rozporządzenie.

Ktoś to przeczyta? Bo dla mnie wynika, że roporządzenie wchodzi 1 września, a zniknął par. 23, który w projekcie rozporządzenia dotyczył opiniowania arkusza na rok 2017/2018.

 

I chyba zniknęła opinia RP...?


post został zmieniony: 17-03-2017 13:24:04
flisegi17-03-2017 13:30:18   [#134]

Doszły godziny biblioteki do paragrafu 17

tarek17-03-2017 13:31:31   [#135]

A nie będzie miał zastosowania przepis specustawy:

Art. 307 ust. 2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Roman Langhammer17-03-2017 13:34:18   [#136]

No tak, ale przepisy wydane wchodzą w życie 1 września, a nie teraz. Ja już mam mętlik w głowie.

Joasia Berdzik17-03-2017 13:38:59   [#137]

zniknął, bo ujednolicono terminy

i termin ustalony dla roku 17/18 jest teraz terminem  wlaściwym w kazdym roku

====

Uważam,z e rzewa ma rację z tymi zz - tylko nie wiem, co z tego wynika...

tarek17-03-2017 13:40:38   [#138]

Ale w tym paragrafie jest zapis "wydanymi", a nie "wchodzącymi w życie". Rozumiem, że skoro rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy Prawo Oświatowe (której większość przepisów też wchodzi w życie 1 września 2017), to należy je stosować na rok 2017/2018. Gdyby należało stosować tylko przepisy, które już weszły w życie nie miałby sensu art. 307 ust. 2.

Roman Langhammer17-03-2017 14:42:41   [#139]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-rozporzadzenie-podpisane.html

 

Czyli uwzględniając art. Art. 307 ust. 2. uwupo:

- opinują związku

- opiniuje KO

- zatwierdza OP

A RP, czyli ci, których to najbardziej dotyczy - nie?

tarek17-03-2017 14:49:34   [#140]

Pozostaje jedynie art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe.

Roman Langhammer17-03-2017 15:16:36   [#141]

No, ale to nie dotyczy arkusza już, prawda?

rzewa17-03-2017 23:37:39   [#142]

Cóż... nie zgadzam się, że na podstawie art 307 specustawy rozporządzenie to ma zastosowanie do trybu zatwierdzania arkusza

Ma zastosowanie do jego zawartości,  ale nie do trybu -> tryb w nim opisany będzie dotyczył ew. wrześniowego aneksu, obecnie tryb zatwierdzania arkusza jest uregulowany w u.s.o. i ramowym statucie szkoły, czyli arkusz opiniuje tylko kurator po przedłużeniu go przez OP

elrym18-03-2017 16:52:37   [#143]

trochę w innej sprawie, ale też dotyczy arkusza

czy dostajecie wzór arkusza, który jest załącznikiem do zarządzenia wójta/burmistrza/starosty?

tzn. chodzi mi czy w ogóle powinno być takie zarządzenie wydane? na podstawie jakiej pp, jeżeli - tak? 

ewa18-03-2017 17:21:46   [#144]

brak podstawy prawnej do wydania zarządzenia

AnJa18-03-2017 17:47:49   [#145]

co nie znaczy, że takich zarządzeń- zwanych dawniej prawem powielaczowym- nie ma

podobnie jak standardów zatrudnienia specjalistów, bibliotekarzy i pracowników niepedagogicznych

ewa18-03-2017 18:16:01   [#146]

yhm, założenia/wskazówki do opracowywania arkuszy organizacji szkoły, podobnie jak do planów finansowych są ;-)

 

elrym18-03-2017 18:57:08   [#147]

dziękuję, rozumiem, czyli tzw. prawo lokalne :-)))

AnJa18-03-2017 19:10:24   [#148]

a jakie one są?

do planu finansowego wiem- do tzw. wytycznych nie

prawo lokalne (właściwie miejscowe) to jednak pojęcie prawne

Zośka21-03-2017 11:17:06   [#149]

Jakie podjąć działania?

Dyrektor w podstawowym miejscu pracy nauczyciela nie wyraził zgody na kontynuację zatrudnienia w innej placówce.

W jaki sposób rozwiązuje się stosunek pracy?

Rozumiem, że nauczyciela nie umieszczam w arkuszu. Co dalej...?

 

Dante21-03-2017 11:27:09   [#150]

Wystąpić do dyrektora szkoły macierzystej o ograniczenie wym. zatrudnienia do niepełnego. Wtedy pozwolenia na pracę w innej szkole nie trzeba uzyskiwać.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]