powrót

Prace Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty nad założeniami do nowej ustawy regulującej status zawodowy nauczyciela.

Aktualności
Dokumenty, linki
9 marca 2011
Dziewiąte posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.

Dziewiąte spotkanie zespołu odbyło się 9 marca 2011 r. Na posiedzenie, które prowadziła wiceminister Lilla Jaroń, przewodnicząca Zespołu, zaproszeni zostali również członkowie Rady Edukacji Narodowej. OSKKO reprezentował prezes Marek Pleśniar.

  15 grudnia 2010
Ósme posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.

Ósme spotkanie zespołu odbyło się 15 grudnia 2010 r. W posiedzeniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście, w tym członkowie Rady Edukacji Narodowej. Reprezentantem OSKKO był prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar.

  24 listopada 2010
Siódme posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.

24 listopada 2010 r. odbyło się siódme spotkanie zespołu Opiniodawczo-Doradczego MEN, które ma za zadanie przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Podsekretarz Stanu MEN Lilla Jaroń, OSKKO reprezentował prezes Stowarzyszenia Marek Pleśniar.

4 października 2010
Szóste posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.
Szóste spotkanie Zespołu odbyło się 4 października 2010 r. Posiedzenie prowadziła Podsekretarz Stanu MEN Lilla Jaroń, reprezentantem OSKKO był prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar. W obradach uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall.

18 sierpnia 2010
Piąte posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.

Piąte spotkanie Zespołu odbyło się 18 sierpnia 2010 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Posiedzenie prowadziła Podsekretarz Stanu MEN Lilla Jaroń, reprezentantem OSKKO był prezes Stowarzyszenia, Marek Pleśniar.

21 lipca 2010
Czwarte posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.

Czwarte spotkanie zespołu odbyło się 21 lipca 2010 r. W posiedzeniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. OSKKO reprezentował prezes Marek Pleśniar.

  23 czerwca 2010
Trzecie posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.
Trzecie spotkanie zespołu odbyło się 23 czerwca 2010 r. W posiedzeniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Reprezentant OSKKO, prezes Marek Pleśniar, przedstawił prezentację nt. propozycji zmiany jakościowej system awansu zawodowego nauczycieli.

27 maja 2010
Drugie posiedzenie Zespołu.
Protokół z posiedzenia.
Drugie spotkanie zespołu odbyło się 27 maja 2010 r. w budynku MEN. Posiedzenie prowadziła Podsekretarz Stanu MEN Lilla Jaroń, OSKKO reprezentował prezes Marek Pleśniar.

29 marca 2010
Dyskusja na Forum OSKKO.

Otwieramy dyskusję na forum. Zapraszamy wszystkich członków OSKKO. Osoby nienależące do Stowarzyszenia a pragnące przesłać swój głos prosimy o email oskko@oskko.edu.pl.                              Przejdź do dyskusji na forum.

24 marca 2010
Pierwsze posiedzenie Zespołu.
Relacja z posiedzenia.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 24 marca 2010 r. w budynku MEN. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall przedstawiła zarys prac nad zmianami Karty Nauczyciela, przedyskutowano plan dalszych działań. Zobacz relację.
Zobacz także relację na stronie MEN.

23 marca 2010
Powołanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego MEN.

Zarządzeniem z dn. 23 marca 2010 r. Minister Edukacji Narodowej powołała Zespół Opiniodawczo-Doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Do zespołu został zaproszony przedstawiciel OSKKO. Stowarzyszenie reprezentuje w Zespole Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO. Skład zespołu oraz zasady jego działania omawia ww. zarządzenie: kliknij aby otworzyć.

Ustawa o systemie oświaty z Wymiany Plików OSKKO (rar)

Ustawa Karta Nauczyciela z Wymiany Plików OSKKO (rar)

Zarządzenie MEN ws. powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zaw. nauczycieli
Status nauczyciela w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej
Rola rodziców w systemach edukacji Unii Europejskiej
Ewaluacja nauczycieli w krajach OECD
Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009
Karta, Karta i po Karcie?
(edufakty.pl)
Rząd uważa, że jest potrzebny Państwowy Egzamin Nauczycielski
(Gazeta Prawna)
Studia nie przygotowują nauczycieli
(Rzeczpospolita)
Nawet złego nauczyciela nie można zwolnić
(Gazeta Prawna)

Czas na nowe rozdanie
(www.samorzad.pap.pl)
 

Kiedy nowoczesna Karta Nauczyciela?
(blog Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall)

Kogo ma obejmować Karta Nauczyciela? - prezentacja
(ze strony MEN - posiedzenie 18.08.2010)
Kogo ma obejmować Karta Nauczyciela? - statystyka
(ze strony MEN - posiedzenie 18.08.2010)
Status nauczyciela - kategorie
(ze strony MEN - posiedzenie 18.08.2010)

Czas pracy nauczycieli - prezentacja
(ze strony MEN - posiedzenie 4.10.2010)

Jakie warunki pracy nauczyciela- prezentacja
(ze strony MEN - posiedzenie 4.10.2010)

Czas pracy nauczycieli w Europie - prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
(ze strony MEN - posiedzenie 4.10.2010)


Kontakt z OSKKO

Osoby i strony pragnące dodać swój głos do dyskusji OSKKO zapraszamy do dyskusji na forum OSKKO (tylko dla członków OSKKO) lub emailowo do przedstawiciela OSKKO w Zespole MEN: marek.plesniar@oskko.edu.pl Tel/fax. Biura OSKKO: 089/527-95-14, Tel. kom. Marek Pleśniar: 0513-057-830