Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacji pracy szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
AnJa07-03-2017 08:39:01   [#51]

Podzielam zdanie poprzednika.

rzewa07-03-2017 10:26:58   [#52]

wszystko zależy od tego co to za szkoła podstawowa i w jaki sposób mają n-le mają stać się n-lami tej sp

jeśli to będzie nadal samodzielna sp, to wpisuje vacat, chyba że zostanie ustalone z dyrektorem gimnazjum, że konkretny n-l zostanie przeniesiony do sp -> wtedy dyrektor sp przenosi n-la do siebie z gimnazjum i umieszcza go w arkuszu organizacyjnym, gdyż klamka zapadła -> ten n-l będzie od 1.09 w sp

jeśli to sp, do której ma być włączone gimnazjum wtedy w arkuszu trzeba wykazać zarówno n-li sp jak i n-li gimnazjum i postarać się by otrzymali godziny, a jak zabraknie to wykazać n-la do ew. redukcji: ograniczenia, przeniesienia w stan nieczynny czy też zwolnienia

Jot07-03-2017 10:40:20   [#53]

Też tak to rozumiem

Bas07-03-2017 11:10:10   [#54]

Czy musi przenosić - w przypadku SP z klasami gimnazjalnymi wg uchwały ws. sieci? Przecież nauczyciele G otrzymają informację, że są nauczycielami 8-letniej SP. Robię arkusz dla wszystkich nauczycieli, a część z nich będzie miała godziny w SP i G.

zapolska07-03-2017 11:54:21   [#55]

AnJa nie wiem co masz przeciw ZZ-tom?

AnJa07-03-2017 12:00:20   [#56]

tylko to, że są cieniem (zmieniłem na łagodniejsze określenie) tego do czego zostały powołane jakieś 120 lat temu

odszczekam, jeśli się mylę

noe1907-03-2017 13:09:47   [#57]

dołącze do AnJa,

też mam złe zdanie na temat ZZ. W moich realiach, żadnej pracy statutowej tylko obrona miernych nauczycieli i układy koleżeńskie. :(

AnJa07-03-2017 13:51:09   [#58]

ale ja nie mam złego zdania - w moim przypadku nie bronili np. żadnych układów czy miernych nauczycieli

ba- nawet trybu formalnego nie nadużywali

rzewa07-03-2017 23:50:39   [#59]

Bas: napisałam, że w przypadku sp, do której zostaje włączone gimnazjum nie ma potrzeby przenoszenia, gdyż dzieje się to z mocy ustawy

ale w przypadku sp, do której nie będzie włączane gimnazjum można dokonać przeniesienia z art 18 KN i przepis ten w okresie do 31.08.2019 będzie dotyczył wszystkich n-li zatrudnionych na czas nieokreślony (bez względu na wymiar czasu pracy)

Bas08-03-2017 09:23:33   [#60]

Dzięki, zrozumiałam to po umieszczeniu własnego wpisu. Przetwarzanie danych u mnie przebiega coraz wolniej :-((

zapolska09-03-2017 10:51:29   [#61]

noe19 co to znaczy żadnej pracy statutowej?nie wierze.

zapolska09-03-2017 10:53:50   [#62]

AnJa lokalnie to różnie wygląda, natomiast  jestem zdania że ZZ powinny być  bardziej aktywne.

mstola09-03-2017 20:53:06   [#63]

znowu ZZ i problem z analizą zapisu: "Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły lub przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole"

a tu art . 110 ust.  2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

Więc Międzyzakładowa OrganizacjaZwiązkowa reprezentatywna?

DYREK10-03-2017 09:49:53   [#64]

Więc Międzyzakładowa Organizacja Związkowa reprezentatywna? -> to nie tak

reprezentatywne to 3 ZZ:

OPZZ -> ZNP -> zarząd oddziału (komisja zakładowa)

NSZZ "Solidarność" ->  "Solidarność" NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania. Komisja zakładowa

Forum ZZ -> (tu jest problem - należy sprawdzić; np. w województwie kujawsko-pomorskim to Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata, w województwie śląskim to Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Forum w Myszkowie) najlepiej sprawdzić w zarządzie wojewódzkim Forum ZZ


post został zmieniony: 10-03-2017 09:52:29
Jacek10-03-2017 09:52:33   [#65]

na MEN było info z dotyczące opinii zz-tów ws uchwał o sieci. Można wykorzystać

http://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-opiniowaniu-projektow-uchwal-przez-zwiazki-zawodowe.html 

magdalena II10-03-2017 14:26:03   [#66]

Jak zrobić projekt organizacyjny przedszkola z nowo powstającym oddziałem żłobkowym?

Czy to ma być jeden projekt czy 2 osobne. W jednym budynku ten sam dyrektor. Nie wiem jak to zrobić. Pomocy

jareczek11110-03-2017 17:21:47   [#67]

Przypadek teoretyczny - KO wnosi wiele uwag do projektu arkusza, OP przekazuje uwagi dyrektorowi, dyrektor chętnie modyfikuje i.....

bosia10-03-2017 17:26:15   [#68]

a po co tak teoretyzujesz

przecież KO już zatwierdzało arkusze i jakoś to normalnie szło

jareczek11110-03-2017 17:28:26   [#69]

ale... ;-) a jak OP tzw. niepraworządny będzie?

 

Jacek10-03-2017 18:24:35   [#70]

coś się komuś popimpoliło

MEN: arkusz organizacyjny 2017 na nowych zasadach

"...Dłuższe terminy przewidziano w roku szkolnym 2017/2018:
- do 21 kwietnia 2017 r. dyrektor przygotuje arkusz;
do 19 kwietnia 2017 r. dokument zaopiniuje organizacja związkowa;..."

 

Leszek10-03-2017 18:52:56   [#71]

idą projektem rozp.

pozdrawiam

malgala10-03-2017 18:57:44   [#72]

Dłuższe terminy przewidziano w roku szkolnym 2017/2018:
- do 21 kwietnia 2017 r. dyrektor przygotuje arkusz;
do 19 kwietnia 2017 r. dokument zaopiniuje organizacja związkowa;
do 8 maja 2017 r. opinię wyda organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
do 29 maja 2017 r. arkusz zatwierdzi organ prowadzący.

Związki zaopiniują w ciemno, a dopiero potem dyrektor przygotuje arkusz :-)))

 

Aneta Krzykawska11-03-2017 17:48:33   [#73]

Do #66: wg mojej wiedzy  nie ma czegoś takiego jak przedszkole z oddziałem żłobkowym. Ja mam 3 grupy przedszkolne i 1 żłobkowa ale są to odrębne w sensie prawnym jednostki. Ale ja jestem niepubliczna i u nas wiele rzeczy się nie da, które w samorządowych istnieją.  Wiec może ...

bazyl12-03-2017 09:25:40   [#74]

Czy nowe przepisy umożliwiają przeniesienie nauczyciela z art. 18 KN pracującego w pełnym wymiarze pracy  w  gimnazjum włączanym do sp.  do  innej sp. , jeżeli nie ma tam dla niego pełnego etatu a tylko część  i  uzupełniałby etat  w dotychczasowym miejscu pracy tzn. w sp. z włączanymi klasami gimnazjum?

bialy196712-03-2017 18:12:04   [#75]

Ostatnio otrzymałem informację (ustną) od OP, żeby nie planować w arkuszu organizacyjnym rewalidacji, której szykuje mi się 32 godziny. OP jest zdania, że owszem, w orzeczeniu jest ale oni jeszcze na przyszły rok szkolny nie przyznali :) Czy aby nie łamią/naginają prawa (niezatwierdzonego jeszcze rozporządzenia o ramowych planach)?

noe1913-03-2017 08:15:55   [#76]

rewalidacja to nie to samo co NI, Opek łamie przepisy. O NI ty wnioskujesz oni przyznają, rewalidację ty organizujesz więc tylko umieszczasz w arkuszu i oni nie mają prawa tego nie zatwierdzić.

Rewalidacja jest na etap edukacyjny więc zawsze ją planuję w arkuszu

DYREK13-03-2017 08:25:48   [#77]

ile godzin rewalidacji wypada w roku 2017/2018 na jednego ucznia - wg nowych (2017) i starych (2012) ramówek ?

Ala13-03-2017 09:39:22   [#78]

2. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1)   w oddziale specjalnym – po12 godzin na oddział;

         2)   w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

po staremu i po nowemu - tak samo :)

katarzs13-03-2017 15:45:17   [#79]

W jakiej postaci arkusz należy przekazać ZZ-tom? Wszystko, ze wszystkimi nazwiskami, także pracowników niepedagogicznych, itp.?

DYREK13-03-2017 16:15:06   [#80]

będziemy przekazywać w takiej samej wersji jak do OP

konieczność opiniowania arkuszy przez ZZ obecnie wynika z ustawy prawo oświatowe -> wcześniej nie było takiego zapisu

zatem będzie miał zastosowanie:

Art. 23. 1.  pkt 2

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


post został zmieniony: 13-03-2017 16:16:24
ewa13-03-2017 18:14:34   [#81]

myślę, ze nazwiska pracowników (ped. i nieped.)  nie są i nie były elementem arkusza

raczej dokumentem pomocniczym/roboczym (swoistym przydziałem godzin dla n-li) i tak je należy, moim zdaniem, traktować, bo inaczej pytanie się nasuwa, kto zatwierdza "przydział czynności" nauczyciela?

na pewno nie powinien być ten "element" zatwierdzany przez OP i opiniowany przez ZZ czy też KO, póki co

w ramach kontroli nadzór ped. może sprawdzić czy przydział czynności n-la zgodny z kwalifikacjami we wrześniu np. w trakcie odwiedzin w  szkole ;-)

 


post został zmieniony: 13-03-2017 20:07:50
jol213-03-2017 20:28:34   [#82]

W projekcie rozp. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli w § 17 - Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: m. in. w us. 5- jest zapis : "liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli",więc chyba będą  to dane personalne, szczegółowe

rzewa14-03-2017 06:02:03   [#83]

do #80 przepis ten nie dotyczy arkusza na rok 2017/2018, gdyż wchodzi w życie 1.09.2017

Bona Fide14-03-2017 07:44:07   [#84]

Czemu służy art. 307 ust,. 2 wupo w brzmieniu:

2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

katarzs14-03-2017 07:54:33   [#85]

A opiniowanie przez RP? W jakim zakresie?

 

DYREK14-03-2017 09:02:39   [#86]

w pełnym

chociaż "Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam Prosiaczka nie było"

podobnie mam czytając nowe przepisy;-)


post został zmieniony: 14-03-2017 09:06:31
katarzs14-03-2017 09:07:01   [#87]

A fizycznie - jak to miałoby przebiegać? Wystawić arkusz ze wszystkimi nazwiskami i danymi i pozwolić się przyglądać? Robić zdjęcia? Cały odczytać? Potem przegłosować?

Ja indywidualnie chciałabym rozmawiać z nauczycielami i wręczać im stosowne propozycje. Publiczne odczytanie wszystkiego może spowodować duże niepotrzebne zamieszanie.

Cały czas zastanawiam się, jak tę sprawę najlepiej rozwiązać...

DYREK14-03-2017 09:33:40   [#88]

co do zasady opiniuje organ szkoły - Rada Pedagogiczna (nie są to poszczególni nauczyciele)

a może tak: 

  • etap przygotowania projektu -> tu rozmowy z nauczycielami i propozycje przydziału
  • sporządzenie projektu ->   dyrektor samodzielnie
  • opiniowanie projektu -> na spotkaniu RP slajd z projektem arkusza i jego omówienie przez dyrektora -> podjęcie przez RP uchwały w sprawie opinii 

post został zmieniony: 14-03-2017 09:35:05
Roman Langhammer15-03-2017 06:28:14   [#89]

Dokładnie tak jak mówi Dyrek. Przecież przeczytanie na forum RP, co kto będzie robił w kolejnym roku, to nie jest nic złego. Przecież i tak wszyscy będą to wiedzieć. Miłe jest natomiast wcześniejsze poinformowanie nauczycieli, co dla nich jest przewidziane. Ja zawsze tydzień przed przekazaniem na forum RP, zapraszam nauczycieli na "indywidualne konsultacje" i mówię co i dlaczego.

Areq15-03-2017 09:13:20   [#90]

Przestrzegam przed podawaniem dokładnym, który nauczyciel co dostanie. Jeżeli w sierpniu zajdą zmiany, to w sądzie pracy przegracie. Do opinii RP przedstawiam tylko ilość oddziałów, liczbą godzin, etatów itd. 

DYREK15-03-2017 10:13:52   [#91]

Przygotowanie arkusza organizacyjnego 2017/2018 -> MEN

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/przygotowanie-arkusza-organizacyjnego.html 

izael15-03-2017 12:47:57   [#92]

jak to czytam, to myślę, że czas odchodzić stąd

takiego bałaganu to jeszcze nie było:(

prawem teraz dla nas są opowiadania na stronie MEN?

eeeeh

a co do wcześniejszych wpisów to bliższe mi jest to co #90 (Roman, zrób sobie krótszy nick:)))

uważam, że każdy nauczyciel powinien wiedzieć, co planuję dla niego w arkuszu na następny rok - czy to jest etat czy mniej, a jeśli mniej to czy mam jego zgodę czy nie, jeśli wcale nie ma go w arkuszu to tym bardziej wiedza taka jest mu potrzebna, by miał szansę na znalezienie pracy...

i na zebraniu rady odczytanie tego jest już tylko formalnością, bo najbardziej zainteresowani wiedzą wcześniej 

:)

Roman Langhammer15-03-2017 12:51:08   [#93]

Areq - po to jest aneks. Więc jak się coś zmieni, to nauczyciel jest o tym poinformowany. Co ma do tego sąd pracy?

bosia15-03-2017 13:35:12   [#94]

oprócz tego do tej pory nie było do arkusza takich szczegółowych wytycznych na poziomie aktów prawnych

a zz powinny opiniować arkusz w wersji do op - tak wynika z przepisów, ale

uważam, że GIODO też powinien się w kwestii przekazywania danych wypowiedzieć

AnJa15-03-2017 13:45:30   [#95]

Jeśli w prawie mamy opis zawartości arkusza i organy, którym należy go udostępnić celem zaopiniowania lub zatwierdzenia- to GIODO nic do tego nie ma (owszem- może zabiegać o zmianę prawa)

Moim zdaniem np. w arkuszu nazwisk być nie powinno.

bosia15-03-2017 13:48:36   [#96]

wiem, że jeśli w prawie tak jest to...

ale mam wątpliwości, co do tego zapisu w prawie i tutaj powinien (czyli wcześniej) podziałać GIODO

co do zdania drugiego, to nie zgadzam się z Tobą (zgadzam się tylko co do zasadności) w aspekcie zapisów w prawie

Joasia Berdzik15-03-2017 13:56:59   [#97]

Bosiu - nie wiem, czy dobrze zrozumiałam

ja uważam, ze w arkuszu przekazywanym do zaopiniowania powinny być nazwiska, rozumiem, że Ty też?

 

Nazwiska+kwalifikacje nauczycieli + informacje, które są w arkuszu są wręcz informacją publiczną i każdy dyrektor miałby obowiązek takie dane udostępnić w razie pytania z zewnątrz

takie są nawet wyroki sądu:
"W świetle powołanych przepisów nie budzi wątpliwości, że arkusze organizacyjne szkoły publicznej, ich zawartość oraz dane o kwalifikacjach nauczycieli są informacjami, które podlegają udostępnieniu na podstawie powołanego art. 6 ust. 1 pkt. 4 u.o.d.i.p"

Reasumując tę część rozważań wskazać należy, że wniosek o udostępnienie arkuszy organizacyjnych wraz z danymi osobowymi nauczycieli i informacją o kwalifikacjach nauczycieli dotyczył tej materii, którą reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Organ – dyrektor szkoły – zobowiązany był zatem do rozstrzygnięcia wniosku w sposób ustawą przewidziany.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3E6A675439 


post został zmieniony: 15-03-2017 13:59:50
bosia15-03-2017 14:03:23   [#98]

zrozumiałam tak samo jak Ty, ale

moją wątpliwość budzi przekazywanie tych danych do zz - tzn. mam jakiś wewnętrzny sprzeciw i tylko tyle

natomiast dobrze, że odniosłaś się do wyroku sądu, bo to tak naprawdę powinno rozwiać wątpliwości z przekazywaniem tych danych

Jacek15-03-2017 14:07:36   [#99]

ale projekt organizacji nie mówi, że w arkuszu mają byc imiona i nazwiska lecz liczba nauczycieli oraz liczba godzin przydzielonych nauczycielom. Mozna zatem pisać

Nauczyciel 1 ...coś tam coś tam

Nauczyciel 2... coś tam coś tam

choć w małej szkole to i tak będzie wiadomo kto


post został zmieniony: 15-03-2017 14:08:37
Joasia Berdzik15-03-2017 14:09:32   [#100]

 no tak, ale to są zakładowe organizacje związkowe, czyli m.in członkowie związku w szkole, po częsci są członkami RP (ta grupa, która jest nauczycielami)
Znają arkusz, opiniują go jako nauczyciele (RP)
nawet jeśli są tylko ogniskiem, bez statusu ZOZ, to i tak znają arkusz, w tym z nazwiskami

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]