Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwa szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
KaPi07-06-2022 19:24:29   [#201]

No ok, są - poszłam skrótem naszego regulaminu, bo też zasze była zawiecha na koniec roku...

 

Malmar6407-06-2022 19:39:49   [#202]

Tak chodzi mi o stypendia z OP. W regulaminie jest mowa  tylko o średniej ocen. Przeliczę więc średnią tak jak do świadectwa z wyróżnieniem , czyli wszystkie przedmioty ( muzyka , plastyka , przyroda i technika) też.

Roman Langhammer08-06-2022 05:38:09   [#203]

Kolega w #196 zadał pytanie. Czy Odpowiedź jest twierdząca?

rzewa08-06-2022 08:40:18   [#204]

nie

odpowiedź jest w #197

Roman Langhammer08-06-2022 11:41:38   [#205]

Tak Rzewo.

Chodziło mi jednak o świadectwa, bo arkusze to doczytałem w tym wątku. 

Ale świadectwa chyba się nie zmieniają?

rzewa08-06-2022 14:30:10   [#206]

co do świadectw: w #196 jest prawidłowo

Roman Langhammer08-06-2022 14:46:03   [#207]

Dzięki. :) Wolałem się upewnić. :)

gula09-06-2022 09:33:19   [#208]

Szanowni Państwo, proszę o pomoc - który wzór świadectwa promocyjnego dla liceum ogólnokształcącego jest aktualny na ten rok szkolny i dla których klas? Dotychczasowy MEN-I/13/2 czy zmieniony MEN-I/13/2 od 2021/2022? 

Dotychczasowy: są wypisane przedmioty filozofia/plastyka/muzyka/język łaciński

Nowy: jest puste miejsce na wpisanie przedmiotu.

Których klas ta zmiana dotyczy?

Będę wdzięczna za pomoc!

martek09-06-2022 13:26:40   [#209]

czy na pewno wzór świadectwa dla kl IV-VII  z wyróżnieniem zaproponowany  #196 jest prawidłowy? w rozporządzeniu jest MEN-I/4-w/1 Czy coś się jednak zmieniło?

Jot09-06-2022 13:54:22   [#210]

Przepraszam:-)Prostuję nr świadectwa ze swojego postu #196. Ma być: MEN- I/4-w/1 z wyróżnieniem/ upewniłam się w materiałach ze szkolenia oskko/


post został zmieniony: 09-06-2022 13:54:37
rzewa10-06-2022 00:12:35   [#211]

oczywiście, że MEN-I/4-w/1

:-)

djb10-06-2022 08:34:53   [#212]

#196 Proszę o wskazanie arkusza dla klas VII. Czy to będzie 63n MEN-I/63n/1?

rzewa10-06-2022 10:05:46   [#213]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&pst=49#pst49

ale jeśli to uczeń zapisywany do naszej szkoły teraz -> to należy mu założyć arkusz MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1 tak jak każdemu innemu uczniowi zapisywanemu do szkoły podstawowej

natomiast arkusze wg załącznika nr 7 dla uczniów klas VII i VIII już nie obowiązują -> obowiązywały tylko w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 -> §59 ust 4 i 5 rozporządzenia w sprawie świadectw

do #208 należy stosować nowy wzór (ten bez nazw przedmiotów) - stary został osunięty z obiegu i dotyczy to wszystkich klas


post został zmieniony: 10-06-2022 10:14:30
AnJa10-06-2022 10:16:46   [#214]

Ciekaw jestem, czy jest jakiś kraj na świecie albo jakaś branża w Polsce, w której tak nieistotnym papierkom jak arkusz ocen i świadectwo promocji poświęca sie tyle uwagi?

I nie chodzi absolutnie o zawartość merytoryczną takiego dokumentu- ta jest w zasadzie niezmienna odkąd pamietam- a o kolejności wpisów czy (nawet częsciej) numerów druków.

Ciekaw też jestem, czy ktokolwiek, poza dyrektorami szkół i nadzorem pedagogicznym jest w stanie dostrzec fakt sporządzenia dokumentu na niewłaściwym wzorze...

Przy czym i dyrektor i nadzór dostrzegają nie tyle ze względu na wątpliwości faktyczne, co ze względu na potrzebę pokazywania, ze  w jakiejś działce posiadają wiedzę unikatową zupełnie.

Rycho10-06-2022 11:43:08   [#215]

no właśnie AnJa,

od wielu lat postuluję, by zamiast obecnej formy przekazywania uczniowi informacji o tym, ze został/nie został promowany szkoła mogła sama tą formę określić. Bez tego oficjalnego zadęcia w postaci państwowego świadectwa, które poza samym wręczeniem uczniowi, potem już nikomu i do niczego jest niepotrzebne.

Ale u nas tradycja rzecz święta, więc się bujamy z oficjalnym numerkami, giloszami, wzorami, mając co roku temat do dyskusji i rozkminiania.

I jak na razie wszyscy ministrowie twardo obstawali przy podtrzymaniu tej tradycji :-( 

 

AnJa10-06-2022 12:32:06   [#216]

Pies im mordy lizał - niech podtrzymują.

Ale po cholerę 2 razy w roku zmieniac numer wzoru? Bo już sama zmiana we wzorze niekoniecznie zauważalna.

Ciekaw jestem, który to urzędnik w Gmachu uznał wzornictwo za swoję życiowe posłannictwo?

slos13-06-2022 08:28:39   [#217]

AnJa&Rycho - otóż to. :-)

 

marysia d13-06-2022 20:44:18   [#218]

Wiem jak jest z uczniami z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych, bo są konkretne zapisy w prawie, ale brak mi pewności co do uczniów przyjętych do klas ogólnodostępnych.

Uczniowie z Ukrainy w klasie ogólnodostępnej

1. zakładamy im arkusz jak każdemu polskiemu uczniowi

2. uczniowie powinni mieć wydane świadectwa jak polscy uczniowie

Proszę potwierdźcie lub zaprzeczcie, a jak jest podstawa prawna to proszę o jej podanie.

kaef13-06-2022 20:53:32   [#219]

Jaka podstawa prawna? Taka sama, jak dla każdego innego ucznia przyjętego do szkoły. W momencie, gdy zostali wchłonięci do klasy ogólnodostępnej zostali zrównani z polskimi kolegami i powinni być identycznie oceniani, a wszelkie dostosowywania polegające na zmniejszeniu wymagań były de facto bezprawne.

marysia d13-06-2022 21:12:10   [#220]

Dziękuję

gosiaes220-06-2022 14:48:10   [#221]

II.1. kontynuacja z klas I–III

II.1.DJ dla oddziałów dwujęzycznych

II.2. od początku w klasie VII

II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych

 

 

Czy to obowiązuje nadal??

grzem20-06-2022 19:28:22   [#222]

a jaki symbol - kontynuacja języka w trzeciej branżowej po gimnazjum?

rzewa20-06-2022 19:57:00   [#223]

punkt 20 załącznika nr 1 do rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001700/O/D20191700-c2.pdf

grzem20-06-2022 20:24:40   [#224]

Tak RZEWO, dziękuję

2) w branżowej szkole I stopnia:
III.BS1.1 kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej
III. BS1.2 kontynuacja 2. języka ze szkoły podstawowej
III.BS1.0 język obcy od początku w klasie I

a po gimnazjum?

MartaW20-06-2022 21:21:16   [#225]

Uczniowie klasy 8 uczestniczyli w obowiązkowych zajęciach sportowych  od klasy 4 do 6. Czy wpisać uczestnictwo w zajęciach na świadectwie ukończenia szkoły?  

rzewa20-06-2022 21:34:05   [#226]

do #224: pkt 19 załącznika nr 5 rozp. z postu #223

do #225: a to były zajęcia sportowe w ramach klasy sportowej? Jeśli tak, to należy wpisać zajęcia sportowe tam, gdzie zajęcia obowiązkowe a w miejsce oceny kreskę - punkt 19 załącznika nr 1 rozp z postu #223

a jeśli chodzi o zajęcia sportowe realizowane jako zajęcia dodatkowe (wtedy, gdy nie była to klasa sportowa), to należy wpisać je w części dot. zajęć dodatkowych i w miejsce oceny należy wpisać ocenę uzyskaną z tych zajęć

tutitt7321-06-2022 08:00:45   [#227]

Podłączam się do pytania #208.

Rozumiem, że klasy I LO otrzymują świadectwo I/13/2 2021/22 natomiast klasy II i III świadectwo I/13/2 2019/20?

Będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam

rzewa21-06-2022 08:45:39   [#228]

wszystkim uczniom klas 1-3 czteroletniego liceum ogólnokształcącego należy wydać świadectwa na wzorze NEN-I/13/2 lub MEN-I/14-w/2 (po zmianie z 2021 r.)

natomiast uczniowie klasy III trzyletniego liceum otrzymują świadectwo na wzorze MEN-I/23a/2 lub MEN-I/23a-w/2

tutitt7321-06-2022 09:02:05   [#229]

Dziękuję pięknie. Pozdrawiam

Agnieszka Ch21-06-2022 11:15:05   [#230]

Czy koledzy dyrektorzy  na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej  maja zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 lipca 2021 r. Poz. 1203, z dnia 29 czerwca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, § 21a mają dodane zabezpieczenie przed fałszerstwem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej które zostało ujęte w załączniku  nr 8 do rozporządzenia

martek21-06-2022 12:48:12   [#231]

do Agnieszka Ch: mam:)

jerzyk21-06-2022 13:15:28   [#232]

https://drukiszkolne.pl/i10,druki2021.html

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Art. 4. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres: 1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej – trzech lat, 2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej – pięciu lat – od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Należy zauważyć, że ww. ustawa wprowadziła okres przejściowy, w którym nadal mogą być wydawane dokumenty na drukach niespełniających wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń. W przypadku dokumentów kategorii trzeciej (w tym np. świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne) ten okres wynosi pięć lat od dnia wejście w życie ustawy, czyli do dnia 12 lipca 2024 roku. W związku z powyższym jeszcze przez trzy najbliższe lata można wydawać druki, które nie spełniają wymogów wynikających z przepisów określających minimalne zabezpieczenia dokumentów.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]